Jump to content
Ани

АРХИВЪТ НА БОЯН БОЕВ

Recommended Posts

АРХИВЪТ НА БОЯН БОЕВ

1. БОЯН БОЕВ КАТО ПРОПОВЕДНИК

1. За Боян Боев е написано достатъчно много в „Изгревът" том II, III, IV, V, както и в другите томове.
 
В разказите на съвременниците той присъствуваше в братския живот на Изгрева. В следващите томове на „Изгревът" той също ще присъствува.
2. Като студент той се среща с Рудолф Щайнер, който му казва направо, че
Учителят е в България.
Той се завръща, продължава да следва тук, завършва биология и естествени науки и работи като учител в гимназиите в Панагюрище и Свищов.
 
3. Отначало той е бил върл атеист, не вярва в Бога и онзи случай, който разказва Учителят, се отнася за Боян Боев: че по време на Европейската война при отстъпление на войските той се скрива в една пещера и след три дни, огладнял, се провиква: „Ако има Бог, то Той трябва да ми донесе хляб!" Не след дълго една костенурка допълзява и домъква половин войнишки хляб и го оставила пред входа на пещерата. Той трудно става вегетарианец и употребява много усилия да стане такъв. Заболява от влагата, студа по време на войната от туберкулоза на коляното и в следващите десетилетия непрекъснато от раната изтича гной, получава се анкилоза и трудно се движи, понеже не може да сгъва коляното си. Дори веднъж Учителят го попитал: „Сега ли искаш да изплатиш кармата си или после?" Отговорил: „Сега, сега, сега!" И така до края на живота куца и влачи крака си.
 
4. Още от самото начало се очертава като проповедник на новите идеи в началото на века. Той пише в списание „Всемирна летопис" различни статии по окултна биология, за Рудолф Щайнер, за новото училище, за Петата раса, окултизъм и възпитание и още много други статии. Но за Учителя Дънов нищо не се споменава. Било ли е забранено да се говори за това? Или не го познават?
 
5. Започва да превежда от немски Рудолф Щайнер и до края на живота си е негов застъпник. Аз заварих десетки преводи на Щайнер на пишуща машина, от времето, когато той до 1944 год. малко се е издавал, а след 1945 год. поради цензурата на комунистическата власт не се е споменавало нищо за него. Но текстовете се предаваха от ръка на ръка.
 
6. В младежките събори той изнася реферати „Окултизъм и наука", „За окултната педагогика", „Общение на детето с живата природа". Иска да постави окултизма на Запада с Новото Учение на една и съща плоскост, че то е продължение на онова, което идва от Запад или от Изток. А това не е вярно.
 
7. Проповядва в училище, изнася лекции на учениците по окултна биология, за теософията, за антропософията, за което е изключен от Панагюрище и преместен в Свищов. Там също продължава дейността си и бива дисциплинарно уволнен 6 месеца преди да си вземе пенсия - факт, който накрая го проваля, защото остава зависим за прехраната си от други лица. Изнася сказки пред гражданството, но не върху Словото на Учителя и неговото учение, а въз основа на западните окултни течения и техните идеалистични философски системи. В момента са запазени негови молби за разрешение за изнасяне на сказки и лекции до министерството на просвещението. До края на живота си той провежда тази линия на проповедничество, лектор и сказчик. В бъдеще ще бъдат публикувани, за да се види, че онова, което го води и ръководи, е проповедни- чески дух, а другото е второстепенно.

2. БОЯН БОЕВ НА „ИЗГРЕВА"

1. Връзките му с Учителя започват от Европейската война, когато се запознава с Георги Куртев и правят наряди по нареждане на Учителя в Скопие.
 
2. След 1924/1925 год. започва издаването на списание „Житно зърно" и още от 1925 год. започва да публикува статии на различни теми до 1944 год. Пише за окултна биология, за единния живот, за новото направление в труда, мисията на богомилството, мисията на славянството, за идейните насоки в образованието, за музиката на Учителя и Паневритмията.
 
3. Въвежда рубрика „Из нашия живот", публикува статии за живота на Братството на Изгрева и планината, за срещите на Учителя с учениците му и проведените разговори. Това е най-важният му раздел, защото днес можем да съдим за живота на Братството по тези очерци и пътеписи.
 
4. Пише статии „Учителят за дишането" и върху здравни проблеми.
 
5. След застрояването на Изгрева той живее в различни бараки, накрая Борис Николов му предоставя една стая в своята барака, която е била най- устроената и просторна. Той няма пенсия, няма пари и започват да го хранят братята и сестрите. Мария Тодорова му носи ежедневно храна от онова, което готви за Борис Николов. Преподава уроци по биология и немски език, но не взима хонорари, но за сметка на това му носят продукти за храна от селата. Впоследствие става зависим от онези, които му носят храна и защищава техните интереси. Накрая се идва до драматична развръзка и той е бил бит от Никола Антов с бастун заради такъв случай. Предният ден се решава едно, а на следващия ден той се съгласява с другите и се прави точно обратното под въздействието на Борис Николов. Тогава онзи, който му нанася побоя, е вбесен, че се е отметнал и се продава за паница леща. Виж „Изгревът" том VII, стр. 120, ред 22 отдолу до стр. 121, ред 3 отгоре.
 
6. Той стенографира частните разговори на Учителя с приятелите. Обикновено присъствува на някои посещения на приятели при Учителя и стенографира частния разговор. Друг път, когато разговорът е личен между Учителя и онзи приятел, то Боян Боев го изчаква и го запитва за какво е бил разговорът, какво е казал Учителят. И той записва всичко. А след това проверява как се сбъдва казаното от Учителя за онзи посетител.
 
7. При всички екскурзии, на които присъствува с болния си крак, записва разговорите, като по-късно ще бъдат дешифрирани и написани на пишуща машина. Някои са публикувани в „Житно зърно", а други са в ръкопис.,
 
8. Приятелите от провинцията, за да не безпокоят Учителя, пишат писма до Боян Боев, той прочита писмото им пред Учителя, той стенографира отговора му и го изпраща в писмо. Писмата от провинцията се увеличават. Той ежедневно пише писма, в които в 5-10 реда отговаря на текущи въпроси и после продължава по един и същи начин: „Днес Учителят каза: ... и започва да пише в писмото онова, което е записал в тетрадката си и което в момента дешифрира и разчита. Тези писма са много ценни, защото отговорите и разговорите на Учителя е оригинал, автентичен и е запазен от редакцията на стенографките. Ето защо в „Изгревът" са публикувани негови писма до различни приятели. Те са неоценим източник за познание на тази епоха.
 
9. Той става секретар и слуга на всички от провинцията и от града София. Достатъчно е да получи писмо, той оставя всичко и с писмото в ръка тръгва да изпълнява молбата от писмото. Изпълнява я, написва писмо-отговор и тогава продължава с прекъснатите си занимания. Затова го обичат всички, става незаменим посредник между тях и Учителя. Отличава се с безкористие и всеотдай- ност. Тези му две качества обезоръжават онези, които се опитват да го критикуват за неговите грешки и пропуски. А той говори с един висок, баритонов, пропо- веднически глас.
 
10. За своите услуги получава от приятелите колети с хранителни продукти, които раздава на гладните или пък ги насочва към братската кухня. Някои от бедните непрекъснато му оглеждат колетите, но той раздава на всички и не може да бъде упрекнат, че изкористява другите. И че не раздава полученото.
 
11. По времето на Учителя става посредник между приятелите и Учителя, а след 1945 год. той поема цялата кореспонденция и всичко минава през него. И тук започва началото на провала на него и на Братството. Той участвува в Братския съвет, бори се да се юридически оформи братството пред властите, бори се срещу отчуждените имоти и става свидетел на погрома на Братството след процеса 1957/1958 год. И той носи вина, както всички около него. Вина, която никой не смее да я изкаже. Аз я изказвам и ще я докажа с документи, когато дойде времето да се изнесе истината на Братството от 1945 до 1958 год. и от 1959 до 1990 год. За да се знае и помни! Защото това са етапи, през които днес мнозина преминават, без да знаят поуките от предишното поколение.
 
12. Още по времето на Учителя някои приятели от провинцията започват да поставят пред себе си Боян Боев на по-висок пиедестал в съзнанието си, отколкото Учителя. Това води до прекланяне към една личност, която е половин арменец и половин българин, която личност прави непоправими грешки и оттам се идва до идолопоклонство.
 
От друга страна, Савка Керемидчиева върви по същия път. Тя застава между Учителя и сестрите и от нейното благоволение и разположение зависи дали някоя може да се добере до Учителя. Тези случаи са описани в „Изгревът". Но накрая Учителят взима мерки и си я прибира още през м. май 1945 год., защото ако беше останала жива, щеше да подведе братството още през 1945 год. в погрешна посока. Тя си отива, но остава Боян Боев и той прави това, което Савка не успява да направи. Отклонява братството в друга посока и то погрешна. Посока на устави, организация, юридическа регистрация.
13. Започва се от Боян Боев и другите около него, все проповедници. Те започват да създават окултен факултет и въвеждат младежки клас, правят разписание за две години, график кой каква лекция ще изнесе пред сформиралия се младежки клас след Учителя. Братството се разделя на лектори, проповедници и слушатели. Но Учителят натиска своя небесен бутон и държавата спира тази им дейност. Забранява я. И то чрез комунистическата власт!
 
14. От този период са останали десетки развити теми на Боян Боев, като ползува своите стенографски тетрадки. Заедно с темите от „Житно зърно" те могат спокойно да оформят един том от „Изгревът", което е сторено от мен.
 
15. Неговата кореспонденция е запазена от приятелите в провинцията и тя днес се издава по онези автори, чиито спомени публикуваме в „Изгревът".
 
16. Тя трябва да се събере, защото с годините може да бъде унищожена умишлено или случайно, за да не остане следа от Школата на Учителя. И трябва да се издаде към авторите, които публикуваме в „Изгревът".
 
17. Голямата част от кореспонденцията на Боян Боев е била в бараката на Гради Минчев, който спокойно с нея е палел печката си, за да се отоплява. Унищожава я не комунистическата власт, която се упреква днес за много сторени и несторени грехове, но я изгаря така нареченият верен идеен брат. Невероятно, но факт. Аз заварих именно това.

3. БОЯН БОЕВ И ТВОРЧЕСТВОТО МУ

1. Пише статии във „Всемирна летопис".
 
2. Участвува дейно в „Житно зърно" със статии от братския живот и Школата.
 
3. Публикувани са немалко негови статии във в. „Братство", както и в други вестници на други идейни течения.
 
4. „Мисията на Богомилството в свръзка с мисията на Славянството" - 1937 год., книжка от 130 стр. - преработени с допълнения статии, публикувани в „Житно зърно", година VI и VII, с включени изказвания на Учителя.
 
5. „Учителят за дишането" - 1942 год., книжка от 96 стр., включени са негови разширени и допълнени статии за дишането, публикувани в „Житно зърно" год. XV, 1941 год., бр. 6, 7, 8, 9.
 
6. „Учителят за образованието" - 1943 год. Книга от 409 стр., предназначена за българските учители в училищата. Продавала се по нов начин. Желаещият я взима и след това плаща колкото може и колкото иска. И накрая пълна загуба - опитът излязъл несполучлив. Болшинството от сестрите са учителки. Но разпитвах и никоя от тях не беше успяла да прочете тази книга, а камо ли да я ползува. Изобщо не са могли да я четат. Каква е причината? Ще разберете по-нататък. След 1990 год. се преиздаде - но едва ли някой я е прочел и едва ли някой може да приложи нещо от нея. А причината - има си причина, но не се знае. Ще се узнае по-нататък. Аз нарочно ще я опиша накрая като за финал.
 
7. „Учителят" в колектив: Боян Боев, Методи Константинов, Борис Николов и Мария Тодорова. Издание 1947 год. Как е издадена, виж „Изгревът" том II, III, IV, V. Там са разказите на онези, които са я издали. А на потърпевшите от трите бомби - виж „Изгревът" том I, стр. 528-529, 577-578-580.
 
Тя е издадена чрез лъжа. Излъгва се чрез Методи Константинов министър Касабов, който смята, че това е една книга за учителите в гимназиите, разрешава я и се подписва. След отпечатването става голям скандал и Министерският съвет заедно с Георги Димитров са се занимавали с нея. Другата лъжа е от Борис Николов, който заявил, че такава книга за Учителя може да се издаде след 1000 години. А на следващото съвещание на Братския съвет той я донася и я представя. Всички били толкова възмутени, че напуснали съвещанието и никой не е взел бройка от нея. Отхвърлили я. Подарявали, но не я искали. А за времето си била луксозна книга с хубава хартия и много снимки. И което е най- важното, никой не е могъл да я чете от техните съвременници. Нещо голямо ги отблъсквало от нея. Разпитвах мнозина, но нито един от тях не искаше да си спомни за нея. Накрая един ми каза: „Вземи и се опитай да четеш и ако прочетеш и разбереш нещо от нея, то ми се обади." Опитах се. Но не можах. Лъжата стоеше между мен и книгата. А тя беше пълна с цитати от Словото на Учителя. Но те бяха станали сухи фрази, защото Духът се бе изтеглил от редовете и от книгата. Останалото бе непрочитаемо. И когато се напънах да я отворя за себе си, защото разбрах, че е заключена, моят ръководител от горе ми каза: „Спри, тя е запечатана за 1000 години." И спрях. След 1990 год. я издадоха в луксозно издание, с нови снимки, като преди това я бяха издали без снимки. Никакъв ефект. Никакъв резултат. Тя беше заключена за 1000 години за човешките земни съзнания. А вина за това имат и Борис Николов, и Боян Боев, и Методи Константинов. Бяха си послужили с лъжа. Виж „Изгревът" том III, стр. 159, № 23.
8. „Разговорите с Учителя на 7-те рилски езера" - тя също е издадена през 1948 год. на луксозна хартия с доста снимки. Това са различни разговори с Учителя от различни години, събрани по теми. Има описание на братския живот на Рила. Но тя така е написана, така е подредена, но така бива отпечатана, че също остава запечатана за 1000 години. Аз заварих старите приятели, някои я имаха, но не можеха да я четат. „Какво ще четем, когато бяхме горе, бяхме там с Учителя и знаем как бяха нещата." Имаше значителна разлика между техния живот и издадената книга. И тя не успя да свърши работата, за която бе издадена. И днес да се преиздаде - отново няма да има резултат. А защо? Защото тези две книги са заключени за обикновеното човешко съзнание на последователите на Учителя Дънов. Издателите на тази книга са същите, със същите прегрешения, както на предната - на „Учителят". Те могат да бъдат отворени само ако преминат и се включат в „Изгревът". И това беше моят план, който в момента има противодействие от онези Сили, които са врагове на Словото и Школата на Учителя.

4. НЕИЗДАДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА БОЯН БОЕВ

1. През 1950 год. се спира свободният книгопечат в България и се затварят всички частни печатници, включително и печатницата на Изгрева „Житно зърно".
 
2. Боян Боев започва да дешифрира своите тетрадки от частните разговори с Учителя на Витоша и Изгрева. Намира се машинописка, на която се заплаща и той й диктува. Озаглавяват поредицата „Писма до приятелите". Те се изпращат до всички ръководители в страната. Започват да се правят преписи на пишуща машина в 4-5 екземпляра. Да се подготви едно писмо за изпращане се пишат около 15 дни. Боян Боев ги изпраща препоръчано по пощата с неговия почерк. Така се работи около 10 години. Цялата поредица е завършена. И се смята, че материалът му е запазен. Но възрастните приятели умират, а след това идва 1957/1958 година с многото обиски от милицията и много от тези писма са иззети от милицията. А там, където са останали, са разбити. През 1970 год. поставих този въпрос пред Борис Николов да ми се предаде едно копие от оригиналните писма. Обеща, но не изпълни. Сестра му Цанка Екимова ги имаше, но тя ги предаде на Сава Калименов да ги преписва. И започнаха и други да преписват и опорочиха всичко. Днес при мен има най-малко 10 различни преписа с различни изменения и трябва да се сравняват с оригинала. Различията са налице. Случайно ли е това? Не е случайно!
 
3. „Изворът на Доброто" - той е друг материал, чийто оригинал го пазя, заедно с редакцията на Борис Николов. Явиха се размирни и вражески духове и промениха дори и редакцията на Борис Николов и я издадоха. Виж „Изгревът" том IX, стр. 757-768.
 
4. „Разговорите при изгревите на Слънцето и при планината Ида" (Витоша) - това е един материал от 1054 страници на пишуща машина, в оригинал, подготвен от Боян Боев по различни теми. Необикновен и уникален материал.

5. КАК СЕ СЪХРАНЯВАШЕ АРХИВЪТ НА БОЯН БОЕВ

1. При обиска през 1957/58 год. са иззети от бараката на Боян Боев всички негови тетрадки на стенограми, всички ръкописи на пишуща машина, стенограми в папки, така и всичко, което е имало в бараката. Абсолютно всичко.
 
2. Понеже той е раздавал различни тетрадки на свои познати, както и ръкописи, впоследствие те му ги връщат. А по-късно те се предават на Борис Николов, който ми ги предаде за съхранение през 1972 год. А защо на мен? Защото аз му бях приемникът и той с Мария Тодорова знаеха много добре това и имаха доказателства от мен и от Невидимия свят, че аз съм приемникът, а не някой друг. Другите бяха самозванци и си останаха такива.
 
3. Аз ги съхранявах 30 години, от 1970 до 2000 година, в годините на ежемесечни обиски от милицията на последователите на Учителя Дънов, като обираха, прибираха всичко. И какво ставаше с тези материали - никой нищо не знае до този момент. Там, където работех като детски лекар, имаше болница и линейките ежедневно идваха и през деня, и през нощта и ме взимаха за спешни случаи. Ежемесечно спираха военни и милиционерски коли пред дома ми, звъняха ми, аз поглеждах през прозореца, целият изтръпвах от ужас и си казвах: „Ето, идват за обиск." Преминавах за секунди през преизподнята на Ада. Отварях вратата зашеметен и чувах: „Докторе, дойдохме да те закараме да прегледаш едно болно дете на наш колега." Една дълбока въздишка излизаше от мен и аз се измъквах от Ада и достигах и пристигах до служителите на Кесаря. Та кой можеше да проумее днес през какво съм минал? Никой. Но ги запазих! Бях ги сложил в контейнери, бяха херметически запазени, а на капаците имаше надписи: „Не пипай! Принадлежи на българския народ, Русия и славянството." И така запазването им заплащах с голям страх. Но ги запазих. Не ги взеха, не бях обран от комунистическата власт и нейната милиция. И не бяха унищожени. Не ги окрадоха дори крадци и разбойници. Но се дойде до 1999 година, когато се явиха истинските крадци и разбойници от така наречените последователи на Учителя Дънов и ги откраднаха. Необикновени, ловки крадци, надянали маската на последователи на Учителя. И то пладнешки разбойници - посред бял ден да те плячкосат и оберат. Как е възможно? Щом се случи, значи е възможно, защото лъжците, крадците вечно живеят, защото са продукт на Духа на Заблуждението. И такива да бъдат до края на света земен!

6. ПЛАН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО

ОТ АРХИВА НА БОЯН БОЕВ

1. Всичко, което Боян Боев е написал във връзка с Школата на Учителя и Учението му е от наследството и Словото на Учителя Дънов. То не е негово. А той това забравя вчера и днес. Той е един записвач, преписвач и проповедник.
 
2. Той не можа да си довърши работата, но в общи черти онова, което се запази от неговото творчество, се дължи не на него, а на други лица от различни поколения. А това той забравя вчера и днес. Другите го запазиха, а от него го прибра милицията. Запомнете това! Другите, а не той самият!
 
3. Никой не можеше да му разчита стенограмите освен Борис Николов. Още през 1972 год. накарах Борис да ми разчете една негова стенограма от 10-15 страници, записахме я на магнитофон и тя е запазена като код на стенограмата на Боян Боев. От Борис прибрах няколко стенографски учебници от 1912, 1915, 1922 год., за да се види как са обучавани тогава стенографите. И така аз се подготвих за бъдещите поколения, които ще дойдат след мен, за да разчетат онези тетрадки от по 100 листа, които съхранявам от Боян Боев. А те са към 60 броя. В бъдеще ще излезнат и другите тетрадки, запленени от милицията. Но никой не може да ги разчита, ако не притежава кода от стенограмата на Боян Боев. И те ще бъдат разчетени от следващото поколение, което ще дойде след мен, за да поеме щафетата на приемствеността.
 
4. В разстояние на 2 години - 1998-2000, подготвих и систематизирах целия ръкописен материал на Боян Боев по различни раздели, по различни теми. Според мен той не можеше да се издаде отделно като книги на Боян Боев, защото всичко, което бе издадено в отделни негови лични издания, претърпя неуспех и провал. Не затова, че не е интересен материалът. А защото си служеха с непочтени методи, които нямат нищо общо с Бялото Братство. Духът на Словото на Учителя Дънов и на Бога се изтегли и се извлече от това, което беше публикувал и те останаха като никому ненужни книги. И това е досега. И не само досега, но и за следващите 1000 години. Някой да дойде при мен, да отвори някоя негова книга и да ми каже, че всичко е разбрал и че 1/100 от нея е приложил. Няма такова нещо. Няма такъв човек. Щом аз не можах да ги отворя и когато реших да се изсиля и да ги отворя, то ме спряха и казаха: „Те са запечатани за 1000 години." А защо? Виж Откровението на Йоана, гл. 20, ст. 3, ст. 4. Някои ще бъдат затворени за 1000 години - които приеха белега по челото си на звяра, а други ще живеят с Христа 1000 години - които опазиха Словото Му. Едните ще бъдат заключени за 1000 години, а други ще бъдат свободни чрез Словото Му. За другите издавам оригиналното Слово.
 
5. Беше подготвен целият му архивен материал, който е на машинописен текст, да се включи в „Изгревът" в три поредни тома. Единствено там им беше мястото със заглавна страница „Боян Боев". И аз задействах този мой план. Предадох материала за единия том на Стоян Кючуков от Стара Загора. Но се намесиха Сили, които разрушиха всичко. И аз си прибрах материала. Виж „Изгревът" том IX, стр. 834-841. Следваха драматични събития за онези, които ме излъгаха и предадоха и станаха врагове на Програмата, която ръководя.
 
6. И най-важният материал беше предаден в ръцете на Иван Мавров от Казанлък, той го предаде на Димитър Зарков. И накрая аз си получих материала чрез други лица, настана срив и измяна. Виж „Изгревът" том IX стр. 841-844, том X стр. 809-813.
И накрая Димитър Зарков бе заявил на много лица, включително и на Жана Иванова от книжарница „Изгрев", че той ще го издаде. А той нямаше право на това. И беше предупреден да не извърши предателство. И той го извърши. В края на 1999 год. той бе отпечатан от издателство „Бяло Братство" под ISBN 954-744-001-2 том I чрез Димитър Калев от Варна. И предателството бе извършено. Издадоха го и провалиха материала. Хайде сега четете го. Нищо няма да проумеете. А защо ли? Защото е отпечатан с лъжа и измама. И с предателство. И Духът тогава се изтегля от Словото. И то става кухо и никому ненужно. И заключено за следващите 1000 години!
7. Така бе унищожен и този материал на Боян Боев, но той носи цялата вина за това. А защо ли? Защото той влизаше в тях, внушаваше им действия, противни на Програмата, която ръководех. Използуваше ги за своите користо- любиви цели, да бъдат в отделни томове с неговото име. Той вървеше от екип на екип и им внушаваше: „Кой е Вергилий? Маани го!" А това бе неговият стил и език, както и на всички мозайкаджии. А „Маани го" означава „Махни го", така, както евреите крещяха пред Пилата, за да разпъне Исус. Така евреите крещяха, когато искаха от римляните да разпънат на кръст апостол Павел. Сега се случи същото. Но сега те са извършили предателство и вече са обикновени, празни, изтърбушени мидени черупки, изхвърлени на брега на океана. Те сега са вече нищо. Остава предателството и подлостта им и то ще върви след тях во веки веков.
 
8. А дали това е така? Ами прочетете как започва от първата страница материалът на Боян Боев, който откраднаха. Паметни и пророчески са първите три изречения, които ще цитирам, което е Слово на Учителя Дънов:
 
„Който уповава на светското, на материалното, той непременно в края на краищата ще се разочарова.
И който уповава на духовното, но с користни цели, за да уреди своите работи, и той се разочарова.
И само онзи, който уповава на духовното безкористно, той не се разочарова. Това е Божественото."
Ето това е отговорът на Учителя към тези, които извършиха кражбата и предателството чрез подлост нечувана, но свойствена на Черната ложа. А какво следва по-нататък? Да бъдете живи и с ума си, за да проверите какво ще последва.

DI_5.png

Ами тази книга няма да може да се чете от никого в следващите 1000 години. Нарушението е извършено от същите Сили и от същите хора во главе с Боян Боев от Невидимия свят. Кой какъвто е долу на Земята, такъв е и горе в Небесата. Кой каквото е правил долу, същото го извършва и от горе! Редът е един и същи! Няма изключение никому!
9. А сега идва ред да се задействува Божественият закон на Правдата. Ами как така? Ето как описва Учителят този проблем в „Изгревът" том XII стр. 370, отдолу ред 8, която преразказвам тук:
Бялото Братство започва да съди, когато е нарушен законът му и е извършено престъпление. И го съди в 4 различни инстанции: на Земята, в чувствения свят, в умствения свят, в причинния свят. Но неосъден няма да остане. Проверете след време съдбата на онези, които извършиха предателството към онзи архив, който аз съхранявах, пазих цели 30 години. Не го взеха и не го откраднаха по комунистическо време нито крадци, нито комунистите. А го откраднаха истинските крадци и разбойници, надянали маски на бели братя, вълци и лисици по същество, но надянали овчи кожи. Комунистите са цвете благоуханно пред вашата подлост.
Господа разбойници, крадци и мошеници, идва сега вашето време на грабеж, измама и подлост. Но после идва друго време на Божията правда и справедливост. И аз ще дочакам това тук, на Земята.
Рано или късно ще дойдат онези, изпратените по дух българи и онези свободни души, които ще искат да бъдат отключени книгите на Боян Боев, защото там е запечатано Словото на Учителя Дънов с 9 печата. И то за 1000 години, защото се поклониха на звяра и приеха белега му по челата си. (Откр. Йоана,-гл. 14, ст. 9-10.)
Но те могат да бъдат отключени само ако се прекарат през „Изгревът" и бъдат отпечатани именно там, а не някъде другаде. Ще си го проверите това дали е истинно и то още по мое време. Ако не стане по мое време, ще стане след 1000 години и тогава вие ще носите отговорността пред следващите поколения българи, че заради вашите деяния на подлеци и предатели то е заключено во веки веков. И ще'проверите какво е Божият гняв и Божията Правда!
И вашето престъпление ще върви след вас тисящи години за ваша поука и назидание за останалите. Но ненаучени няма да останете.
10. След като в „Изгревът" том IX, от стр. 841-844, бе описано как действува Духът на Заблуждението над Казанлък, както и в „Изгревът" том XI, от стр. 809-813, то започнаха да издигат отново заблуждения, че този материал го има и на други места по страната. Ще кажа следното:
а) Оригиналът е у мен, заедно с корекциите, направени с мастило от ръката на Боян Боев, както и самото оригинално копие.
б) Около 1970 год. „майстор Борис" притежаваше един препис, който беше у дома му и аз го виждах, цели 10 години, как стоеше на една етажерка, но не посегнах към него да го прибера. Той беше почнал да работи върху този материал и да го редактира, така както редактира „Изворът на Доброто", чието редактирано копие с подписа на майстор Борис е при мене. От същото това копие Мария Кисова направи нова редакция, за което е вече описано, с цел да разбие и опорочи материала.
в) Аз изпратих едно писмо до Мария Кисова да не публикува този редактиран материал, защото оригиналът е у мен и ще бъде изобличена. Виж „Изгревът" том IX стр. 758-764. Сега научаваме, че била подготвила да издаде този редактиран и променен материал от нея, както и променения текст на „Изворът на Доброто". Но понеже т. нар. „Издателство Братство" публикува откраднатия от мен материал от Димитър Зарков от гр. Казанлък и чрез Димитър Калев от гр.
Варна, то те бяха спрени временно. Е, все пак някаква полза има, че поне е публикуван откраднат оригинал. А не редактиран и променен.
г) Вероятно е да има и други преписи, направени на ръка от някое копие. Но този материал е огромен, от 1054 страници, и не може да бъде преписван на ръка. Тогава нямаше размножителна техника, за да бъде размножен в други копия.
е) Ето защо, за да се омаловажи цената на охранявания архив от мен в разстояние на 30 човешки години по време на най-големите гонения, обиски и унищожаване Словото на Учителя от комунистическата власт от 1945 до 1990 год., то се говори, че го имало и на други места. И да не се правя на толкова важен и незаменим. Хайде де! Покажете тогава оригинала!
Добре, като го има и на други места, защо не го публикувате, а публикувахте откраднатия материал от мен?
Много държа да получа отговор именно на това. Защо крадете от мен, а не от други? Краде се от този, който има, а не се краде от този, който няма и който е просяк и пълен с въшки. Бръкне в пазвата си и извади въшки. Аз заварих такава епоха на просяците и въшкарите. Видях ги! И сега ги виждам.
д) Там, където има лъжа, измама, кражба, там е царството на Духа на Заблуждението, който е Духът на Антихриста.
Там има само настоящо падение и поквара, която трае ден до пладне и разрушава всичко. Ще си го проверите. А Небето винаги оставя един представител жив до дълги години, за да засвидетелствува за Истината. Това ще го бъде. Аз съм го проверил. И за вас има също време за проверка.
11. И накрая какво се случи и какво остана от Школата?
Първо:
Не дойдоха онези българи по дух, макар че бяха изпратени от Невидимия свят да работят с Учителя. Отклониха се и се загубиха в света.
Второ:
Дойдоха онези, изпратени и подбрани в Невидимия свят от Дявола, всички негови противници и врагове, за да се провери дали Учението на Учителя може да се приложи първо върху тях. То бе приложено. А резултатът е налице. (Виж „Изгревът" том XI стр. 826-831.)
Трето:
Стенографите, изпратени при Учителя, се провалиха окончателно. Българският народ не можа да излъчи българи, а изпратиха хора със смесена чужда кръв от изостанали народи в своята еволюция. И с това попречиха на работата на Школата, за да завърши работата в цикъл от 22 години!
Паша Теодорова бе рускиня по баща и българка по майка. Тя промени Словото на Учителя Дънов.
Савка Керемидчиева бе германка по майка и българска македонка по баща. Не можа да довърши работата си със „Свещените думи на Учителя" и създаде условия нейните съвременнички да я тачат като идол. А материалите сама си ги разпръсна между своите почитатели. И днес са окрадени и разбити!
Елена Андреева - чиста българска македонка по баща и майка. И тя не можа да си свърши работата. А това е описано в „Изгревът" том IX, защото се опитваше да ръководи и управлява, а това не е позволено в Бялото Братство, жени да управляват.
Борис Николов - българин по баща и майка, но от неговите стенограми никой досега не се е ползувап. Той има вината за провала на цялото поколение, останало след Учителя. В тялото му съжителствуваха и живееха едновременно две същества. За кратко време Борис Николов и в повечето от времето бе в тялото му „майстор Борис", който бе от Черната ложа и провали всички и всичко. След него остана Разрушението.
Боян Боев - половин арменец по майка и половин българин по баща. Като арменец провали всичко. А според Учителя арменците са най-старата изостанала раса на Земята. Провали всичко и унищожи всичко. Онова, което бе записал от Словото на Учителя и то като българин, бе опорочено при издаването му заради неговите арменски методи на действие. И то бе заключено за следващите 1000 години, за онези, които се поклониха на звяра и образа му и приеха белега по челата на Черната ложа, за да бъдат нейни слуги и поданици.
12. Съвременниците на Учителя цитираха едно изказване, което било уж на Учителя: „Ако искате да видите ангел в плът - това е Боян Боев." А това било и се отнасяло уж за неговата безкористност като качество. А това не е вярно! Защо ли? Ето как стои цялата истина. Георги Куртев от Айтос, който е съвременник на Боян Боев и се познават още от Европейската война и ги има дори на снимки, публикувани в „Изгревът" том X под № 3 и № 4, кореспондират помежду си и се възхваляват един другиго. Така в едно писмо Георги Куртев пише, че ако има ангел на Земята, то това е Боян Боев. А Боян Боев, за да не му остане длъжен, му пише, че ако има светия на Земята, то това е Георги Куртев. И това почва да се разнася и дори се пишат стихове на тази тема (виж „Изгревът" том X стр. 51-53 и по точно стр. 53.) Ето откъде иде разпространението на легендата за ангела в плът и за светеца в гащи, оженен и то с 5 деца. Ангел в плът не може да има. Светец в плът не може да има! А защо ли? Защото ангелът е същество, завършило своята човешка еволюция преди 24 милиарда години и не може да пребивава в плът, защото има тяло от Небесна светлина и се движи чрез Божията Слава, т.е. Божествената Светлина. Може ли човек да влезе в кожата на един червей? Не може. Ами тогава?
Светия не може да има в плът. А защо ли? Духът може да дойде, Святият Дух може да дойде и да влезе в небесния човек, който има връзка с Бога. Ще влезе, ще свърши работата Си и ще се оттегли. Той не може да пребивава в небесния човек постоянно. А що се отнася до земния човек в плът и кръв - това е изключено, да бъде посетен от Святия Дух.
Така че тогава бяха пуснати притчи, за да заблудят и отклонят привържениците и последователите на Учителя в съвсем друга посока. А пътят на ученика е един. Този път е даден чрез Словото на Всемировия Учител - Беинса Дуно.
13. Ето защо ангел в плът няма. Ангел в мъжки гащи не може да има. Нито ангел в женска рокля. Това е изключено. А Боян Боев имаше тежка карма, а един ангел, изпратен от горе, няма тежка карма. В последното си прераждане е бил във франция по време на Френската революция и е бил началник на Гилотината, която е рязала главите отначало на роялистите - на краля, кралицата и на всички френски царедворци, а по-късно е рязал главите на републиканците, когато започват да се избиват един другиго. Та, гилотината е и за едните, и за другите. И сега след 1990 год. Боян Боев приложи гилотината и посече мнозина, онези екипи, на които им бе връчено от мен да въвеждат онова, което той бе написал. А това не бе негово, а Слово на Учителя. Посече ги и едните, и другите. А за гилотината на Боян Боев ще си прочетете в „Изгревът" том XIII в спомените на Магдалина Григорова. Невероятен разказ, но е факт!
И така, провалът бе пълен, окончателен. И безвъзвратно загубено бе времето на мнозина българи, родени по дух, за да свършат работата си в Школата на Учителя. Днес това се прави с поредицата на „Изгревът", независимо дали му се харесва някому и дали му изнася на другиго. Самият факт, че в момента в България се наброяват към 1444 негови последователи според думите на Учителя, само между 200 и 300 човека купуват „Изгревът". А колко ли от тях го прочитат? А колко ли проумяват след прочита? Не се знае. А отпечатаното оригинално Слово също се купува по 300 броя от всяка книга. Не ги купуват!
Ето защо това поколение няма право на условия, външни и вътрешни. И те ще се затворят. Ще се затворят с железни врати, а ще останат да се отварят само медните врати. Как става това ли? Навремето, когато евреите са бродили в пустинята, изведнъж се явили много отровни змии и умрели стотици от евреите. Тогава Мойсей наредил да се изковат от мед образите на змиите и били сложени да стърчат всред тях. И тогава нито една змия не ухапала никого. Така се отварят медните врати. Само онзи, в когото Духът дойде да работи за делото на Учителя, ще му се отворят медните врати и той може да работи при най-неблагоприятните външни условия, защото ще има вътрешни условия в себе си, създадени от Духа на Словото на Всемировия Учител Беинса Дуно. Амин!
Ето защо е дошло време железните врати да се затворят за това поколение, да се спре извращението, опорочението на Учението на Учителя Дънов. А неговите думи бяха: „Този път Невидимият свят е взел всички необходими мерки, за да не се изопачи Словото и Учението на Бялото Братство." Повтарял го е многократно с различни изрази. Мнозина го декламираха пред мен. Аз го чух и видях! Запомних го!
Аз вярвам в това. Аз заварих поколението на Школата. За всичките им нарушения те бяха вързани отвътре и отвън. И те се провалиха. Онова, което се спасява днес, то става чрез „Изгревът". По друг начин не може да стане. За тях важеше притчата за железните врати.
А че се отвориха медните врати за „Изгревът", то ги отвори Онзи, Който искаше да запази чистотата на Словото на Учителя и Бога и историята на неговото пребиваване на Земята и на неговите сподвижници. Сподвижници в пътя, в техния възход и падение. Има там, в „Изгревът", истории за истински змии и истории за изкованите от Духа медни змии, които спасяват само онези, които признават Духа на Словото на Учителя и на живия Бог.
А за учениците остава Словото Му и историята на Школата чрез „Изгревът".
А за учениците по Дух днес аз издавам оригиналното Слово на Учителя. За онези, които ще дойдат в Дух и Истина, ще могат да пият от Извора на Словото на Живия Бог. А това е Живот Вечен за човешкия дух и човешката душа.
Амин.
5-6 март 2000 год. София

Вергилий Кръстев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×