Jump to content

Издателство "Алфа-Дар"

5 files

 1. 04. Двата университета-MOK 14 година Том 3

  ДВАТА УНИВЕРСИТЕТА


   
  "Двата университета", Младежки окултен клас Година 14 (1934 − 1935) Том 3, Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2005, ISBN 954-8785-50-1
  Книгата за теглене - PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Двата университета
  19 лекция от Учителя, държана на 8 март 1935 г., София, Изгрев
   
  2. Най-младият в света
  20 лекция от Учителя, държана на 15 март 1935 г., София, Изгрев.
   
  3. Да мисли
  21 лекция от Учителя, държана на 22 март 1935 г., София, Изгрев.
   
  4. Знание и виждане
  22 лекция от Учителя, държана на 29 март 1935 г, София, Изгрев.
   
  5. Математически отношения
  23 лекция от Учителя, държана на 5 април 1935 г., София, Изгрев.
   
  6. Насока отвътре
  24 лекция от Учителя, държана на 12 април 1935 г., София, Изгрев.
   
  7. Разрешените задачи
  25 лекция от Учителя, държана на 3 май 1935 г., София, Изгрев.
   
  8. Органически, духовни и умствени сили в човека
  26 лекция от Учителя, държана на 10 май 1935 г, София, Изгрев.
   
  9. Условие и възможности
  27 лекция от Учителя, държана на 17 май 1935 г., София, Изгрев.
   
  10. Фа и фа диез
  28 лекция от Учителя, държана на 31 май 1935 г., София, Изгрев.
   
  11. Малките желания
  29 лекция от Учителя, държана на 7 юни 1935 г., София, Изгрев.
   
   
  ДВАТА УНИВЕРСИТЕТА
  (първо издание)
  Редактор Вихра Рускова © Художник Георги Куртев Компютърно оформление Павел Желязков формат 60/84/16. Печатни коли 24.
  Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София Печат „СТАНДАРТИЗАЦИЯ − ПРИНТ“ ЕООД

  137 downloads

  Updated

 2. 02. Силни и слаби степени-МОК 14 година Том 1

  Силни и слаби степени


   
   
  "Силни и слаби степени", Младежки окултен клас Година 14 (1934) Том 1, Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2004, ISBN 954-8785-46-3
  Книгата за теглене - PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Силни и слаби степени
  1 лекция от Учителя, държана на 28 септември 1934 г., Русе.
   
  2. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане
  2 лекция от Учителя, държана на 19 октомври 1934 г., София, Изгрев.
   
  3. Правият ъгъл отвътре
  3 лекция от Учителя, държана на 26 октомври 1934 г., София, Изгрев.
   
  4. Законът на Любовта
  4 лекция от Учителя, държана на 2 ноември 1934 г., София, Изгрев.
   
  5. Живият квадрат на човешките отношения
  5 лекция от Учителя, държана на 9 ноември 1934 г., София, Изгрев.
   
  6. Променчиви величини
  6 лекция от Учителя, държана на 16 ноември 1934 г., София, Изгрев.
   
  7. Причини и условия
  7 лекция от Учителя, държана на 23 ноември 1934 г., София, Изгрев.
   
  8. Качества на реалното
  8 лекция от Учителя, държана на 30 ноември 1934 г., София, Изгрев.
   
  9. Помни го
  9 лекция от Учителя, държана на 7 декември 1934 г., София, Изгрев.
  (в книгата е написано 19 лекция от Учителя, държана на 7 декември 1934 г., София, Изгрев.)
   
  СИЛНИ И СЛАБИ СТЕПЕНИ
   
  (първо издание)
   
  Редактор Вихра Рускова © Художник Георги Куртев Худ. редактор Валентин Проданов Компютърно оформление Павел Желязков формат 60/84/16. Печатни коли 22.
   
  Издателска къща „АЛфА-ДАР“ - София Печат - „СТАНДАРТИЗАЦИЯ-ПРИНТ“ ЕООД

  168 downloads

  Updated

 3. 03. Философия на трептенията-МОК 14 Том 2

  Философия на трептенията


   
  "Философия на трептенията", Младежки окултен клас Година 14 (1934) Том 2, Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2005, ISBN 954-8785-48-Х
  Книгата за теглене - PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Философия на трептенията
  10 лекция от Учителя, държана на 14 декември 1934 г., София, Изгрев.
   
  2. Естествено разположение
  15 лекция от Учителя, държана на 21 декември 1934 г., София, Изгрев.
   
  3. Погрешка и спънка
  16 лекция от Учителя, държана на 4 януари 1935 г., София, Изгрев.
   
  4. Естествени положения
  13 лекция от Учителя, държана на 11 януари 1935 г., София, Изгрев.
   
  5. Обективни и субективни разсъждения
  14 лекция от Учителя, държана на 18 януари 1935 г., София, Изгрев.
   
  6. Закон за освобождение
  15 лекция от Учителя, държана на 8 февруари 1935 г., София, Изгрев.
   
  7. Първото и последното място
  16 лекция от Учителя, държана на 15 февруари 1935 г., София, Изгрев.
   
  8. Практична философия
  17 лекция от Учителя, държана на 22 февруари 1935 г., София, Изгрев.
   
  9. Голямото и малкото
  18 лекция от Учителя, държана на 1 март 1935 г., София, Изгрев.
   
   
  НЯКОЛКО ФОРМУЛИ И МОЛИТВИ ДАДЕНИ ОТ УЧИТЕЛЯ
   
  Господи, научи ме да обичам хората, както Ти ги обичаш, както Ти ги разбираш, да ги виждам, както Ти ги виждат.
   
  Господи, грешил съм в миналото и сега греша, но Ти си милостив, помогни ми да излезна от тая мъчнотия.
   
  Искате ли да постигнете нещо, кажете: Господи, Ти, който си направил и създал цялата Вселена, дай ми възможност да проявя Твоята сила, да създам и аз нещо, с което да Те прославя.
   
  Като станете сутрин, кажете: Господи, постави страж на устата ми и страж на сърцето ми.
   
  Господи, благодаря Ти, че съм станал днес. Благослови душата ми, за да свърша работата си, както трябва, гдето и да е, и да мога да израстна толкова, колкото трябва.
   
  Духнете и кажете: Хууу, очисти ме, Боже, от лошите мисли и благослови душата ми.
   
  Благодаря Ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си всемилостив, всеистинен и всемъдър.
   
  Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си душа и сила да изпълня Твоята блага Воля без никакво изключение. (Ще си служите с тази формула всеки момент.)
   
  Щом си отчаян, вдигни ръцете си нагоре, изправи се и кажи: Господи, извади ме от това състояние на безумие и ме въведи в закона на свободата, за да мисля правилно.
   
  При всички трудни условия на живота си изговаряйте: Господи, Ти всичко можеш и Твоят Дух, който излиза от Тебе, всичко може. И аз чрез Духа, който ме ръководи и упътва, всичко мога.
   
  Беинса Дуно − Учителя Петър Дънов
   
  ФИЛОСОФИЯ НА ТРЕПТЕНИЯТА
   
  (първо издание)
   
  Редактор Вихра Рускова © Художник Георги Куртев Компютърно оформление Павел Желязков Формат 60/84/16. Печатни коли 25.
   
  Издателска къща „АЛфА-ДАР“ − София Печат − „СТАНДАРТИЗАЦИЯ-ПРИНТ“ ЕООД

  197 downloads

  Updated

 4. 05. "Аурата кожата на духовното тяло". - МОК 14 година Том 4

  Аурата  кожата на духовното тяло


   
   
  "Аурата кожата на духовното тяло", Младежки окултен клас Година 14 (1934 − 1935) Том 4, Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2006, ISBN-10: 954-8785-50-Х, ISBN-13: 978-954-8785-51-8
  Книгата за теглене - PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  Аурата - кожата на духовното тяло
  30 лекция от Учителя, държана на 14 юни 1935 г., София, Изгрев
   
  Ферменти
  31 лекция от Учителя, държана на 21 юни 1935 г., София, Изгрев
   
  Двата закона. Влюбване. Закон на смените
  32 лекция от Учителя, държана на 28 юни 1935 г., София, Изгрев
   
  Двата полюса - мъжът и жената
  33 лекция от Учителя, държана на 5 юли 1935 г., София, Изгрев
   
  Първата дума
  34 лекция от Учителя, държана на 12 юли 1935 г., София, Изгрев
   
  Двамата пътници
  35 лекция от Учителя, държана на 19 юли 1935 г., София, Изгрев
   
  Незавършени, преходни и завършени процеси
  36 лекция от Учителя, държана на 26 юли 1935 г., София, Изгрев
   
  Отребване, разтопяване, отвяване
  37 лекция от Учителя, държана на 6 септември 1935 г., София, Изгрев
   
  Степени на числата
  38 лекция от Учителя, държана на 13 септември 1935 г., София, Изгрев

  174 downloads

  Updated

 5. 01. "Перпендикулярно отношение". - МОК 13 година

  Перпендикулярно отношение


   
   
  "Перпендикулярно отношение", Младежки окултен клас. Година 13 (1933 − 1934) , Лекции: 7-9, 11-12, 26-32, 37-44. Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2004, ISBN 954-8785-47-1
  Книгата за теглене - PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Перпендикулярно отношение 1 декември 1933 г.
  2. Същественото в живота 8 декември 1933 г.
  3. Познаване 15 декември 1933 г.
  4. Закон за музиката 29 декември 1933 г.
  5. Обичайте положителното 5 януари 1934 г.
  6. Дробни отношения 13 април 1934 г.
  7. Опорна точка в живота 20 април 1934 г.
  8. Проводници на Божественото 27 април 1934 г.
  9. Слуга на доброто 4 май 1934 г.
  10. Влиянието на музиката 11 май 1934 г.
  11. Основният тон 18 май 1934 г.
  12. Практическо приложение на музиката 25 май 1934 г.
  13. Трите правила 6 юли 1934 г.
  14. Стремеж и постъпка 13 юли 1934 г.
  15. Отношение на вътрешните състояния и външните условия 20 юли 1934 г.
  16. Сянка и реалност 27 юли 1934 г.
  17. Права обхода и права постъпка 24 август 1934 г.
  18. Перпендикулярни движения 31 август 1934 г.
  19. Път на Божиите блага 7 септември 1934 г.
  20. Вдлъбнати и изпъкнали линии 14 септември 1934 г.

  94 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...