Jump to content

1925_08_23 Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)


Hristo Vatev
 Share

Recommended Posts

Аудио - чете Иванка Петрова

Нарядъ и упътвания (нѣдѣля) (Беседата за четене в стар правопис)

От книгата "Свещеният огън", Съборно Слово, 1925 –1926

Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

Книгата за теглене PDF

Съдържание

От книгата "Наряди и упътвания", дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство,

при срещата им в гр. Търново, през лятото на 1925 г.,

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

Възпитание на ума1

(Утринна молитва)

1. Добрата молитва

2. Бог е Любов

3. Пътят на живота

4. Духът Божий

5. Благословен Господ Бог наш

6. Отче наш

Лозинка за през деня:

● Бог е Любов. Бог е Живот. Бог е Светлина.

Господи, дарувай ни Твоя Дух.

Днес за четиво ще имате 5-а глава от Послание до ефесяните, 6-а глава от Евангелието на Йоана, 5-а глава от Евангелието на Матея и цялата 20-а беседа: Сега скръб ще имате.

Ще се учите да размишлявате. Едно от качествата на ученика е да има дисциплиниран ум. Всички съвременни хора страдат от силата на своя ум. Техният ум мяза на един неопитомен кон. В ума има много разнообразни сили, които трябва да се възпитат, да се турят на работа. Това е една от великите задачи на всеки ученик. Цялата съвременна култура е култура за упражнение, за възпитание на човешкия ум. При туй възпитание, ако човек няма знания, никакъв успех не може да се постигне, тъй както ако дърводелецът не знае как да владее своето сечиво, невъзможно му е да направи някакво изделие — той всичко ще осакати. Така е и с човешкия ум. В това отношение всяка дума е само един удар върху човешкия ум. Когато един майстор знае как да удря, всеки удар отива на мястото си, а когато не знае как да удря, той всичко руши. Това не произтича от зла воля, но от незнание.

7. Гимнастически упражнения (миналогодишните

-------------------------------------

1 В първото издание от 1925 г. беседата е публикувана без заглавие. (Утринна молитва)

Книги:

 

* Утринна молитва

 

Наряд и упътвания (Съборни беседи (1925). София, 1925)

7 беседи от 23 август 1925 г. до 29 август 1925 г.

Link to comment
Share on other sites

От книгата "Нарядъ и упътвания", дадени отъ Учителя на ученицитѣ отъ Всемирното Бѣло Братство,

при срѣщата имъ въ гр. Търново, прѣз лѣтото на 1925 г.,

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

От книгата "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ.

Седма серия (1924–1925).Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I.

Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

От книгата "Настанало е Царството Божие", издание от 1925 г.

Книгата за теглене на PDF

съборна беседа

Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)

Нарядъ и упътвания отъ Учительтъ

Дадени на ученицитѣ отъ Всемирното Бѣло Братство, при срѣщата имъ въ гр. Търново, прѣзъ лѣтото на 1925 година.

Нѣдѣля

5 ч.с.

23 августъ, 1925 г.

Утринна молитва.

1.Добрата молитва.

2.Богъ е Любовь.

3.Пѫтьтъ на живота.

4.Духътъ Божий.

5.Благословенъ Господь Богъ нашъ.

6.Отче нашъ.

Лозинка за прѣзъ деня: Богъ е Любовь. Богъ е Животъ. Богъ е Свѣтлина.

Господи, дарувай ни Твоя Духъ.

Днесъ за четиво ще имате: 5 глава Ефесяномъ; 6 глава отъ Евангелието на Иоана; 5 глава отъ Евангелието на Матея и цѣлата 20 бесѣда: „Сега скърбь ще имате“.

Ще се учите да размишлявате. Едно отъ качествата на ученика е да има дисциплиниранъ умъ. Всички съврѣменни хора страдатъ отъ силата на своя умъ. Тѣхниятъ умъ мяза на единъ неопитоменъ конь. Въ ума има много разнообразни сили, които трѣбва да се възпитатъ, да се турятъ на работа. Това е една отъ великитѣ задачи на всѣки ученикъ. Цѣлата съврѣменна култура е култура за упражнение, за възпитание на човѣшкия умъ. При туй възпитание, ако човѣкъ нѣма знания, никакъвъ успѣхъ не може да се постигне, тъй както, ако дърводѣлецътъ не знае какъ да владѣе своето сѣчиво, невъзможно му е да направи нѣкакво издѣлие – всичко ще осакати. Така е и съ човѣшкия умъ. Въ това отношение, всѣка дума е само единъ ударъ върху човѣшкия умъ. Когато единъ майсторъ знае какъ да удря, всѣки ударъ отива на мѣстото си, а когато не знае какъ да удря, той само руши. Това не произтича отъ зла воля, но отъ незнание.

7.

Гимнастически упражнения. (миналогодишнитѣ).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...