Jump to content
Ани

Наряди за 1921 г.

Recommended Posts

НАРЯД за 1921 година

  1. До всички приятели, 2 януари 1921 г., Русе.
  2. Беседи, обяснения и упътвания, 1921 г.

1) ДО ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ

2 януари 1921 г., Русе

Има едно правилно учение на живота. Учение, което отваря Светлия път на Любовта. Това учение има особен език, особена азбука. Павел, който изучавал азбуката на тоя особен език, е писал следното: „Ако говоря с обикновените човешки и ангелски езици, а нямам езика на Любовта, ще мязам на мед, що звънти на опнато дъно." А Христос е казал: „Нова заповед ви давам, нов начин ви оставям, да учите езика на Любовта, която осмисля и пояснява всичко, което излязло от тоя Божествен свят." А и Аз, Който много пъти съм говорил от незапомнени времена по разни начини, с разни езици, сега стоя особен език Ви казвам: „Мъчете се, трудете се, работете и езика на Любовта научете." Само тогава ще разбирате кога Господ Ви говори и какво богатство носят тия думи. Цветът, когато светлината дойде, се отваря, цъфва, завързва, зрее и расте. Снегът, когато топлината дойде, смалява се, топи се, тече, движи се надолу и благо отнася от горните висини на малките тревици в долините. А когато пламтящият език на Любовта проговори, душата наново се разтваря и започва наново да шушне: „Разпери твоите светли крилца, намажи твоята крачка и с полет тръгни към новите цветя. Там ще чуеш Новия език на Любовта. Спри се, изучи азбуката на езика на Твоята душа. Душата на Светлината. Проявената и изявената Душа.

(Свещеният подпис)

2) БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ, 1921 г.

Петък, 19 август 1921 г.
(Преображение Господне) 5 ч,с. Утринна молитва

1. Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов.

2. Добрата молитва.

3. Послание Ефесяном, 5:2 „И ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва Богу в благовонна миризма."

Забележка:. Следните три стиха всеки ще си прочете сам по един път и после три пъти всички заедно и гласно.

4. Първо послание към Солуняните, 4:9

„А за братолюбието нямате нужда да ви пиша; защото вие сами сте от Бога научени да имате любов един към друг."

5. Послание към Галатяните, 5:6

„Защото в Христа Исуса нито обрезването има някаква сила, нито необрезването, но вяра, която действува с любов."
Постарайте се да възприемете тази мисъл вътре в себе си, защото ние се намерваме пред един жив свят и действуваме не само по форма, но и по съдържание, и по смисъл.

6. Ние ще призовем сега нашата втора формула, която ще произнесем три пъти: „Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост." Гледайте да произнесете тази формула колкото е възможно по-хармонично, за да се оживи тя.

7. „Благославяй, душе моя, Господа".

8. Ще коленичим с дясното коляно долу на земята, а лявото ще издигнем нагоре

към Бога, и ще отправим тайна благодарителна молитва към Господа на Любовта, Който досега не е призоваван и който иде да поправи света. Бог да пребъдва през цялата идеща година в нас и да ни се изяви, на стари и млади; да ни помогне да разрешим всички обществени и духовни въпроси. Сам Господ на Любовта да се всели в нас.

Любовта е, която създава хармонията в света; любовта е, която създава живота; любовта е, която създава всички блага. Доброто иде от Бога, злото

от нас. Когато Господ не е в нас, злото се ражда, а когато Господ е в нас, доброто се ражда.

Сега да отворим сърцата си за Господа и Той да преустрои всичко, според Своята Любов.

9. „Благословен Господ Бог наш" (три пъти).

10. Отче наш.

Събота, 20 август 1921 г.

1.
Вдигнете всички ръцете си нагоре. В това положение три пъти изговорете лозинката: „Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е любов."
2.
Отче наш.
3.
Ще коленичим на лявото коляно и ще се помолим тайно да се въдвори закона на Божествената хармония вътре в нас.
4.
„Благославяй, душе моя, Господа."
5.
Добрата молитва.
6.
Послание към Колосяните, 3:14
„И над всичко това, облечете се с любовта, която е свръзка на съвършенство."
(Всеки за себе си ще го прочете три пъти.)
7.
Послание към филипяните, 1:9
„И това се моля, да преизобилва любовта ви още повече в познание и във всяко разумение."
(Всеки за себе си ще го прочете три пъти.)
8.
Евангелие от Матея, 22:37-39
„А Исус му рече: „Да възлюбиш Господа БогаТвоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум."
Тази е първата и голяма заповед.
А втората и подобна на нея: „Да възлюбиш ближния си като себе си."
(Гимнастически упражнения.)
Воля, воля на всички ви трябва. Дяволът само с воля се изпъжда. Ето защо,
ако правите тези упражнения, ще възстановите хармонията. Те са обосновани на един велик закон в природата.
Неделя, 21 август 1921 г.
Сега ще се помолим.

1. Вдигнете всички ръцете си нагоре. В това положение три пъти изговорете лозинката: „Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е любов."

2. Отче наш.

3. Ще коленичим на лявото коляно и ще се помолим тайно да се въдвори закона на Божествената хармония вътре в нас.

4. „Благославяй, душе моя, Господа."

5. Добрата молитва.

6. Послание към Колосяните, 3:14

„И над всичко това, облечете се с любовта, която е свръзка на съвършенство."
(Всеки за себе си ще го прочете три пъти.)

7. Послание към филипяните, 1:9

„И това се моля, да преизобилва любовта ви още повече в познание и във всяко разумение."
(Всеки за себе си ще го прочете три пъти.)

8. Евангелие от Матея, 22:37-39

„А Исус му рече: „Да възлюбиш Господа БогаТвоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум."
Тази е първата и голяма заповед.
А втората и подобна на нея: „Да възлюбиш ближния си като себе си."
(Гимнастически упражнения.)
Воля, воля на всички ви трябва. Дяволът само с воля се изпъжда. Ето защо,
ако правите тези упражнения, ще възстановите хармонията. Те са обосновани на един велик закон в природата.
Неделя, 21 август 1921 г.
ОБЩИ УПРАЖНЕНИЯ
Ще четете Новия завет по следния ред:
Narqdi_1921.PNG
Четенето започва от определения текст и върви последователно до края на Новия завет. Това четене започва още от събора, от днес. Ще прочитате по 10 стиха на ден и то когато сте в най-добро разположение. Когато не сте разположени, ще прочитате само по един стих и то или първия, или последния, или който искате. И тогава ще си отбележите кой от тези 10 стиха ви е обърнал внимание, дали 1,2,3 или кой да е от десетте. Когато сте неразположени, ще четете само по един стих, понеже тогава сте на път. Щом сте неразположени- пътувате, разбира се, само по един стих ще четете. Щом сте разположени - на почивка сте, по 10 стиха ще четете.
Сега за всички ви определям един ден в месеца за почивка, през който ден няма да ядете. Ще почивате на физическото поле, а ще работите в духовния свят. Този ден ще бъде третият петък от месеца, значи 12 петъци ще си почивате. Постът ще започне от четвъртък на обед в 12 часа и ще свърши в петък на обед, 12 часа. Това е почивка, закон, не е пост. Той ще се продължава от обед до обед. Защо? Идущата година ще ви обясня защо именно от обед до обед ще си почивате. Слънцето тогава е на зенита, горе. Това, което ви давам като пост, е много малко, но ако вие спазите закона, ще имате отлични последствия. Той с един велик закон.
Неделя, 21 август 1921 г.
ФОРМУЛА С ДУХАНЕТО
Та първото нещо е да имате тази опитност. Господ е при вашите сърца, Вие Го познавате. Или искате аз да ви Го покажа какъв е? Вие Го познавате, били сте много пъти при Него и сте се връщали. Понякога сте усещали Божествената тояга на познанието върху си. Колко пъти се е слагала отгоре ви! Колко пъти Той ви е учил и питал: „Познаваш ли ме?" Познавате Го, но вие сте в едно хипнотическо състояние. Дяволът ви е хипнотизирал, затова не познавате Господа. Моята цел сега е да ви разхипнотизирам и правя обратни паси. Когато искат да направят нещо с тебе, гледат те втренчено. Така и дяволът, като вълка, хване те, гледате в очите и после ще те разтърси. После влиза във всичките ти удове, заема мястото ти вътре в мозъка и казва: „Тъй ще направиш, иначе ще направиш" и ти изпълняваш неговите заповеди. Той казва: „Господ не е туй, което ти мислиш, той е претърпял известно изменение." Ние правим сега обратни паси (Учителят разтваря ръцете си встрани и духа.) при всяко прекарване на ръцете, като казваме: „Това е вече закон" и по този закон ние даваме от една страна Любовта, а от друга страна - Мъдростта. Като кажем тези думи и духнем, дяволските нишки се разкъсват и в човека става едно разтръсване и казва: „Къде бях досега, къде бях?" Та сега и вие ще попитате къде сте били - в дъното на ада. И тъй, всинца трябва да се освободите от туй хипнотическо състояние, затова ви казвам, че трябва да работите с Любов и Мъдрост, понеже те са Божиите ръце и ще започнете по права линия. Това наричам очистително дишане. Ще проектираш волята в себе си и ще кажеш:
„В името на Божията Любов, в която няма никаква измяна и в името на Божията Мъдрост, и в името на Неговото Слово, тъй да бъде."
Против тази магия, против тази сила, няма друга сила в света, която може да устои. Така ще се разтърсят всички основи на черната ложа и всички нейни сили се махват. Следователно всеки от вас ще гледа да се пробуди. Аз съм виждал, някой дойде и погледне особено. Това не е хубаво гледане. Вие, майките, как гледате вашите деца? Колко вида гледане употребявате? Това е магнетизъм, нали?
Отговарят: „Според разположението." Изгубили сте вие първото изкуство! Колко трябва да бъдем внимателни, в каква посока теглим ние ръката си! Какво внимание се изисква! И вие даже може да направите в себе си малки опити, да видите колко скоро се разстройват онези вибрации, понеже вън от нашето физическо тяло човек е облечен в своето астрално тяло, което е в една етерна, подвижна форма и когато той прокара ръката си, произвежда известно сътресение. Някой път, когато се намираме в присъствие на хора, от които излиза злоба, то тези стрели на злоба предизвикват в нас известно неразположение. То е, защото те са предизвикали известни удари, които ни се отразяват във вид на болка.
Първото правило, когато се приближавате към някого, е: Не бързайте да отидете изведнъж при него, а се спрете и тогава дигнете ръцете си и кажете:
„В името на Божията Любов и в името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в името на Неговото Слово, всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне" (Духане.).
Изговорите ли това, ще забележите, че всяка зла мисъл, всички стрели и муниции на неприятеля ви ще се разпръснат. Той предава оръжието си и казва: „Аз се предавам." Не направите ли това, не се ли приготвите, вие изпадате в една засада. Тогава идват съмненията, терзанията, омразата, злобата и после казвате: „Нещо ме души."
Сега аз искам учениците на Бялото Братство да ходите разумно и да употребявате това оръжие. Давам ви един закон. Употребете го спрямо когото и да е. Който и да е, все тъй ще постъпите.
(Запитват: „Пред него ли да извършим това?") - Не, отдалече, отдалече още, като забележите неприятеля. Ние имаме право да употребяваме своите оръжия.

Понеделник, 22 август 1921 г.

5ч,с. Утринна молитва. РАЗМИШЛЕНИЯ.
Да обнови Бог сърцата ни със съвършената Божествена чистота.

1. Добрата молитва.

2. „Благословен, Господ Бог наш".

3. Първо послание към Коринтяните, 16:14 „Всичко у вас с любов да бива." Послание към Колосяните, 2:2

„Да се утешат сърцата им, съединени купно в любов и във всяко богатство на съвършено разумение, да познаят тайната на Бога и Отца, и на Христа." Евангелие от Йоана, 13:15
„От това всички ще познаят, че сте мои ученици - ако имате любов помежду
си."

4. (Коленичили на лявото коляно.) Размишления върху Божествената чистота.

а) Да царува Любовта на Единния наш Отец в сърцата ни.
б) Да се слави Мъдростта на Единния наш Отец в духовете ни.
в) Да осияе душите ни Истината на Единния наш Отец, Който е начало и конец на всичко.

5. Отче наш.

Бележка:
Щом от Любовта се преминава на Мъдростта и Истината, преминава се от едно състояние в друго.
При произнасяне на тия изречения да се постараем да схванем вътрешната страна на онова, което е скрито.

Вторник, 23 август 1921 г.

5ч.с. Утринна молитва. РАЗМИШЛЕНИЯ.

1. Отче наш.

2. (Коленичили на лявото коляно.) Размишления:

а) Начало на всеки разумен живот започва с мъдрост, която изтича от Бога.
б) Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е мъдрост.
в) В тази мъдрост са вложени всички условия за разумно живеене.

3. „Благославяй, душе моя, Господа".

4. Евангелие от Матея, 7:24.

„И тъй, всеки, който слуша тези мои думи и ги прави, ще го уподобя на човек разумен, който е съзидал къщата си на камък." Послание Яковово, 3:13.
„Кой е от вас мъдър и учен, да покаже от доброто си поведение своите работи с кротост на премъдрост." Послание към Ефесяните, 5:15.
„И тъй, гледайте как с предупазване да ходите, не както глупави, но както премъдри."

5. Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е мъдрост.

6. Добрата молитва.

(След молитвата се направиха гимнастически упражнения.) Всички мъже и жени се разпределиха на групи от по 61 човек. Така, на групи, всички се изредиха в Горницата, гдето престояваха на молитва по 15 минути.
В ГОРНИЦАТА

1. Размишления върху мъдростта.

2. Разглеждане и наблюдение на картините по стените.

Да се спрем или на всички, или на ония от тях, които ни обърнат особено внимание. Да се стремим да схванем по интуиция това, което остане в душата ни.

3. Прочитане три стиха от Светото Писание по жребие.

4. Изказване едно общо желание на цялата група.

Стиховете от прочетената глава и общото желание на всичките групи се написват на един общ лист.

Сряда, 24 август 1921 г.

5 ч.с. Утринна молитва РАЗМИШЛЕНИЯ.
1. Отче наш.

2. (Коленичили на лявото коляно.) Размишления:

а) Да ни благослови Господ да ходим неуморно в пътя на Истината и живота.
б) И всичките ни мисли, желания, действия и постъпки да бъдат заквасени с живата Истина, която изтича от Духа на Любовта.

3. „Благославяй, душе моя, Господа".

4. Да се помолим на Господа: всички наши приятели, които са тук и които не присъствуват, да ги закваси с живата Истина на живия Господ, Който сега е между нас.

5. Добрата молитва.

5. Евангелие от Йоана, 4:24

„ Бог е Дух и които Му се кланят, с Дух и Истина трябва да се кланят." Евангелие от Йоана, 17:17
„Освети ги чрез Твоята Истина: Твоето Слово е Истина." Послание към Ефесяните, 4:25
„Затова отхвърлете лъжата и всеки с ближнаго си говорете истина: защото сме удове един на друг." Евангелие от Йоана, 1:17
„Защото законът чрез Мойсея бе даден, а благодатта и Истината чрез Исуса Христа биде."
Първо послание към Коринтяните, 5:8
„Затова, да празнуваме не с ветъх квас, нито с квас на злоба и на лукавство, но с безквасни хлебове на искреност и на Истина."

Четвъртък, 25 август 1921 г.

5ч.с. Утринна молитва РАЗМИШЛЕНИЯ.

1. Отче наш.

2. (Коленичили на лявото коляно.) Молитва за:

Духът Христов да пребъдва през цялата година в нашите души.

3. Размишления върху:

а) Да укрепнат душите ни в Истината, за да пребъдваме постоянно в нейната светлина.
б) Силата на живота е вложена в Истината, тя е израз всякога на Великия Божи Дух.

4. „Благославяй, душе моя, Господа".

5. Да се прочетат следните стихове по три пъти:

Второ послание от Йоана, 1:2 „За Истината, която пребъдва в нас и ще бъде во веки с нас".
Второ послание към Солуняните, 2:13 „А ние сме длъжни да благодарим Богу за вас, възлюблени от Господа братие, че Бог от начало е избрал вас в спасение чрез освещението на Духа и вярването в Истината."
Послание към Ефесяните, 6:14 „Стойте, прочее, препасани с Истина през чреслата си и облечени с бронята на Правдата."

6. Добрата молитва.

7. Психически упражнения N3 и N4:

При първото упражнение ще съсредоточите мисълта си в следното изречение:
„Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавия от сърцата ни."
А при второто упражнение -
„Да въведе Господ душите ни във вечната свобода на Своя Благ Дух."
Сега концентрирайте ума си в живия Господ на Любовта - в Христа.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×