Jump to content
Ани

Наряди за 1941 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1941 година

 1. Обични братя -12.III. 1941 год. -наряд за 22. III., пролетното равноденствие.
 2. Обични братя -12. VII. 1941 год. - наряд за събора.
 3. Обични братя-12. IX. 1941 год. - наряд за 22. IX., есенното равноденствие.

1) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Отпразднуването праздника на пролетта - 22 март т. г. - ще стане по следния начин.
Сутринта на 22 март - излизане в 5.20 часа, преди изгрев слънце, на определеното досега място.
Молитвата ще започне точно в 5.40 часа, както следва:
 1. Добрата молитва.
 2. Евангелие от Йоана, 12 гл., 10-21 ст.
 3. Евангелие от Марка, 10 гл., 3-12 ст.
 4. Евангелие от Лука, 16 гл., 12-21 ст.
 5. Евангелие от Матея, 5гл., 1-12ст.
 6. „Духът Божий".
 7. Молитвата на Царството.
 8. Отче наш.
 9. „Блажени, които гладуват и жадуват за Любовта, защото те ще се наситят." (З пъти)
 10. Гимнастически упражнения.
Вечерта в 7.30 часа - братска вечеря от плодове, жито и ориз. На вечерята ще се повтори утринният ред.
Умоляват се братята-ръководители да съобщат настоящето на всички братя и сестри в града и околията.
За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.
ПОЗДРАВ НА ВСИЧКИ БРАТЯ И СЕСТРИ.
12 март 1941год.
Изгрев-София

С братски поздрав:

П. Епитропов

2) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че тазгодишната братска среща ще стане в съответните кръжоци на Братството по следния начин.

Първи ден, 24 август 1941 г., неделя.

В пет часа сутринта - събрание в салона на Братството.
 1. Добрата молитва.
 2. „Духът Божий".
 3. Молитвата на Царството.
 4. 91 псалом.
 5. Евангелие от Йоана, гл. 14, ст. 10-20.
 6. Размишление: „И това е живот вечен да познаят Тебе, Единнаго Истиннаго Бога".
 7. „В начало бе Словото".
 8. Беседа (по избор).
 9. Отче наш.
 10. Гимнастически упражнения.

Втори ден, 25 август 1941 г., понеделник.

Часът и редът - както в първия ден, само че ще се чете Евангелие от Матея, гл. 16, ст. 10-20. Беседата - по избор.

Трети ден, 26 август 1941 г., вторник.

Часът и редът - както в първия ден, само че ще се чете Евангелие от Лука, гл. 20, ст. 12-22. Беседа по избор.
През трите дни ще има общ обед.
Всеки да си определи своя принос на Господа според както Бог е вложил в сърцето му.
Моля, съобщете настоящето на околните села, дето има кръжоци. За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка.
Поздрав до всички братя и сестри.
14 август1941 год.,
Изгрев-София

С братски поздрав: П. Епитропов

3) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че праздникът 22 септемврий ще се отпразднува в 5 часа сутринта по следния начин.
 1. Отче наш.
 2. Молитвата на Царството.
 3. Евангелие от Йоана, 12 гл., 1 -10 ст.
 4. Евангелие от Лука, 20 гл., 10-20 ст.
 5. Евангелие от Марка, 10 гл., 1-10ст.
 6. Евангелие от Матея, 21 гл., 1-10ст.
 7. „Духът Божий".
 8. Добрата молитва.
 9. „Бог е Любов и които Го познават, трябва да Му служат в Дух и Истина" (три пъти).
 10. Гимнастически упражнения.
При братската вечеря в 7.30 часа ще се повтори утринният ред.
Тая програма важи само за 22 септемврий, а не за цялата година.

* * *

 1. През годината ще се проучават Библията и беседите по следния начин: До 19 декемврий включително ще се прочита посочената на отвъдната страница глава от Евангелието и една страница от беседите по свободен избор.
  А от 20 декемврий нататък ще се прочита посочената отвъд страница от беседите и лекциите на Учителя и една глава от Библията по свободен избор.
  В другото свободно време на деня - проучаване на Библията и беседите по свобода.
 2. През годината всеки да прилага това, което е научил.
 3. Почивка - всяка седмица от четвъртък на обед до петък на обед.
За получаването на настоящото, моля, отговорете с една отворена карта.
Поздрав на всички братя и сестри.
Изгрев - София,
12. IX. 1941 г.

С братски поздрав: П. Епитропов

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×