Jump to content
Ани

ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Recommended Posts

ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

При обтягане на ръцете и краката и при концентрирате на ума, човек използва жизнените енергии на Природата и той става здрав и силен.
Ако искаш да бъдеш във връзка с едно земно течение, ще обтегнеш ръцете си, краката си, мускулите на цялото си тяло само за няколко секунди и веднага ще урегулираш теченията в себе си.
Помнете: Движенията, които правите при упражненията, се основават на велик вътрешен закон. Като правите упражненията, умът, сърцето и волята ви трябва да участват в тях. Колкото по-съзнателно ги правите, толкова по-оправен е вашият път.
Приложете дълбокото дишане и при гимнастическите упражнения. При всяко изправяне на тялото, вие поемате дълбоко въздух. Щом клякате към земята, издишвате въздуха.

21 упражнения от Учителя

(предадени от Пеню Ганев)

1. Изходно положение (И.П.): Изправен стоеж, краката и ръцете прибрани до тялото.

Крачка напред с десния крак, прибиране на левия крак към десния, изнасяне леко ръцете напред и нагоре под ъгъл 45 градуса.
Крачка напред с левия крак и сваляне на ръцете до И.П., прибиране на десния крак към левия, изнасяне на ръцете леко напред и нагоре.
Повтаря се 6 пъти напред, 6 пъти назад и 3 пъти напред.

2. И.П. Изправен стоеж, краката и ръцете прибрани до тялото. Ход на движенията също като при упр.1, но с приклякане и силен удар с ръцете нагоре и напред. Изтласкването на ръцете става с повдигане на пръсти. Повтаря се като при упр.1.

3. Късай - Хвърляй

И.П. Тялото изправено, краката прибрани, ръцете пред гърдите в хоризонтално положение, свити в лактите, пръстите свити в юмрук.
Десният крак се изнася надясно с леко приклякване на левия и едновременно с това ръцете се изнасят встрани, като пръстите се разтварят и се издишва. Движенията на ръцете изразяват късане и хвърляне.
Прибиране на ръцете и краката в И.П. - вдишване.
Същите движения се повтарят, като се започва с изнасяне на левия крак.
Упражнението се прави 21 пъти, като всяко изнасяне на крака се брои за един път.

4. Балсам за коленете

И.П. Тялото изправено, краката прибрани, ръцете встрани, малко напред и нагоре. Клякане и изправяне. При клякането се издишва, а при изправянето се вдишва. След изправянето леко се задържа, за да се поеме достатъчно въздух. Положението на тялото е вертикално. Повтаря се 21 пъти.

5. а) Приемане на Божиите блага

И.П. Тялото изправено, ръцете и краката прибрани. Въртене на ръцете отзад нагоре и надолу в пълен кръг, 21 пъти.
б) Раздаване на Божиите блага
И.П. Същото както при а). Същите движения на ръцете като при а), но се въртят в обратна посока: пълен кръг отпред нагоре, назад и надолу, 21 пъти. При издигане на ръцете нагоре да се чувства устрем.

6. Упражнение за кръста.

Тялото изправено, краката леко разтворени, ръцете на кръста. Въртене на тялото от кръста нагоре кръгообразно - 3 пъти отляво надясно, в посока на часовниковата стрелка и 3 пъти отдясно наляво - по посока обратна на часовниковата стрелка.

7. Обтягане

Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Крачка напред с десния крак, при което кракът леко се прегъва, а левият крак е изпънат. Дясната ръка се изнася напред под ъгъл 45 градуса, а лявата - назад под същия ъгъл. Тялото се обтяга максимално напред, като тежестта пада върху десния крак, а левият крак леко се отлепя от земята. С това завършва първата част на цикъла.
Изнасяне на левия крак напред, сгъване на десния крак. Тялото се изнася назад и максимално се изпъва. Ръцете са свободно отпуснати надолу. Тежестта на тялото пада върху левия крак. С това завършва вторият цикъл.
Всеки цикъл се повтаря по 3 пъти, като всеки път се започва с различен крак.

8. Упражнение за дишане

Тялото изправено, краката и ръцете прибрани. Изнасяне на десния крак напред и нагоре до прегъването му под прав ъгъл. Едновременно с това - издигане на двете ръце с длани надолу, допрени до тялото и прегъ- нати под прав ъгъл в китките до височината на гърдите. Лактите се изнасят навън и назад като се поема дълбоко въздух.
Силно издишване, като ръцете, пак с длани надолу, с тласък се свалят надолу до И.П. Десният крак стъпва на земята.
Същото се повтаря и с изнасяне на левия крак. Прави се 12 пъти.

9. Магнетично упражнение за пълно отпускане на тялото

Тялото изправено, ръцете и краката прибрани. Крачка напред с десния крак и едновременно с това люлейно движение напред и назад с тялото като то е напълно отпуснато. Ръцете са отпуснати и се люлеят с тялото.
Това се прави 4 пъти, а на петия път левият крак и ръцете се изнасят напред свободно под ъгъл 45 градуса.
Упражнението се прави с плавно люлеене на тялото напред и назад, на пръсти, с леко прегъване на коленете, като тежестта на тялото се пренася последователно ту на десния, ту на левия крак. Ръцете отпуснати следват движенията на тялото.

10. Мигновена смяна на краката

И.П. Тялото изправено, ръцете на кръста, десният крак изнесен встрани. Играе се на пръсти.
Мигновена смяна на положението на краката, като се стъпва на десния, а левият крак се изнася с леко подскачане.
Мигновена смяна на положението на краката, като се стъпва на левия, а десният крак отива на изходното положение и т.н.
Повтаря се общо 21 пъти, след което кракът се прибира и ръцете се отпускат.

11. Мигновено подскачане и разтваряне на краката и ръцете

И.П. Тялото изправено, ръцете на кръста, краката прибрани.
Мигновено подскачане и разтваряне на краката встрани. Едновременно с това и ръцете се изнасят встрани.
Прибиране на ръцете и краката в И.П.
Повтаря се 21 пъти. Упражнението се прави на пръсти.

12. И.П. Тялото изправено, краката прибрани, ръцете пред гърди, свити в лактите, с длани обърнати надолу.

Крачка встрани с левия крак и едновременно с това - разтваряне на ръцете.
Десният крак се прибира до левия, а ръцете се свиват в лактите пред гърдите.
Тези упражнения се правят 6 пъти наляво, 6 пъти надясно и 3 пъти наляво. Упражнението се прави плавно, ръцете се опъват хоризонтално встрани.

13. Величествено упражнение

И.П. Изправен стоеж, краката прибрани, ръцете под ъгъл 60 градуса насочени вдясно нагоре. Погледът следва движението на ръцете.
Люлейно движение на тялото и ръцете едновременно отдясно наляво с леко приклякване и привеждане на тялото напред. Движението е плавно, много бавно и величествено.
Люлейното движение се повтаря 4 пъти (по 2 пъти във всяка посока). На петия път става обръщане на тялото на 180 градуса върху левия крак с леко приклякване и замах на ръцете, като те описват широка дъга и се връщат в И.П. Упражнението се повтаря 6 пъти и се завършва с лице напред.

14. И.П. Тялото изправено, краката леко разтворени, ръцете на кръста с пръсти напред.

Подскачайки, изнасяме дъгообразно десния крак половин крачка напред и стъпваме върху него като едновременно левият крак отива встрани и без да се задържа в това положение, веднага прави на свой ред дъгообразна половин крачка напред; същевременно десният крак отива встрани.
Тялото силно се кърши в кръста наляво и надясно в такт с подскачането. При това подскачане от крак на крак се получава едно движение напред; след това се връщаме назад и така движенията напред и назад се сменят последователно няколко пъти. Към края на упражнението движенията стават колкото се може по-бързи.

15. Упражнение за здравина на стомаха

И.П. Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Ръцете се вдигат успоредно нагоре, като се поема дълбоко въздух.
Сваляне на ръцете надолу и едновременно прегъване на тялото в кръста и пълно издишване. Пръстите на ръцете докосват пръстите на краката без прегъване в коленете.
Повтаря се 3 пъти.

16. Упражнение за здравина на гърдите

Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Ръцете се изнасят напред с длани надолу, после встрани хоризонтално, като се вдишва дълбоко.
Ръцете се връщат напред и се свалят надолу - издишва се.
Повтаря се 3 пъти.

17. Упражнение за долната част на симпатичната нервна система

Тялото изправено, краката разтворени, ръцете с длани една срещу
друга, така че лактите леко да са долепени до главата.
Правят се кръгообразни движения на тялото от кръста нагоре: 3 кръга в посока обратна на движението на часовниковата стрелка и 3 кръга по посока на часовниковата стрелка.

18. Упражнение за горната част на симпатичната нервна система

Тялото изправено, краката леко разтворени, ръцете прибрани.
Ръцете с длани надолу се изнасят хоризонтално встрани, обръщат се с
длани нагоре и се вдишва дълбоко.
Свиване на ръцете в лактите и докосване на раменете с пръсти, като едновременно се издишва.
Ръцете се връщат встрани с длани нагоре, обръщат се с дланите надолу и заедно с това се прибират към тялото и се издишва.
Упражнението се повтаря 3 пъти.

19. Упражнение за равновесие на нервната система

Тялото изправено, ръцете и краката прибрани.
Десният крак опънат се вдига до хоризонтално положение напред. Едновременно с това дясната ръка описва дъгообразно движение назад, нагоре и напред и докосва с пръстите си пръстите на десния крак.
Изнасяне на същия крак назад, опънат колкото може повече, като се свива в коляното. Едновременно с това се прави кръгов замах нагоре и назад с дясната ръка, пръстите на ръката докосват петата. Същото се прави и с левия крак.
Упражнението се прави общо 6 пъти (3 пъти с десния крак и 3 пъти с левия крак).

20. Упражнение за кръвообращението на главния мозък

Тялото изправено, краката прибрани, ръцете изнесени хоризонтално надясно, с длани обърнати надолу, главата обърната наляво.
Ръцете със замах се придвижват наляво, като описват хоризонтален полукръг, а главата се придвижва в обратна посока.
Ръцете със замах се придвижват надясно, като описват хоризонтален полукръг, а главата се придвижва в обратна посока.
Изпълнява се общо 12 пъти (6 пъти наляво и 6 пъти надясно).

21. Упражнение за малкия мозък

Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Приклякване, навеждане на тялото, ръцете надолу, пръстите се допират, сякаш загребват нещо.
Изправяне на тялото, като с ръцете се загребва отдолу нагоре и те се издигат плавно напред и нагоре, стигат над главата, като се спират отзад на тила, при малкия мозък. След това ръцете се спускат надолу, преминавайки пред тялото.
При приклякването колената малко се раздалечават. При въртене на ръцете да се получават хубави кръгове.
Едновременно с движенията се изговаря формулата: "Благодаря Ти, Господи, за магнетичната сила, която приемам от земята и я изпращам към малкия си мозък, за да трансформира всички мои отрицателни мисли, чувства и желания."
Упражнението се прави 3 пъти.
Накрая, след упражненията, се завършва с формулата: "Ние сме в хармония с живата Природа. Нека Божието благословение да протече през нас."
При изказване на думите "Ние сме в хармония с живата Природа", ръцете се издигат встрани и нагоре над главата с изправени нагоре пръсти и обърнати една към друга длани, върховете на пръстите се допират.
При думите "Нека Божието благословение да протече през нас", се прави обливане на тялото с ръцете - ръцете леко докосват главата, после се свалят плавно надолу, като минават през главата, раменете и гърдите и се прибират до тялото.

7 упражнения от Учителя

Търново, 1910 г., 18 август, Протоколи от годишната среща на Веригата, записал Петко Гумнеров:
Упражнение 1: Ръцете опънати назад и надолу с дланите. Движим ръцете кръгообразно отзад, нагоре и се навеждаме заедно с тялото, докато пръстите на ръцете опрат земята, след което се изправяме и ръцете се повдигат нагоре като се изнасят назад, докато дойдат в първото положение. Прави се 3 пъти. Това упражнение е за стомаха.
Упражнение 2: Изнасят се ръцете напред успоредно, после се разширяват встрани хоризонтално, като дланите са обърнати към земята. Прави се 3 пъти. Това упражнение е за гърдите.
Упражнение 3: Повдигаме ръцете нагоре, повиваме тялото от кръста надясно, напред, наляво и назад, за да образува кръг. 3 пъти наляво и 3 пъти надясно. Това упражнение е за долните центрове на симпатичната нервна система.
Упражнение 4: Изнасяме ръцете встрани хоризонтално с длани надолу, издигаме ги нагоре като се превиват край главата и образуват кръг върху раменете. После се връщат, докато достигнат първото си положение. Прави се 5 пъти. Това упражнение е за развиване на горните центрове на симпатичната нервна система.
Упражнение 5: Изнасяме десния крак и дясната ръка едни срещу други, докато се допрат пръстите им, след което се описва кръг с ръката нагоре и назад, а кракът се свива назад постепенно и съобразно с кръга на ръката, докато пръстите на ръката допрат петата на крака, който се превива в коляното назад със стъпалото нагоре. Прави се 3 пъти с десния и 3 пъти с левите крак и ръка. Прави се за уякване на нервната система.
Упражнение 6: Изнасяме ръцете хоризонтално напред с длани надолу. Извиване на трупа от кръста нагоре отдясно наляво, като се гледа главата да бъде на противоположната страна на ръцете и трупа. Прави се 3 пъти. Това упражнение е за усилване кръвообращението в мозъка и за него г-н Дънов обясни, че е най-хубавото упражнение.
Упражнение 7: Протягат се ръцете напред с длани надолу. Ръцете се завиват нагоре и се извръщат назад, прикляква се на цяло стъпало, без да се вдигат петите. Загребва се с ръцете, като се изнасят нагоре в първото положение и се изправя тялото. Прави се 3 пъти. Това упражнение е за усилване на малкия мозък.
Като тези гимнастически упражнения, които правим тук, никъде няма. Това, което дават те, никои други упражнения не могат да го дадат.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×