Jump to content

ПОСЛЕДЕН ЗОВ


Recommended Posts

ПОСЛЕДЕН ЗОВ

Записки от беседите на Учителя

Пътя, в който съвременните християнски народи вървят, нищо добро не ги очаква. Единственият път е, ако приемат Божественото. Тогава този порядък ще се измени и ще дойде Божественият порядък. Те поставят въпроса, като че зависи от тях. Не зависи от тях. Съвременната култура или ще приеме новата култура по Божественото, или народите ще се обезличат и после ще започне една нова култура, както в миналото е ставало. Предсказано е, че в чашите времена Бог ще постави едно Царство, което ще бъде над другите царства.
Ние чакаме светът да се оправи. Но кой ще го оправи? - Бог. Но как? - Чрез нас. Божествената мисъл, която ще мине през нашите умове; Божест- вената Любов, която ще мине през нашите сърца и Божествената постъпка, която ще мине през нашите души - те ще оправят света.
Велик закон се налага сега на цялото човечество - велико съзнание се пробужда в света - нещо, което никога не е ставало. То е кипежът на всички човешки души, които искат свобода. И тази свобода се търси не от единици, от малцина, а от цялото човечество; от всеки дом, от всеки индивид, от всяка култура и религия. Туй е Божествен кипеж, който повдига цялото човечество. И религиозните хора не само не трябва да спъват неговото течение, но ще трябва да му дадат път, защото инак ще ги прегази. Туй течение носи такива блага, каквито светът досега не е виждал; но и такива страдания за ония, които ще му се противопоставят, каквито те не са виждали. Земята ще се разтърси така, щото хората ще познаят, че в света има нещо друго, което те досега не са усещали. И Природата има край на търпение. Да не мислите, че бъдещето на света ще върви по същия начин, както досега - кажете "Сбогом" на вашето минало!
Всичко старо вече си отива. Всички философствания, всички науки трябва да се видоизменят. И това вече става.
Ние сме в последния ден, когато можем да изпълним Волята Божия.
Учителите на човечеството предупреждават хората и специално своите ученици да бързат. Времето е скъпо. Денят е равен на век. Който може добре да използва времето, той ще придобие големи богатства.
Няма време за отлагане! Остава само половин час до последния трен. Ако сега го пропуснете, ще чакате хиляди години отново да дойде. Преди две хиляди години се казваше, че е наближил денят Господен! Сега аз казвам: Ние сме в деня Господен. Остава само половин час до последния трен. Горко на оня индивид, на оня народ, който дотогава не уреди сметките си! Всички ще бъдат изобличени. Така се казва Отгоре. Ако Европа не изправи своите погрешки, тая тояга ще се сложи отгоре й. Големи страдания я чакат. Казано е: "Горко на тебе, Ерусалиме!" Сегашната Европа е този Ерусалим.
От оня свят вестниците пишат тъй: "Слезте да напълните главите на тия хора - християнски народи - да напълните главите с чиста вода, чисти мисли;
да покажете, че това, което вършат, е престъпление." Тъй пишат Отгоре, че ако тия хора не послушат Волята Божия, Земята така ще се разтърси, че няма да остане ни руснак, ни германец, ни англичанин, ни американец, ни българин, ни сърбин; нищо няма да остане в света - ни прах, ни пепел. Ако туй не стане, ще видите. Ако тия хора не се примирят, очаква ги една участ, каквато светът не е виждал. Ако се примирят, ще дойде Божието благоволение, ще дойде Царството Божие на Земята. Туй нека го чуят всичките водители. Вие чакате деня Господен. Денят Господен е ден за отмъщение за престъпленията на хората на Земята.
Казвам: Горко на ония хора и на ония народи, които не вървят в Божия път! Това е пророчество. Бог е против ония синове на непослушанието, които не вършат Неговата воля. В това отношение всички хора са под един знаменател. Пред Бога и германци, и руснаци, и италианци, и англичани - всички са на едно стъпало. Пред Бога всички народи са непослушни. Всеки народ преследва своите лични интереси, а не интересите на Царството Божие.
Сега големите животни от миналото са у нас - това са нашите ненаситни желания. Но каквито и да са нашите желания, след години нищо няма да остане - всичко ще си замине. И Слънцето ще се измени, и Луната, и звездите, и ще се появи нещо ново.
Господ не ни е изпратил на Земята да ставаме милионери, майки и бащи, свещеници и проповедници. Той ни е изпратил на Земята да бъдем ученици на Великото Божествено Учение, да се научим да живеем правилно. Ще кажете, че това Учение е в разрез с разбиранията на хората. Мислете както искате, но няма да минат 10 години, сами ще разберете има ли правда в света, има ли Божествени закони. В близко бъдеще няма да остане човек в света, на когото главата да не узрее. Това чета аз в Божествената книга. Така ми е казано. Няма да остане глава в света, която да не разбере, че законът на Бога е всякога един и същ и неизменен.
Днешната култура е сложена на изпитание. Култура, която е построена на пясък, не може да бъде устойчива. Хората и народите не живеят според изискванията на един здрав живот, не знаят здравословния режим на храненето и хигиенните изисквания за строене на жилища. Какво би могло да се очаква от такъв свят? Но всичко ще се преобрази.
Време е цялото човечество да промени своя начин на живот. Хиляди и хиляди години народите воюват помежду си и погледнете докъде са стигнали! Ние сме пред прага на една Нова култура на Любовта, която да побратими народите помежду си и хората. Границите ще отпаднат и народите ще заживеят като братя. Сега говоря за онова, което ще стане. В Природата има само развитие, а време и пространство - това са човешки величини. Новото ще дойде, когато старото ще бъде надживяно. Първо ще дойде една метла да измете всичко старо. Богатите ще изпразнят кесиите си, ще се обедини трудът на работниците, ще се промени идеалът на хората и тогава ще дойде новата култура на Любовта и Братството между всички народи на Земята.
Любовта не признава никакви закони. Аз ви говоря за Любовта като сила. Тя идва в света и ние я познаваме, ние я виждаме отдалеч с нашите телескопи. Вънка от нашата Вселена идва една велика вълна и тя върви с една грамадна бързина. Тя ще залее целия свят и всички онези, които й се противопоставят, тя ще ги задигне и завлече със себе си. Къде ще ги завлече? - Ще ги завлече там, където отиват и някои работници в някоя железарска леярница. В някоя железарска леярница, някой от невнимателните работници, като разтопява желязото, по невнимание падне в пещта и майсторът забелязва, че температурата й се повишава с няколко градуса. Разбирате ли? Тъй и тези работници в света, които бъдат завлечени от тази вълна, само ще подигнат температурата на Божествената пещ с няколко градуса. Когато говорим за подигане на температурата, то значи, че онези работници там по невнимание паднаха в пещта и подигнаха температурата й. Те влязоха вътре, за да научат законите на Любовта.
Трябва да се откажете от миналото и да започнете онзи разумен живот, за който ви говорих и който се възвестява сега в света. Който отсега нататък не се съобразява с тоя велик закон, за него няма на Земята условия да живее. Хората, които не искат да се съобразяват с него, законите на Природата казват, че трябва да си заминат от Земята. Ако вие сега не вярвате в това, което говоря, проверете и след 10 години ще кажете верни ли са моите думи, или не.
Бог иде на Земята! Който не вярва, ще го провери. След десет Божествени години, т.е. след хиляда човешки години, това ще се сбъдне. Запишете си това. И ако след хиляда години не се сбъднат думите ми, готов съм да платя глоба от 10 млн. лв.
Вие вярвате в онова, което едно време пророците говориха, а това, което Бог ви говори, не вярвате. Евреите вярваха в Моисея. Като дойде Христос да говори, не вярваха в Него. Този, в Когото евреите не повярваха преди 2000 години, сега вярват в Него. Това, което сега се говори, хората не вярват. След 2000 години ще повярват. Господ и сега говори, и тогава е говорил.
Сега са последните дни на света. Ние сме пред един от великите опити, които Невидимият свят прави, за да спаси човечеството и да го постави в неговия правилен път на развитие.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...