Jump to content

02. Силни и слаби степени-МОК 14 година Том 1


1 Screenshot

About This File

Силни и слаби степени

 

 

"Силни и слаби степени", Младежки окултен клас Година 14 (1934) Том 1, Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2004, ISBN 954-8785-46-3

Книгата за теглене - PDF

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Силни и слаби степени

1 лекция от Учителя, държана на 28 септември 1934 г., Русе.

 

2. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане

2 лекция от Учителя, държана на 19 октомври 1934 г., София, Изгрев.

 

3. Правият ъгъл отвътре

3 лекция от Учителя, държана на 26 октомври 1934 г., София, Изгрев.

 

4. Законът на Любовта

4 лекция от Учителя, държана на 2 ноември 1934 г., София, Изгрев.

 

5. Живият квадрат на човешките отношения

5 лекция от Учителя, държана на 9 ноември 1934 г., София, Изгрев.

 

6. Променчиви величини

6 лекция от Учителя, държана на 16 ноември 1934 г., София, Изгрев.

 

7. Причини и условия

7 лекция от Учителя, държана на 23 ноември 1934 г., София, Изгрев.

 

8. Качества на реалното

8 лекция от Учителя, държана на 30 ноември 1934 г., София, Изгрев.

 

9. Помни го

9 лекция от Учителя, държана на 7 декември 1934 г., София, Изгрев.

(в книгата е написано 19 лекция от Учителя, държана на 7 декември 1934 г., София, Изгрев.)

 

СИЛНИ И СЛАБИ СТЕПЕНИ

 

(първо издание)

 

Редактор Вихра Рускова © Художник Георги Куртев Худ. редактор Валентин Проданов Компютърно оформление Павел Желязков формат 60/84/16. Печатни коли 22.

 

Издателска къща „АЛфА-ДАР“ - София Печат - „СТАНДАРТИЗАЦИЯ-ПРИНТ“ ЕООД


×
×
  • Create New...