Jump to content

СНИМКИ И БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ НА ТОМ VII


Recommended Posts

СНИМКИ И БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ НА ТОМ VII

tom70674.jpg
Снимка No 1.
Семейството на офицера Ангел Гешев. 1. Ангел Гешев. 2. Кортеза Гешева. 3. Младен Илиев. 4. Мария Младенова. 5. Весела Ангелова.
tom70675.jpg
Снимка No 2.
Илия Младенов и Мария Младенова
tom70676.jpg
Снимка No 3.
Илия Младенов
tom70677.jpg
Снимка No 4.
Учителят играе Паневритмия на Изгрева
tom70678.jpg
Снимка No 5.
След разговор с Учителя пред салона. От ляво: 1. Мара Чаталбашева. 2. Тодора Тодорова. 3. Учителя. 4. Магдалена Попова. 5. Георги Радев.
tom70679.jpg
Снимка No 6
. Учителят и връзката му с Бога. От ляво: Мария Чаталбашева. 2. Попова. 3. Тодора Тодорова. 4. Учителя. 5. Георги Радев.
tom70680.jpg
Снимка No 7
. Екскурзия на Черни връх. 1. Катя Зяпкова. 2. Савка Керемидчиева. 3. Симеон Златев - пазачът. 4. Учителят. 5. Съпругата на наблюдателя. 6. Петко Епитропов. 7. Генерал Стоянова. 8. Рашко Марков от Русе.
tom70681.jpg
Снимка No 8.
Съборът през 1927 г. на Изгрева.
tom70682.jpg
Снимка No 9
. Учителят с приятели пред приемната. От ляво: 1. Елиезер Коен. 2. Драган Петков - отзад. От дясно: Васко Искренов - клекнал, над него Матей Давидов, до него Цанка Екимова, над нея Атанас Николов - есперантист. До Учителя е Гръблашева.

tom70683.jpg

Снимка No 10.
Георги Йорданнов пред цветната котва.

tom70684.jpg

Снимка No 11
. Музиканти на Изгрева. 1. Симеон Симеонов. 2. Мария Златева. 3. Атанас Минчев. 4. Пенка Михайлова. 5. Асен Арнаудов. 6. Верка Куртева. 7. Игнат Котаров.
Link to comment
Share on other sites

tom70685.jpg
 
Снимка No 14.
Мърчаевски екскурзии с Учителя. 1. Мара Савова. 2. Темелко Гьорев. 3. Теофана Савова. Учителя. 5. Пенка Велева. 6. Стефан Белев. 7....

tom70686.jpg

Снимка No 15. Учителят, Любомир Лулчев, Тодор Стоименов, дядо Благо.

tom70687.jpg

Снимка No 16
. Рила - 1937 г. От дясно на Учителя, втора под ред е Юрданка Жекова, а трета е Мария Младенова.

tom70688.jpg

Снимка No 17
. Витоша - Учителя на Яворови присои - 1934 г. От ляво, втори ред, втора под ред е Димитрина Атанасова, а трета е Василка Иванова с бялата шапка, от ул. „Опълченска“ 66.
tom70689.jpg
Снимка No 18
. С Учителят на Бивака "Ел Шадай". От ляво: 1. Начо Петров. 2. Юрданка Жекова. 3. ... 4. ...Учителят. 6. Савка Керемидчиева. 7. Катя Зяпкова. 8...
Link to comment
Share on other sites

tom70690.jpg

Снимка No 19.
Васко Искренов.
tom70691.jpg
Снимка No 20.
Ученици от Младежкия клас. От ляво: 1. Руси Петров. 2. Георги Тахчиев. 3. Николай Шиваров. 4. Борис Николов. 5. Елиезер Коен. 6. Георги Радев. 7. Пеню Ганев. 8. Верка Куртева - полегнала. Прави: 1. Стефан Дойнов. 2. Васко Искренов.

tom70692.jpg

Снимка No 21.
Учителят на Молитвения връх.

tom70693.jpg

Снимка No 22.
Учителят изнася слово, пред него е Ангел Вълков.
tom70694.jpg
Снимка No 23.
Обеден концерт. Свири Симеон Симеонов.
tom70695.jpg
Снимка No 24.
Лагерът, кухнята - заслон и б
акалницата.
tom70696.jpg
Снимка No 25
. Следобеден концерт на Рила. 1. Кирил Икономов - с очилата. 2. Галилей Величков. 3. Веселин Павлов. 4. Мария Златева. 5. Филип Стоицев. 6. Пенка Михайлова.
tom70697.jpg
Снимка No 26
. Приятели пред новопостроеният заслон. От горе на покрива е Гради Минчев. Най-отдясно, седнал е Иван Антонов. Над него е Руси Петров, а до Иван Антонов е Михаил Иванов в медитация.

tom70698.jpg

Снимка No 27
. Пред палатката на Учителя. От ляво, седнали: 1. Маргарита Мечева. 2. Пеню Ганев. 3. Сийка Динева. 4. Димитрина Атанасова. Прави: 1. Анка Каназирева. 2. Севда Николова. 3. Учителя. 4. Анка Динева. 5. М. Маргаритова. 6. Славчо Печеников (Славянски).
tom70699.jpg
Снимка No 28.
Савка Керемедчиева, д-р Жеков, Учителя, Юрданка Жекова.
tom70700.jpg
Снимка No 29.
Латвийски гости при Учителя. От ляво, седнали: 1. Савка Керемидчиева, над нея Димитринка Атанасова. От дясно: Учителя, до него д-р Жеков и Юрданка Жекова. Долу седнал е Боян Боев. Останалите са латвийци.

tom70701.jpg

Снимка No 30.
Юрданка Жекова, Ради Ганчев, д-р Жеков.
tom70702.jpg
Снимка No 31.
Боян Боев, Учителя, д-р Жеков - в Мърчаево

tom70703.jpg

Снимка No 32.
Отпред: Д-р Жеков, Учителя, Галилей Величков.
tom70704.jpg
Снимка No 33.
Лучия и Бертоли на Рила.
tom70705.jpg
Снимка No 34
. С Учителя на Рила - 21 VIII 1938 г. I ред, отляво: 1. Буча Бехар. 2. Мариета Бертоли. 3. Влади Симеонов. 4. Димитър Янушев. 5. Пенка Белева. 6. Учителя. 7. Райна Калпакчиева. 8. ... 9. Найден Найденов, долу седнала е Николина Балтова.
tom70706.jpg
Снимка No 35
.За спомен с Учителя. 1. ... 2. Димитър Янушев. 3.... 4. Верка Куртева. 5. ... 6. Николина Балтова. 7. Учителят. 8. Влади Симеонов. 9. Пенка Белева. 10. Найден Найденов.
tom70707.jpg
Снимка No 36.
Учителят и Влади Симеонов.
tom70708.jpg
Снимка No 37.
Влади Симеонов дирижира концерт пред Учителя на Изгрева.
tom70709.jpg
Снимка No 38.
Подготовка за упражнението "Плискане при езерото".
tom70710.jpg
Снимка No 39.
Плискане с ръцце на езерните води.
tom70711.jpg
Снимка No 40.
Учителят с чужденци на Рила. От ляво, горе: 1. Тереза Керемидчиева. 2. Савка Керемидчиева. Латвийка с черната рокля. 4. Феликс - латвиец. 5. Емма. 6. Латвийка. II ред, втора е Ана Мазурс, втора е Амайлия - с шал. Ill ред, трета е Мариета Бертоли. IV ред, седнала отдясно е Анина Бертоли. Най-отдясно, втори ред от горе е Бертоли.
tom70712.jpg
Снимка No 41
. На гости при Учителя - 1938 г. От долу, ляво, седнали: 1. Генерал Стоянова - със шарената рокля. 2. Доктор Давидова - с бялата коса. 3. Елена Казанъклиева. II ред: В средата е Сабсай - с бялата жилетка, държи бяла шапка и до нея е Карден в профил - с наметнато манто. Последен ред от дясно: 1. Цанка Екимова. 2. Попова. 3. Боян Боев. 4. Методи Шивачев. 5. Начо Петров. 6. Методи Марков - евангелски пастор. 7. Гради Минчев.
tom70713.jpg
Снимка No 42
. Беседи за учениците. Седнали пред Учителя на високи столове са: Карден - с панделката и Сабсай - с бялата шапка. В ляво е Боян Боев, над него е Димитрина Атанасова, над нея е Пенка Белева - с бялата шапка, а над нея Иван Антонов с дългата коса.
tom70714.jpg
Снимка No 43.
Изпращане на французите на Изгрева - 1939 г.
tom70715.jpg
Снимка No 44.
Алфиери Бертоли
Снимка No 45.
Мариета Бертоли
Снимка No 46.
Анина Бертоли
Снимка No 47.
Крум Божинов
tom70716.jpg
Снимка No 48.
Радка Левордашка
Снимка No 49.
Боян Златарев
Снимка No 50.
Иван Антонов
Снимка No 51.
Тодор Ковачев - внук
tom70717.jpg
Снимка No 52.
Стефка Няголова
Снимка No 53.
Величка Стойчева
Снимка No 54.
Крум Няголов
Снимка No 55.
Стоянка Драгнева
tom70718.jpg
Снимка No 56.
Любка Хаджиева
Снимка No 57.
Георги Йорданов
Снимка No 58.
Тодора Станчева
Снимка No 59.
Анка Тодорова
tom70719.jpg
Снимка No 60.
Весела Ангелова
Снимка No 61.
Лиляна Младенова
Снимка No 62.
Гради Минчев
Снимка No 63.
Атанас Минчев
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...