Jump to content

МАРИЯ РАЙЧЕВА


RPX
 Share

Recommended Posts

МАРИЯ РАЙЧЕВА

позив

Част от Учението, което ни остави Учителят, е изложено в стенографи-раните Му бележки и отпечатани беседи, но значителна част от него се съ­държа и в частните Му разговори и делата Му. Беседите се отпечатаха, оба­че съкровището, което се съдържа в онова, което всеки от нас е чул и видял при личния си контакт с Него, постепенно се загубва и пропада заедно със всеки заминал отвъд брат или сестра, завинаги от тези, които бяха около Него. Поради това считам за дълг на нас, останалите още живи, да напишем всичко чуто в личните си разговори с Него, както и да запишем макар и най-дребните си спомени за Него. Нека никой от нас да не се'спъва от мисълта, че не може да пише. Важното в случая е абсолютната вярност, истинност и точност на предаденото, а не начинът, по който то е предадено. Тези споме­ни нека послужат на онези братя и сестри от нас, които умеят да пишат добре. Нека те ги използуват в бъдещи трудове, за да предадат чрез тях, до­колкото това е възможно, образа на Учителя. Този образ ще бъде предназна­чен както за ония наши съвременници, които нямаха високата привилегия да бъдат в непосредствен контакт с Него, така и за бъдещите поколения.

Записването и подреждането на всичките ни спомени изисква време, с което почти никой от нас не разполага. За да не стане това пречка или причи­на за отлагане, предлагам братята и сестрите да започнат да записват от­къслечно всеки отделен спомен, който те си спомнят случайно през деня. Така целта ще бъде постигната по-скоро и по-сигурно.

Който одобрява идеята, нека да започне да записва още от днес.

Ботевград 1952 г.

С. Бистрица, 1954 г. Мария Райчева

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...