Jump to content

1926_06_06 Музикално упражнение


alexamsterdam

Recommended Posts

Аудио - чете Ангелина Михайлова

Архивна единица

От книгата, ""Време и сила". Младежки окултен клас. Пета година (1925–1926). София,

Издателска къща „Жануа-98“, 2002.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

МУЗИКАЛНО УПРАЖНЕНИЕ

''„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“''

Дясната ръка на лявата страна на гърдите.

''Размишление (прави)''

''Чете се резюме на темата „Мястото на добродетелите“.''

Трябва да имате един правилен възглед за живота. Животът, това е едно цяло само по себе си. Младост и старост. Младостта е началото, старостта е краят на един завършен кръг. Младостта съответства на инволюцията до 33 години. Слизане надолу. От 33 години започва еволюцията нагоре при сегашните условия. Инволюция значи шестото число, 33 години инволюция, други 33 години еволюция, колко правят – 66 при сегашните условия.

Днес ще имаме едно музикално упражнение. Напишете с печатни букви:

МИСЛИ! ПРАВО МИСЛИ.

СВЕЩЕНИ МИСЛИ ЗА ЖИВОТА ТИ КРЕПИ.

Силата е там – щом крепиш една свещена мисъл, и тя ще те крепи. Щом не я крепиш, падането идва. Сега да турнем една мелодия. Много мелодии

могат да се турят. Ще бъдете свободни при пеенето. Всяко едно правило се движи в границите на свободата. Като кажете: „Мисли!“, вашата мисъл трябва да присъства, не нещо много сериозно, но най-малко за туй, за което пеете, да мислите. Вие не се смущавайте, то е закон. Каквото е пеенето, такова е и мисленето. Мислите не се раждат съвършени. Тоест сами по себе си са съвършени, но по време и пространство изисква се време, за да се проявят. Една мисъл, като кажа, че не е съвършена, разбирам, че не се е развила.

Тази мелодия – изисква се време, за да я развием. И ако човек не се смущава... ''(Учителят пее мелодия за думите: „Мисли, право мисли!“ Всички вземат участие. Постепенно се оформя една мелодия по-сполучлива.)''

Като се намирате в едно песимистично състояние, пейте бързо, ритмично, тези мисли поправят. ''(Пее се и втората част: „Свещени мисли за живота ти крепи!“ – много пъти. Изпява се упражнението. Всички прави, дясната ръка на лявата страна на гърдите, после втори път, лявата ръка на дясната страна на гърдите.)''

Как чувствате, при първия или при втория случай по-лесно се пее? ''(Изпя се упражнението, придружено с движения.)''

„Мисли!“ Издигаме двете ръце отпред, право надолу до гърдите.

„Право мисли!“ Ръцете настрани хоризонтално.

„Свещени мисли за живота ти крепи.“ ''(При всяка дума ръцете правят подем нагоре, вълнообразно според ритмуса.)''

MOK-05J-30-1.gif

''Упражнението се изпява от всички с движенията няколко пъти.''

MOK-05J-30-2.gif

''„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“''

Тридесета лекция

на Младежкия окултен клас

6 юни 1926 г., неделя, 19 часа

София – Изгрев

Начало: 19:00

Link to comment
Share on other sites

От книгата, "Време и сила", Младежки окултен клас - година пета, (1925-26),

Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

 

От книгата "Жива реч", 19-32 лекции на Младежкия окултен клас, 5-та година, т.III, (1926 г.),

държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки), изд. София, 1937 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

МУЗИКАЛНО УПРАЖНЕНИЕ

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Всички прави. Поставете дясната ръка на лявата страна на гърдите. В това положение размишлявайте върху някаква велика идея.

Чете се резюме на темата „Мястото на добродетелите".

Като ученици вие трябва да имате правилен възглед за живота. Сам по себе си животът представлява нещо цяло, неделимо. Когато хората говорят за живота на младия и за живота на стария, те не трябва да ги разглеждат като отделни животи. Младостта представлява началото на един живот, а старостта - края. Младостта и старостта заедно представляват един завършен кръг. Младостта може да се уподоби на инволюционния процес, на слизане в материята. Този процес продължава до 33-годишна възраст. От 33 години нагоре започва еволюционният процес - качване, възлизане. И този процес продължава около 33 години. Значи при сегашните условия на живота човек живее средно около 66 години.

Днес ще ви дам едно ново музикално упражнение. Напишете следните думи:

Мисли, право мисли . (2 пъти)

Свещени мисли за живота ти крепи. (4)

Крепи, крепи, крепи,

свещени мисли за живота ти крепи. (2)

Значи силата на човека седи в свещените мисли, които той храни в себе си по отношение на Живота. Докато човек крепи свещени мисли в себе си, и те ще го крепят. Щом той престане да ги крепи, падането му е неизбежно.

Сега ще турим една мелодия на горните думи. Когато пеете, вие трябва да бъдете свободни. Свободата е първото условие за добро пеене. При това, когато пее, човек трябва да мисли поне за онзи предмет, за който пее. Мисълта на човека е в зависимост от пеенето. Каквото е пеенето му, такава ще бъде и неговата мисъл. Извън времето и пространството мислите са съвършени, но щом започнат да се проявяват на физическия свят, и те като светлината претърпяват известно пречупване, вследствие на което губят своята чистота и съвършенство. Когато казваме, че дадена мисъл не е съвършена, ние подразбираме, че тя не се е проявила, както трябва.

Уточнение: Даде се мелодия на думите Мисли, право мисли, а после и на останалите думи, и така се получи новото музикално упражнение. Упражнението се пее с движения на ръцете. При изпяване на думата мисли изнасяме двете ръце напред и нагоре до височината на гърдите. При изпяване на думите право мисли ръцете се свалят настрани, хоризонтално. При изпяване на думите свещени мисли за живота ти крепи при всяка дума ръцете се издигат нагоре вълнообразно, според ритъма на пеенето.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...