Jump to content

ПИСМА ОТ БОЯН БОЕВ ДО ЦАНКА ЕКИМОВА


Ани

Recommended Posts

ПИСМА ОТ БОЯН БОЕВ ДО ЦАНКА ЕКИМОВА

София, 29.VII.1927 г.
Веднага след получаване на писмото ви, говорих с Учителя за онова дете. Учителят даде следния съвет:
Да се правят обливания върху цялото му тяло с вода, стояла на слънце. Такива обливания могат да се правят 1 или 2 пъти дневно. След обливането може с кърпа да се отнемат само капките по кожата, без да се изтрива тялото и да се облече риза върху влажната кожа. След 10 минути тази риза да се замени със суха.
По този начин ще се повдигнат жизнените сили на целия организъм и той по-лесно ще може да се бори с болестта.
Учителят каза, че после ще даде допълнителни съвети. Това ще стане към събора. Когато дойдете на събора ще приказвате с него по това.
Попитах Учителя за братчето ви. Той каза, че за да свикне братчето ви да диша през носа най-хубаво е да прави упражнения: в определени минути планомерно, съзнателно да диша през носа си, макар и с големи усилия от своя страна. И така това постепенно ще му стане навик. Това е дело на навика. Чрез обратния навик, чрез упражнение човек добива нови привички.
Четох „Глупецът" от Келерман. Този роман е цяло откровение за всички, които го четат.
Вие вече знаете, че младежкият събор почва на 14 август, общият на 19, а след това ще има екскурзия до Мусала.
По-долу ще ви приведа някои мисли от последните лекции и беседи на Учителя:
„В природата има еднообразие за хората, които не спазват Божия закон. Втори път, ако дойдат без да работят сега, пак ще приличат на сегашното си състояние.
Дето има съпротивление, човешката мисъл се развива. Тогаз защо са тези мъчнотии?
Без съпротивление ще приличат на морска гъба. Провидението ще ти постави известни съпротивления в живота, на които трябва да дадеш разумно разрешение. В сегашното състояние на живота хората са научени на науката на вземането. Съзнателният живот започва с обратния процес: давай.
В земеделския труд има известна философия. Всяко едно растение, като го бутнеш ще ти плати. Карамфила и другите цветя са синове и дъщери на ангелите, слезли на земята да помагат на хората. Аз виждам в карамфила друго нещо. Като го помиришеш, той ще ти даде правилния начин на разрешение на въпросите, които те измъчват.
Подмладяване разбирам, когато човек схваща целокупния живот.
Когато една държава не се подчини на великите Божии закони, се заличава.
Да отречеш Истината, това значи моментално да умреш. За каквото мислиш, такъв и ставаш.
Имаме нужда от онези верующи, които да приложат новото Учение. И в какво седи Новото Учение: не изсичан горите, всеки ден посаждай по едно плодно дърво, всеки ден изчиствай по един тревясал извор, всеки ден превързвай на едно животно крака, всеки ден направи добро на един нещастен.
Човек не трябва да мисли всякога за себе си; трябва да е скромен; това е закон за придобиване на енергия.
Ако спиш и месечината те грее, лоши влияния има. Когато месечината е пълна, завеса трябва да имате на прозореца, за да не ви грее; изсмуква ви. Изсмуква лошите влияния, но като изсмучи лошите влияния, ще изсмучи и добрите. И затова трябва да бъдете будни, за да знаете, какво ще изсмучи. Когато има нова месечина или пълнолуние или когато се изпразва, излез, разходи се на месечина, но не спи на месечина.
При Бога ще отиваме с всичкото смирение, което имаме в душата си, с всичката вяра и с всичката любов; така интензивно ще се помолиш и ще чакаш. И Господ като усети че ти си от онези усърдни, които се молят така, ще дойде благословението.
Трябва да има един вечен процес на зазоряване в душата. Зазоряване на любовта трябва да имаме.
У човека има чувство на досетливост на всички онези събития, които ще се случат, добри или лоши. Те имат отражение в неговото съзнание. Всеки един човек носи своето бъдеще в скрити форми в своето съзнание."
Нарочен поздрав до всички ваши домашни и всички братя и сестри.
С братски поздрав:

Боян Боев

София, 9 септември 1927 г.
Любезна сестро,
Учителят държа миналата неделя беседа, а вечерта лекция на Младежкия клас. На лекцията, както и по-рано присъствуваха всички. Изглежда, че беседите и Младежкият клас ще продължават.
Пращам ви съкратено изложение на беседата и лекцията. Колко са важни основните им мисли:
„Познаване името на Бога, на себе си и на ближните" и „Отхранваме най-малката божествена идея".
В частен разговор при запитване Учителят каза, че през годината освен обливни бани всеки ден, трябва да се правят от време на време и обтривни. Обтривни бани тук практикувахме 10 седмици тая пролет и в началото на лятото. При обтривните бани предварително се изпиват няколко чаши гореща вода за изпотяване, при което се отварят порите и излизат чуждите вещества. След това става разтривка чрез кърпа или гъба със слънчева или загрята на огъня вода и после става обтриване със суха кърпа. След обтривавната баня се чувствува приятна топлина и бодрост.
Вчера посетих общата изложба на българските художници. Изложените картини са много на брой. Най-дълбоко впечатление прави „Пробуждане на съзнанието" от с. Цветана Симеонова. Това показва, как новият елемент в изкуството, внесен от духовната вълна е в състояние да говори на душата и да буди дълбоките й сили. Освен горната картина тя е изложила и 3 нови картини.
Ето някои мисли, казани от Учителя в разговор през последните дни:
„Българският народ и българската интелигенция се намират сега в златната епоха, в най- благоприятните условия. И ако не се използуват тези условия, тогаз ще дойде железният век.
Окултните ученици са в един период, когато минават през растителното царство. И те не трябва да се спират по пътя, а само в движение да прекарват. Инак се спира тяхната еволюция.
Сега установили, че Мусала е 3005 метра. Всъщност тя е над 3033 метра.
Водата на тая чешма е лековита. Ако искахме, бихме могли да направим да напуснат болните всички клиники и да дойдат.
Тая вода има свойството да изкарва на повърхността на тялото, гнилощните вещества на тялото. Когато човек почне да употребява тази вода, става изринване като от сипаница и брусница. Изхвърля навън чуждите вещества като кълчища.
Нарочен поздрав до брат Екимов, родителите ви, леля ви, Стефан, Тотка Кочева и майка й, Пенкови, Стойчеви, Илия Ставрев, Илия Рашков, Коцеви, Дечеви, с. Димитрина, Борис Пенев и всички други приятели.

С братски поздрав: Боян Боев

Адрес: Б. Боев, булевард „Дондуков", № 71 - София.

София, 23.IХ.1927 г.
Любезна сестро,
Получих двете ви писма. Най-хубаво е романите на Крижановска да се четат по хронологическия ред на написването им, но понеже този ред не го знаем, можем да ги четем както искаме. Разбира се, само при приложенията трябва да се спази ред: „Гневът Божий" трябва да се чете след „Маги".
Скоро ще ви изпратя на френски „La mission des Jnder" (за Агарта). Преди няколко деня ви изпратих първия номер от астрономическата библиотека.
На Изгрева е много красиво сега: също като пролет. Гледката става особено красива от новата трева, която поникна. Учителят каза, че наесен винаги има нов прилив на слънчева енергия, както през пролетта, макар и по-слабо.
Борисови от няколко деня се радват на електричество. Учителят живее вече в горната стая. Той каза, че през зимата събранията ще стават в градския салон.
Борис и Жорж миналата събота бяха на Витоша (до Резньовете).
Интересно е следното: вие се интересувате от линията на щастието и даже ми писахте по това и тъкмо за тая линия говори Учителят в миналата неделна беседа.
Ще ви кажа една интересна формула, която миналата година Учителят беше дал да изговаряме всеки ден: „Мога, Господи, да направя всичко, каквото ми кажеш. Няма нищо, което да не мога да направя заради Тебе".
Поздрав до всички ваши домашни и всички други братя и сестри.

С братски поздрав: Б. Боев

Сега чета „Паутина" от Крижановска

София, 4 X 1927 г.
Любезна сестро,
Учителят отпътува в неделя сутринта за провинцията (вероятно за Русе). Няма да се бави много в провинцията. В неделя преди обяд се чете в салона беседа, а вечерта лекция от Младежкия клас.
След обяд имаме концерт. Имаме много гости, между които и 5 ^ 6 души вегетарианци, привърженици на Толстоевите идеи. Една от тях е работила в колонията им при Мечкюр до Пловдив. Напоследък идат доста гости на Изгрева, например дойде един руски поет-мистик Колосовски, ученици от една прогимназия с учители и учителки и пр.
Днес ви изпращам още два романа от Крижановска: „Гнев Божий" и „Немезида", От нея има още следните романи: „На рубеж", „Царица Хатасу", „С неба на землю", „Голгота женщинь", „Адская чарь", „Фараон Манефта", „В инном мир", „Железньш канцлер древняго Египта", „Бенедиктинское аббатство", „Паутина", „Смерть планетм", „Завоеватели" и пр. Те се печатани преди войната в Петербург, но сега са изчерпани. Сега се препечатват наново в Берлин и Рига, но всички още не са препечатани.
Сърдечен поздрав до домашните ви и всички други братя и сестри.
С братски поздрав: Боян Боев
Из разговор с Учителя:
„Ще изучавате вашите чувства. Наука е това. Когато човека малко говори или много говори това са две крайности. Но важното е истински да се говори.
Божественото, което ръководи човека, е тежък изпит: дохождат от вън пречки, студ 27 градуса и ще ти кажат: „Ще вървиш нагоре".
Сега пита някой: „Какъв е този свят? Защо Господ е позволил на лошите да правят така? На това ще отговоря: „Ти защо си позволяваш да колиш агнета, овци и кокошки? Това позволено ли е на тебе?"
Като живееш по Бога, тогаз нито въшка, нито комар, нито бълха ще те ухапи, нито вълк ще те нападне. Вълкът ще се уплаши.
На всички, които вървят по Божия път, работят в края на краищата влизат в правия път.
Допуснете следното: На един човек устните са почернели или посинели. Да ги чистиш със сапун от вън не може. Едно време устните му са били червени. Какво трябва да правиш? Храна и чист въздух и постепенно ще се възвърне същата окраска. Сега ние търкаме със сапун. Отвътре трябва да се почне".
София, 21.Х.1927 г.
Любезна сестро,
Колко се зарадвахме всички, като почнаха пак беседите и лекциите след завръщането на Учителя от Русе! Той се завърна на 11. т. м. вечерта. От идната неделя беседите и лекциите се преместват в града.
Много е хубава вашата идея да се препращат беседите и лекциите в някои градове. Освен в Търново и Трявна, хубаво е да се пращат и в Севлиево, Плевен и Свищов. Може при всяка изпратена група беседи да се прилага отделен лист, на който да се означи адреса и реда на препращането от град в град. На листа да се обозначи, че от последния град да се препратят пак на вас. Адресите за Търново и Трябва вие знаете добре. Ще ви дам адреси за останалите три града:
Свищов - Д-р Димитър Халачев, зъболекар.
Плевен - Анчо Анев, телеграфист (пощата).
Севлиево - Стефан Тошев (в Окръжния съд).
За облаците Учителят говори след един мой въпрос.
Сестра Дафинка замина на 18 вечерта.
Получих „Двата сфинкса" и „Агарта".
Поздрав нарочен до всички ваши домашни и до всички приятели.

С братски поздрав: Б. Боев

София, 21.Х.1927 г.
За с. Димитрина
Любезна сестро,
За напред до второ нареждане ще се изпълнява ланския наряд (даден на събора в 1926 г.). Това ще трае докато се напечатат тазгодишните съборни беседи, които се печатат усилено. И тогаз ще има упътвания за новия наряд.
Учителят каза, че при употребяването на гроздето да се измива с повече вода, за да се освободи от синия камък, който често е причина за тежест и болки в стомаха. Когато ципите са по- дебели, можете да ги изхвърляте, също и семките могат да се изхвърлят, ако ви причиняват тежест. Учителят каза, че тези, които чувствуват тежест след употреба на грозде, трябва да го употребяват не отделно, а с хляб, тогаз няма да се чувствува тежест.
Нарочен поздрав до всички.

С братски поздрав: Б. Боев

София, 22.Х.1927 г.
Любезна сестро,
Получих „La Mission de I'Jnde" и бързам да ви я изпратя. По-важни съчинения на Сент Ив Д'Алвейдр (1842 ^ 1909) са: „Жана д'Арк", „Мисията на евреите" (1884), „Мисията на владетелите" (1882), „Мисията на работниците" (1882) и пр. Когато неговата „Мисия на евреите" проникнала и в Индия, един Гуру (Учител) дошъл при него (в 1894 г.) и допълнил неговите познания.
Той стоял при него 6 месеца. Този Учител само допълнил и потвърдил това, което Сент Ив е изучил сам от своето астрално посещение на Агарта. След това Сент Ив написал „Мисията на Индия" и когато я напечатал взел я от печатницата и я унищожил като казал, че не иска да изложи живота на един свят човек, който го е обучил. Но един екземпляр от нея бил запазен и след смъртта му се обнародвала в 1910 година.
Вие като я прочетете ще си припомните почти всичко от френския език и ще знаете да се ползувате доста свободно от него.
Колко е хубаво да си спираме често мисълта върху Белите Братя! Когато правим това, нали част от техния Мир, от тяхната Мистична Тишина, от тая Радост, Светлина, в която живеят, проникват в нас! Учителят каза веднъж, че е хубаво да мислим често върху съвършенствата, които имат, върху техните благородни качества, чиста и неизменима любов, Вяра, Милосърдие, готовност за жертва и пр.
Сърдечен поздрав до всички ваши домашни и всички други братя и сестри.

С братски поздрав: Б. Боев

„Мисията на Индия" струва 165 лева.

София, 28.Х.1927 г.
Любезна сестро,
Получих писмото ви от 25 октомври.
Погребението се извърши в четвъртък на 20 октомври. Понеже в общината бяха казали, че погребението не може да стане без свещеник, повикаха такъв, но той не беше дошъл. Затова погребението стана без свещеник. На гроба се изговориха псалми 51 и 91 и някои молитви. Присъствуваха мнозина братя и сестри.
Веднага след погребението с. Дафинка се явила на сън на една сестра и й казала, че е много доволна от голямото и живо участие, което взели братята и сестрите.
Вчера имаше беседа на Изгрева в памет на с. Дафинка. Присъствуваха много души. Аз не можах да отида. Една сестра видяла да присъствуват там и с. Дафинка.
Сега на „Изгрева" садят лози, една дълга редица край южната граница на голямата полянка.
И лекциите на младежкия клас се държат в града.
С поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри.

С братски поздрав: Б. Боев

Получихте ли писмото ми с биографичните бележки за Сент Ив Д'Алвейдр.

София, 11.ХI.1927 г.
Любезна сестро,
Понеже миналата седмица не можах на време да приготвя бележките от беседите изпращам ви сега бележки за две седмици.
Писмото предадох на с, Донка Котева. Адресът й е: Донка Котева, ул. „Опълченска" № 66 - София. Тя следва по педагогика.
Двете общи екскурзии до Витоша на 1 и 8 т. м. бяха чудно хубави. И в двете екскурзии имахме слънчево време. При първата екскурзия ходихме до горния край на шосето (додето е изработено от трудоваците). То стига вече доста близо до хижата (горния му край е около 45 минути под хижата).
Дълбоки са впечатленията на всички от екскурзиите. Учителят говори чудно хубави работи. Тези разговори с Учителя на Витоша заедно с други разговори ще ви изпратя наскоро.
Николай ви писа вече за новите названия на витошките местности, дадени от Учителя: „Буди душа" и „Ел-Шадар" (Истинний свидетел).
Радваме се, че Школата в сряда почна. Онзи ден (на 9. т. м.) Учителят държа първата си лекция в общия клас. Тогаз се раздадоха и съборните беседи с упътванията за наряда, от които вярвам, да сте вече получили. Учителят особено наблегна на важността на тая година и важността от изпълнението на наряда.
Романите от Крижановска получих. Изпращах ви „Паутина". Тези дни чета по хиромантия.
Сърдечен поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри.

С братски поздрав: Б. Боев

София, 3.ХII.1927 г.
Любезна сестро,
В руската книжарница получиха трилогията на Крижановска. Трите романа заедно струват 330 лв. Понеже ги получих преди една седмица, вярвам, че след 5 ^ 6 деня ще пристигнат. Има и една руска хиромантия (200 лв.). Ако желаете, мога да пратя и нея.
Тук има изложба от Борис Георгиев. Картини проникнати от новия дух. Той скоро ще държи сказка на тема „Изкуство и живот".
След свършването на изложбата на 10 декември ще посети „Изгрева". Ще уреди наскоро изложба в Лондон и след това ще отиде в Индия на гости у Тагоре.
В сп. „Житно зърно" ще има статия за Борис Георгиев.
Нарочен поздрав до вашите домашни и всички други братя и сестри.

С братски поздрав: Б. Боев

София, 16.XII.1927 г.
Любезна сестро,
Брат Димитър Добрев от Сливен е на гости в София от няколко деня. Той много желае да има беседите от Учителя. Ако е възможно, след като си свършите работа с тези беседи и лекции, които сега ви пращам, пратете му ги в Сливен. Той много скоро ще ви ги повърне и тогаз ще можете да ги пратите на околните градове. Можете да му пратите същевременно всички по-стари беседи и лекции, които Учителят е държал от събора досега (неделни беседи, лекции от Общия и Младежкия клас).
Занапред ще се нареди да му се пращат беседи направо от тука. Ако някои от по-старите беседи сте ги пратили вече в други градове, то можете да му пратите тези, които са налице.
Адресът му е: Димитър Добрев, улица „Станционна", № 327 - Сливен.
Борис Георгиев е устроил втора изложба в Пловдив. И самият той е там. Ще се върне след десетина дена. Тогаз ще говоря с него за репродукциите и ще ви пиша.
Получих „Паутина".
Харесва ли ви се руската хиромантия? Изпращам ви новата песен „Тъги скърби". Другата песен „Син Божий" не е още нотирана. И песента „Изворът на живота" не е още готова. Сега, когато пеем в салона песните, едновременно свири и един малък оркестър.
Вие коя част от човешкото лице ще си изберете за проучаване? Много интересна е тази задача. Така оживяват истините в човека.
Нарочен поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри.

С братски поздрав: Б.Боев

София, 1.I.1928 г.
Любезна сестро,
Н.Л.К.Б.Л.!
Ч.Н.Г.!
Изпращам ви чрез Николай новогодишната беседа. Понеже тя е къса, може да пратите един препис за Сливен, а самият оригинал може да пуснете веднага в маршрута ви в околните градове.
Както ви бях писал, вие ще пращате в Сливен на бр. Добрев беседите и лекциите, които ви пращам и той веднага ще ги изкара с пишеща машина в 8 екземпляра и ще ги прати в повечето градове в Южна България, дето има наши приятели от Бургас до Пловдив. И след това ще ви повръща беседите, които сте му пратили.
А ако искате може да се направи следното: аз направо да ги пращам на бр. Добрев и той след като ги препише на пишеща машина бързо да ви прати моя ръкопис, за да го пуснете в маршрута.
Пишете ми, кое е за вас по-удобно.
Много е хубава новата песен „Имаше человек", която ви носи Николай.
Колко е важна основната мисъл в Новогодишната беседа на Учителя: за искането! И колко е важна Новата година с благоприятните условия, които носи!
Аз избрах челото за наблюдение. Скоро ще ви пратя мои извадки от някои книги за челото. Те могат да служат за предварително ориентиране. Но много е важно личните наблюдения. Чрез тях оживяват окултните истини.
Нарочен поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри.

С братски поздрав: Б. Боев

Адрес на Димитър Добрев:

Улица „Станционна", № 327 - Сливен.

Новогодишна беседа на братска вечеря на 31.ХII. срещу 1.I.1928 г.

Беседата почна в 12 часа
„Изтеклата година беше сляпа за вас. 1928 г., която има две очи. Ако сте внимателни, тя може да ви донесе много радости, а инак много страдания. Ако вие съберете цифрите на тази година, то окончателният сбор ще даде числото 2. Това е божествената съкровищница, дето има богатства. Следователно, ако очите ви са отворени, тогаз богатствата, които Бог ще ви изпрати чрез тази година, вие ще ги използувате. А ако ходите по ума на миналата година, тогаз няма да се ползувате.
През тази година Господ гледа през две очи. На когото очите са отворени, благословението ще дойде за него. А, на когото очите не са отворени, Бог ще мине и ще замине и всеки един ще остане пак със своята празна торба.
През цялата година използувайте живота, защото не се знае колко ще живеем на земята. Може да имате смущения, недоразумения и т. н. без онази интензивна връзка, когато човек трябва да има с това Първото Начало. Аз не употребявам думата Бог, защото които са я употребявали са я опорочили. Често Бога ние Го мислим като нещо физическо. Това е онова Начало, което осмисля животът. Няма по-красив момент от този, човек да почувствува за един момент присъствието на това Начало в себе си. То внася голяма радост и светлина.
Тогаз човек разрешава всички въпроси на света и у него се заражда онова чувство, онази сила да работи, без да се спъва в живота си. Божията Любов е, която превъзмогва над всички мъчнотии.
Няма в Божията Любов дефекти. Защото Любовта, която се размътва, това не е любов. Любовта, която се помрачава, това не е любов. Любовта, която отслабва, това не е любов. Това са само афекти. Но Тя всякога си остава при всички условия: дали човекът е богат или беден, дали е болен или здрав, дали е силен или слаб. Каквото и положение да завзема човека, Божествената любов си остава една и съща. По смисъл и съдържание никога не се мени. Има един закон в нея: тя винаги се разширява, т. е. изменя своята форма. И вследствие на това, че хората не разбират Божията любов, те казват, че Божията любов се мени. Това не е изменение.
Това е разширение. В Божията Любов има едно вътрешно разширение.
Когато очите ви са отворени, тя ще внесе мир, а когато очите ни са затворени, страдание. Сега гледайте тази година вашите врати и прозорци да са отворени, та когато мине тази Божествена торба с богатства, да си поискате от тези Божествени Вестители. Който иска, получава. Някой казва:
„Господ нали знае?" Не! Законът е такъв; „Който иска, му се дава". Никой Учител в света не идва да се натрапи на ученика, но ученикът трябва да дояде да хлопа при вратата на Учителя си, и тогаз Учителят ще отвори съкровището си и ще даде.
Детето като плаче дълго време, тогаз майка му му дава. Петелът като кукурига тогаз господарят му отваря. Някой казва: „Не трябва да искаме". Не! Едно от качествата на Великия живот е: Човек да иска. Не да прости. Просията - това е нахалство. Да искаш - това значи, душата ти да е пълна с онова желание да учиш. Само от приятеля можеш да искаш, от баща си, от майка си можеш да искаш. От неприятеля си можеш ли да искаш? Не! На неприятеля си ти можеш да се молиш, не можеш да искаш от него. Затова Христос казва: „Просете и ще ви се даде, искайте и търсете". Това е онзи разумен начин. Така трябва да разбирате. И Бог ще ни опита, дали ние ще искаме или ще се молим. Щом ние се молим, ние сме като грешниците. Като съгрешиш, ще се молиш. Тогаз ти не можеш да искаш вече. Ти ще се молиш за прошка. В първата фаза като грешници хората се молят, а когато станат праведни, тогаз ще искат. И Бог казва: „Преди да поискате, аз ще отговаря на вашите желания".
Та желая да завършите първата фаза: да се молите и да започнете втората фаза да искате. Не че молитвата не е потребна. До когато човек греши, молитвата е потребна за лекуване. Когато говорим за лекуване, разбираме, че човешката душа трябва да се очисти. Обаче като се очисти от греха иде втората фаза: искането. И като завършим с искането, ще дойде нещо още по-хубаво. Какво ще дойде тогаз, идущата година ще ви каже. Като видя, дали очите ви са отворени или не.
Сега през тази година желая вие да искате, да хлопате и да търсите. Нито един от вас да не седи само да се моли. И така: Пожелавам ви сега всички Божии благости да ви посетят през тази година и да внесат мир и радост в душата ви.
София, 12.I.1928 г.
Любезна сестро,
Заедно с другите лекции и беседа прибързах да ви изпратя и беседата на Бъдни вечер, понеже е много важна и съдържа важна формула.
От Сливен брат Димитър Добрев ще организира изпращане на беседите в следните градове: Бургас, Карнобат, Айтос, Ямбол, Стара Загора, Казанлък, Пловдив. Пловдив ще прати в Панагюрище, а Стара Загора в Нова Загора. Ще го моля да прибави и Хасково.
Вие може да изпращате в Севлиево, Свищов, Пловдив, Трявна, Търново. Когато изпратите в някой околен град беседи, наблегнете непременно да изпращат в Плевен.
Много би помогнало, ако при всяко ваше писмо прибавите маршрутен лист, който ще бъде отделен и ще се препраща заедно с беседите. Маршрутният лист да съдържа редът на градовете и адресите. Тогаз Свищов като получи ще знае, че ще препрати да кажем в Плевен.
Колкото до изпращането на беседите в Сливен на бр. Добрев има две възможности, от които разбира се, изберете тази, която ви е по-удобна и възможна:

1. Като получите моите беседи, след прочитането им да се пращат в Сливен до Добрев и той веднага ще ги препише на пишеща машина и ще ви повърне оригиналът, за да ги пратите в околните градове.

2. Може и друг начин, само че изисква повече време. Именно: Вие и други някои приятели, които имат възможност да помогнат, да препишете беседите: единият екземпляр да изпратите в Сливен, а другият - в околните градове.

Понеже преписването на всички беседи и лекции би отнело много време, то може да стане друго: щом препишете 2 - 3 беседи, пратете в двете тези направления веднага (в Сливен и околните градове); след това почнете преписването на други 2 - 3 беседи и т. н. до дето се изпратят всичките. А занапред това ще ви бъде по-лесно, понеже аз ще гледам да изпращам по- бързо беседите, за да не се трупа толкоз материал.
Понеже Коледната беседа „Подвигът на героя" е доста важна, можете най-напред да пратите нея.
С нарочен поздрав до вашите домашни и всички други братя и сестри. Как е Зафирка?

С братски поздрав: Б. Боев

Ето например какъв маршрутен лист може да придружава всяка ваша пратка до околните градове:

1. От Трявна беседите да се препратят в Търново до К. Иларионов, ул, „Зеленка", №...

2. От Търново беседите да се препратят в Севлиево до Стефан Тошев, следовател.

3. От Севлиево беседите да се препратят в Свищов до Димитър Халачев, зъболекар.

4. От Свищов беседите да се препратят в Плевен до Анго Анев, телеграфист.

5. От Плевен беседите да се препратят в Габрово, до Никола Дойнов.

София, 13.I.1928 г.
Лобезна сестро,
Във вашия маршрутен лист прибавете моля и Лом (с. Еленка Казанлъклиева). Можете да помолите лицата, до които изпращате беседите в разните градове да не ги държат много време.
За напред един екземпляр от беседите и лекциите, които ти изпращам изпращайте в Сливен - в Бургас, на адрес:
Минчо Сотиров, улица „Цар Симеон" № 27 - Бургас
Бр. М. Сотиров ще ги изпраща в околните градове.
В Бургас недейте изпраща неделна беседа от 1 април, понеже я изпращам оттук.
Скоро ще ви пратя продължение на книгата от Седир.
Нарочен поздрав до Николай, всичките ви домашни и всички други братя и сестри.
С братски поздрав: Б. Боев
От Бургас ще получите лекцията от 28.III. т. г.
София, 7.VII.1928 г.
Любезна сестро,
Изпращам ви 3 лекции. Утре започва Младежкия събор в 5 часа сутринта. Някои гости вече пристигнаха. Останалите ще пристигнат до довечера. След събора и екскурзията ще ви изпратя по възможност по-скоро в резюме говореното от Учителя, също и другото, извършено от събора.
През ваканцията ще гледам да ви изпратя и от по-ранните беседи и лекции. С идущото писмо ви пращам продължение на Седир.
Разправете поне накратко за екскурзията ви до Узана. От как ми писахте Узана, колко това име ме привлича.
Брат Борис Пенев каза, че няма да дойдете на Младежкия събор. Уверен съм, че ще се нареди да дойдете на Общия събор. Още не е точно определено къде ще бъде екскурзията, но вероятно на
Витоша. Така е по-добре, защото тогаз екскурзията до Мусала може би ще стане след общия събор и тогаз ще можете да участвувате и вие.
За напред за Южна България лекциите пращайте пак на бр. Димитър Добрев в Сливен.
Поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав: Б. Боев
Адрес; Б. Боев, улица „Опълченска" № 66, София.
София, 2. август 1928 г.
Любезна сестро,
Н.Л.К.Б.Л.
Беседите, които ви изпращам, изпратете по вашия маршрут в Северна България и друг екземпляр за Южна България. До бр. Димитър Добрев в Сливен. Препратете до бр. Добрев и приложеното тук за него писмо.
В Северна България ще ви моля най-напред пратете беседите, ще ви моля, на Стефан Тошев в Севлиево.
Дано до събора беседите обиколят повече градове.
Вие нали винаги, когато пращате беседи туряте при тях маршрутен лист?
Разговорите недейте пуща в маршрут. Пратете ги обаче непременно на бр. Стефан Тошев. Разбира се можете да ги пратите на някои приятели.
Дано има екскурзия и след събора, та да можете и вие да отидете до Мусала.
Нарочен поздрав от Николай.
Тук Учителят даде едно много важно упражнение: Да се отиде до чешмата 4 пъти на ден (преди обед) с 2 стомни за вода. След отиване 2 пъти, да се изпият 2 чаши гореща вода. Тогаз пот руква от цялото тяло. Да се преоблече тогаз човек. След отиване още 2 пъти, да се изпият още 2 чаши гореща вода, да се направи обливане на цялото тяло с топла вода (със слънчева вода само или смесена с малко загрята на огъня вода) и след това преобличане.
Тъй че на ден 4 отивания до чешмата, 4 чаши гореща вода, 2 преобличания и едно обливане. Съблечените ризи да се проперат.
Това упражнение да се прави 10 дена. Десет дена образуват един цикъл. След почивка 5 ^ 6 дена да се повтори цикъла, след това може да се потрети. Тъй че хубаво е за едно лято да се направят тези упражнения около 30 дена. Тогаз порите на кожата (7 милиона) ще се отворят, цялата кожа ще диша усилено и това ще внесе лекота, бодрост, жизнерадост, болестите ще изчезнат, а здравият ще бъде обновен и кален. В тялото има отрови, които се образуват от храната. Чрез такова изпотяване те ще бъдат изхвърлени. Това ще се отрази и върху душата. Много недъзи ще изчезнат. Там дето по-рано човека се е нервирал или безпокоил, сега ще бъде спокоен, устойчив.
С братски поздрав до вашите домашни и всички други братя и сестри: Б. Боев
София, 29.ХII.1928 г.
Любезна сестро, Ч. Н. 1929 година!
Получих писмото ви. Радвам се, че Василка е добре. Ще предам на бр. Жорж сведенията за раждането, за да направи хороскоп. Аз съм уверен, че той ще го направи в най-скоро време. Вчера брат Славчо ви прати две лекции от 26 и 28 декември. Понеже занапред новите лекции няма да ги препращаме в Сливен (защото на тях пращаме отделно), то най-добре ще бъде да се направи следното:
Щом получите лекциите оттук, веднага направете препис от тях, така че да имате по два екземпляра от всяка лекция. Единият екземпляр (оригинала или преписа, все едно) веднага пуснете в маршрута, а другите екземпляри, нека се четат от братята и сестрите в Габрово и околията. По този начин в най-скоро време лекциите ще обиколят всички градове, които фигурират в маршрутния лист. Маршрутният лист винаги да придружава лекциите. В маршрутния лист накрая да наблегнете за нуждата от бързото препращане на лекциите. В скоро време ще ви изпратя разговора на Учителя у с. Янакиева на 19 декември т. г., дето беше поканен на обяд. А също така и това, което ще говори Учителят на братската вечеря, която се урежда на 31 декември вечерта в салона на Изгрева (срещу Новата година).
Нарочен поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. Писах на бр. Ст. Тошев да предава лекциите и на бр. Сава Калименов.
С братски поздрав: Б. Боев.
Изгрев, 28.V. 1933 година.
Любезна сестро,
Като получите настоящото писмо, веднага елате. Учителят каза, че към 3 юли ще направим няколкодневна екскурзия на Витоша. Ще отидем през Княжево и с. Владая в с. Мърчаево (на западната страна на Витоша) и оттам ще изходим цяла Витоша надлъжно от запад към изток по билото и по южните й склонове, за да излезем към с. Бистрица може би.
Ще има и няколко магарета с нас за някои по-важни работи: някои общи продукти, братските чайници и пр. А инак всеки ще си носи раницата на гърба с някое платнище или одеало. Ще спим на открито, дето замръкнем.
После друго. Учителят каза, че ще пратим съгледатели до езерата. Такива ще са Славчо, Крумчо и други някои братя. Те ще питат няколко пъти за времето. Предлага се (още не се знае сигурно), че към началото на втората половина на юли ще отидем на езерата. Вече мнозина си приготовляват палатките.
Така че вие веднага тръгнете, за да сте тук за Витошката екскурзия. Най-добре е да потеглите и пристигнете в събота на 1 юли, за да не пропуснете двете беседи на Учителя в неделя на 2 юли.
Вчера имаше екскурзия на Витоша. Има три нови гимнастични упражнения с нови хубави мелодии.
Ще ви изложа тук основните мисли на днешната лекция.
„Има една свещена област в природата. Тя не е тук на земята. В тая свещена област живеят висшите разумни същества. Те живеят в щастие, радост, блаженство. Те желаят да ти помогнат, за да живееш в същата радост, мир, щастие и блаженство, което имат те. Ако имаш неразположение, не си в контакт с тая свещена област. Ако си разположен с радост ти си в контакт с нея.
Добрият живот се състои в това, да си проводник на Божественото. Когато всички станат проводници на Божественото, ще изчезнат всички противоречия и нещастия в живота. Аз не казвам да започнете да живеете добрия живот, но да се повърнете към този добрия, красивия живот, който сте живели някога.
Трябва да работим не за себе си, нито за другите, а само за Бога. Бог е единственото Същество, което винаги мисли за тебе и те отрупва с всички блага. Той е вложил всички блага в тебе. Ти трябва да ги проявиш. Да живееш за Бога. Това, което носи на човека радост, щастие, блаженства, това е свещената област. Всяко сърдене е отрова. Ние искаме да имаме уважението на почитанието на другите хора. Но уважението и почитанието е свързано с тая свещена област.
Ако си свързан с нея, ти ще имаш уважението и почитанието.
Всички трябва да бъдете отпушени. Да влиза онова чистото във вас!
Не се осигурявай в светските банки. Осигурявай се там, дето банката не фалира: това е свещената област. Ако някой обича някого това е от Бога. Горко на онзи, който не обича. За светията е определено 1 час, физ. работа на ден, 3 часа за сърцето, 7 часа за ума, а останалото време за развлечение, за спане, за разходки, за това-онова. Ще ви оставя със следния стих от Писанието: „Бог ще обърше всяка сълза от очите ви".
Така, че хубаво ще бъде да дойдете в събота с някого от домашните, например майка ви или ако не й е възможно - сама. Разбира се, хубаво ще бъде и тя да дойде. Поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. С братски поздрав: Б. Боев
За всичко това съобщете на Папазова.
Изгрев, 16.XII.1934 г.
Любезна сестро,
Получих писмото ви. Много има да си говорим, когато дойдеш тук! Защо в края на февруари? Защо не по-рано?
Днешният ден мина много интензивно. Ще ви го разправя „от игла до конец". Днес е неделя. Тая сутрин имахме Утринно Слово. Ето по-важните мисли от Утринното Слово.
„Трябва да се освободите от личния живот. С нашите мисли, страхове, непостоянство ние вредим не само на нас, но и на нашите близки. Всички сме свързани.
Ако един направи престъпление, то много души ще направят престъпление. Ако един направи добро, то много души ще направят добро. Светът е оправен. В тоя живот Бог иска да предаде някои свои благословения по пътя на страданията, а други свои благословения - по пътя на радостта. Даже най-големите добрини тук на земята идат по пътя на скърбите. Едно помнете: човек, когото не го тъпчат, човек не може да стане. Ако във време на мъчнотии се поколебаеш, се уплашиш, малка ти е силата. Писанието казва, че страхливият няма да влезе в Царството Божие.
Закон: Онова, в което вярвате то ще бъде! Щом вярвате то към вас ще се присъединят хиляди разумни същества и ще ви помогнат.
Ще дойде време, когато и слабите хора ще бъдат повдигнати, но най-първо силните хора в света трябва да се повдигнат - някои от вас сте на прага!
Един човек посял едно място с ориз, обаче неговите съседи отбили вадата към своите оризища и той останал без вода. Отнели му водата! Не стига това, но неправедно го наклеветили за нещо и го хвърлили в затвора. Той в затвора се помолил за дъжд. Идва дъжд, напоява неговия ориз, а оризът на съседите му останал без дъжд. И като излязъл от затвора, имал най-хубавия ориз.
Казвам: Ако Бог е на ваша страна, вие ще бъдете така благословени. Не се колебайте във вярата си, в своята любов, в упованието си. Уповавайте!
Макар и да сте в затвора, пак ще дойде дъжд на вашия ориз! "
След това направихме гимнастически упражнения (само старите, с някои съвсем нови, но без музика) и Учителят ни говори. Ето разговорът: „Ако един човек е светия, но ако наруши нещо, то светийството не му помага. Ако на един грешник му кажат, че му предстои лошо бъдеще и той се стресне и се поправи, ще предотврати лошото си бъдеще".
След това, до 10 часа ние като се срещахме едни други си пожелавахме много хубави работи! И всеки записваше това, което пожелава на другия! Трябва да ви кажа, че в петък на 14.ХII. Учителят в Младежкия клас даде една работа, една задача за класа за 1 седмица: когото срещнем от Младежкия клас да му пожелаваме нещо хубаво и да си запишем пожеланието.
Ето основни мисли от беседата: „Оня свят е в междупланетното пространство. В това пространство има невидими, прозрачни небесни тела на слънчевата ни система. Заминалите хора отиват там. Помнете едно нещо: не можем да приложим един метод на двама души: при всеки човек ще приложим специален метод за неговото повдигане. Ако не го приложим, той ще остане обикновен като другите.
В шестата раса всички хора ще бъдат ясновидци. Тогаз няма да има нито един крадец, нито един убиец, няма да има лъжа. Ще има любов навсякъде. Всички врати ще бъдат без ключове.
Това, което пожелаеш на хората, то се връща на тебе. До новата година, когото срещнете, кажете му нещо много хубаво. Най-хубавото му пожелайте. Пожелай доброто на всички добри хора в света. Един човек може да греши, пак да бъде добър, ако го мъчи мисълта, че греши. Когато имаш доброто желание, без разлика на верую, да ги подкрепите с вашите добри чувства и мисли и това благо, което направим на тях, то ще се повърне върху нас".
На 5 декември Учителят каза (в сряда) да съберем известна сума, която ще видим за какво ще употребим. В следната сряда, на 12 декември всички донесоха суми в пликове. Събраха се 10 125 лева. Учителят каза, че тая сума ще се употреби за плащане на таксата за водата.
В началото на беседата брат Симеон обяви: Младежкият клас ще чисти полянката след обед в 3 1/2. Всички отидохме и чистихме. Носихме гребла, метли, колички. И Учителят работи.
Банята за Учителя при парахода е готова, но ще почне да работи от пролетта.
Получих последното ви писмо, което ми даде Стефан. То е писано не чрез перо, а чрез куки. Прочетох го внимателно и разбрах съдържанието му. Много хубаво!
Сестра Попова ми каза да ви пиша това, което ви се съобщава чрез нея: „Кажи на Цанка да бъде спокойна и да бъде свободна. Аз искам да работи тя. Нейната задача там е да работи. Ако ме слуша, ще сполучи. Един ученик ще научи, като слуша. Ние (Духът) постоянно сме с нея. Да работи без страх, от никого да не се страхува и да не се вълнува. Аз бдя над нея. И скоро Цанка ще посети Изгрева".
Ето някои разговори с Учителя: „Вие сте тук в живота в най-хубавото забавление. Отвори седемтях милиона прозорци и грехът го няма вече. Всяка сутрин като станеш отвори седемтях милиона прозорци. Доста работа е то! Само Божественото може да целуне човека и то като целуне, ще си замине и ще остави нещо. Известни тонове не можеш да ги възприемеш, понеже съзнанието ти не е още повдигнато. Всичко зависи от съзнанието. Вие още не сте правили опити за действието на музиката. Мине буря и ако почнете да пеете 10 минути, 20 минути, половин час, и ще спре бурята.
Природата като ти отнема нещо, дава ти по-ценно, не равно ценно. Дава ти по-ценно от онова, което ти взема. Следующия момент трагедията е възкресението.
Втори път като дойдете, ще бъдете по-музикални. Сега гледайте да си поставите една хубава основа.
Ако се концентрира вашето съзнание върху цветовете на дъгата (мислено) и се абстрахирате от всичко друго, то ако е напълно сполучлива концентрацията, след известно време ще настане тъмнина около вас (граничната област) и след това ще почнете да виждате цветовете на Невидимия свят. Невидимия свят ще се отвори пред вас. Основата на християнството е Любовта и милосърдието. Сега бедният е слуга на богатия, слабия на силния, невежия на учения, а във новата култура силният ще бъде слуга доброволно на слабия, богатия на бедния, учения - на невежия. Христос ще бъде центъра на новата култура на човечеството, център на цялото човечество, както е писано: „Едно стадо, един пастир".
Учителят даде на брат Славов един метод, за да развие гласа си: Да пее всеки ден мислено. И му каза, че след време ще почне да чува гласа си през време на своето мислено пеене. И после всичко постигнато ще се реализира на физическото поле. Защото това, което е горе, слиза долу. Но когато пее мислено, да пее с идеално хубав глас (колкото може да си представи). Брат Славов е правил това упражнение 6 месеца всеки ден сутрин и вечер и вече има резултати. Вчера ме повика радостен и ми каза, че вече два пъти в последните дни е чул гласа си, когато пеел мислено (след 6 месеца упражнения) и че съвсем е друг гласа му от вчера насам. И той ми изпя „Грее слънцето" и „Ти съзнавай", но със съвсем друг глас, много нежен и приятен! Той каза, че ще съобщи това на Учителя.
Говорих с Учителя за вашето идване. Той каза, че можете да прекарате в гостната стая за сестри.
Нарочен поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. Специално на сестра Т. Кисьова и на сестра Мария X. Дечева, когато й пишете.
С братски поздрав: Б. Боев
Изгрев, 10.II.1941 г.
Любезна сестра,
Хиляди поздрави от Изгрева. Вчера имахме лекция при следната интересна обстановка. Понеже имаше затъмнение, големият салон беше тъмен. Ние всички се събрахме в салона в 5 часа сутринта, в тъмно. Дойде Учителят. Прекарахме в тъмно около 40 минути, додето се съмне. През това време имаше песни, молитви, размишление (тайна молитва). И като се съмна, Учителят почна да говори. Това, което каза, по-долу излагам.
Със сестра Попова често говорим за вас. Тя получи вашето писмо и ми поръча да ви отговоря от нейно име следното:
За оная госпожица, която искала да се ожени за един, който имал 4 деца, тя каза: Нека тая госпожица сама да си реши задачата, нека тя по вътрешно ръководство, по вътрешния си глас да вземе решение по този въпрос. Защото вътре в човека има един непогрешим светилник, стига човек да умее да се вслушва в себе си! Този глас е тъй тих!
А за вас се даде чрез сестра София Попова следното: „Кажи й, че тя ми дава радост, и аз й давам радост, именно дето работи там, дето е започнала да работи сериозно. Да работи! Аз съм с нея! Аз я ръководя! Да бъде свободна".
Тук ще ви изложа някои мисли от разговорите с Учителя напоследък:
„Ако човек влезе в любовта, всичките работи се уреждат. Новата епоха ще бъде епоха на любовта и затова тя ще освободи хората от ненужни страдания. Хората ще разберат, че няма друг начин освен любовта. Той е единственият път - с най-малко разходи. Хората са механизирали света. Те са напуснали Божествения напредък и са дошли в механическия. За да опита Любовта, човек трябва да се жертвува. Великата жертва се изисква при любовта. Това значи опитване на любовта. И тогава тя се разбира.
Душата се показва такава, каквато е само на онзи, който я обича. А от онзи, който не я обича, тя се крие. Само като обичаш някого, душата му се разкрива пред тебе. Любовта ще ви тури във връзка с Напредналите души, с души, които представляват скъпоценни камъни.
Няма безизходен път, ако призовем Бога в Неговата милост. Като почнете да еманирате любовта, хората ще почнат да ви търсят, да идват при вас! "
Ето някои мисли от последните беседи:
„Ако човек е умен и истиннолюбив, любовта ще дойде. При любовта ти никога не разправяй на другите за любовта това, което не си опитал. Щом обичаш, ти не се интересуваш, дали те обичат или не. Аз се радвам на любовта, че тя минала през мене. Когато обичаш хората, ти се ползуваш и си здрав; също и ония се ползуват и са здрави, които обичаш. Всички вие търсите вашето щастие вън от себе си. То не съществува вън от вас".
Ето някои мисли от вчерашната лекция:
„Има три порядъка в света: Божествен, духовен и човешки. Не прекъсвай връзките си с Божествения порядък. Щом скъсаш тия връзки, ти ще бъдеш като лист отронен от дървото, който вятърът вее насам-нататък; той няма никаква опора. Не се занимавай с лошите работи, с недостатъците на хората, понеже прекъсваш общението си с Бога и ще изгубиш вечния живот.
Да започне подобрение на твоето здравословно състояние, не е лесна работа, трябва да дойдат всички Светли духове да работят.
Дръжте пакта, който сте подписали с Бога. Ако не го държиш, всичко ще бъде пометено,
Сега вие седите и се тревожите. Какво има да се тревожите? Господ е направил света. Като ви вземе в Неговия порядък, ще видиш, че всичко е на място. А като излезем от Неговия порядък, ще видим, че нещата не са на място. Докато мислиш за Бога, ти живееш. Щом престанеш да мислиш за Бога, ти почернееш, потъмнееш, обезсмисля се животът ти и не знаеш, къде ще отидеш. Ако държим с Божественото, страданията ще бъдат най-малки, много малки, като просено зърно, А ако се откъснем от Божествения порядък, ще имаме страдания, които никога не сме ги видели.
Та не разваляйте пакта си с Господа. Каквото сте обещали на Господа, изпълнете го.
Господ иде на земята сега да научи хората, всички народи как да живеят, всеки да държи обещанието си. Всички народи трябва да служат на Господа. Земята е на Господа. И понеже народите не изпълняват Волята Божия, те страдат. И Той сега иде да тури ред и порядък в нещата. Но този ред и порядък няма да се тури така лесно, а с големи страдания: хиляди кораби ще потънат, богатите ще осиромашеят, болести ще има, земетресения ще има, глад ще има. Даже по един грам масло няма да има.
Вие имате много добри разбирания, но още пакта не си прилагате добре."
Как прекарвате? С какво се занимавате? Правите ли екскурзии? Поздрави „Петковата нива" от мен.
Поздрави до домашните и до всички други братя и сестри.
Пожелавам ви вечна пролет в душата и широко поле за работа.
С братски поздрав: Б. Боев
Изгрев, 25.III.1953 г.
Любезна сестро,
Получих вчера писмото ви. Вашето писмо е от 18 т. м., а аз го получих доста късно - на 24. т. м., а в писмото си пишете да получите отговора ви до идущата сряда, т. е. до 25, март. Поради късното получаване на вашето писмо това не може да стане. Вие ми пишете да ви пратя нещо за разликата между будизъм и християнство. Ето няколко реда по този въпрос:
Будизмът казва, че всичко около нас е майя, илюзия и ние трябва да влезем в един реален, отвъден свят. А християнството казва, че физическият свят, макар и да има относителна реалност, то в него трябва да бъдем деятелни, активни и да проявим любовта. Християнството не проповядва бягане от живота, а активност в живота.
Будизмът казва, че човек трябва да се освободи, да отстрани всички желания, за да добие своята свобода, а християнството казва, че човек не трябва да отстранява всички желания, а трябва да ги облагороди, да ги пречисти, за да бъде деятелен в живота.
Будизмът туря на първо място бягане от страдания и казва, че външният живот е верига от страдания, а християнството казва, че този живот на страдания трябва да го превърнем чрез работа в място на радост и красота.
Будизмът препоръчва влизане в нирвана, т. е. в място на единство и блаженство, а християнството не отрича значението на нирвана, но казва, че е от голяма важност да работим за идване Царството Божие на земята, да изпълним Волята на Бога, служенето на Бога. Християнството не проповядва бягане от физическия живот, а да прославим чрез своя живот Бога на земята.
Всички други религии преди християнството са само подготовка на човешкото съзнание за разбиране на християнството. Учителят каза, че в бъдеще езотеричното (мистичното) християнство ще бъде всемирна религия на всички народи.
Тук ще ви изложа мисли от един частен разговор с Учителя:
„Всички окултни движения на изток и на запад ще се сближат. Във всички окултни движения днес липсва нещо: приложение.
То е нещо толкоз дълбоко, че трябва едно вътрешно усилие, за да се добере човек до тази крачка.
Не че Христос не можеше да употреби други методи от тия, които употреби, но Той изучаваше и знаеш, че тия методи на ненасилие са по-силни, по-ефикасни, отколкото метода на насилието.
Българите си приличат с евреите по едно: както българите, така и евреите са твърдоглави. Само, че у евреина има досетливост, той цени времето, той туря всяко нещо на мястото си и на времето си, а българинът все отлага. И всичките му нещастия идват от там, че той все отлага, казва че има време.
Има една мисъл на Бялото Братство, която направлява света. Няма да мине дълго време така. Времето е назряло. Ако европейските народи не побързат да се поправят, ще дойдат нещастия катастрофални.
Трябва възпитание на народите, на масите, трябва едно друго възпитание.
По структура (строеж) трябва да се вземат тия хора, които са готови и на тях да се говори за новото. По структура хората трябва да се изберат. Има някои хора, които не са готови.
В света хубавото ще възтържествува. Национализмът трябва да отстъпи място и да дойде разумното, човешкото.
Всеки ден отделяй по два часа за размишление. Вие като излизате между хората, светът все изтегля нещо от тебе. Трябва да бъдеш силен от вътре, за да можеш да трансформираш тия енергии и разумно да дадеш и разумно да възприемеш.
Сутринта като се събудиш да влезеш чрез размишление във връзка с Ония, Които ръководят съдбините.
Тия в Агарта ще излязат. Ще напуснат ония места. Те няколко пъти са местили своя град. Те са високо културни. Сега са на място недостъпно. Тяхната наука ще се даде на избраните".
Тената (брат ти) е добре. Той всеки неделен ден отива със ски по витошките върхове с Крум или Николай, додето има още сняг по върховете. В понеделник вечерта тръгна към Толбухин и Варна. Ще му каже да се отбива при вас.
Празникът на пролетта мина доста тържествено. Имаше гости и от провинцията. Чувствуваше се едно неземно присъствие, присъствието на Учителя.
За лечебните методи на Учителя ще ви кажа следното: По-нататък ще ги напиша на пишеща машина и ще ги имаш.
Поздрав от Борис, Николай и другите, нарочен поздрав до брат Йордан, сестра Пенка Николова и другите братя и сестри.
С братски поздрав: Б. Боев
Пращам ви подарък един астрономичен календар. Той е полезен за определяне на лунните фази.
Изгрев, 30.I.1957 г.
Любезна сестра,
Тук имаме разрешение от властта за четене на беседите в салона. Попитахме ги: „Ами нали ни взехте беседите?" те ни казаха: „От много частни домове не са взети беседите. Вие можете да вземате беседи за четене от тия лица, от които те не са взети". И ние от 27 декември почнахме да четем беседи в салона.
Денят 27 декември тук мина много тържествено. Сутринта се чете беседата „Пребъдване" от книгата „Заветът на любовта". Вечерта концертът излезе много сполучлив. Преди концерта Борис държа хубаво слово.
Финансовата ревизия продължава.
Поздрав на брат Йордан, сестра Пенка Николова и на всички други братя и сестри.
С братски поздрав: Б. Боев.
Тената се върна онзи ден от провинцията. Сега е тук. Борис е добре.
Изгрев, 4.I.1963 г.
Любезна сестра,
Борис и Жечо са освободени на 31 декември. Благодарим на Бога за това. Всички братя и сестри са радостни. Някои плачат от радост.
Председателят на комитета за вероизповеданията повика Симеонов и Антов и им каза, че братствата в провинцията трябва да се регистрират при Окръжния народен съвет. По това вие ще получите писмо и от тях.
Срокът е 12 януари. Ако някое братство не се регистрира до 12 януари, милицията разтуря братството, взема салона, ако има такъв и то няма право вече да се събира.
Вие направете потребното в посочения срок.
Тената е на езерата и той още не знае за Борис. Тия дни ще си дойде. Получихме пратените от вас за Борис чрез една сестра пакети. Поздрав на брат Йордан, на с. Пенка Николова и на всички други братя и сестри.
С братски поздрав: Б. Боев

Телеграма

Бърза - Цанка Екимова - София
Регистрирай се непременно. Няма да споменаваш имената на членовете. Нареждането е от Комитета на вероизповеданието. Ще придобиеш права за салон и за събиране. Боян
Верска общност До Изпълкома
„Бяло Братство" на Окръжния Народен Съвет
Габрово гр.Габрово

Молба

от Цанка Николова Екимова, ул. „Баждар" 24
Ръководител на Верска общност „Бяло Братство" - Габрово
Другарю Председател,
Моля въз основа на чл. 16 от Закона за изповеданията и съгласно дадените указания на Централния Братски съвет на Верска общност „Бяло Братство" - София, от Комитета по вероизповеданията при Министерството на външните работи, да бъде зарегистриран клона ни в Габрово от Верска общност „Бяло Братство" с ръководител Цанка Николова Екимова, живуща в Габрово, ул. „Баждар" 24, в който клон членуват ... души.
Заедно с присъединения към Габрово Севлиевски клон от Верска общност „Бяло Братство" с 10 души членове и с ръководител Стефан Лазаров Тошев, живущ в Севлиево, ул. „Чапаев" 5, и с молитвен дом - стая в жилището на Сава Иванов Калименов, ул. „Г. Димитров" 83, Севлиево.
Молиме да ни бъде съобщено писмено за регистрацията, за да съобщим на Централния братски съвет на Верска общност „Бяло Братство" в София.
Гр. Габрово, януари 1963 г.
С почитание:
Изгрев, 14.I.1963 г.
Любезни брат Йордан Екимов,
Получих писмото ви. Нареждането за регистриране не е само за Бялото Братство, но и за всички други духовни общества: петдесетници, съботяни и пр. Комитетът за вероизповеданията е получил нареждане от по-горно място. Значи това нареждане не излиза от самия комитет. Някои са на мнение въпроса за регистриране вие сами да го решите по вътрешно ръководство.
Комитетът за вероизповеданията нареди при регистрирането да се съобщи само името на ръководителя на местното братство и името на четеца. А ако някои искат имената на членовете, това го няма в нареждането на комитета.
Но сега е безполезно вече да се правят постъпки за регистриране, понеже срокът е 12 януари, а този срок мина.
За регистриране на едно братство трябва да има минимум 25 члена. А понеже Габровското братство няма толкоз членове, то не може да се регистрира. Вие ще посочите такъв мотив.
Нотариално заверен препис от нареждането за регистриране не е възможно да се вземе. Комитетът за вероизповеданията никога не дава писмено своите нареждания, а само устно.
Поздрав на Цанка от Борис, Тената и от мен. Също и от Методи.
С братски поздрав: Б. Боев
Пожелавам ви всичко хубаво и светло!
18.ХII.1924 г.
Писмо от Савка Керемидчиева
Сестра Цанка,
Живота на ученика седи в едно непрекъснато право разбиране на нещата, които се случват около него. Противоречията в живота не са дадени, за да се опита силата на противоречието, но за да се опита силата и мощта на Правата мисъл. И при всяко противоречие, ние трябва да се радваме и благодарим на Бога, че е промислил за нас и ни е създал условия, да можем да проявим Неговата велика и мощна мисъл - Правата мисъл. Нам лежи задачата да покажем на света, че ние сме хора, които носим душа. И казва Учителят ни: „Любовта не може да се прояви без душа. А законът на Любовта е закон на Послушание". Тогава не можем ли и ние, малките на земята, да проявим Любовта? Можем. Но трябва да слушаме Учителя, който ни носи Светлината към Бога и да служим на Бога. Нека в това всички да се подкрепяме.
Веднъж беше дал Учителя едно много приятно упражнение за размишление. Всяка вечер като си лягаме да си помислим върху тези два въпроса: Като си замина, какво ще оставя на земята? Кое е това, което ще оставя след мене? И второ: Какво ще занеса със себе си, като ида в другия свят? Ето защо трябва да живеем, да изработим нещо, което да оставим, и друго - което да вземем със себе си. Навсякъде в живота трябва да се прояви душата. Сега на света трябват широки души, носители на новата култура, която иде в света.
Няколко думи от неделните беседи на Учителя:
„Чрез големи страдания се подхранва човешката съвест. Хора, които никога не са страдали са най-жестоките хора. Жизнените въпроси, които подкрепят нашия живот, трябва да бъдат за всинца ни свещени, и това, което за едного свещено, трябва и ние да го пазим свещено. Не е външното положение, което дава сила на човека, това е неговата душа. Бог трябва да бъде вътрешно не само най-познатия, но и най-свещения Извор на живота. Като срещнете сега един човек, вие искате веднага да го изпитате какъв е той. Не така. Като срещнеш твоя приятел, най- първо ти ще му покажеш, ти какъв си. Ще му покажеш всичкото доверие, което има в душата ти. Заради кого? Ще му покажеш какъв е Бог. Но туй от вътре трябва да дойде. Не само да вярвате в Бога, но и да Го любите, не само да Го любите, но да изпълнявате Неговата Воля. Това е закона на цялото, дето няма никакъв грях. Човек, който е започнал да живее по Бога, той е един Извор, нему всичко съдейства за Добро. Чиста е текущата вода, а не застоялата.
Владее, който отстъпва. Човек трябва да бъде съвършено отстъпчив, по човешки отстъпчив, а по Бога устойчив. Свободата на човека е в неговата отстъпчивост. Който живее за Бога може да отстъпва, който живее за себе си, не може да отстъпва".
Бъдете сега всички бодри и весели духом, на Бога се радвайте, и Него изявявайте. Ще свърша писмото си с едно обично на Учителя мото:
„Които любят Бога, всичко им съдейства за Добро!"
Сестра Цанке, поздрави по именно всички в дома души на Господа, с някои от тези Учителеви Слова.
1.Х.1928 г., София
Божията Любов носи пълния живот!
Любезна Цанке,
Твоето писмо получих, аз все пак много го очаквах, въпреки, че то дойде много навреме. Аз много се забавих с отговора и моля те извини ме, ще гледам и на дело да се поправя. Горе си свърших упражнението, след това се преместихме от една къща в друга, нареждаме и моята работа, която е текуща ти знаеш вече, не можех да я оставя, и затова писмото до тебе все отстъпваше. Ето сега вече си наредих време и за твоето писмо. Сега по това стига толкова, ето и другото:
На 23. IX. в неделя сутрин
„Човек трябва да има едно вътрешно разбиране на живота, то значи да осмисли живота. Бог живее в човека и си проявява в светлината на неговото съзнание. Вярата на човека води към Бога. Когато нашата мисъл е хармонична тя ни приближава към Бога. От сина се изисква послушание. Ученикът трябва да учи. Нас ни трябва едно - то е новото. Вие като четете Писанието, всеки ден Бог влива нещо ново. В живота и страдания и радостите еднакво благо носят - който разбира.
Мисълта ви трябва да бъде толкова силна, че тя да измени окръжаващата среда, в която се намирате.
Водата доставя подтик за вас да добиете чистота."
24. IX., понеделник (II ден на срещата).
„Трите велики закони! Човек не може да бъде умен, не може да мисли право, ако не е добър. Да бъдеш добър това значи да бъдеш господар на низшето, а слуга на висшето. Само силният човек може да бъде добър. През тази година аз искам да се стремите да станете господари на низшето. Добре ще мислим и добре ще служим.
Тъй да се поставиш в живота си, че да не шокираш никого с поведението си. Туй го наричам красота, пък аз го наричам акустика на съзнанието."
25 септември. 1928 г. (III ден, вторник, с.)
„Прочети 18 гл. Матея, тя показва съвременното съзнание на съвременната цивилизация. Ти трябва да простиш заради Божията Любов. Човек трябва да бъде непоколебим в своите убеждения. Твърдостта на човека не трябва да се мени. Човек не трябва да прави връзка с греха. Съдбата ви ще бъде не как сте живели в миналото, не какви грешници сте били, аз ще ви съдя, като сте видели как аз постъпвам, вие защо не сте постъпили тъй (виж 18 гл. )
Бъдете и вие образци. Ще си турите една задача, за бъдеще да вършите невъзможните работи. Вече възможните работи да вършите знаете. Онзи, който служи на Бога, той не може да бъде в лишение. В лишение ли е, има нещо криво в служението. Любовта носи всички условия на живота. Ако ще живея, аз не искам да умирам, в мен седи тъй въпроса. Искам да бъда съучастник на Божия живот. Това трябва да бъде идеал за синца - живота! Туй ще знаете, че сте души! Законът на Любовта е такъв - тя винаги дава. Ще имате и вие остри ножове - това е Словото Божие! "
Цанке, това е последното, това е най-новото!
Поздрави майка си и лелите си и братчето си.
Твоя сестра в Господа: Савка
1.Х. 1928 г.

Комитет при Министерство на външните работи по въпросите на

Българската православна църква и на религиозните култове, № 185

София, 6.VI.1961 г.

До Никола Антов Вълчев ул. „10-та", № 2, в кв. „Изгрев".

ТУК.

Боян Димитров Боев ул. „Зелен синур" № 18 кв. „Изгрев".

По повод изложението ви от 23 май 1961 г. до Министъра на външните работи съобщаваме, че въз основа на член 10 от Закона за изповеданията регистрацията на Борис Николов Дойнов и Жечо Панайотов Жеков е снета.
Председател: (п) М. Кючуков.
Вярно с оригинала: (п.) Н. Антов.
Обяснителна бележка:
Член 10 от Закона за изповеданията гласи: Свещенослужителите и длъжности лица в, кое и да е изповедание могат да бъдат само лица, които са български граждани, честни и благонадеждни и не са лишени от права, с влязла в законна сила присъда. Затова Комитетът на религиозните култове въз основа на член 10 от Закона за изповеданията: СНЕМА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОСЪДЕНИТЕ - БОРИС НИКОЛОВ ДОЙНОВ И ЖЕЧО ПАНАЙОТОВ ЖЕКОВ, като членове на братския съвет на Верска общност „Бяло Братство", дъновисти, на които присъдата е влязла в законна сила, които са лишени от граждански и политически права. Борис К. Дойнов - 15 години, а Жечо П. Жеков -10 години.
Съобщавам Ви и присъдата:

1. Борис Николов Дойнов е осъден от Соф. гр. съд по Н.О.Х. дело № 4/1959 г. с присъда № 31 - VII от 19 май 1959 г., потвърдена от Върховния съд на HP България с присъда № 851 от 21.I.1960 година, както следва: 1. Осъден на 12 години затвор; 2. Осъден на 15 години лишаване от граждански и политически права. 3. Осъден на 170 000 (сто и седемдесет хиляди) лева сегашни пари, злоупотреба - обсебил на бялото Братство - дъновисти. 4. Осъден на 40 000 (четиридесет хиляди) лева за причинени вреди и загуби на Бялото Братство - дъновисти; 5. Осъден на конфискация на 1/2 част от цялото му имущество в полза на държавата ни; 6. Осъден да плати глоба на държавното съкровище 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева и 5 000 (пет хиляди) лева му наложи Върховния съд, или всичко глоба 30 000 (тридесет хиляди) лева на държавното съкровище, съгласно чл. 29 от Закона за изповеданията.

2. Жечо Панайотов Жеков - също е осъден по горните дела и присъден: 1. Осъден на 8 години затвор; 2. Осъден на 10 години лишаване от граждански и политически права; 3. Осъден на 39 000 (тридесет и девет хиляди) лева - злоупотреба на Бялото Братство - дъновисти; 4. Осъден на конфискация 1/2 от цялото му имущество в полза на държавата; 5. Осъден да заплати глоба 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева на държавното съкровище.

3. Освен горните присъди съдът присъди и начет на верска общност „Бяло Братство" - дъновисти. Неплатени разни данъци, сегашни пари 572 000 (петстотин седемдесет и две хиляди) лева в полза на държавното съкровище - установен от ревизията на държавния контрол, поради непризнаването - неизпълнението на социалистическите закони.

От конфискацията на банкови влогове и продажба на описани братски вещи, от данъчните власти, са платени около 100 000 (сто хиляди) лева, така че приспаднати са 100 000 (сто хиляди) лева. Остава верска общност „Бяло Братство" - дъновисти да дължи около 472 000 (четиристотин седемдесет и две хиляди) лева за данъци на държавата. Всичко е в застой и те всичко правят да не се плащат задълженията, както данъците, така глобите на Борис Н. Дойнов и Жечо Панайотов.
Внесените суми в амблок срещу закупените вещи на Бялото Братство, са събрани от братята и сестрите НЕЛЕГАЛНО в провинциалните братства, фактурите са издадени на закупчиците, без да се внесат нито стотинка, а вещите са прибрали като свои. Вероятна проява на лешоядие, в бъдещно доказателство. Братя и сестри, не може да се служи едновременно на Бога и на Мамона. Служителят на Бога: обича си държавата, народа, законите му, изпълнява ги и се ползува от тях. За него Конституцията е жива и свята.
Член на братския съвет на Верска общност „Бяло Братство" -дъновисти, (избран пожизнено, както другите).
София, 20 юни 1961 г.
Подпис: Никола Антов.
София, 26.септември 1962 г.
Уважаема сестра Цанка,
Получих ти писмото без братско и другарско обръщение, чисто по генералски. Аз съм достатъчно зрял и кален от вас всички пет години та научих да ги прескачам без злобно. Сега по нататък делово: Пишеш ми кому да препратиш изпратените ти наряди за 1962/1963 г. там където имали условия да ги изпълнят? Заявявам, че навсякъде сме изпратили, а тези са за вас и вие сте длъжни да ги употребите разумно, като си създадете сами условия като окултен ученик.
Взели ви са школната стаичка, но аз зная, че къщата ти е голяма и все ще намериш къде да ги събереш, книгите са ви взели, все в някой член са останали и ще можеш да ги събереш и сама да наредиш как да ги четете, групово или по отделно. Ние тука в София ги четеме по къщята даже в спалните. Ученика трябва да е винаги готов на изпитания, но той ще се справи, познавам те, ти ще можеш да се справиш.
Заявявам, че бяхме викани в Комитета на вероизповеданията и ни беше заявено да си продължиме събранията, четенията, молитвите, гимнастиките, песните, само се забранява пропагандата на външни хора и отделни пропагандатори от братствата, в други братства, защото е констатирано, че представяли учението като параван, а пропагандирали политически. А знаете, че 1947 г. беше разпуснат просветния комитет, за да не пречи възпитанието на народа социалистически.
Заявиха ни, че се признава старото ръководство: т. е. четиримата от Братския съвет: бр. Боян Д, Боев, сестра Паша Тодорова, Симеон X. Симеонов и Никола Антов Вълчев, а така и вие ръководителите на провинциалните братства се признавате редовни, нови избори не се признават, не само на нас, но и на всички верски общности и секти в България. Така че няма на къде да философствуваме: сръдни, омрази, лъжи, демагогствувания и пр. са забранени от Учението, а също и от властта, която ни даде правата да живееме духовно и се обединиме,
Допълнително ще получите окръжно по-подробно, за сега прощавай за моето философствуване, но пак казвам, поискай и книги от София, там не са взети на всички, само на нас братския съвет и Балтова.
С обединението ще получим и опрощението, защото ние не сме разтурени, но наказани, работи за обединение и ще излезем от тази нелегалност и всичко ще се уреди. А като си дойде Борис, вратата аз ще му отворя да се заеме председателското място.
С другарски и братски почит: Никола Антов.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...