Jump to content
Ани

Наряди за 1943 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1943 година

 1. Любезни братя и сестри, 19. II. 1943 год.
 2. Обични братя, 12. III. 1943 год. - наряд за 22. III., пролетното равноденствие.
 3. Обични братя, 10. VIII. 1943 год. - наряд за събора, 15. VIII.
 4. Обични братя, 5. IX. 1943 год. - наряд за събора, 3. X.
 5. Любезни брат, 27. XII. 1943 год. - наряд за молитвите.
 6. Наряд срещу бомбардировките.

1) ЛЮБЕЗНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Иде една велика епоха. Тъмната епоха е в залез, а светлата е в изгрев. Всички Светли, Напреднали Същества са на усилена работа. Те днес работят много повече, отколкото кога да е друг път. Живеем в една от най-важните епохи, за която са говорили пророците и Христос. Христос иде сега в душите като светлина и като Любов, за да възкреси спящите и да ги въведе в един нов свят на радост, хармония и свобода. Днес сме пред прага на Новата епоха. Една вълна на Любов слиза към земята.
В основата на нашата дейност трябва да турим нашето правилно отношение към Бога и към Любовта! Това е основата на нашия напредък и на постоянната ни радост.
Нека станем съработници на всички, които работят за идването на новия живот на земята!
Светлите същества отгоре идат, за да организират на земята новия живот. Преди всичко трябва да желаем и да работим за идването на мира. С това ще съдействуваме на великия Божествен план.
С една гореща, силна, вдъхновена молитва, която излиза от дълбочините на душата, се ускорява идването на мира!

Затова нека да се молим усърдно за мир: Във всички редовни събрания на Братството;

Освен това, всяка седмица да има извънредни събрания специално за идването на мира;
От друга страна, сутрин и вечер, и в друго време всеки да се моли за мир поотделно и с членовете на своето семейство.
Изгрев, 19.II.1943 г.

С братски поздрав:

/п/ П. Епитропов

/п/Б. Боев

/п/Д.Добрев

П.П. Ние знаем, че ще се приложи Божият план. Ще се молим само да се ускори приложението на Божия план.

2) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Отпразднуването праздника на пролетта 21 март, неделя, тази година ще стане по следния начин.
Сутринта на 21 март - излизане преди изгрев слънце на определеното досега
място.
Молитвата ще започне точно в 5.30 часа, както следва: 1 .Отче наш.
 1. Евангелие от Матея, 12 гл., 1 -10 ст.
 2. Евангелие от Лука, 9 гл., 9-21 ст.
 3. Евангелие от Йоана, 3 гл., 1-15 ст.
 4. „Духът Божий".
 5. Молитвата на Царството.
 6. Добрата молитва.
 7. „И това е живот вечен, да познаят Тебе, ЕдинагоИстиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил." (три пъти)
 8. Гимнастически упражнения.
Вечерта в 7.30 часа - братска вечеря от плодове, жито или ориз. На вечерята ще се повтори утринният ред.
Умоляват се братята-ръководители да съобщат настоящето на всички братя и сестри в града и околията.
За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.
Поздрав на всички братя и сестри.
12 март 1943год.
Изгрев-София

С братски поздрав: П. Епитропов

3) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че тазгодишната братска среща ще се състои на 15 август 1943 год., в неделя, по следния начин:
Молитвата ще почне точно в 5 ч сутринта, както следва:
 1. Отче наш.
 2. „Духът Божий".
 3. Евангелие от Матея, гл. 10, ст. 10-20.
 4. Евангелие от Марка, гл. 12, ст. 12-22.
 5. Евангелие от Лука, гл. 5, ст. 1-10.
 6. Евангелие от Йоана, гл. 10, ст. 1 -10.
 7. Размишление: „Бог е вечният извор на живота."
 8. „В начало бе Словото".
 9. Беседа (по избор).
 10. Добрата молитва.
След това ще се направят гимнастически упражнения.
Ще има общ обед.
Всеки да послужи на Господа и да принесе своя принос, както е ръководен отвътре.
Умолявате се да съобщите настоящето във всички села, гдето има кръжоци. За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.
Поздрав на всички братя и сестри.
10 август 1943 год.
Изгрев - София

С братски поздрав: П. Епитропов

4) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че братската среща ще се състои в неделя на 3 октомврий. Молитвата ще почне точно в 5 ч. с., както следва: 1.Отче наш.
 1. Евангелие от Матея, 12 гл., 1 -10 ст.
 2. Евангелие от Лука, 9 гл., 9-21 ст.
 3. Евангелие от Йоана, Згл., 1-15 ст.
 4. „Духът Божий".
 5. Молитвата на Царството.
 6. Добрата молитва.
 7. „И това е живот вечен, да познаят Тебе, Единаго Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил."
 8. Гимнастически упражнения.
При братската вечеря в 7.30 ч. ще се повтори утринният ред. Тая програма
важи само за 3 октомврий, а не за цялата година.

* * *

 1. През годината ще се проучават Библията и беседите по следния начин: Всеки ден ще се прочита с размишление посочената глава от Библията или посочената страница от беседите. В другото свободно време - проучаване на Библията и беседите по свобода.
 2. При изпълнение задачата, вместо старото мото ще се произнася следното само веднъж: „Да бъдем готови да приемем Словото Божие в нашите умове, в нашите сърца и в нашите души и да го приложим. Амин. Тъй да бъде."
 3. Почивка - всяка седмица от четвъртък на обед до петък на обед.
   
   
  За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка. Поздрав на всички братя и сестри. 5. IX. 1943 год.

Изгрев-София

С братски поздрав: П. Епитропов

5) ЛЮБЕЗНИ БРАТ

На Изгрева стават две молитвени събрания всекидневно: в 5 часа сутринта и в 6 часа вечерта ново време. Молитвите, които се употребяват, са в две групи, които се сменят последователно всеки ден.
В първата група влизат: Добрата молитва, 91 псалом, Молитвата на Царството и Лозинката.
Във втората група влизат: Добрата молитва, 91 псалом, Пътят на живота и Молитвата на избраните.
Между молитвите се прави и тайна молитва. Молитвеното събрание се завършва с Отче наш.
Които желаят отвътре във вашия кръжок, могат да вземат участие в молитвени събрания. В начина на правенето им, също за часа и мястото, чувствувайте се напълно свободни, като се съобразявате с местните условия. Дето е нуждно, могат да се правят молитвени събрания на групи, по квартали.
Всичко да става по любов, със съизволението на Божията Мъдрост и на Божията Истина.
Да живеем в надеждата, вярата и Любовта и да служим на Името Божие, да служим на Царството Божие и Неговата Правда, и да служим на Волята Божия.
Изгрев - София
27. XII. 1943 год.

С братски поздрав:

6) НАРЯД

срещу бомбардировките

А. Молитви за България и мира да се правят всяка сряда в 7 часа сутринта, общо или самостоятелно, а също и по всяко време и всяка сутрин по желание, поради сериозността на положението.
1.
Молитвата за България
, дадена през
1925
година.
 1. Господи, Боже наш, Ти, Който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва.
 2. Озари ни с лъчите на могъщия Си Дух и разпали в сърцата ни искрата, която си вложил в нас.
 3. Укрепи в гърдите ни пламъка на свободата и правдата.
 4. Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за Твоята велика Милост.
 5. Ти, Който.си вдъхновявал за светли дела нашите духовни първенци,
 6. Ти, Който си благославял меча на нашия войни си го водил към подвиг и величие,
 7. Господи, Ти няма да забравиш и нас.
 8. Простри десницата Си над нас: Да вървим по тоя път с нашия избран народ и нашите братя, Твои верни, заседнали в своята земя по Твоята Воля.
 9. Дай ни сила да живеем, да работим за благото и величието на Отечеството. 10 Дай на нашата скъпа родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния устрем, за да летим през вековете, водени от своя мъдър Баща, към победи и възход, към могъщество и вечност, за Твоя слава!

Амин.

2. Формулата:

„Господи, доброто, което си вложил в нас, да стане ръководител на нашите мисли и постъпки."

3. Формулата:

„Господи, смили се над България, изпрати Божествените сили да я пазят от разруха."

4. Формулата:

„В Божествения план е България да се запази в тези световни катаклизми.
В Божествения план е България да израсне духовно. От България трябва да излезнат потоци светлина към цялото човечество.
В Божествения план е Словото, което е продиктувано от Небето, да се запази."

5. Формулата:

„Христос е на всемирната Любов,
Христос е на всемирната Благост,
Христос е на всемирната Мъдрост."

6. Формулата:

„Господи, Ти, Който си бдял над България, бди и сега.
В ореола на Твоята Мъдрост, в положителната енергия на Твоята Любов, Истината, която трябва да управлява, да стане закон."
Б. Молитва, която трябва да се казва всеки ден
за спасяването на България и на българския народ
Господи, помогни на българския народ, вярата, упованието в Твоите неограничени сили да поддържат духа му, да устои на всяко посегателство на свободата. Нека пътят, който има да извърви, да бъде освободен от мракобесните сили, които искат да спрат развитието му, определено от Тебе.
О, Господи! Поддържани от Твоите Началства, подпомагани от Твоите Херувими и Серафими, окриляни от Твоята Божествена мисъл, водени от Твоята мъдра ръка, пътят, който ни предстои, да няма повече пречки и посегателства.
Да се срине старият строй и да се даде път на новите начинания, които да бъдат в хармония с всички разумни същества, избрани от Тебе, о, Господи, за да настъпи мир и благоденствие.
Забележка на редактора:
Този наряд започва да се изпълнява след първите англо-американски бомбардировки над София и страната, започнали от 1943до 1944 година.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×