Jump to content

02-ра година, Том 2 "Положителни и отрицателни сили в природата", ИК "Хелиопол"


1 Screenshot

About This File

"Положителни и отрицателни сили в природата"

 

Втора част

 

 

Книгата съдържа 22 лекции от 2-ра година на общия окултен клас, (1922-23 г.). Издание на Културна асоциация Беинса Дуно

Хелиопол - 1998 г., ISBN 954-578-046-0

 

 

 

Съдържание

 1. Правилният растеж на ученика, 02.01.1923
 2. Значение на ръцете и пръстите, 07.01.1923
 3. Тъмното петно в съзнанието, 21.01.1923
 4. Малките случаи, 05.02.1923
 5. Съмнение и воля, 11.02.1923
 6. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, 19.02.1923
 7. Качества на ума, на сърцето и волята, 25.02.1923
 8. Произход на правите мисли, 08.03.1923
 9. Влияние на планетите, 12.03.1923
 10. Смисълът на противоречието, 19.03.1923
 11. Точността, 08.04.1923
 12. Окултна медицина, 15.04.1923
 13. Правилни отношения, 22.04.1923
 14. Работа на окултните сили, 29.04.1923
 15. Правилно разпределение на енергиите, 13.05.1923
 16. Закон за контрастите, 20.05.1923
 17. Вяра и съмнение, 17.06.1923
 18. Божественото и човешкото. Днес, а не утре, 28.06.1922
 19. Проява на разумните сили в Природата, 01.07.1923
 20. Упътване, 08.07.1922
 21. Абсолютното малко и Абсолютното велико, 12.07.1923
 22. Ученикът трябва да разбира, 12.07.1923


×
×
 • Create New...