Jump to content

14. ШКОЛАТА И БРАКЪТ


RPX
 Share

Recommended Posts

14. ШКОЛАТА И БРАКЪТ

Нежененето беше условие само за онези души, които искаха да бъдат ученици на специалния клас, които искаха да останат вечно млади и красиви, неизхабени от грубия земен живот, които искаха да придобият крила, за да летят към Любовта, Мъдростта и Истината.

Нежененето не беше и не е за всички. И жененето не е било забранено за никого. Всеки беше свободен да излезе от специалния клас и да влезе в обикновения семеен порядък, в школата на семейството, когато пожелае. Мнозина направиха това.

Сам Учителят веднъж при едно мое посещение при Него ми даде следните обяснения по този въпрос.

„Нежененето не е за всеки. И жененето не е за всеки. Не всекиму е определено да се жени и не всекиму е определено да не се жени. Ако този на когото е определено да не се жени се ожени, той ще умре млад. И ако този на когото пък е определено да се жени, а не се ожени и той ще умре млад."

Значи човек трябва да налучка какво е определено за него. Това ще стане като се вслушва в своето вътрешно влечение, в шепота, в желанието на душата си и като се моли Бог да го пази от външни влияния, влияния на неговите близки.

Друго нещо, което ми каза върху въпроса за жененето е следното: „На всеки човек в процеса на всичките негови прераждания, които са 777 е определено да речем да се жени 1000 пъти. След като се е женил 1000 пъти, оста­ват му още 900 пъти, после 800 пъти, 500 пъти, 300, 200, 100, 50, 20, 10, 5. После остава му само един път да се ожени и най-после - никак. На този чо­век вече не е определено да се жени и той не трябва да се жени."

Аз бях много стеснителна, за да му задам някой въпрос и да ми каже нещо повече по това, пък и не се интересувах. За мене този въпрос беше предрешен. Всички мои близки: майка ми, вуйчо ми, леля ми, брат ми, кака Райна - сестра Каназирева много мои близки и познати бяха все нещастни в женитбата си. И женитбата за мене беше нещо неприемливо, а даже и отблъскващо. Затова аз приех нежененето без никакво колебание. И тогава даже се чудех защо Учителят ми говори тези неща. По-късно разбрах, че Той ми ги е говорил, за да имам по-голяма широта и да не бъда фанатик в разбиранията си, а също и за да бъда полезна на младите, които ще дойдат впоследствие при мене и ще се интересуват от този въпрос и ще ме питат. И наистина, много млади са идвали при мене и са ме питали и аз съм им хвърля­ла светлината, която ми е дал Учителят и са ми благодарили. Всъщност, всич­ки благодарим на Учителя.

Из беседите и лекциите има доста неща казани по въпроса за женитбата и който се интересува, ще ги намери.

Ето някои от тях:

„Жененето не е щастие. Ако вие се жените, за да бъдете щастливи, лъжете се."

„Женитбата е училище. Семейството е школа, през която всички сте минали и минавате. В нея човек се учи да служи безкористно на другите и да се жертвува."

„Който е научил уроците в школата на семейството няма какво повече да учи там и следователно - да се жени."

„Толкова пъти сте се женили, нищо, че един живот сте посветили, да се учите да служите на Бога", е казал на една сестра, която ми го повери и на мене.

„Женитбата е впрягане на два вола, за да свършат една работа."

„Хората се женят, за да си помагат един на друг."

„Когато двама души се женят, те трябва да се женят не от други съображения, а за да си помагат в пътя си към Бога, в службата на Бога. Тогава те ще бъдат благословени."

„Много хора се женят, за да се осигуряват. Една мома иска да се жени, за да се осигури, че мъжът й ще се грижи за нея, а не след дълго той умира, а тя остава да се грижи не само за себе си, но и за двете си деца, които има."

„Женитбата не осигурява човека. Има много, много примери в живота."

На една сестра Учителят е казал: „За женената жена се грижи мъжът й, а за неженената - Бог."

Въпросът за жененето и нежененето е много дълбок и всестранен. И важен.Много важен. Той трябва да се разглежда от учените и духовните хора и да се даде на хората една светлина, с която да си служат и да се избягват много ненужни страдания и нещастия.

Моята задача не е да го разглеждам всестранно този въпрос, но да кажа на тези, които мислят, че ние, че Учителят сме против женитбата, не е вярно. Ние сме за: всеки да следва своя вътрешен импулс. Иска ли да се жени, да се жени, не иска ли, да не го насилваме, а да го оставим свободен, но ожени ли се или не, всичко да става за слава Божия и за доброто и благото на всички около него.

Колко глупави и нередни женитби стават, които са донесли толкова страдания на поколенията.

Колко души са искали да не се женят и под давлението на родители и на обществото са се оженили и са били истински нещастници, а мнозина са умирали и млади.

Векове хората се женят. Имат богат опит от женитбата. Ние, малцината около Учителя ученици от специалния клас, решихме да опитаме какво значи да не се ожени човек и да посвети живота си в учене, саморазвитие и в служба на Бога и на човечеството.

Това е щастие и само щастие. Никой от нас не се е разкаял и не е съжалил. И ние благодарим на Учителя, че ни прие за свои ученици, в своя специален клас, толкова малки и незначителни каквито бяхме и които щяхме да се загубим из света, и ни направи волни птички и горди орли, които порят небесните пространства с песен и ликуване и славят Него и Господа.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...