Jump to content
Ани

ВЕЛИКАТА ЛЪЖА НА ВЕЛИКИЯТ ИЗКУСИТЕЛ

Recommended Posts

ВЕЛИКАТА ЛЪЖА НА ВЕЛИКИЯТ ИЗКУСИТЕЛ

Кражбата на архива от „Резньовете" - Витоша, и съдбата му
1. Едно копие от оригиналните, неотпечатани беседи на Учителя Дънов, се поставят в големи буркани, херметически затворени и се скриват под една голяма скала при „Резньовете", Витоша. Това копие след това бе откраднато, свалено и разбито чрез Боян Златарев и Петър Филипов. Накрая копието отива при Лалка Кръстева, която променя, редактира Словото на Учителя. За този етап виж „Изгревът" том 111, стр. 197-201,201 -203,203-204,204-205. Досега всичко се развива според плана на Великият Разрушител.
 
2. Димитър Калев от Варна, след като откупува част от онова, което е свалено от „Резньовете", от племенника на Петър Филипов, започва да коригира, променя и редактира. Издава онова, което е закупил, и по този начин вкарва в клопка онзи, който му го е продал. И вкарва в клопка и онези, които ще четат онова, което е отпечатал, като променено Слово. Всеки изпълнява заповедите на своя Господар.
 
Димитър Калев издава книжката „Аз съм истинната лоза", издание Варна 1992 год., с ISBN 954-8005-55-7. Работи върху оригиналите така, че задрасква с две успоредни черти с химикал онези думи, които не му харесват, с цел да ги унищожи. Доказателствата ще бъдат дадени с публикуване на заглавната страница на „Аз съм истинната лоза" и „Изтълкувай ни тази притча". А неговата задача е да промени, изопачи Словото на Учителя Дънов. Сам в предговора си на „Аз съм истинната лоза", на стр. 6, в заключение той пише: „Всекиму е определено да извърши със Словото един малък опит, колкото и несъвършен в човешките очи да изглежда той... "
Да, определено е на онзи и на онези, които са изпратени да изопачат, променят и унищожат Словото на Учителя. Те са изпратени именно за това. И те си изпълняват много добре всички заповеди на своя Господар - Великият Разрушител.
3. От откраднатия архив Димитър Калев попада на беседите, държани на сестрите от Учителя Дънов в деня четвъртък. Отново се запретва, започва да променя, да изхвърля думи и изречения, да разбива Словото на Учителя. И накрая ги издават през 1994 год. с надслов „Великата майка" том I с ISBN 954-8091-10-01 и том II през 1997 год. с ISBN 954-8284-51-0.
 
В предговора си сам пише на стр. 6: „С други думи, от дешифрираните стенограми до окончателния вид на тази книга е налице една
езикова трансформация,
която повече или по-малко е отражение на историческите промени в българската говорна и писмена култура."
Какво означава всичко това? Той не познава епохата, историята на Школата, не познава как се дава това Слово на Учителя Дънов, кой го носи, кой го сваля и кой го дава. Това е истината. Не познава кому принадлежи това Слово. А то е на Бога!
А другото е също вярно, че изпълнява точно разпорежданията на своя Господар - Великият Разрушител.
Искате доказателства! Те са вече дадени чрез „Изгревът" том XII, на стр. 241-519, където са публикувани беседите на Учителя Дънов пред сестрите в деня четвъртък. Всеки сам може да прочете и сравни и да се определи на кой Господар да служи и на кой Учител да вярва.
4. В „Изгревът" том VI, стр. 713-723 бяха публикувани спомените на Геновева Жекова от Варна. Още от 1972 год. аз знаех лично от Борис Николов, че в нея има архив, оставен от него за съхранение. Когато работихме с нея, поставих въпроса за архива, да ми се предаде. Тя се изненада, че аз зная за него. Обясних й подробно всичко. Тя се съгласи да ми го предаде. Но както се случва в такива случаи, винаги се явява някой да пречи и да разколебава. И тук това се случи. Изпратих Марийка Марашлиева до Русе, където пребиваваше в последните си дни Геновева и там тя разбра от нея в кое лице и на какъв адрес и къде точно се пази този архив. По-късно изпратихме писмо на Димитър Калев да прибере този архив и след това да се направи опис и да ми се изпрати. А той го задържа до ден днешен. Та това е кражба. Той не е поставен да приема архивите. А за това съм определен аз.
А той е определен да променя, изменя и унищожава. И да си върши своята работа както трябва. Нали затова си има Господар. Нека да си я върши и в бъдеще така. И такива трябва да има. Защо да ги няма, като ги има.
И за друго е определен. Да реализира на онези лица всички планове, които ме мамят, излъгват и предават. Така той на финала реализира измяната на Павлина Даскалова и публикува две книги. А те трябваше да излязат в „Изгревът". Този материал, който той бе публикувал, сега излезна в „Изгревът", в Беседите на Учителя пред сестрите. И всеки може да сравни в том XII с отпечатаното променено Слово на Учителя от Димитър Калев чрез „Великата майка".
Ето сега издава, редактира откраднатия архив от мен чрез Димитър Зарков на проваления вече материал на Боян Боев, като нарочно укрива лицето, което му е дало набрания материал. И не вписва името на човека, който е набрал на компютър материала. А защо не пишат откъде са го откраднали? Защото предателите винаги се укриват, за да не се знае името им, за да продължат чрез предателствата си и в бъдеще. Но тук това не може да мине. Затова се цитират!
Но имената на онези, които явно работят за Господаря на разрушението, се вписват явно, защото те са добри работници на Господаря.
А защо това се случва? Това не е нещо ново. То е много старо, от 2000 години. Там, където е Христовият Дух, Духът на Христа, веднага се явява звярът с белега на челото, обсебен с Духа на Антихриста. Те вървят заедно. И сега вървят заедно, както по времето на Школата на Учителя, така и следващите години, че дори и векове, за да бъдат изпитани всички и сами да се определят по кой път да вървят. А пътят на ученика е даден в Словото на Учителя.
А защо се случва това? Всеки, който изповядва, че Учителят Петър Дънов е Всемировият Учител на Вселената и че Словото му е Слово на Бога, е роден изново от Духа на Словото. А глава на Словото Му е Истината. А Духът на Истината носи свобода за човешкия дух и душа и Живот Вечен задуха и душата.
Амин.

DI_1.png

DI_2.png

DI_3.png

DI_4.png

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×