Jump to content
Ани

ОГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА

Recommended Posts

ОГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА

Записки от беседите на Учителя

На Земята се раждат четири вида души: ангелски, човешки, животински и сатанински. Ето защо, когато срещнете непознат, внимавайте с кого имате работа. Вие трябва да можете да ги разпознавате. А за да можете да ги разпознавате, за това се иска знание. (Школата е, която ще ви даде знания.)
Има хора в света, които, достатъчно е само да те погледнат, и техният поглед ти донася някое голямо нещастие. Такива хора не носят нищо добро. И ако ти си дърводелец, например, ако те погледне един такъв човек, не се минава много време и ръката ти се отсича. Такива хора като посетят дюкяна ти, след това никой не влиза в него. Казвате: Какво се случи, че никой не ми влиза вече в дюкяна? - Влязъл е някой от тия благообразните, от културните хора и е задигнал всичко от тебе.
Ако дружите с хора, които поддържат отрицателни мисли и чувства в себе си, вие се свързвате с тях и носите последствията на техните отрицателни сили. Като знаете това, ограждайте се със здрава аура, със здрави мисли и чувства, да не се поддавате на отрицателните влияния на хората. Пазете се от ръкувания, прегръдки и целувки с хора, които не познавате. Не казвам да се страхувате, но да бъдете внимателни. Всеки човек носи в себе си положителни и отрицателни сили, с които пръв той трябва да се справя.
Колкото и да е добър и учен един човек, ако животът му е противоположен на твоя, ти трябва да се пазиш от него. Където ходи, каквото прави, с когото да се среща, човек непрекъснато е изложен на чужди влияния. Като знае това, той трябва да е буден, да се пази.
Вие трябва да се пазите, да не се сближавате един до други, защото вземете пример, щом две дървета много се сближат, изсъхват. За да вървят, трябва да съществува известна дистанция помежду им.
Когато човек е далеч, по-лесно може да му се повлияе, отколкото, когато е близо.
Окултният ученик винаги се огражда мислено. Той трябва да пази своята аура непроницаема за влиянията на преходното. Мисълта за Бога огражда неговата аура със своята светлина. Молете се винаги, за да бъдете в контакт с Разумния свят и да се запазите от примамката на нисшите духове.
Не създавайте условия на нисшите духове да ви посещават и ограбват. Не ги привличайте. Не им показвайте красотата на вашата душа, не разкривайте свещените си мисли и тайни. Не демонстрирайте пред никого вашите духовни постижения.
Когато правиш нещо, да не знаят хората. Щом като знаят - явяват се пречки.
Който се осмели да изнесе вън от себе си една своя светла мисъл или едно светло чувство на показ пред хората, скъпо плаща. Дръжте своята свещена мисъл или идея в душата си, никой да не я вижда.
Важно е да знаете, че има сили, течения в Природата, които противодействат на всяко добро начинание. Като знаете това, вие трябва да бъдете будни да се справяте с тях. Нямате ли будно съзнание, те ще ви причинят големи мъчнотии и страдания. Имате ли будно съзнание, имате ли добри навици, вие лесно ще се справяте с мъчнотиите.
Отрицателните сили в Природата са подобни на апаши, които всякога могат да изненадат онзи, който се е захласнал. Бъдете всякога будни.
Има същества в света, на които им трябва енергия. То дойде - ще те бутне малко, ще те издои като крава.
Флуидите изтичат от ръцете и краката. Ако искате да се запазите от флуидите на някого, кръстосвайте си или метнете десния крак над левия и сключете ръцете си.
Като ученици, вие трябва да пазите своето вътрешно богатство. Всеки човек е изложен на изпитания, на изкушения с единствената цел да го оберат. За да запази своето богатство, човек минава през ред вътрешни борби. Всеки чувства, че нещо го дебне. Това дебнене съществува навсякъде в Природата: Лисицата дебне кокошката; вълкът - агнето; крадецът - богатия; съдията - престъпника. Като знаете това, съзнанието ви трябва да бъде будно. Будно съзнание има само онзи, който свещено пази връзката си с Първата Причина на нещата. Той винаги разчита на Божественото в себе си и Му дава път да се прояви.
Сигурността в света се заключава в това да бъдем свързани с Бога.
Плътта, света и дявола - в тия три неща се проявява нашият враг. Така плътта е жена на дявола, дяволът е мъж на плътта. Светът, това са синовете, които са родили плътта и дявола.
Никога не се заемайте да се борите с плътта, греха, дявола, защото, който се помъчи да стори това, се поставя на фалшива почва.
Никога не трябва да се страхуваме от греха и никога не се опитвайте да биете дявола. Него само Господ може да го бие. Ако речете вие сами да се биете с дявола, помнете, че горчиво ще съжалявате, че захващате борба не по вашите сили. Борете се с него, само когато Господ е с вас и около вас, защото не така лесно се побеждава този Голиат.
Дяволът само с воля се държи, само с воля се изпъжда.
Щом имаш воля, и в дъното на ада-да влезеш, сам можеш да се освободиш.
Едно нещо трябва да имате предвид: Да се пазите от внушенията, от влиянията на света. Влиянията на външния свят могат да ви се отразят така, че да попречат на правилното развитие. Сегашният свят си служи много с внушението. То се употребява като хипнотическа сила. Влезете ли в света, ще срещнете само внушения, правила, закони, ограничения и т.н.
Пазете се от тази мрежа на света, за да не спрете развитието на Божественото в себе си.
Спрямо света ние трябва да сме затворени, също както зимно време затваряме цветята в цветарника, който има стъкла и запазва цветята в него. Така на всяка добра мисъл дайте място в сърцето си и на всяка лоша мисъл не давайте място и я отхвърлете от себе си. На всеки добър човек дайте място при себе си, а на лошия пожелайте само да се поправи.
И когато казваме, че трябва да се затваряме, то е криво разбиране. Не може постоянно да си затворен, то е друга крайност. В това отношение служете си със следното правило: Събереш ли се с лош човек, не му давай дясната си страна, защото ще узнае твоите тайни. Дай му лявата си страна, защото тя е широкият път в живота, когато дясната страна е тесният път. Не давайте дясната страна на лошите хора, защото духовете ще направят пакост във вашите души и ще ви спънат за известно време. Дясната страна е с широко поле за действие, а лявата страна носи проклятие. Но Господ е във вас и Духът, който ви ръководи, ще ни яви, ще ни научи кой е човекът, който можеш да туриш отдясно и кой отляво. Когато лош човек седне отдясно, тогава пренесете го мислено в лявата страна.
Когато се движим или стоим, да гледаме по-рано да съзрем неприятеля и да духваме с уста, тогава той е негоден да ни попречи. Ако сме настроени добре и дойде лукавият и задигне от нас нещо, той бяга леко, като по наклон, но духнем ли с уста, то веднага пред него се изпречва планински непроходим връх и той е неспособен да носи нещо и пропада, безсилен остава.
Духовете ни завземат чрез прозявката и гнева. Първите не са толкова опасни, но все пак затуляйте си устата, когато се прозявате. При гневно състояние, когато разсъдъкът спре да действа, духът се изтласква вън, тялото остава празно и в такъв момент може друг дух да се загнезди в кръвта, който мъчно после се изгонва. Лошите духове, които са те обсебили, могат да излязат с пост и молитва,сила и знание.
Когато се случи да не можете да хванете един дух, който е дошъл в стомаха, тогава той ще обхване и гръбнака ви, ще обсеби и ушите ви, което лекарите наричат шумение в ушите. Дяволът, когато влезе в един человек, прави си бентове и с това шумоли. Щом веднъж се обсебят ушите, един дух много по-мъчно се изпъжда, отколкото да се изпъди от дробовете.
Ако такъв крадец не го хванете, той ще зарази основата на мозъка, оттам в гръбнака и ушите, та ще чувствате шумтение, което докторите наричат повдигане на кръвта. А щом обсеби ушите, по-мъчно се пъди, отколкото от дробовете. Човек да предостави сърцето си на Бога, казва Христос, това е вътрешният смисъл. Щом лошият дух влезе в стомаха, очите стават мътни. Щом влезе в задната част на мозъка, очите стават с един парлив блясък. Един лош дух може да се загнезди и в гръбначния стълб и чрез мишците разхлабва всички връзки. Ето защо, в семействата не трябва да има скарване, защото мъжът и жената са свързани в задния мозък и могат да си напакостят много лесно, могат да умрат и ако знаеха това, никога не биха се скарали.
Душата на човек е влязла през ноздрите му и затова живее в белите дробове. Когато душата е на своето място, никаква болест не я хваща. Но когато се обсебва, почва да намалява дишането.
Когато душата е на своето място, никакви болести не съществуват, но когато душата напусне своето жилище - сърцето и белите дробове - тя се поддава на наемник, бива обсебена. Когато един човек е обсебен, дишането му най-напред се намалява, ускорява; и с намаляване на дишането душата почва да се излъчва. Когато човек се обсебва, винаги ще видите сгърчване на дробовете. И затова ви казвам, че трябва да дишате дълбоко, за да гоните от вас онзи дух, който иска да ви обсеби. А щом го изгоните от физическото поле, то в по-висшите полета е по-лесно да го гоните. Един лош дух никога не може да влезе през носа, винаги ще влезе през устата и когато отиде в стомаха ви, по течението на кръвта връща се в сърцето и то чрез вените, а не чрез артериите. И ако настъпи кихане, то не е нищо друго, освен изхвърляне на духа през устата.
Говоря ви така, за да ви покажа отгде са вратата на лошите духове. Ето защо индуските учители винаги препоръчват на своите ученици да дишат дълбоко. И забележителното е, че когато човек е здрав, диша дълбоко, а когато почне да се разболява, намалява се и дишането.
Дишайте дълбоко и през време на дълбокото дишане представяйте си светлосиня краска, че прониква през вас, слизаща отгоре. По този начин ще се освобождавате. Когато ви обсеби лош дух, той ви демагнитизира, тогава изгубвате благословението, което имате и което ви предстои. В такива случаи обърнете се към Господа, дишайте дълбоко, съсредоточавайте се нагоре и Господ ще ви помогне. Обсебват ли ви лоши духове, когато имате някоя материална криза, Христос казва: Дишайте дълбоко и се отправяйте нагоре, като си представяте, че иде във вас светлина и тогава лошият дух бяга. Когато влезете във връзка с Бога, тогава всички блага ще потекат. Всяка мисъл, която ви безпокои - колебаете се, отчайвате - трябва да се изхвърли. Тя е мисъл на хванатите духове. Трябва да вярвате, че Господ е господар на света и за Него всичко е възможно. Вътрешният смисъл е човек да даде сърцето си на Бога, защото, когато Духът постоянно живее и пребивава в сърцето и дробовете, то никакъв лош дух не може да влезе в човека и да засегне неговите висши проявления и да се докосне до мозъка.
Седалището на Духа във вас знаете ли къде е? То е в една празнина между двете вежди, то е мястото на Божествения Дух, то е мястото на безмълвието. Човек от себе си представя един кръст и когато ние намерим тоя център, няма вече да биваме разпъвани.
Когато ви обладае някой лош дух, за да го изгоните, трябва да си представите една синя лента, идваща от небето, че влиза чрез устата ви, обгърне стомаха ви и с двата края нагоре синята лента да излиза.
Ще си правиш душове със светлина мислено. Мислено тъй си представяй един душ, който е над тебе и чрез него преминава светлина и тя прониква навсякъде из тялото ти.
Втори способ за изгонване на лошия дух става чрез дълбокото дишане.
Когато влизаш, където и да е, оглеждай се, прави мислено светли кръгове около себе си и дълбоко дишане и тогава влез. Тогава лошите влияния се премахват и се урежда всичко.
Кажи си: "Господи, бъди ми светилник на нозете и виделина в пътеките, бъди ми предна и задна стража в моя път!"
Грехът се върши всякога на тъмни места. Цветовете прогонват греха или го изкупват.
Цветовете, багрите са имунитет срещу греха. Дето има цветове, там грехът е изключен.
Музиката, цветята и животните спасяват човека от греха. Затова спирайте вниманието си върху тях.
За да не се простудява, човек трябва да се огражда. Това се постига чрез концентриране на мисълта и чрез молитва.
Двойникът не трябва да излиза на повече от един сантиметър, даже половин сантиметър извън тялото, защото средата, в която живеете, е груба.
На какво се дължи нетърпението? - На излизане на двойника. Често двойникът излиза един-два сантиметра навън, а някога - повече. Щом излезе повече, отколкото трябва, човек става крайно нетърпелив. За да не се гневи, той трябва да се бронира. Мекотата е броня за човека. Затова казвам: Колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има. Ако чувствителността ти се увеличава, а езикът огрубява, ти сам се натъкваш на мъчнотии и изпитания.
Ако си твърдо вещество, ще ти пукнат главата. Ако си вода, въздух или светлина, нищо не могат да ви направят.
Колкото и да те предизвикват, ще се въздържаш. Няма да се гневиш, ще търпиш, защото при разгневяването не само че умират хиляди клетки, но цялото тяло се замърсява.
Всеки разгневен човек е окраден, защото е извън тялото си и духовете го обират. Затова всеки да пази своята "къща".
И сега, ще идете при Господа и ще кажете: "Господи, аз искам търпение, дай ми Твоята сила, за да понасям всяко изпитание, което ми иде, да го понасям с готовност. Искам смирение." Или има някой лош навик. Когато дойде този лош навик, вие почнете да броите: 1, 2, 3, 4 до 30, до 40, 50 - и докато изброите, ще ви мине лошото настроение. Как ще броите? Ето как: Днес изтърпях малко, не се разгневих толкова. Утре - два пъти се въздържах да не излъжа. Друг път - три пъти се опазих да не одумвам. И така всеки порок ще се намалява с по един, два, три и пр., догдето изчезне. Не мога да говоря добро за хората. Днес ще си туря в ума, че ще говоря добро. Днес говорих веднъж добро за някого. Утре ще направя добро за някого, друг ден ще го избавя от зло и така доброто ще се увеличава всякога във вас.
Страданията, които ти нанасят другите, е също въпрос, който трябва да се разреши. Тук въпросът не се състои само в това да простиш на другите. Ако не простиш, те печелят. Но трябва да простиш за себе си. Ако не простиш, ти спъваш своето развитие, образуваш гниене в себе си. Ще простиш на другите заради себе си, заради своя мир.
У Бога прощаването е закон. Бог всякога прощава. Той никога не държи нещо нечисто в себе си. Красивото в Бога е, че Той държи само доброто, което правим, а не помни злото. Когато отидеш при Бога, Той не говори за твоите прегрешения. Лошата страна на непрощаването се състои в това, че ние създаваме пакост не толкова на другите, колкото на възвишеното, благородното, Божественото в нас. Всеки, който не прощава, ще се обърне на отровна бактерия. Ако дълго време задържате прегрешенията на другите към вас и не прощавате, непременно ще се превърнете на една киселина. Ще настъпи у вас разлагане и ще почнете да ставате недоволни духом. Само Любовта прощава, само Любовта може да забрави, само тази велика сила е в състояние да те пречисти.
Докато държиш отрицателна мисъл в ума си, тя носи гниене. Докато държиш в себе си гниеща материя, ти не можеш да мислиш. Тази материя в тебе ферментира, образува гниене в душата ти, която ще спре всяка твоя мисъл, всяко благородно чувство и ще парализира волята ти.
Всяка погрешка е отрова, която влиза в кръвта. Не е лесно да се измие и изхвърли навън. Всяка погрешка носи една зараза, едно гниене в себе си.
Мисълта за погрешка ще изхвърлите навън. Изхвърлете всички тия дрипи навън. Може да се живее и без грях. Всяко нещо, което те измъчва, ще го туриш настрана.
Ако искате да вървите добре, то на лошата мисъл и изкушението противопоставяйте една добра мисъл и тогава ти като станеш център, ще оставиш двете мисли и желания да се борят, а ти ще вървиш из пътя неповре- дим. Намразиш ли се с някого, например, на когото често и без да знаеш изпращаш лоши мисли, в такъв случай намери и се събери с приятели, с друг човек, на когото животът и линията на поведение са диаметрално противоположни с живота и линията на поведението на човека, с когото си се намразил. И тогава добрите мисли и чувства, които храниш към добрия човек, с когото си се сприятелил, ще влязат в борба с лошите мисли и чувства, които изпращаш към човек, с когото си в ненавист и така ти ще останеш неуязвим.
Когато работите ви тръгнат успешно, тогава бъдете най-внимателни, защото тогава ще дойдат най-големите изпитания. Но срещнете ли пречки, противодействия, тогава сте в безопасност.
Обяснявам ви тези закони, за да ги знаете и се пазите, защото сега времената са много напрегнати и винаги може да ви се напакости. Ние ще посрещнем тия утеснения най-смело, без да се свеним от тях.
Казвам: Няма по-хубаво нещо от това да изучава човек Небето. То е запазило своя първичен образ. Да се изучава Небето, това не значи, че всичко ще знаем. Ако човек излиза всяка вечер на открито и съзнателно, със свещен трепет в себе си повдигне очите си към Небето и наблюдава звездите около 5-10-15 минути, вдълбочен в себе си, всичките мъчнотии, които го очакват на другия ден, ще се разрешат по Божествен начин. Щом изгрее Слънцето, всички мъчнотии ще се разрешат.
Упражнение: Ръцете обтегнати напред и малко кръстосани китките. Пристъпва се с десния крак, замахват се ръцете встрани с издухване. Ръцете се връщат в първото положение и същото движение с издухване се прави и с левия крак и така се отива напред, доколкото искаме. Това упражнение е за отстраняване на всякакви тъмни влияния на черните.
Ограждайте се: "Със Светлина и мир, с Истина и чистота!", със светли мисли и формули. Не им обръщайте внимание и като се почувстват пренебрегнати, духовете ще ви оставят на мира. Това са все изпитания.
"В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа." (3 пъти) - Това е една от най-силните формули.
За ограждане сутрин и вечер с издухване с двете ръце, кажи: "Господи на Любовта, Боже на Светлината, разпръсни всички нечисти влияния около мене."
"Господи, огради ме със Своята бяла Светлина."
При тръгване от дома си казвайте: "Господи, пази ме от туна беда, от внезапна смърт и от зли врагове. Пази и закриляй ме, Господи, и въведи всичко в Славата Си."
На 13 число всеки месец четете този псалом (133), за да можете да смекчите това число. Ще го четете сутрин след молитва. Обезателно четете този псалом и в онзи ден, когато датата показва 13. Винаги, където и да е, срещнеш ли числото 13 в живота, чети този псалом. Това число 13 е предизвикано от несъгласието на братя, а когато такива са единомислени, то няма никаква опасност.
Ето,колко е добро и колко угодно, да живеят братя в единомислие. Като многоценното онова миро на главата, което слезваше на брадата, брадата Ааронова,
което слезваше на полите на одеждите му - като Ермонската роса, която слезва на Сионските гори, защото там е определил Господ благословение и живот до века.

Амин

ЗНАЦИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Може и без петлите да пеят, но знаете ли какво ще стане, ако петлите престанат да пеят? Само 24 часа ако не пеят, непременно ще стане някаква катастрофа. Кога пеят петлите? - Обикновено след полунощ. Ако пеят преди полунощ, това е признак за разваляне на времето. Ако вашият петел пее по-рано, отколкото трябва, да знаете, че страдания ви очакват. Пее ли навреме, и времето ще бъде хубаво, и в душата ви ще бъде радостно.
Дом, в който има котка, добре е; напусне ли котката дома, ще се случи нещо лошо. Защо е така, това е друг въпрос. Ако искате да знаете ще се случи ли някакво нещастие през деня, наблюдавайте какво правят котката и кучето. Те се скриват още преди нещастието и катастрофата.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×