Jump to content
Ани

ВЕЛИКАТА ИЗМАМА НА ВЕЛИКИЯТ ИЗКУСИТЕЛ

Recommended Posts

ВЕЛИКАТА ИЗМАМА НА ВЕЛИКИЯТ ИЗКУСИТЕЛ

Кражбата на архива на Анина Бертоли

чрез семейство Гобо и чрез други „велики българи"

1. За кражбата на архива на Анина Бертоли чрез семейство Гобо и другите „велики българи" е описано в „Изгревът" том IX, X и XI том на стр. 820-825. Всичко е написано и доказано с факти.
 
2. А сега ще разкажем за онова, което бе реализирано чрез тази кражба от Великият Разрушител. В това си старание Павел Желязков е ненадминат. След като настройва семейство Гобо срещу мен, след като прибира част от архива, два куфара със снимки и оригиналния филм за Паневритмията с измама се скрива и от семейство Гобо. Виж „Изгревът" том XI стр. 818-820. А той изобщо не знаеше, че съществува този архив там, защото тайната я знаех само аз, защото тя бе ми предадена от Борис Николов и Анина Бертоли. Но Великият Разрушител се яви и разрушава архива на Анина Бертоли чрез него.
 
3. През 1998 год. Павел Желязков издава беседите, държани от Учителя Дънов пред ученичките от Класа на Добродетелите, под заглавие „Движение нагоре" с ISBN 954-8785-20-Х. В посвещението си пише от кого е стенографи- рано. Но това не е вярно. Стенографирала е само Паша Теодорова и Савка Керемидчиева. А Елена Андреева е била от втората група. В протоколите от 1924-1925 год. фигурират имената на Паша, Савка, Елена Хаджи Григорова, Мария Тодорова и Сотирка Бабаджова. Това означава незнание на събитията и историята на Класа на Добродетелите. И още една лъжа, че Борис Николов е запазил Словото на Учителя. Напротив, той го разби, даде го да бъде редактирано от Лалка Кръстева, тя го промени и го изопачи. Оригиналите бяха разхвърлени по планини и долини, докопаха ги скверни ръце и сега не може да се прибере и да се издаде по своя оригинал. А той е виновен за всичко.
 
И освен това за разбиването на Протоколите от Класа на Добродетелите и целия материал по тях има вина и Борис Николов, и майстор Борис.
4. Павел Желязков се докопва до един от преписите от откраднатия архив на Анина Бертоли чрез семейство Гобо, които се правят по внушение на майстор Борис на беседите на Учителя пред Класа на Добродетелите. Борис предава тетрадките по протоколите на Мария Тодорова на преписвачи, та да го разбият умишлено целия този материал, за да няма следа от тези протоколи и да не се знае как е работено и как да се работи в бъдеще с Пентограмата. Това е целта на Разрушителят. И така Павел Желязков издава този материал и така реализира в окончателния вид плана на Великия Разрушител. И накрая го раздава срещу подпис по списък на своите съмишленици и поддръжници.
 
5. И понеже Черната ложа е изключително организирана и дисциплинирана и борави с висша интелигентност за своята кауза, то беше опорочено и този път Словото на Учителя. Интересно е, че те винаги избързват и отпечатват промененото, изопаченото Слово на Учителя. Тук трябва да им се признае, че са отлични слуги на своя си Господар. И получават похвали и награди от него както подобава в такива случаи. Това е видно и има доказателства.
 
6. Да, дотук това е така. Но Бялата ложа винаги взима мерки и първом изтегля Духа от Словото на Учителя Дънов. И това Слово остава заключено с 9 катинара. Доказателства? Ами вземете прочетете тази книжка и се опитайте да разберете нещо. Нищо не може да разберете. Това е целта - да са разбие материалът, да се наруши целостта му и духовната верига и матрица, чрез която е свързан. Разбие ли се материалът, Духът се оттегля. В този случай същото се случва. Преднамерено! Умишлено разбито и отпечатано!
 
7. Какво трябва да се прави? Учителят дава указание, че на Черната ложа трябва да се противопоставят чрез Истината. И сега това се прави. Това указание на Учителя е публикувано в „Изгревът" том XII, стр. 371: „На Черната ложа трябва да се даде отпор. Черното и Бялото братство са в стълкновение и вие трябва да вземете участие на едната страна..." Ще си го прочетете закона как гласи, до края, че дори и на стр. 372.
 
8. И ето защо в „Изгревът" том XII се публикуват всички материали от „Окултният клас на Класът на Добродетелите" от 520-624 по протоколите от тетрадките на Мария Тодорова и с допълнението от тетрадката на Елена Хаджи Григорова. А от 625 стр. нататък са дадени материали от сбирки на Класа на Добродетелите от 1921-1922, 1923 год. Ние можем да се противопоставим и * дадем отпор, като изобличим лъжците, крадците и мошениците. И разбира се, като отпечатим цялостния оригинал. А който иска, да се ползва от тях. Само ученикът може да се ползва от това знание. За останалите то е заключено!
 
9. Бялата ложа днес отпечатва „Класът на Добродетелите" и дава възможност на следващите поколения да работят с Пентограмата. И затова отпечатваме един нов раздел за Пентограмата и работа с черно-бялата Пентограма, така също и с Цветната Пентограма. За улеснение публикуваме два големи плаката на двете Пентограми и упътвания как се работи с тях. Това е предназначено за учениците на Бялото Братство. За останалите това знание е закрито и скрито и заключено с 9 катинара за следващите 1000 години!
 
10. В заключение ще кажем така:
Има Един Бог. Има Едно Слово. Има Един Учител - Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно. Амин.
Словото на Всемировия Учител Беинса Дуно е Слово на Бога. То е свещено и неприкосновено за скверните човешки ръце.
Словото на Всемировият Учител Беинса Дуно е небесната храна за небесния человек, който се движи чрез Дух и Истина.
То е Високият идеал на пробуждащата се човешка душа. За сега, за утре и за векове.
Амин!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×