Jump to content

СНИМКИ И БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ В ТОМ XII


Recommended Posts

СНИМКИ И БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ В ТОМ XII

tom120242.jpg

Снимка 1. Учителят Петър Дънов

tom120243.jpg

Снимка 2. Дом Гумнерови улица "Опълченска" 66

tom120244.jpg

Снимка 3. Дворът на дом Гумнерови, а в страни е оградата без "аралък"

tom120245.jpg

Снимка 4. Външната врата и входа за сутерена.

tom120246.jpg

Снимка 5. Вратникът от към двора и оградата без "аралък".

tom120247.jpg

Снимка 6. Входната врата към дома и трите прозорци.

tom120248.jpg

Снимка 7. Входната врата към дома Гумнерови.

tom120249.jpg

Снимка 8. Посетител на дома и на Учителя Дънов.

tom120250.jpg

Снимка 9. Поглед към вратата на сутерена и вратата на дома.

tom120251.jpg

Снимка 10. Поглед към вратата на сутерена, на дома и на двора.

tom120252.jpg

Снимка 11. Чешмата с кръглото корито в двора пред прозорците.

tom120253.jpg

Снимка 12. Чешмата горе с пирамидата и топката, а долу с кръглото корито.

tom120254.jpg

Снимка 13. Домът Гумнерови с двора за посетители.

tom120255.jpg

Снимка 14. Посетители пред отворения прозорец на Учителя Дънов.

tom120256.jpg
Снимка 15. Посетителите слушат Словото на Учителя Петър Дънов през отворения прозорец на стаята му.
 
Отляво надясно: 1. Мария Тодорова отляво на прозореца. 2. Буча Бехар до нея пред прозореца. 3. Елена Андреева вдясно. 4. Гита Стратева - втори ред отляво. 5. Райна Калпакчиева - до нея. 6. Милка Аламанчева - отдясно. 7. Наталия Чакова - трети ред отляво. 8. Благовест Тошев. 9. Борис Николов. 10. Василка Иванова - новата домакиня на дома Гумнерови.
tom120257.jpg

Снимка 16. Приемната стая на Учителя за гости.

Link to comment
Share on other sites

tom120258.jpg

Снимка 17. Учителят Петър Дънов в младите си години.

tom120259.jpg

Снимка 18. Бюрото на Учителя Дънов в стаята му.

tom120260.jpg

Снимка 19. Бюрото на Учителя Дънов с Библията.

tom120261.jpg

Снимка 21. Бюрото, печката и скрина в стаята на Учителя.

tom120262.jpg

Снимка 22. Бюрото, печката, скрина и леглото в стаята на Учителя.

tom120263.jpg

Снимка 23. Бюрото, печката, скрина и леглото в стаята.

tom120264.jpg

Снимка 24. Учителят Петър Дънов на младини.

tom120265.jpg

Снимка 25. Антимистът над леглото на Учителя.

tom120266.jpg

Снимка 26. Антимистът над леглото, а в страни горе е Нерукотворният образ на Христа.

tom120267.jpg

Снимка 27. Входната врата към сутерена и кухнята.

tom120268.jpg

Снимка 28. Долапът. умивалникът и огнището в килера.

tom120269.jpg

Снимка 29. Масата за обяд на живущите и гостите.

tom120270.jpg

Снимка 30. Масите с хлябовете и гроздето.

Link to comment
Share on other sites

tom120271.jpg

Снимка 31. Трапезата е сложена и очаква гостите

tom120272.jpg

Снимка 32: Гостите на молитва пред хляба Господен.

Отляво надясно: 1. Васко Искренов. 2. Мария Тодорова. 3. Борис Николов. 4. Благовест Тошев. 5. Райна Калпакчиева. 6. Буча Бехар. 7. Василка Иванова- права. 8. Наталия Чакова - права. 9. Милка Аламанчева. 10. Елена Андреева. 11. Гита Стратева.

tom120273.jpg

Снимка 33. Възпоминание за хлябовете, плодът на лозата и изобилието на Духа Господен.

tom120274.jpg

Снимка 34. Учителят Петър Дънов

tom120275.jpg

Снимка 35. Учителят Петър Дънов на Рила

tom120276.jpg

Снимка 36. Пентаграмът

tom120277.jpg

Снимка 37. Пентаграмата - цветаната

tom120278.jpg

Снимка 38. Учителят Петър Дънов

tom120279.jpg

Снимка 35. Учителят - мистичната връзка с Бога

tom120280.jpg

Снимка 40. Изгревът, приемната на Учителя и Салона в София

tom50709.jpg

Снимка N2 33:(т.5) Учителят на Черни връх със съмишленици през 1914 год. Отляво надясно: 1. Русчев полегнал на лявата си страна с шапка на гла­вата. 2. Дядо Благо - Стоян Русев. 3. Иван Грозев - гимназиален учител. 4. Петко Гумнеров - нисък на ръст, стоешком. 5. Учителят Петър Дънов седнал на камък, а на коляното му е поставена мека кръгла шапка. 6. Син на Русчев, заста­нал прав, юноша с ученическа шапка. 7. Д-р Трифонов, седнал пред № 6. 8. Младен Попов с военна униформа и дълга брада. 9. Тодор Стоименов, пред него лежи сламена шапка. 10. Приклекнал най-отпред с военна униформа е Любомир Лулчев, в чин подполковник и с орден за храброст.

БЕЛЕЖКА КЪМ СНИМКА № 119: „УЧИТЕЛЯТ С ПРИЯТЕЛИ В ПРОВИНЦИЯТА",

ОТ „ИЗГРЕВЪТ" ТОМ X

tom100810.jpg
Първи ред клекнали, отляво надясно: 1. Иван Милевски. 2. Верка Милев- ска. 3. Иринка Милевска. Янка Грънчарова - Ямбол.
 
Втори ред седнали, отляво надясно: 5 6. Колю Киряков от село Вресово - ръководител. 7. Учителят. 8. Слави Милевски. 9. Велчо Милевски (един от ръководителите в Айтос). 10. Боян Боев.
 
Трети ред прави, отляйо надясно: 11. ... 12. Лечева. 13. Петър Лечев от село Вресово. 14. Стойка Ангелова от село Тополица. 15. Савка Керемидчиева. 16. Надка Куртева. 17. Марийка Милевска.
 
Четвърти ред прави, отляво надясно: 18. Олга Славчева. 19.... 20.... 21.... 22. Иванка Щирьонова. 23. Иринка Иванова. 24. Петър Пампоров.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...