Jump to content
Ани

Бележки на Елена Хаджи Григорова

Recommended Posts

Бележки на Елена Хаджи Григорова[1]

Съдържание на втория урок - „Физическият и духовният човек":

 1. Състояния на съзнанието. Нирвана.
 2. Що значи самозабравяне?
 3. Чертеж I. физическият и духовният човек.
 4. Кому трябва да се повери човешката душа?
 5. Всички природни сили в света действуват колективно. Обяснение.
 6. За послушанието. Кой ще ни даде метод за послушание.
 7. Чуждата ябълка. Пример.
 8. Новият морал. Как да помагаме. Двата момента, които трябва да спазваме.
 9. Хубавата ябълка всеки по-силен може да я отнеме. Така е и с желанията.
 10. Един закон. В света човек трябва да намери туй, което е за него.
 11. Любов, Мъдрост, Истина, фигуративно представени. Чертеж II.
 12. Чертеж III. Как можем да се сближим. Обяснение.
 13. Въображаемият свят. Светът е такъв.
 14. Физическият и духовният закон. Единият засяга престъпленията, другият - Добродетелите.
 15. Кореспонденция на нашите квартиранти (душички).
 16. Състояние на самотност. (Сравнение.)
 17. Духовният живот е незнаен за хората. Разговорът на двама приятели. Поука. Какво прави и природата?
 18. Повече вяра.
 19. Божественият свят.
 20. На Земята вие не можете да знаете кой ви обича, нито кого обичате.
 21. Любов и проява.
 22. Какви преживявания трябва да имаме?
 23. Човешката лудория край няма.
 24. Да бъдем доволни от деня.
 25. Живата Пентограма.

Всичко за приложение от втория урок от Учителя - „Физическият и духовният човек":

1. Вие ще следите по какво познаваме дали се приближаваме или отдалечаваме от центъра на живота.
2. Нирвана, като пълнота на съзнанието. Трябва да се стремите към нирвана.
I. Пазете следния закон: абсолютна честност!
II. Ние трябва да предадем нашите тела и души в ръцете на Бога. (Вътрешно да се приложи, всяка една за себе си по отношение на Бога.)
3. Едно правило: Всичките природни сили в света действуват все колек­тивно... Обяснение.
3. Не бутайте нещата поотделно.
4. Ако речем да реализираме желанията си, ще попаднем в една уловка, която ще развали цялото наше щастие.
III. Послушание: значи да слушаш, като ти кажа нещо, да го направиш. Най-първо вие съзнавате, че в света съществува известен разумен закон. Вие ще се домогнете до тоя разумен метод. Послушанието трябва да следва слуша­нето. Ученикът трябва да е слушал дълго време, да е разумял какво се говори и тогава да бъде послушен. Вие не можете да бъдете послушни без любов.
IV. Божественото вие не го отлагайте, прилагайте го!
5. Ако ти вземеш ябълката на някого, то е насилие; ако детето само си даде ябълката, то е вече благородство. Ами че всеки ден вие вършите същите погрешки... Не бутайте на човека състоянието. Пример: дайте си отчет на вашето състояние.
6. Трябва да се вслушваме какво ще каже Божественото състояние в нас.
V. Ако помагаме на някого паднал на улицата, след като му помогнем и го изпратим в болницата, не трябва да ставаме при него сестра милосердна. Останете ли още, след като дойдат лекарите, вие ще влезнете в най-големия батак. Тъй че, тези два момента трябва да се спазват. Първо, ще му помогнете и второ, ще се скриете, а ще оставите друго лице да изпъкне пред него, за да остане силата във вас. А ако вие не се скриете, вие ще компрометирате всички по рода си. Затуй човек трябва да знае да не изпъква.
7. Хубавата ябълка всеки по-силен може да ти я вземе от ръката. Тъй и всяко желание, като го направиш активно, мине някой, види, че изпъква, вземе ти го. Крадат се желанията.
VI. Има един закон: човек трябва да намери това, което е определено за него. Бог в Своята Мъдрост е определил кое е за тебе.
8. Трябва някой път да изучавате пророците.
9. Човек трябва да има идеална любов!
10. Човек към Бога трябва да бъде съвършен!
11.Най-първо вие ще се научите да гледате трезво на работите. Вие не трябва да търсите своето щастие вънка от себе си, [вънка] от своето висше аз - то е най-голямото заблуждение.
12. Не се позволява да се късат чуждите плодове. В духовния свят ти не можеш да откъснеш каквото искаш. Твоето си е твое и никой не може да ти го вземе. Вие ще седите, ще чакате нещата сами да се реализират. Оставете на Бога! Ти ще чакаш, ще дойде градинарят, ако трябва; пък ако не трябва, той и няма да се яви. (Търпение, търпение се иска от мен!)
13. Намисли нещо добро, пожелай нещо хубаво в душата си и веднага ще йзлезнат всички твои приятели и ти ще ги видиш.
14. Дойде някое писмо до една душичка, която живее в тебе - ти нямаш право да й отваряш кореспонденцията.
15. Когато усещаш най-голямата самотия, тогава Господ ще ти проговори. Герой трябва да бъдеш, да издържаш. При това, само за малко време си оставен сам, за да уякне душата ти.
16. Примера с птичките. И добрият човек е силен. И той може да ти извади парите из джоба. Но неговата сила се различава малко. И добрият човек седи с насочен револвер, но след като ти извади парите, казва ти: „Вземи си сега парите", изважда, дава му и своята кесия: „Ха сега да си вървиш. Ти трябва да знаеш, че у мене има сила да ти извадя парите, но има и сила да ти ги върна и мойте да ти дам отгоре, но затуй сега ще си вървиш от мене!" Той си отива, но се обръща назад. Той мисли вече.
17. Трябва да се борите с един недъг - вие не си вярвате един на друг. Това се дължи на отдалечаване от Бога.
18.Ще бъдете като днешния ден!
19. Сега ще имате доверие не към хората, но се стремете да имате вяра към Бога и тази вяра да оживее във вас, да я опитате вътре в себе си, че каквото и да ви се случи, да издържате. Да се не боите, да имате вяра!
20. Когато загубиш нещо, трябва да дадеш нещо и то ще се намери.
21. Човек трябва да има търпение да чака.
* Ако човек няма вяра в дадения случай, тогава Невидимият свят се въздържа.
* Божественият свят обича нещата да стават тайно.
22. С една душа, с която минаваш по същия път, можеш да споделяш.
23. На Земята вие не можете да знаете кой ви обича, защото в човека се проявяват различни духове. Квартирата е същата, а квартирантите - различни.
24. Когато чувствуваш цялото битие като нещо хармонично, като нещо цяло в дадения момент, то е любов; а като чувствуваш частично, то е само проява.
25. В Божествения свят всякога ще завъртиш една канелка и водата ще тече.
26. Няма да правиш дупки в кюнците. Вие искате да имате преживявания, то е хубаво, но в чиста вода.
27. Ние си създаваме сами нещастията, интересуваме се само от формите.
28. Сега ще пиете хубава вода!
29. Вечерно време на маскарад няма да ходите!
30. Чуждите неща няма да бутате. Едно правило.
31. Послушание, то значи човек да бъде доволен от малкото.
32. Някой път вие мислите, че нямате пари. Не е там въпросът. Всичко е в разбирането.
* Пример. Когато у човека е Божественото, той дава.
33. Затуй всеки ден вие ще бъдете доволни от деня и като се разширите повече, и Господ ще даде повече. Ние ще дадем повече и Господ ще даде повече!
-----------------------------------------------------
I, II, III, IV, V... - точки или места, дето Учителят директно казва какво да правим - приложение.
1,2,3,4,5... са места в урока, които можем и затова трябва да ги приложим.
* - места, които ми направиха силно впечатление.
----------------------------------------------------------------------
[1] от нейната тетрадка, из архива на Пеню Ганев.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×