Jump to content
Ани

ВТОРИ МЕСЕЦ

Recommended Posts

ВТОРИ МЕСЕЦ

[Материал с почерка на Савка]

22 септември - 22 октомври 1922 г. София

Добродетел - Марика

Правда - Сотирка

Истина - Паша

Мъдрост - Савка

Любов - Мария

Второ писмо ще пише Марика на Учителя

До Мика върху Мъдростта

22.09. - 22.10.

„Начало на Мъдростта е Любовта."
Търсейки да намеря мъдростта в нейното приложение в живота разбрах, че тя е преди всичко един вътрешен процес, процес на навлизане в себе, на поглъщане и изучаване на ония най-вътрешни скрити гънки на човешката душа, процес, чрез който може да разкрием в себе си една дълбочина, в която живее душата.
Мъдростта, това е онзи вътрешен страж, който ни запазва и предпазва от прибързани постъпки и необмислени дела, всичко в мъдростта се движи с бав­ния, но спокоен и сигурен темп на Духа.
Мъдростта живее вътре, а се проявява чрез Любовта навън.
Чувствувам, че мъдростта е много скрита в глъбините на човешката душа, но тя открива една такава дълбочина на човешката душа, в която дълбочина чо­век намира себе си.

[Няма подпис, почеркът е на Савка]

ПЪРВО ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ДО СОТИРКА

Любезна Сотирка,

Получих писмото ви.
Иска се от вас преодоляюще влияние на вашия ум, сърце и воля. Средото- чение към великата цел на живота; това е благочестието не в неговата ограниче­на смисъл, но в неговата безгранична. Да се свържите с напредналите души и с Бога, Източника на всичко, с Христа изявената Любов в нейната пълнота. Вам ви е още непонятна тази връзка. Връзката носи светлина, Мир и радост за душата. Аз ще се постарая да ви осветля с течение на времето. Вяра жива непреодолима, Любов непрестанна. Ще дойде. Поздрав на всички.
Верен
Русе 28. 09. 1922 г.

[Преписът е от Савка]

НА КЛАСА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

М. С. П. М2. С2.[1]

София

(Второ писмо от Учителя до Мика)

НА ОБИЧНИТЕ УЧЕНИЧКИ МАРИЯ, САВКА, ПАША, МАРИКА, СОТИРКА,

В изявената, проявена и осъществена Любов на Бога душата придобива своите най-благородни чувства.
Любов Божествена и свобода в душата; светлина, мъдрост в ума; Истина и чистота в сърцето.
Тогава ледената обвивка на душата се растопява; облата повърхност на ума се осветлява и с мисли населява; водната повърхност на сърцето с желания и живот се изпълва.
Приемайте Божествената топлина на любовта; Ангелската светлина на мъд­ростта; Чистотата на духа; растежа на Божията душа; Благото на Бога Доброде­телта.
Моя мир, светлина, обич, Духа Един да пребъде с всички ви.
BKD2_1.PNG

20. 11.1922 г. София

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]М - Мария Радева; С - Савка Керемидчиева; П - Паша Теодорова; М2 - Мария Тодорова; С2 - Сотирка Бабаджова

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×