Jump to content
Ани

45. Ясновидците на Изгрева

Recommended Posts

45. ЯСНОВИДЦИТЕ НА ИЗГРЕВА

Някои наши приятели обичаха да споделят и да казват, че имат духовна връзка къде с Учителя, къде с някои други наши заминали от този свят приятели и т.н. Може да са прави, а може и да не са, но те са длъжни да проверят наистина ли тези връзки, които правят са истински или не са. Учителят е говорил за тия работи на много места в беседите и становището Му за ясновидците, за съновидците не е от най-добрите. Не е, че няма наши приятели, които наистина правят връзка с Невидимия свят, но трябва човек да знае, че не всички връзки, които стават са истински и много от тях са подвеждащи. Учителят дава обяснение, че Черната Ложа, силите, които се занимават с неприятните неща в живота, имат знания, с които могат да приемат всякакъв образ какъвто пожелаят. Но понеже нямат развити добродетели, то добродетелите са неразвити в тях, затова ръцете им са деформирани и краката им са деформирани. За да не се забележи това, Учителят казва, че те си крият ръцете в ръкавици и краката в ботуши. Нашият приятел бай Иван имал един такъв син. Искам да кажа, че Учителят е казал, че ученика трябва да бъде буден, не само когато е в будно състояние, но и когато спи, пак да е буден. И да не изпада в заблуждаващи положения в каквито често изпадат нашите приятели при съновиденията си. Ето сънят на бай Иван: бай Иван сънува, че отива в едно помещение голямо, където са се събрали на една голяма кръгла маса много владици. Владици, които ядат и пият на масата най-различни ястия от месо и различни видове шишета с алкохол, каквито е имало на времето. Между тях той вижда образ, който е същия като Учителя. Стои и с всичките там владици яде и пие и в това време, когато бай Иван отива към тях, Учителят го вижда, образа,който има там и му вика: „Иване, ела и ти с нас да ядеш и да пиеш и ето ти едно шише да се почерпиш“. Бай Иван вижда това, обаче не може да възприеме, че Учителят и Той ще яде и ще пие и в същото време в съзнанието му изпъкват думите, които е казал Учителят за Черната Ложа и веднага погледнал ръцете на Учителя. Видял, че той е с ръкавици. Веднага бай Иван разбрал, че има работа с тия духове от Черната Ложа, но не се издава. Поема шишето от ръцете на образа на Учителя и както го поема в ръката си с гърлото на шишето и замахва и ударва Учителя по главата. Преди още да нанесе удара, изведнъж всички владици и образа на Учителя се обръщат в дяволи. И бай Иван разбира, че наистина е имал такова видение и е бил поставен на изпит, дали в сънят си ще бъде в такова будно състояние. В допълнение искам да кажа, че в някои от беседите има изказвания на Учителя за тия съновидци и ясновидци.
Ето почти дословно предавам какво каза Учителят за няколко наши сестри, които са ходили при една ясновидка. Буквално така казва Учителя. „Преди няколко дена срещам три-четири от нашите сестри, от възрастните, ама от напредналите, питам ги: „Къде бяхте?“ И те Ми отговарят: „Ами при един ясновидец“. „И какво ви каза тоя ясновидец?“ „Ами нищо особено не ни каза.“ „Ами аз ви питам, колко пари ви взе тоя ясновидец?“ „Ами по 500 лв.“ И Учителят продължил: „Аз ги зная тия ясновидци. Те не са свършили и първо отделение и дори някой път те даже и мен се мъчат да ме подведат“. Но в друг пасаж, в друга беседа казва така: „За да стане човек ясновидец той трябва да се превърне в един съвършен инструмент. Не може да вземеш една дъска, на нея да опънеш четири тела и от нея да излезе нещо като цигулка. Не, тази дъска трябва да се превърне в съвършен инструмент, а че и да слезе отгоре върху нея и един маг и чак тогава от нея може да излезе нещо. И заради това нашите приятели като Петър Филипов, Велко Петрушев и други приятели около Велко Петрушев и около Петър Филипов си мислеха, че са съвършен инструмент. Ами не, не бяха съвършен инструмент и заради това изпаднаха в такива положения да приказват неща, които нямат нищо общо с истината. Когато природата иска да каже нещо на някого, то тя го казва на него и не търси друг да му го каже, че той да го казва на други. Такъв пример Учителят дава с Мойсей и един овчар. Мойсей движейки се из планината срещнал един овчар и гледа, че овчаря се весели и наклал един голям огън и на него пече едно агне и се радва и играе около огъня. Мойсей го пита: „Защо си толкова радостен, защо толкова играеш?“ „Ами Господ ми каза, че ще ми дойде на гости и аз сега пека това агне, като дойде на гости да има с какво да го гощавам.“ А Мойсей се обърнал и му казал: „Хъм, Той пък Господ няма друга работа, че с теб сега ще се занимава и ще ти идва на гости“. Овчарят се натъжил и понеже знаел кой е Мойсей помислил, че наистина може да се е излъгал в това и загасил огъня и се омъчнил. А Мойсей си продължил пътя. Обаче след малко Господ се явил на Мойсей и му казал: „Ти откъде знаеш, че аз не съм обещал на овчаря, че ще Му отида на гости? Сега ще се върнеш и да му кажеш, че не си знаел това и да му кажеш, че Аз ще му дойда на гости“. Мойсей изпълнил точно поръката на Господа, върнал се и му казал: „Братко, извинявай, аз не знаех, че Господ ти е обещал, че ще ти дойде на гости, обаче сега Той ми каза, че наистина ти е обещал и ще ти дойде на гости“. И овчаря станал и запалил отново огъня и започнал пак да се весели, а Мойсей си отишъл. Овчарят играл, веселил се, играл, веселил се, най-после се изморил и заспал. В това време дошли разни диви животни, гарги и изяли опеченото агне и след известно време овчаря като се събудил видял, че агнето е изядено и си дал своето обяснение: „Ех, Господ е дошъл, видял че аз спя и за да не ме буди, изял агнето и си отишъл“. Ето защо с всичките тия съновидения ясновидци, съвременни пророци, че един видял това, че видял за теб онова, или Господ му казал или Учителят му казал за тебе така и така. Ако Учителят иска да каже на някого нещо, Той ще му го каже точно на него, както го е казал и на овчаря. Няма защо да има посредници между Учителя и нашите приятели и на много места в разказите на нашите приятели се вижда, че те наистина са имали връзка директно с Учителя, не е имало нужда от някакви посредници. А когато се явят тия посредници, обикновено нещата се развиват в неблагоприятен аспект. И от там идва отклонението. Има един Бог, един Учител и едно Слово. Чрез Словото на Учителя Дънов ще се доберете до Великият Учител, а чрез Него до Бога. И тогава ще се осъществи връзката: Бог - Учител - Слово и ученик. Това е истинския път на ученика.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×