Jump to content

10. ВЪПРОСИТЕ НА ВЛАСТТА И ОТГОВОРИТЕ НА СЪВЕСТТА


RPX
 Share

Recommended Posts

10. ВЪПРОСИТЕ НА ВЛАСТТА И ОТГОВОРИТЕ

НА СЪВЕСТТА

По време на процеса срещу Бялото Братство през 1957/1958 г. власти­те обвиняваха, че всички последователи на Дънов са поддръжници на царс­ката власт, на буржоазията и на фашистите през 1940-1944 г.

За да се защитят от тези обвинения Боян Боев изпраща една кратка бележка до всички братства в страната да издирят онези братя, които са по­магали на комунистите, когато са били арестувани. Намерили се около 10 човека. Но техните показания не се взимат предвид, защото са дъновисти. Тогава прави изложение един от комунистите, който е бил спасен от смърт от Никола Гръблев.

След 9.IX.1944 г. имало напечатани формуляри, на които всеки, който трябва да заеме някаква служба, е трябвало да отговори на тях. Ето защо по­местване този въпросник.

Доблестният комунист Петър Радев написва своите спомени, предава ги на Никола Гръблев, който ги предава за документация към делото. Те изобщо не са били взети под внимание. Смятали са, че това е един случай без значение и напълно случаен. А е имало десетина случая когато привър­женици и последователи на Учителя Дънов поради идейни подбуди са съдействували, укривали, спасявали нелегалните комунисти през 1940-1944 г.

Поместеният тук разказ за спасяването на 54 комунисти от разстрел, отговаря на всички въпроси и упреци срещу идеите на Учителя и неговите последователи.

Съобщение

Понеже знаем, че вие сте помагали преди Девети септември на прогре­сивни течения - комунисти, то моля ви да отговорите на тия въпроси, които са изложени в приложения тук лист и ни го пратете.

А сме сигурни, че във вашата околност има доста лица от братството, които също така са помагали. Помолете ги и те да отговорят на тия въпроси. И изпратете своя отговор направо на нас или чрез вас."

София, Изгрев, 16.XII.1958 г. Боян Боев

Въпросник на властите

Отговорете на следните въпроси:

1. Подпомагали ли сте с нещо партизани, нелегални комунисти, антифашисти и борци срещу фашизма преди Девети септември?

2. Укривали ли сте вие лично или вашата съпруга, или вашите братя или

сестри такива нелегални дейци? .

3. Подпомагали ли сте материално трудовия печат преди Девети

септември?

4. Оказали ли сте някакво съдействие на комитетите на О.ф. веднага

след Девети септември?

150

5. Гласували ли сте против фашистите кандидати в избори преди

9.1Х.1944 г?

6. Взели ли сте участие в акциите на новата власт след 9.1Х.? Имате ли

близки загинали през тази война?

7. Участвували ли сте вие лично или вашите синове в Отечествената

война?

8. Включихте ли се в обществения сектор на производството и какво

участие вземате в него?

9. Носители ли сте на ордени и медали за участие в Съпротивата срещу

фашизма и за участие в Отечествената война?

10. Имате ли трудови награди и отличия след 9.1Х.1944 г.?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...