Jump to content
Ани

10. ЗА ПЕНТОГРАМАТА И ПЪРВИТЕ НАРЯДИ ЗА НЕЯ

Recommended Posts

10. ЗА ПЕНТОГРАМАТА И ПЪРВИТЕ НАРЯДИ

ЗА НЕЯ

От тефтерчето на Стефан Тошев от гр. Севлиево, Октомври 1914 г. София

За Пентограма

Помещението, в което се намира Пентограмът, има динамическа сила, защото той съдържа небесни знаци. Ясновидците чувствуват тази сила. Тя действува разрушително на човека; но когато той живее добре, дава благослове- ние. Понеже тази динамична сила може да увреди на човека, то човек, даже и когато живее добре, трябва да прекара мислено още два кръга около Пентог- рама, за да се смекчи силата. Първият кръг, най-външният се състои от следните думи: „Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи." Кръгът почва от точката долу и върви от ляво към дясно.
След това ще прекарате по-навътре втори кръг (и той почва от същото място): „Бог толкоз възлюби света щото даде сина Своего Единороднаго, за да не погине всякой, който вярва в Него, но да има живот вечен."
След това се казва третия кръг, написан на Пентограма: „В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа".
През петтех добродетели, които са написани на Пентограма, трябва да минем, за да отидем на Небето. А те са: Добродетел, Истина, Правда, Любов и Мъдрост.
В своята еволюция човек се намира най-първо вън от Пентограма и обикаля външния кръг, който съдържа тези неща: сабля (сила), чаша (карма), книга (знание), свещ (истина), жезъл или скиптър (законност).
Когато влезем в световния живот дохождаме на тази точка, дето е сабята, която означава, че правото е наше, додето сме силни и ако сме слаби, други ще имат право върху нас.
Но човек след това преминава в друго положение: дохожда кармичния закон на отплатата (чашата). Това е втората стъпка от урока. Тогаз човек ще пие горчивините на живота. Той ще пие, додето поумнее. И тогаз дохожда мястото на книгата. Той вече разбира кое е право, кое е криво (от гледна точка на света, а не от Божествена). Той се счита вече човек със знание.
Когато почне да различава по-добре Правдата от Истината, когато почне да гледа по-идеално на живота, той дохожда до просветата (свещта). Тая просвета е от света, тя е знание на света, световна мъдрост. Тогаз човек почва да мъдрува със световната мъдрост и почва да нарежда живота си: да си постели добре, да си направи къща, да има. Значи дава тон на вървежа на живота. Поставя всяко нещо в живота на мястото му. Това е жезъла.
Но след като обиколи първия кръг във вълните на живота, в тласъците на света, човек един ден си казва: „Трябва да има нещо по-велико в света". Тогаз той почва да разбира, че да дава човек е по-велико нещо, отколкото да взема; ще получи наследство, което няма с какво да замени. И не ще съмнение, че Провидението ще даде случай на човека да върви по-нататък. Притиснат от неволите на живота, човек почва да си казва: „Това ли е целта на света?" И когато почне да дири целта на света тогаз ще почне да дири духовния живот.
Тогаз вече почва вторият кръг. Вторият кръг почва с минаването през първите врата. Това са тесните врата. Това е първата стъпка за отиване към Царството Божие. След това се минава през Истината. После човек минава Правдата, той слиза в ада, като го води Христос. По-нататък минава втората порта и отива по-горе. Вторите врата са много по-тесни от първите. Там има крепост (кули); там вардят. При първите врата има стълба, там е по-лесно. След като минете вторите врата, вие вече приемате любовта, а по-после Мъдростта (символ око) и ядете от Дървото на живота. Тогаз вече слизате долу на земята, за да работите: това е Добродетелта.
След това иде по-нататъшен път, за който няма нужда сега да се говори. Този път се символизира със знаците, които има в центъра на Пентограма: змиите, кръста, кръгчетата. Това е подвига, през който човек ще мине в бъдеще. Най-външните три букви значат В=Велики, У=Учител, Ж = на Небето. Тези три букви заедно трябва да се четат: „Великият Учител на Небето"
Имат значение и петтях знаци, които са във вътрешните ъгли на петтях върха на Пентограма.
Ако човек иска да добие Любовта, трябва да насочи мисълта си към Правдата и Мъдростта.
Ако искаш да се оградиш от някого, то трябва да си мислиш, че около стаята или къщата са прекарани трите кръга на Пентограма (трите стиха формули).
Окултно може да се действува чрез върховете на Пентограма в дадена посока за реализиране на известна цел.
При запалването на свещта се изговарят думите: „Така да възпламени и възсияе Словото Божие в нашите умове и в нашите сърца и в сърцата на всички верующи."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×