Jump to content

1930_08_30 Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя


Albena

Recommended Posts

Аудио - чете Митко Ненков

Аудио - чете Цвета Коцева

Единична извънредна беседа от Учителя 30 август 1930г. г.

Първо издание. София, 1997 г., ИК "Всемир"

Книгата за теглене на PDF

Втори вариант към външен сайт

Съдържание

Правият път

Един духовен опит

Беседа – наряд от Учителя

Абсолютно никому вън от присъстващите 43 братя не се дава. Ако трябва, ТОЙ лично ще го даде. Тайна е – никой да не те знае, че изпълняваш този опит.

И приложение в областта на Божествения закон.

Опитът е даден в събота, 30 август 1930 г., Изгрев.

Седмично ще се прави по един опит, който ще почва в 4 ч. и 30 мин. и ще трае най- малко един час. През другите дни на седмицата всяка сутрин около 20 минути ще се прави приготовление за опита, който ще се прави през следващата седмица, за предстоящия опит. В деня на опита при ставане от леглото ще се благодари на Бога така:

"Ние, Господи, посяваме доброто семе и Ти възрасти доброто семе, което си благоволил чрез нас да се посее."

Забележка: Сполуката седи в това ние да посеем, а Бог да възрасти.

Всичката сила седи в това.

Лозинките, които по-долу ще се споменат, не само да се помислят, но и да се почувстват.

МАЛКО ПОЯСНЕНИЕ ВЪРХУ ОПИТА, дадено от Учителя на 31 август 1930 г. в 4 ч. и 30 мин.

"Буквата умъртвява, а Духът оживотворява" – с този стих от Евангелието искам да ви допълня, че един час размишление е много за вас. Размишлението зависи от интензивността – може и пет минути да бъде. Вземете 10 минути гласно, интензивно ще произнесете формулата. Така разпределете времето:

10 минути в съсредоточаване, приготовление, молитва;

10 минути в четене гласно, интензивно на лозинките и

10 минути в размишление върху лозинките, или всичко 30 минути.

После ще отворите Библията и прочетете стиховете. Вашата интензивна мисъл за първата седмица ще бъде: "Да дойде Царството Божие на земята, да дойде в моя ум, в моите сърце, душа и воля, всичко ще се уреди, всичко ще се измени."

Като живеете в една уредена държава, всичко е за добро и обратно. Когато дойде Царството Божие, всичко ще ви донесе мир, радост, спокойствие. Раздорите ще престанат. Дълговете ще си изплатите. Примирение между скараните ще дойде. С мислене само обаче нищо не става, Царството Божие няма да дойде, а трябва да го чувствате, да стане една промяна у вас, да действате по един особен начин. Като обичате един приятел, той вашата дума на две не прави. И вие Словото Божие като направите на две, други работи ще се зародят, ще дойдат в умовете ви. Ще мислите с жените ви какво ще стане; ако сте политици, ще мислите какво ще стане с вас и политиката и прочее. Това са дупки. Ще вземете мистрията и ще ги замажете, затворите и ще оставите само толкова място, през което Божественото да влиза. В първия опит още ще видите дали вашето съзнание е уредено. Един час размишление – работа за един светия, е удоволствие, то е като едно царско угощение. За който не е свикнал, ще е трудно да размишлява един час. Ако не можете, по-добре е да скъсате конците, но да не кажете: "Тая работа не мога да я направя." Ще дойдат вашите приятели и ще довършат онова, което не сте успели да свършите вие. По-добре на път, а не в застой. Никога не казвайте: "Не мога тази работа да я свърша." Това е работа с вътрешен часовник, по Дух да работите, а не по часовник, не по буквата. Но дали ще правите опита или не, Царството Божие ще дойде, каквото и да стане. То ще дойде, но като го желаете, вие ще станете участници и ще ползвате благата, които носи Царството Божие, та ще считате за привилегия това, а има милиони други същества, които са работили преди вас за идването на Царството Божие на земята. Слънцето ще изгрее, но ние трябва да отидем да го посрещнем, така по-добре ще се ползваме от благата му, които то раздава.

Та желанието на вашия Учител е: придобивки да имате в растежа и плод да принесете.

Гледам, някои от вас са уморени. Като правите опита, съзнанието ви трябва да е будно. Ще ви правят препятствия, ще ви поставят бодлива тел. Пазете се да не бъдете изненадани с препятствия. Внимателни и бодри бъдете.

Помолете се на Господа да ви даде силна воля, светла мисъл, чисто и благородно сърце.

Ще ви пратим някои приятели да ви помагат, за да се реализират вашите мисли.

Бедният като работи с мисълта, ще стане богат. Невежият ще стане учен. Болният ще стане здрав и т.н. С постоянно усилие, с разумна дейност, каквито человек може да прояви, ще потече вода. Това е работа в една нова насока. Като ви дам десет торби със злато, вашата мисъл ще бъде интензивна, няма да заспите, но като дойде Царството Божие, няма торба със злато, няма привидни придобивки. Като че ли от небето не капе. Ами че дъждът капе от небето, въздухът оттам слиза и всичко оттам капе. Най-после ще капне и във вашите умове – мисъл, здраве и всичко, което ви е потребно, и животът ви ще се уреди. Очаквате отдолу – нищо не идва. Очаквате отстрани – пак нищо не идва, отгоре – също, но като погледнете по-добре, виждате един хляб до вас. Откъде е дошъл, не знаете. – От невидимия свят. Вие сега не знаете кое откъде е дошло. Като се молите, не знаете как и откъде ще се изпълни молбата ви, а това е реалното. Нямате пари в джоба си – помолите се. Бръкнете в джоба си и намирате десет лева. Откъде са дошли? Все отнякъде са дошли. Живият човек, докато се моли, все ще намира в джоба си това, което иска, но престане ли да се моли и не намира ли в джоба си нищо, работата е лоша.

На един познат казвам: Пий топла вода, ще се изпотиш, ще се преоблечеш и простудата ти ще мине. Той ми казва: "Пих десет чаши вода, няма полза, друго трябва да правя." Казвам му: Сега, в мое присъствие ще пиеш. Той изпи само пет чаши, изпоти се, преоблече се и оздравя. Трябва една интензивна мисъл и ако човек не знае как да постъпва, от духовния свят много чукове, много удари ще получи. И човешката мисъл има понякога изплескване, измятане и тогава човек вместо да получи нещо, получава обратни удари на своята мисъл. И с чувствата е същото. Зимно време е. Студено ви е, замръзнали сте. Ще се постоплите, ще пиете топла вода, ще се сгреете. Четенето на Библията – това е греене, това е огнището. С такова затопляне ви става по-добре. То е като вдигането на капака на гърнето. Махнете капака, виждате какво има вътре, вземате хлебец, топнете си малко, хапнете си и ви става по-добре.

Закон е: все ще се греете – зимно време на камината, лятно време на слънцето.

Останалото време до един час ще употребите в съзерцание за усилване на мисълта, сърцето и волята, за усилване на духа ви, за постигане на някое ваше съществено желание, ще размишлявате за това, което не ви достига, за това, от което имате нужда.

Наряд

Първото четириседмичие

 

Първата седмица

а. Лозинката ще бъде: "Ние, Господи, посяваме доброто семе и Ти възрасти доброто семе, което си благоволил чрез нас да се посее."

"Пожелавам с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила да дойде Царството Божие във всичката негова пълнота както е горе на небето, така и долу на земята, и да изпълни сърцата на всички народи на земята." (Под народи ще разбирате всички души, които са пробудени и имат желание да вършат волята Божия.)

б. Четене и размишление върху Евангелие от Иоана 10:10-20.

Втората седмица – 7 септември 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление върху Евангелие от Матея 7:5-15.

Третата седмица – 14 септември 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление от Евангелие от Лука 15.12-22.

в. Четене и размишление върху седма беседа от Седма серия, страници 4, 5 и 6.

Трите тези Евангелия и трите страници от беседата ще бъдат свидетели за работата, която сте свършили.

Четвъртата седмица – 21 септември 1930 г.

Ученикът първите три седмици употребява за Бога, а четвъртата за себе си.

а. Ще се повторят същите лозинки и ще се прибави след тях: "Аз и ние да бъдем членове на това Царство Божие. Да ни даде Господ светлина, изобилна светлина, да разбираме Божиите пътища."

б. Ще се прочетат и ще се размишлява около всички стихове от Евангелието, четени през първите три седмици и страниците от беседата, четени през третата седмица.

Второто четириседмичие

 

Първата седмица – 29 септември 1930 г.

а. Първата лозинка за посяването и възрастването.

б. Втора лозинка: "Пожелаваме всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила Божията Любов да завладее сърцата и умовете на всички хора, които искат да изпълнят Божията воля по лицето на земята, както тя владее горе на небето".

в. Четене и размишление върху Евангелието от Иоана 6:1-10.

Втората седмица – 6 октомври 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление – Евангелие от Матея 12:1-10.

Третата седмица – 13 октомври 1930 г.

а. Същите лозинки ще се казват.

б. Четене и размишление – Евангелие от Марка 2:1-10.

в. Четене и размишление - Шеста серия, шеста беседа, първите три страници от томчето "Двата природни метода" – "Отвори им умовете".

Четвъртата седмица – 20 октомври 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят и след тях ще се прибави:

"Божията Любов да изпълни и моето, и нашите сърца с всичката своя пълнота."

б. Ще се прочетат всичките стихове от Евангелието, прочетени през първите три седмици, и трите страници от беседата, прочетени през третата седмица.

Третото четириседмичие

 

Първата седмица – 28 октомври 1930 г.

а. Първата и втората лозинка.

б. Четене и размишление – Евангелие от Иоана 12:1-10.

Втората седмица – 4 ноември 1930г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление върху Евангелие от Матея 20:20-30.

Третата седмица – 11 ноември 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление – Евангелие от Лука 9:1-10.

в. Да се прочетат първите три страници от Първа серия на петата беседа "Любовта".

Четвъртата седмица – 18 ноември 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят и после ще се прибави след тях:

"Божията Мъдрост да озари и моя ум, и нашите умове."

б. Ще се прочетат и ще се размишлява върху всички стихове от Евангелията, прочетени през първите три седмици, и страниците от беседата, прочетена през третата седмица.

Четвъртото четириседмичие

Първата седмица – 26 ноември 1930 г.

а. Лозинка (първата за посяването и възрастването).

б. "Пожелавам с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила да се възцари Божията Истина по лицето на земята и в сърцата на хората и да има вечна Правда навсякъде."

в. Четене и размишление – Евпнгелие отп Иоана 15:1-10.

Втората седмица – 3 декември 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление – Евангелие от Матея 19:1-10 стих.

Третата седмица – 10 декември 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление – Евангелие от Марка 9.1-10.

в. От Втора серия втората беседа "Новото основание" да се прочетат 11, 12, 13 и 14 страници.

Четвъртата седмица – 17 декември 1930 г.

а. Същите лозинки ще се повторят и ще се прибави към тях:

"Божията Истина да се възцари в мен и в нас и да ни изпълни с всичката своя красота и хармония на живота. Желаем, Господи, с всичката си душа да станем служители на Истината."

Петото четириседмичие

 

Първата седмица – 25 декември 1930 г.

а. Първата лозинка (за посяването и т.н.). Прибавя се друга, нова лозинка:

"Пожелавам с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила да се въдвори Божият мир по лицето на земята и в сърцата на хората." (Ще разбирате сърцата на всички верующи, на всички будни души. Мира ще го вземете в широк смисъл, защото само при една култура на МИР, само когато хората живеят в мир, може да има прогрес, само тогава хората растат и във физическия, и в духовния живот.)

б. Четене и размишление – Евангелие от Иоана 16:16-24.

Втората седмица – 1 януари 1931 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление – Евангелие от Матея 11:1-10.

Третата седмица – 8 януари 1931 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление – Евангелие от Лука 1:1-10.

в. От Трета серия трета беседа "Рождението" да се прочетат четири страници: 2, 3,4 и 5.

Четвъртата седмица – 15 януари 1931 г.

а. Същите лозинки ще се повторят и ще се прибави към тях:

"Да се въдвори Божият Мир и в моето сърце, и в нашите сърца, и в моя ум, и в нашите умове."

б. Да се прочетат всички стихове от Евангелията, прочетени през първите три седмици, и страниците от беседата, четена през третата седмица, и се размишлява върху всичко.

Шестото четириседмичие

 

Първата седмица – 23 януари 1931 г.

а. Лозинки:

"Ние, Господи, посяваме доброто семе и Ти възрасти доброто семе, което си благоволил чрез нас да се посее."

б. "Пожелавам с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила да даде Бог живот, успех и дългоденствие на всички добри и праведни хора по лицето на земята и да се излее Божието благословение върху тях, както е изляно горе на небето."

в. Четене и размишление – Евангелие от Иоана 3:1-10.

Втората седмица – 30 януари 1931 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление – Евангелие от Матея 2.1-10.

Третата седмица – 6 февруари 1931 г.

а. Същите лозинки ще се повторят.

б. Четене и размишление – Евангелие от Марка 5:5-15.

в. Четене и размишление - Четвърта серия, първа беседа "Братя и сестри на Христа" - първите десет страници.

Четвъртата седмица – 13 февруари 1931г.

а. Същите лозинки ще се повторят и ще се прибави към тях:

"Да даде Бог на мен и на нас живот, успех и дългоденствие и да се излее Божието благословение върху мен и върху нас, както е изляно горе на небето, за да му служим всякога."

б. Четене и размишление – да се прочетат всички стихове от Евангелията, прочетени през първите три седмици и страниците от беседата, четена през третата седмица.

1. Горното е за първото полугодие на 1930/1931 година.

2. Второто полугодие почва от събота, 21 февруари 1931 г.

През второто полугодие ще се повтори всичко преминато през първото полугодие, а дните, през които ще стават опитите във всяко четириседмичие, ще следват по реда на седмичните дни, като се почне от:

Събота - за първото четириседмичие

Неделя - за второто четириседмичие

Понеделник - за третото четириседмичие

Вторник - за четвъртото четириседмичие

Сряда - за петото четириседмичие

Четвъртък - за шестото четириседмичие

3. През другото време по свобода. Можете да се молите един за друг, за да ви се оправят работите.

4. Да се проучва през годината от Деянията, 16 глава и да се размишлява върху нея. Същият Дух ще работи през цялата година.

Дадено от Учителя на 30 август 1930 г., Изгрев.

Присъствали:

1. Минчо Сотиров – Бургас

2. Матей Попов – Бургас

3. Георги Куртев – Айтос

4. Крум Илиев – Айтос

5. Димо Джеджев – Айтос

6. Васил Долапчиев – с. Даутлий, Айтоско

7. Слави Тодоров – с. Гюргенкьой, Айтоско

8. Димитър Добрев – Сливен

9. Иван Калкайджиев – Сливен

10. Тодор Абаджиез – Ямбол

11. Георги Маринов – Нова Загора

12. Слави П. Камбуров – Нова Загора

13. Тодор Йорд. Чернев – с. Кортен, Новозагорско

14. Кольо Кюмюрджиев – Стара Загора

15. Ганчо Кънчев – с. Свети Кирилово, Старозагорско

16. Петър Стамболиев – гара Любимец

17. Иван Георгиев – гара Раднево

18. Юрдан Баев – гара Раднево

19. Михаил Стоицев – Пловдив

20. Петко Епитропов – Пловдив

21. Тодор Стоименов – София

22. Начо Петров – София

23. Иван Дойнов – София

24. Стойо Чолпанов – София

25. Драган Попов – София

26. Стоян Русев – София

27. Деньо Цанев – София

28. Боян Боев – София

29. Янко Първанов – Лом

30. Никола Ватев – Русе

31. Симеон Марков – Русе

32. Георги Константинов – Русе

33. Васил Константинов – Русе

34. Юрдан Новаков – Русе

35. Емануил Иванов – Варна

36. Пенко Пенков – Габрово

37. Никола П. Камбуров – Казанлък

38. Захари Желев – Казанлък

39. Стефан Мандов – с. Енина, Казанлъшко

40. Рашо Болашиков – с. Мъглиж

41. Иван Ив.Смилов – с. Ръжано

42. Асен Райчев – Панагюрище

43. Върбан Христов – Орхание

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...