Jump to content

БОЖЕСТВЕНА СЪЩНОСТ И МИСИЯ


Recommended Posts

БОЖЕСТВЕНА СЪЩНОСТ И МИСИЯ

Идването на Великите Учители става за освобождение на света.
Всеки Учител се различава, носи един свещен огън от Невидимия свят. Какъвто е огънят Му, по това се отличава.
Когато дойде Учителят и говори нещо на хората, то изглежда близко, познато, освобождаващо, леко, приятно, защото Учителят носи Първичната Любов в Себе си.
Той гледа на всички еднакво, защото Любовта има еднакво око за всички. Той знае защо страдащият страда и защо радостният се радва. И Той
може с две думи да освободи страдащия: "Приеми Любовта!"
Трябва да обичаш един човек, за да го подготвиш за пътя на Безсмъртието. Тази Любов е важен фактор за повдигането на ученика.
Трябва да дойде Учителят в света, за да даде нов образ на хората - да се научат да живеят правилно. Без ръководството на Учител, човек не може да влезе в духовния свят.
Учителят като дойде на Земята, носи нещо ново. Старите идеи не могат да отидат по-напред без един ключ. Учителят сега носи ключа. Иначе те не биха чакали идването на Учителя.
Вие мислите, че това е Учителят, с брадата и с мустаците. Това е автомобилът ми. Аз като изляза от автомобила, няма да имам брада и мустаци. Как ще ме познаете? Сега тук ме познават по брадата, а инак как ще ме познаете?
Колкото пъти тук са ме фотографирали, всякога виждам в своята физиономия един крайно груб човек. Не съм аз. Този образ е на окръжаващата среда, в която аз живея. Тя се отразява в мен. По този образ аз се мъча да се позная. Божественото не може да се фотографира. Трептенията не се поддават на грубата фототехника. Божественото не се лови, то има силни трептения.
Ако искате да имате образа на Учителя, аз ще ви помогна да го отпечатате в мозъка си. Там ще имате приблизително оригинала, а не портрета.
Вие мислите, че аз съм г-н Дънов. Не! Отдавна, преди 20 години Петър Дънов напусна физическото тяло и сега аз, който ви говоря, съм Духът на Истината. Петър Дънов престана да съществува на 19-годишна възраст. И оттогава тук живее Чистият Дух на Истината. Аз съм вселен. Вселяването е станало на 7 март 1897 г. (стар стил). Това вселяване е станало на няколко етапа.
Питат ме откъде съм? Аз ида от Слънцето да правя наблюдения в България. Аз ида от Слънцето, но трябва да знаете, че зад това Слънце има друго Слънце. Това е Божественото Слънце и оттам идвам аз. И когато си свърши работата един Учител, пак се връща там, откъдето е дошъл. Един Учител е извън нашата Слънчева система. Той борави с всички Слънчеви системи, защото Той управлява Вселената.
Аз не смея да начертая нещо, защото щом го начертая, то става. Всяко нещо, което чертая или което изговарям, то веднага става.
Когато аз начертая нещо, то от Невидимия свят ме следят, понеже моите чертежи са планове, които те са готови с голямо желание да ги приемат и да ги приложат. Идат същества от далечни светове, които чакат да чуят какво ще кажа аз за Божията Любов и пр.
Аз присъствам навсякъде. Аз съм във всички хора, във всички животни, в растенията, във водата, във въздуха, в светлината, в звездите, в слънцата - навсякъде съм аз.
Аз не искам да знаете кой съм аз, защото ако искам да бъда известен, ще отворя очите на двама слепи, те ще разправят кой съм. Добре, да ви явя кой съм, но ако се подигне едно гонение, колко от вас ще изтърпите?
Затова аз не искам да ви туря на хлъзгава почва. Аз избягвам това, познавам душата на българския народ и не искам да му създавам карма. Исус Христос се изяви на еврейския народ, но Го не приеха и си навлякоха карма. Аз не искам да създавам карма на народа. Аз не искам да се изявявам, искам да оставя народа да се развива по естествен път.
Някой пита кой съм аз? - Аз съм пратен от Божествения свят да изявя Любовта, да внеса в живота нейната сила, нейната мощ.
Няма човек в България, който да проповядва Любовта по-добре от мене. Няма човек в България, който да свети повече от мене. Мислите ли, че има някой друг, това е заблуждение. Аз мога да светя като Христа, не повече от Христа. Аз мога да светя като Бога, не повече от Бога. И като казвам, че светя като Христа, аз се радвам, защото това е Божията Светлина. Аз светя като Бога! Защо? Защото Бог е вътре в мен. И вие можете да светите като Бога. Ако Бог е във всинца ни, ние ще се обичаме. Ще има помежду ни взаимно уважение и почитание.
Аз съм пратеник от Бога. Трябва да знаят, че аз не съм дошъл от само себе си по мое желание. Аз съм дошъл пратеник от Бога да работя за въдворяване Царството Божие на Земята.
Аз съм дошъл да изявя Любовта, да я донеса на Земята. Това е моята мисия. Дойдох да науча хората да живеят в Любовта. Няма друг път. Всички ще дойдат!
Тази Любов аз я нося от памтивека. Тази Любов е съществувала преди този и онзи свят. Преди да беше този свят, аз бях - нищо повече.
Аз дойдох тука да покажа на хората пътя към Бога. И да Му служа тъй, както никога не са Му служили. Нямам никакви лични съображения. Искам да изпълня Всемирната Воля, както Вечният Разум е повелил.
Аз трябва да постъпвам тъй, както Бог постъпва, Който е вътре в мен. И аз Го зная. Когато върша всичко, което Той желае, усещам една радост и Го познавам. И всичко, каквото поискам от Него, всичко става. Няма нещо в живота, което аз съм пожелал, че да не е станало. На болни и сиромаси съм помагал и помагам. Но щом се поколебая малко, веднага силата ми изчезва, а вярата трябва да бъде един непреривен процес.
Господ, за Когото ви говоря, е жив в цялата Природа. Той я прониква и организира и действа във всички същества. Той говори във всяка душа и сърце.
Говоря ви за Него, с Когото съм в общение - познавам гласа Му, държа Учението Му, върша Волята Му и служа на Духа Му, а радостта ми е в Неговото живо Слово.
Този, Който ми диктува, е Елохим - Един от Великите Князе на Небето, Велик Служител Божий, Който е нарочно пратен от Господа на Силите, да изпълни Неговата Воля.
Аз съм Елохим, Ангел на завета Господен.
Аз ви говоря за Бога, за Вечния Извор на Любовта, затова няма да очаквате щастие от мене, а от Извора. Чрез това, което ви говоря, искам да ви изведа при Извора, при реалността. Човек като не разбира разумните планове, страда, защото е извън реалността. А светът на реалността е без скърби и страдания.
Вие трябва да следвате или Моисея, или Исуса, или мене. Ние сме едно. Моисеевото Учение е Божествено, както е Божествено и Христовото Учение, и Моето.
Едно от тия Учения в пълнотата Му трябва да изпълните точно. Аз бих желал да изпълните и трите. Според степента на искреността ви, ще бъде и благословението от Бога. Аз ви уча на законите на Природата, това е днешното Учение.
Онзи Божествен Дух, Който бе над Моисея и Който води евреите през пустинята, е същият Дух, който бе и в Христа. Той е същият Дух, който е в мене. Божественият Дух е един и същ през вековете. Христовият Дух е един и същ през вековете. Господният Дух е един и същ през вековете. Така че, това е Свещената Троица от Божествения Дух, Христовия Дух и Господния Дух, Които са връз мене и в мен и това е Всемировият Учител.
Бог говори чрез Христа, Бог говори чрез мене. Идеите, които излагам в беседите, са взети от Божественото. Каквото е говорил Христос и каквото говоря аз, е един и същ източник. Не са два източника.
Някога Върховното Същество говореше чрез Христа. Сега То говори чрез мен. Затова против Учителя не може да се работи.
Понякога казвате: "Господин Дънов дали е Христос, или Христос е в Него?" - Онзи Христос, Който беше в Исуса, е Същият, Който е в мене. Един е Духът! Ще ви кажа: Христос не съм, но Христос е в мене. Ако бях Христос, за когото ме мислите, щях да управлявам целия свят. Щом не съм такъв човек, не съм и Христос. Христос не е на физическия свят. Не търсете Христа във физическото поле. Не Го търсете и в един човек, защото Той е във всички хора. Само че там, където се проявява Христос, там ще видите интензивна светлина. Христос е един и много.
Аз и Христос сме Едно. И с нищо не може да ни подмамите, освен с вашата Любов.
Отсега нататък мене няма да разпъват. Вие сами ще се разпъвате един другиго, докато се просветите.
За мен само времето ще говори. След векове ще дойде време, когато ще се смята за велика привилегия да се допре някой до едно парцалче от моята дреха.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...