Jump to content

РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ НА 7-ТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА, 1935 Г.


Ани
 Share

Recommended Posts

РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ НА 7-ТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА, 1935 Г.

Записала Цанка Екимова
Послание към Римляните, I гл., 28 ст.
21.VII.1935 г., 8 ч. с.
Христос страда, защото носи прегрешенията на хората.
Човек е раздвоен на две. Най-първо Адам се отделя от човека и после Ева се отделя. От първия човек дойде Христос.
Много мъчно е да се определи какво нещо е жена.
От голяма ревност да придобие знание Ева съгреши. От голямо щестлавие да придобие това, което Боговете имат.
Какво са били Адам и Ева едно време оставете го настрана. Сега е важно. Много лесно може да избегнете техните погрешки. Не поставяйте детето при ябълката и то няма да съгреши. За в бъдеще ще изучавате тази история при друго гледище.
Само Любовта е неизменна. Нито един човек не е пострадал от любовта. Любовта е обща навсякъде.
Най-мъчно е човек да се отучи да лъже. Съзнанието трябва да е много будно, ти като съзнаеш, че е лъжа, то си хванал вече лъжата. Лъжа е това, което носи всичките нещастия в себе си. Като драснеш на барута най-малката клечка, той отива до края. Това е лъжата. Като направи човек една погрешка, той гледа да я прикрие, да я оправдае. Заради лъжата наложиха на Адама наказание, на Ева наказание и на змията наказание. Доброто на жената ще строши главата на змията, „Петата на жената ще смаже главата на змията". Петата е символ на волята. Краката представляват човешкият свят. А ръцете - ангелският свят.
Света отива към подобрение. Времето не играе роля. Хиляда години са като един ден и един ден като хиляда години. След като прекарате 80 г. вие сте преживяли един Божи час.
Щом искаш да разбереш Любовта, ти ще я изгубиш.
Общо бягане за учениците беше, когато разпънаха Христа. Ако се държиш за едно въже на най-твърдата част, то е реалността. След възкресението учениците стъпиха на една основа, в която нямаше никакво колебание.
Слоновете никога не изявяват любовта си. Те са едни от най-умните и благородни животни.
22.VII.1935 г.
Щом искаш ти си ограничен. Ще дадеш това, което имаш, за да вземеш това, което нямаш. Щом искаш, ти трябва да дадеш. Щом искаш ти имащ товар и трябва да се освободиш от него, за да вземеш.
Природата носи всичките малки същества и тя им удовлетворява всичките прищевки.
Създай си един идеал, че ако го постигнеш добре, че намери и друг, който има като твоя идеал.
В новото пение ще се научиш да пееш и после ще си направиш теорията. А в старото пение първо ще имаш теорията и после ще се научиш да пееш.
Форма, съдържание и смисъл - това са трите качества на един тон.
Певицата Морфова е дошла до формата и съдържанието, но няма смисъл.
Певеца, който го е страх, не е певец.
Има един нормален тон на здравето. Щом има понижение болестта ще дойде. Всяко едно правило в природата е в зависимост от друго правило. Дисхармония в природата няма, тя изкуствено се е създала.
В музиката има известни гами, които ги свири музиканта, то публиката става щедра. На себе си ще пееш. Ти си неразположен, публиката ти е вътре в тебе - твоето неразположение, на него ще пееш. Музиканта трябва да мине от състоянието на волята в чувствата в мисълта. То е един цял кръг. Музикантина е един маг. Като слушаш един музикант, ти като се върнеш дома си, си разположен, всички в дома са разположени, работите ти се оправят. Това е магията на музиката.
Страданието не е лошо нещо, само да знаеш как да страдаш. В страданията всякога си взел нещо, което не ти трябва. Някой път вие мислите, че страдате, но това страдание не е ваше, по симпатия страдате. Ако Господ те носи на гърба си, какво има тебе да те е страх. Когато провидението те носи на гърба си и те прекарва през опасни места - мълчи. Някой страда, но не знае за какво страда. Страдай = стра - дай.
Не можеш да вземеш един тон, ако няма в тебе определена идея, ако не мислиш.
Икони - то е миналото. Когато се занимавате с миналото, то са икони.
Материалният свят представлява нашето минало.
Музикалният човек трябва да има мек тон и да отваря сърцата на хората.
Всеки иска да накара Господа да изпълни неговия план и всичките разочарования идат от това, че не се реализират техните планове. Божественият свят си има един план и по този план трябва да се реализират нещата. Много планове имате, трябва да ги коригирате. Човек не трябва да се товари с излишни желания. Външната красота е израз на нещо вътрешно.
Човек може да се подмлади, ако отмахне своето минало.
Ние постепенно вървим към реалността.
Каквото човек тури в ума си, то става. Посей семето и не мисли, то ще израсне. Вие искате постижения без страдания. Може ли семето да израсне, ако не е покрито с малко пръст? Света отива към подобрение.
В Европа никаква война няма да има. Това е Божествения план. А човешкия план е друг.
24.VII.1935 г.
Всички хора, които ни помагат сега, то в миналото ние сме им направили услуга.
Нашето „Аз" се проявява в поправяне на погрешките и в подписа. Когато един учител има много ученици и поправя тетрадките им и после се подписва на тях. Това е учителя в поправянето на погрешките. Учителят, това е „Азът".
Вашите близки заминали са във вас, вие ги възпитавате. И те играят с вас гимнастика, и когато се чувствате изморени, това са вашите дядовци.
Ще ви кажа един закон, който ще ви улесни: Като станете сутрин, ако искате да бъдете щастливи през деня, помислете за щастливите хора и вашето състояние ще се измени.
Тази духовна придобивка, която имате, няма да се загуби и когато дойдете втори път, ще започнете от там, до където сте спрели. При такива условия ще ви поставят.
Човек, който се обезсърчава ходи в мочурлаци.

Разговор

Всичката неврастения седи в това, че не мислите.
Първо живота, после теорията. Първо крака, после обущата.
Животът е един разумен резултат, който аз трябва да опитам.
Ти някой път се почесваш, без да мислиш. Помисли, че тогава се почеши. Преди да направиш погрешката помисли.
Понеже всички свещени книги не се преведени, танците са в непреведените книги. Библията е една много малка част от свещените книги.
Зад всяко едно движение има една мисъл.
Много тежка работа е докато се освободим от старите работи. Става една силна вътрешна реакция.
Когато дойде Христос беше ли написано неговото учение, после се написа. И сега това, което се дава сега се пише. Водата като тръгне от извора, тя ще си намери пътя. Животът си носи своите правила. Нас правила предварително не ни трябват.
Страхът движи хората. Гордостта кара хората да растат нагоре. Щестлавието кара хората да растат на широко.
Дърветата са още много чисти, те носят ангелския си характер, още не са се индивидуализирали. Растенията, цветята си имат хубави качества.
Тиквата е користолюбива. Динята е горделива, пъпешът е щестлавен.
Провидението ти дава страдания, сиромашия, ти си един актьор, ще играеш тая роля.
За певците се срещат мъртви зони.
Това, което пееш трябва да го живееш.
Като се изпее песента „Благославяй душе моя Господа", човек може да се лекува.
Трябва човек да бъде много музикален, за да оценява.
Българинът е затънал в „ми" и „фа". От песните зависят много работи. Те филтрират, като се вкиснеш, да знаеш как да се филтрираш. Трябва да знаеш първоначално какъв тон да вземеш. Един тон или те отваря, или те затваря. Онзи, който е силен, отначало започва бавно, тихо.
Водата от извора ще влезе в морето. От морето ще се върне.
Злото се явява от безлюбието. Като престане Любовта идва злото. В доброто ти градиш, в злото ти разваляш, рушиш.
Свободата се стреми по възможност към най-малките ограничения.
Има хора, които не могат да се проявят добре, ако не ги грухат като жито.
Всичките тези животни, коне, волове от любов към вас дойдоха да ви служат, формата още нищо не значи.
Човек се показва във време на мъчнотии колко е силен. Щом вьв време на мъчнотии издържи, той е силен. В мъчнотиите се показва силата.
Страданието е нещо изключително. От рая, от Невидимия свят дават милиони, за да изживеят едно малко страдание. Там страданието е изключено. А в ада радостта е изключена. И там за малка радост дават милиони. Много хора има, които не страдат. Някой му се счупил крака, а ти го окайваш. Но тебе не те боли, той е който страда. Най-хубавите неща ние ги добиваме чрез страданието. Ако житото не страдаше, ние нямаше да се радваме. Ако вие страдате, намерете един човек, който се радва. Има известни скърби, които не можеш да ги продадеш. Например имаш кесия с пари и се страхуваш да не ти я откраднат. За да се освободиш от страха трябва да дадеш кесията, тогава ще се освободиш от страха, но и от кесията ще се освободиш.
Ти, ако не станеш слуга, никога не можеш да се научиш да работиш. Ако едно лозе не го копаят грозде не дава.
Доброто има добри последствия, лошото и тук и където и да е има лоши последствия. Та сега каквото сте правили в миналото сега се печете. В източните народи за камилата имат 5000 думи.

Разговор

Езерата, 18.VIII.1935 г.
Ако си богат и при тебе дойде един беден да му помогнеш, а ти му откажеш, но ти един ден ще изпиташ неговото положение. Ти като богат имаш една малка възможност, не да отнемеш страданията му, а да ги малко облекчиш.
В нас Бог воюва за нас. Страданията, изпитите, то са само едната страна. Само един кратковременен живот, той ще страда.
Някой път имаш някоя скръб, дойде някой човек и скръбта ти отминава. А някой път си радостен, дойде някой при вас и вие ставате скръбен.
Един проповедник, ако се кара с друг проповедник, той е своенравен светия.
Онзи, който е минал през голямата скръб е разбрал вече Любовта. Христос научи в страданията, какво нещо е Любовта. Той научи по кой път може да се избави света. Може без страдания, ако имаш любовта. Защо ти е Любовта, за да се освободиш от страданията. Като добиеш Любовта, ще отидеш да помагаш на другите. Има мъчнотии, които разрешения в никои книги не можеш да намериш. Ти като страдаш, ще дойдеш до една граница извън тялото и ще влезеш в Любовта. Мъчениците пяха, когато ги горяха. Любовта е по-силна от страданията на плътта.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...