Jump to content

01. 1-ва година ,том 2 "Противоречия в живота", (1922), ИББ, 1993 г.


1 Screenshot

About This File

"Противоречия в живота", т.II

 

 

"Противоречията в в живота"., лекции от Учителя пред младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 2. Издание на "Духовно общество Всемирно Бяло Братство", 1993 г.

Книгата за теглене на PDF

 

1. Противоречия в живота, 24.05.1922

2. Връзки на знанието, 31.05.1922

3. Мисъл, чувство и действие, 7.06.1922

4. Изисквания от ученика, 14.06.1922

5. Скъпоценните камъни, 21.06.1922

6. Прояви на съзнанието, 28.06.1922

7. Положителни и отрицателни сили, 5.07.1922

8. Възможности, 26.07.1922

9. Деятелност на сърцето, 2.08.1922


×
×
  • Create New...