Jump to content
Ани

Наряди за 1929 г.

Recommended Posts

НАРЯД ЗА 1929 година

До братята ръководители на обществото Всемирно Бяло Братство. Божията Любов носи пълния живот!

Любезни брат

По нареждане:
Тазгодишната братска среща ще стане в центровете на съответните кръжоци за членовете на обществото на Всемирното Бяло Братство за следните дни и по следния ред:

Първи ден, неделя, 25 август 1929 г.

В 5 ч. сутринта, събрани в салона на Братството, а започване точно в 5 ч. 30 мин. сутринта.
 1. „Духът Божи".
 2. „Бог е Любов".
 3. „В начало бе Словото".
 4. Добрата молитва.
 5. Триединният Бог.
 6. Хвалата (Царят на всичките векове).
 7. Четене: 10-а беседа от първа серия: „Необходимостта да познаваме Бога".
 8. Отче наш.
 9. „Великото Славословие" (песента). Общ обед в салона на Братството. След пладне:
четене и размишление върху 3 гл. от Ев. на Йоана.

Втори ден, понеделник, 26 август 1929 год.

В 5 ч. с. събрани в салона на Братството и започване точно в 5 ч. 30 мин
 1. „Духът Божий".
 2. „Бог е Любов".
 3. „В начало бе Словото".
 4. Отче наш.
 5. Триединният Бог.
 6. Хвалата.
 7. Четиво: 1-а беседа от втора серия: „Духът и плътта".
 8. Добрата молитва.
 9. „Великото славословие".

Общ обед в салона на Братството.

След пладне:
четене и размишление върху 4 гл. от Ев. на Лука.

Трети ден, вторник, 27 август 1929 год.

В 5 ч. с. събрани в салона на Братството и започване в 5 ч и 30 мин сутринта.
 1. „Духът Божий".
 2. „Бог е любов".
 3. „В начало бе Словото".
 4. Добрата молитва.
 5. Триединният Бог.
 6. Хвалата.
 7. Четене: 2-а беседа от трета серия: „Виделината".
 8. Отче наш.
 9. „Великото славословие".
Общ обед в салона на Братството.
След пладне:
четене и размишление върху 5 гл. от Ев. на Матея.
Вечерта:
поднасяне Божествения годишен принос по установения досега ред.
Поздрав от любезния ни Учител на всички братя и сестри в Господа.
Божията Любов носи пълния живот.
Забележка:
Умоляват се братята ръководители да съобщат за получаване настоящото в своите околии, както тук в София, че са получили туй нареждане.

С братски поздрав: /п/ П. Епитропов

14.VIII.1929 год. София

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×