Jump to content
Ани

11. ПЪРВИ НАРЯДИ ЗА РАБОТА С ПЕНТОГРАМА. 1915- 1916 г.

Recommended Posts

11. [ ПЪРВИ НАРЯДИ ЗА РАБОТА С ПЕНТОГРАМА ]

1915- 1916 г.

НАРЕДБА ЗА ПРЕЗ ГОДИНАТА

До сега работихме за себе си и видяхме последствията; следващата от септемврий година няма да мислим ни за себе си, ни за света, а ще се посветим на работа изключително за Господа.
Наредбата, която ще ви дам е от Горе; върху нея не философствувайте и никому нищо не казвайте без позволение.
Който не иска да вземе участие в подвига, за да няма отпосле недоразумения, нека без двоумение и колебание каже отсега - свободен е, ще го извиним.
Нашата работа ще започне от идещий септемврий - точно от 6-й; до тогава всеки ще реши за себе си и ще направи необходимите приготовления.
Първите 10 седмици през годината ще посветите в размишление върху
Божията Добродетел
, във всичките отрасли на живота (между хората, животните, света - всякъде, дето можете да я намерите) и ще се стараете да правите добри дела, както ви продиктува Духът от вътре.
Вторите 10 седмици ще посветите в размишление върху
Божията Правда
и ще се стараете да изправите своите дела.
Третите 10 седмици ще посветите в размишление върху
Божията Любов
, върху идването на Христа на земята, тогава и сега, върху изкуплението на човешкия род и неговото издигане.
Четвъртите 10 седмици ще посветите в размишление върху
Божията Мъдрост
, върху въдворението Царството Божие на земята, върху създаването на новата човешка раса.
Петите 10 седмици ще посветите в размишление върху
Божията Истина.
Последните две седмици ще посветите на
Духа.
52-те неделни дни ще посветите на молитва и размишление за Бога следователно, през тия неделни дни няма а вършите нещо лично за себе си, от което бихте имали каква-годе облага (пари, храна, удоволствие). Само, ако някой ви повика да му услужите или поиска да му дадете нещо, ще го направите. През останалите дни на седмицата сте свободни.
Всички онези, които ще вземат участие в подвига, в началото на всеки от посочените шест седмични срока (шест пъти в годината) начиная от 6 септември, обезателно ще стават в 4 часа сутринта и след като се омият и облекат, всеки сам (отделно мъжът, отделно жената, ако са женени) ще произнася гласно следния пропуск: „Благославяй душе моя Господа", „Благослови Господи душата ми, да нося основата на Добродетелта Ти", „Така да възпламени Божията Добродетел в моята душа" и ще започне размишленията първите 10 седмици върху Добродетелта.
Последните две фрази от пропуска се изменят спроти седмиците и размишленията, които са посочени по-горе; например: в началото на вторите 10 седмици, след първите две фрази от пропуска, ще прибави: „Да нося мерилото на Правдата Ти" и „Така да възпламени Божията Правда в моята душа".
В началото на третите 10 седмици ще прибавя: „Да нося образа на Любовта Ти" и „Да възпламени и възсияе Божията Любов в моята душа, като слънчевите лъчи".
В началото на четвъртите 10 седмици - „Да нося съзвучието на Твоята Мъдрост" и „Така да просвети Господ моята душа със своята Мъдрост".
В началото на петите 10 седмици - „Да бъда озарен от Твоята Истина" и „Така да озари Господ моята душа със своята Истина".
В началото на шестите 2 седмици „Да нося силата на Твоя Дух" и „Така да изпълни Господ моята душа със своя свят Дух".
Ще следва съзерцание 5, 10, 20, 30 минути - всеки колкото пожелае. Подир това всеки е свободен да чете и размишлява върху Лозинката или Библията. Всичко това ще прави три пъти през този ден след 4 часа сутринта, между 10 и 12 часа преди пладне и между 6 и 9 часа вечерта след залязването на Слънцето.
Моленето прав и съзерцанието може и седнал, сутринта ще става уединено, преди пладне - по двама (мъже с мъже, жени с жени) и вечер - двама, ако преди пладне не са били двама. В краен случай, ако някой не може да намери другар, може да направи това сам. Може една седмица да се събере с един приятел от веригата, друга - с друг - всеки има пълна свобода на промяна. Спроти разположението на Духа, през последующите 9 седмици може да повикате между вас трети, други път четвърти; може да се съберете и повече от веригата, но не повече от 9 души. И това събиране да става така, че да не обръщате внимание никому, да подозира, че се подвизавате - да влезете в своята стаица, това е угодно Богу.
Ставането точно в 4 часа в първите недели от шестте срока и моленето и съзерцанието е задължително за всички участници, за да се образува мислена верига и силна връзка и влезем всички в общение и хармония. Датите на шест- тех недели, през които всички ще стават в едно време, са: 6 септемврий, 15 ноемврий 1915 г., 24 януарий, 5 април, 12 юний и 21 август 1916 г.
В другите недели всеки е свободен относително началото на моленето и съзерцанието (4 часа), но непременно три пъти в ден, в определените вече часове (4-9 часа сутринта, 10-12 часа преди пладне и 6-9 часа вечерта) и ще се моли и размишлява, колкото време пожелае.
След ставането в 4 часа никой вече няма да ляга да спи, нито да се излежава; може само след обед, подир 12 часа да полегне и си отпочине половин - един час.
През другите дни на седмицата, делниците, всеки е свободен напълно да става когато иска. При молене може да произнася една от двете молитви: „Добрата" или „Отче наш".
Ще изберете през годината от всеки месец един постен петък - един от последните два петъка от разсипа на месечината след пълнолуние до новолуние. Датите на тия петъци са: 18 или 25 септемврий, 16 или 23 октомврий, 13 или 20 ноемврий, 11 или 18 декемврий 1915 година, 8 или 15 януарий, 12 или 19 февруарий, 11 или 18 март, 8 или 15 април, 6 или 13 май, 10 или 17 юний, 8 или 15 юлий и 5 или 12 август 1916 година.
Ще употребите този петък, чрез пост (без храна и вода) да ви помогне Господ да победите някой свой порок, недъг, недостатък или някой лош дух - вътрешен или външен неприятел. В поста ще направите избор от тези три срока: най-малко 24 часа или 36 часа или 40 часа - можете да си изберете (без колебание) който искате; може първия месец 24-те часа, втория 36, третия 40, после пак да се върнете. 24 часа е закона на прогреса, който иска да прогресира, 36-те на ликвидирането сметки, дългове, грехове, 40-те на очищението, пречистването на душата. В този избор всеки е свободен и ще го направи за себе си, без да говори някому, че пости. Постът да започва от залязване на Слънцето. Никакъв друг пост не се налага. Онези, които са обречени, да се изоставят за следната година. Може за пречистване да постите, като не ядете само блажно.
С парите, които ще спестите от ядене през тези петъци, ще намерите някой беден и ще го нахраните, у вас или у дома му (пари няма да давате, а храна, хляб, плодове и каквото си определите), което ще направите в първата неделя на новолуние (нов сърп) и ако не може тая неделя, във втората (през двете седмици на уголемяване луната). Човекът може да бъде някой беден мъж, бедна вдовица, бедно дете, сираче, ученик. Ако не намерите тогава случай, ще оставите за следния месец - все при новолуние.
При нахранването на бедния първите 10 седмици ще казвате мислено: „Така да насити Господ моята душа със своята доброта".
През вторите 10 седмици: „Така да насити Господ моята душа със своята Правда".
През третите 10 седмици: „Така да изпълни Господ моята душа със своята Любов".
През четвъртите 10 седмици: „Така да просвети Господ моята душа със своята Мъдрост".
През петите 10 седмици: „Така да озари Господ моята душа със своята Истина".
През последните 2 седмици: „Така да изпълни Господ моята душа със своя Свят Дух".
В последната седмица подир нахранването на бедния ще потърсите да утешите някоя обременена душа. Такива души сами ще дойдат, без да ги търсите, било на яве, било на сън.
Всички, които ще вземат този ред, трябва да прочетете в продължение на годината цялата Библия - стария и новият завет, по план, който сами ще си наредите.
Вън от Библията, при свободно време, ще гледате да попрочетете и други добри книги, колкото се може повечко.
Ако някой се намери в пътуване, ще изпълни този ред доколкото може, като се позаинтересува за бедните и училищата, там където е.
Приятелски бъдете разположени към хората; с никого не спорете; никому не налагайте вашето мнение; не укорявайте хората за техните религиозни убеждения, стига те да имат стремеж към Господа; не мислете, че вие сте най- благоугодни Богу, а се молете, Господ като благослови другите, най-накрая да благослови и вас, да се удостоите да седнете не на първо, а на последно място
на Неговата трапеза.
Ония ваши приятели и познати, които искат също да се молят и да се подвизават, ще им дадете само някой упътвания - да четат Евангелието или някоя добра книга и да постят 12-те петъци.
Във всичката тая работа дръжте свободата на Духа, а не формата; никакви ограничения, никакви теории; Господ да ви вдъхновява; Неговите пътища са безброй - Той ще намери за всяка душа особен начин да я упъти, според нейното духовно развитие и готовност да му служи.
И тази опитност, която придобиете, дръжте за себе си, не я казвайте. Ако Господ, Неговият Дух ви пошепне да я кажете, ще я кажете.
Да не се смесва „неделя" със „седмица". Първата дума говори за празника, а втората за седемтях дена.

6 септемврий 1915 година София

(Преписал на вр. Прашник Панайотов, 11.02.1918 г.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×