Jump to content
Ани

Бележки на Елена Хаджи Григорова

Recommended Posts

Бележки на Елена Хаджи Григорова*

Съдържание на този разговор от Учителя - „Моето верую“:

 1. Повече молитва.
 2. Бог не се доказва отвънка.
 3. Всеки трябва да има едно верую.
 4. Само Божественото ще държим.
 5. Доказателство за Бога може да се даде, но веруюто на твоята душа не може да дойде отвън, то почива на една малка твоя опитност.
 6. За моето верую философия не трябва.
 7. Какво значи: Бог стои над всички същества?
 8. Трябва да се молим, за да усилим вярата си.
 9. Вярата ще ни даде един вътрешен усет за Бога.
 10. Свободата се губи пред общественото мнение.
 11. За Любовта.
 12. За какво ни служи доброто и злото?
 13. Ние сме дошли на Земята с Бога. Как сме Го загубили?
 14. Какво трябва да има всеки човек? - Едно верую.
 15. Как можем да помогнем на някого, който е направил погрешка?
 16. Къде се изисква характер?
 17. Мечката и мравките. Тяхното докачение.
 18. Как трябва да говорим на децата?
 19. Децата не питат кой направи Господа, а кой направи човека.
 20. Слугата на Любовта.
 21. Езикът, който изразява Любовта.
 22. Единственото красиво нещо на Земята са противоречията.
 23. Същността на живота. (Доказателство.)
 24. Един поглед от Господа.
 25. Онова, което Бог е решил, то ще стане.
 26. Двата триъгълника: формулката.
 27. Добрата молитва. Живата Пентограма.

Всичко за приложение в този разговор - „Моето верую“:

I. Във вашата Пентограма се изисква повече молитва. Вие трябва да се молите и съзнателно да се молите.
I. Искате да помогнете на някого - ще се молите и ще искате от Господа резултати. Ще чакате.
II. Моето верую: аз се раждам и умирам с един Господ, Който ми даде ума, сърцето и волята.
III. Божественото дръжте - вие ще издържите всичко!
1. Божественото вътре в тебе винаги да казва: „Ще се уреди тази работа, ще научиш, ще дойде време“ и т.н., но да пазиш мира си.
I. Ще се молите, вътрешно ще се молите дълго време. Правете този опит. Вярата ви да почива на онова вътрешно чувство. Има един вътрешен усет, то е най-силното доказателство за Бога. Човек се ражда с него.
2. Щом в нашия ум влезе мисълта за общественото мнение, ние сме вече неестествени, а то винаги трябва да бъдем естествени и свободни.
3. Едно нещо трябва да помните: с любовта към Бога и любовта към хората, с човека се ражда, тя не иде отпосле. Господ възпитава хората, а зло и добро, това са методи.
4. Всички богатства, които Бог ми даде, опазих ли ги чисти? Ти дойде на Земята с Бога, а сега?
5. Всеки човек трябва да има едно верую! Моята теория за Бога каква е?
IV. Не правете погрешката на вашия приятел, за да му помогнете.
6. Да кажем, аз държа изпит - ще кажа: „Господи, Ти си, Който даваш светлина, аз искам да свърша заради Тебе! Ще уча съзнателно!“
V. Мравките се обидили, защо мечката да минава през тяхното културно царство, и я ухапали. Мечката пък се обидила, как тъй мравките да я ухапят? Мечката, ако не искаше да я хапят мравките, трябваше да заобиколи царството на мравките.
Сега, приложението. Вие сте ученичка, учениците ви ухапят - ще кажете: „Аз минах през техния културен мравуняк“ и втория път ще заобикаляте.
7. На децата да говорим език, който те разбират, да бъдат справедливи, да не лъжат. Никаква лъжа. Когато те питат за Бога, ние да им кажем: „Бог е направил човека, защото има голяма любов.“
VI. Всеки трябва да се стреми към онзи, красивия език, който изразява любовта. Всяка една дума, която изговаряш, да изразява една жива картина.
8. Човек когато има да се бори с нещо, то да е приятно. Единственото красиво нещо на Земята за Бога са тия противоречия.
9. Всичко, което Бог е решил, то ще стане!

Само веднъж като те погледне Бог, то е свършено вече!

-----------------------------------------------------
I, II, III, IV, V... - точки или места, дето Учителят директно казва какво да правим - приложение.
1,2,3,4,5... са места в урока, които можем и затова трябва да ги приложим.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×