Jump to content
Ани

Бележки по Окултния клас на Добродетелите през 1922 г.

Recommended Posts

БЕЛЕЖКИ

П О

Окултния клас на

Добродетелите

през 1922 г.

22 август 1922 год., вторник, В.Търново

Сотирка, Паша, Мария, Мика и Савка решихме да работим върху чистотата и да образуваме „Малкия клас за Чистотата", който по-сетне Учителят нарече:

КЛАСЪТ НА ДОБРЕДЕТЕЛИТЕ

[По материали на Савка]

ПЪРВА СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ

22 август 1922г., вторник, В.Търново

3 и половина - 4 часа след обяд в обсерваторията

Слънце, ясно, отличен ден!

Паша Теодорова

Сотирка Бабаджова

Мика Тодорова

Мария Радева

Савка Керемидчиева

ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТАТА

1. Половин час през деня, в определено време ще размишлявате върху чистотата, тъй да бъдете свързани помежду си.

а) Ще имате пред вид един чист планински ручей 2500 м., 3000 м., височина. Велик извор и ще се стараете вие да добиете такава чистота, както е той чист при своето устие, дето извира.
б) После, ще имате пред вид вашата чистота да пуща светлина, да бъде тъй чиста както светлината
в) Ще употребявате стиха: „Чистите по сърце ще видят Бога."

2. а) Ще работите върху петтях добродетели, всяка една ще има една основна Добродетел, ще ги разпределите тъй:

Сотирка ще вземе Добродетелта
Паша ще вземе Правдата
Мария ще вземе Мъдростта
Марика ще вземе Любовта
Савка ще вземе Истината
б) След всеки месец ще променяте добротеделите. Да може всяка една да работи върху всичките пет добродетели.

3. Ще мислите върху изреченията:

„НИЕ СМЕ ЕДНО С ЛЮБОВТА И ЧИСТОТАТА Е НАШЕ ДОСТОЯНИЕ."

„БОГ ВЕЧНО СЕ ПРОЯВЯВА В ЛЮБОВТА И НИЕ СМЕ ЕДНО С БОГА."

Ще размишлявате върху това преди изгрев слънце, ще спазвате това време.

4. Всеки месец ще ми пишете по едно писмо. По ред всяка една от вас ще

ми пише някои опитности, преживявания съществени, в кратце върху работата на цялата група. Значи, всяка една ще ми пише по две писма за годината. Тогава и аз ще ви отговоря, на всяка една за всички ще ви пиша.
Само проявената Божия Любов е Любов!
Петък
Определихме реда на добродетелите по следующия начин:
Добродетел - Сотирка
Правда - Паша
Истина - Савка
Мъдрост - Мария
Любов - Марика [Мария Тодорова]
Следва първия месец Сотирка да пише на Учителя, ние ще изпратим нашите преживявания и опитности на нея, а тя ще ги изпрати на Учителя.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×