Jump to content

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том VI


Ани

Recommended Posts

СНИМКИ И БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ

tom60722.jpg
Снимка № 1.
Петър Дънов в Богословското училище в Свищов. Виж том V, № 204, стр. 531.

tom60723.jpg

Снимка № 2.
Петър Дънов в село Хотанца. Виж том II, стр. 99.

tom60724.jpg

Снимка № 3.
Петър Дънов студент в САЩ. Виж том II, стр. 99

tom60725.jpg

Снимка № 4.
Учителят Дънов в София. Виж том II, стр. 99

tom60726.jpg

Снимка № 5.
Учителят Дънов в Русе. Виж том VI, стр. 702.

tom60727.jpg

Снимка № 6.
Първите ръководители на Братствата в България, 1919: 1. Захари Желев - Казанлък. 2. Манол Иванов - Варна. 3. Панайот Ковачев - Стара Загора. 4. Иван Дивитаков - Търново. 5. Димитър Добрев - Сливен. 6. Тодор Стоименов - София. 7. Петко Епитропов - Пловдив. 8. Христо Тончев - Казанлък. 9. Константин Иларионов - Търново. 10. Никола Ватев - Русе.

tom60728.jpg

Снимка № 7
. Ръководителите на Братствата, на Изгрева, 1927 г., Изгрев. Легнали - Йордан Новаков, Манол Иванов, Васил Константинов. Седящи - Минчо Сотиров, Асен Райчев, Никола Ватев, Начо Петров, Петко Епитропов, Стефан Мандов, Стою Чолпанов. Стоящи - 1. Михаил Стоицев. 2.... 3. ... 4. Жеко Вълканов. 5. Слави Камбуров. 6. Георги Константинов. 7. ... 8. Иван Калканджиев. 9. Христо Тончев. 10. Георги Марков. За № 6 и № 7 виж „Изгревът", том III, стр. 343 - 345.

tom60729.jpg

Снимка № 8.
Учителят с братята в Русе. Седнали - Никола Ватев, Учителя, Петко Епитропов. Стоящи - Георги Димитров, Васил Константинов, Тодор Ковачев, Георги Константинов, Йордан Новаков.

tom60730.jpg

Снимка № 9.
Учителят с братя и сестри в гр. Русе. Отгоре, първи ред - Кунка Ковачева, Петранка Чернева, Стою Марков, Георги Димитров, Стефка Новакова, Васил Константинов, Тодор Ковачев, Йордан Новаков, Георги Константинов, Анастасия Янакиева, Лина Димитрова, Атанас Рогев. Втори ред - Паша Теодорова, Никола Ватев, Учителят Дънов, Петко Епитропов. Трети ред (седнали) - 1. Блага. 2. ... 3. Никола Балтова. 4. Софка Явашева.

tom60731.jpg

Снимка № 10
. Учителят на обяд в Русе. 1. Лина Димитрова. 2. Георги Димитров. 3. Сийка Сиракова. 4. Анастасия Янакиева. 5. Йордан Новаков. 6. Георги Константинов. 7. Васил Константинов. 8. Петко Епитропов. 9. Николина Балтова. 10. Софка Явашева. 11. Учителят. 12. Петранка Чернева (изправена). 13. Никола Ватев (изправен). 14. Петър Ватев. 15. ... 16. Василка Караджова. 17. Веселин Ватев. 18. Рашко Марков. 19. Йордан Марков. 20. ... 21. Велко Петрушев.
Link to comment
Share on other sites

tom60732.jpg

Снимка № 11.
Цанка Екимова, Боян Боев, Учителят, Янка Симеонова.

tom60733.jpg

Снимка № 12.
Учителят играе Паневритмия на Изгрева.

tom60734.jpg

Снимка № 13.
Учителят на Изгрева.

tom60735.jpg

Снимка № 14.
Изгрева. Учителят. От дясно е Кина Рангелова.

tom60736.jpg

Снимка № 15.
На Бивака. Учителят, Цанка Екимова, Нейчо Георгиев - горе.

tom60737.jpg

Снимка № 16.
Учителят на Рила, в подножието е лагерът.

tom60738.jpg

Снимка № 17.
Разговори с Учителя. От ляво е Нейчо Георгиев.

tom60739.jpg

Снимка № 18.
На Рила. Екскурзия с Учителя. Отпред - 1. Наталия Чакова. 2. Стоянка Илиева. 3. Петра. 4. Буча Бехар. Отзад - 5. Мара Савова. 6. Савка Керемидчиева. 7. Елена Григорова. 8. Савов. 9. Учителя. 10. Иван Кисьов. 11. Теофана Савова. 12. Крум Няголов.

tom60740.jpg

Снимка № 19
. Весели разговори с Учителя на Рила. 1. Отпред, отляво със сламената шапка е Елена Каназирева. 2. Над шапката е Николина Шарова. 3. Станка Тотева. 4. Учителя. 5. Зад него с белия шал е Димитрина Атанасова. 6. Стоянка Илиева.

tom60741.jpg

Снимка № 20
. Учителят показва охльова на спиралата. Спиралата е завършена и са означени със стрелки четирите посоки. 1. ... 2. ... 3. Цеко. 4. ... 5. ... 6. Стоянка Илиева. 7. Славчо Печеников. 8. Влаевски. 9. Ирина Кисьова - част от силует. 10. Катя Зяпкова. 11. Савка Керемидчиева. 12 ...
Link to comment
Share on other sites

tom60742.jpg

Снимка № 21. На беседа. Учителят, а пред него е Савка и Паша.

tom60743.jpg

Снимка № 22. Учителят говори. Отпред стенографките Савка и Паша.

tom60744.jpg

Снимка № 23. Учителят играе Паневритмия на Рила.

tom60745.jpg

Снимка № 24. Крум Въжаров, Бертоли и Учителят.

tom60746.jpg

Снимка № 25. Симеон Арнаудов, Учителят, Белева, д-р Жеков, Неделчо Попов.

tom60747.jpg

Снимка № 26. Васил Константинов

Снимка № 27. Георги Константинов.

Снимка № 28. Златка Константинова

Снимка № 29. Велик Константинов

tom60748.jpg

Снимка № 30. Йордан Новаков

Снимка № 31. Петър Филипов.

Снимка № 32. Тодор Ковачев.

Снимка № 33. Наталия Чакова.

Link to comment
Share on other sites

tom60749.jpg

Снимка № 34. Крум Въжаров.

Снимка № 35. Георги Сотиров.

Снимка № 36. Йорданка Колева.

Снимка № 37. Донка Илиева.

tom60750.jpg

Снимка № 38. Петър Камбуров.

Снимка № 39. Марин Камбуров.

Снимка № 40. Никола Гръблев

Снимка № 41. Русава Стойчева.

tom60751.jpg

Снимка № 42. Жеко Вълканов.

Снимка № 43. Пенка Краева.

Снимка № 44. Геновева Жекова.

Снимка № 45. Емилия Михайловска.

tom60752.jpg

Снимка № 46. Люба Стойкова.

Снимка № 47. Анка Венкова.

Снимка № 48. Марийка Харизанова.

Снимка № 49. Колю Йорданов.

tom60753.jpg

Снимка № 50. Гита и Кина Рангелови.

Снимка № 51. Велико Марашлиев

Снимка № 52. Марийка Марашлиева.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...