Jump to content
Ани

II. ПИСМА НА УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ДО СТЕФАН ТОШЕВ

Recommended Posts

II. ПИСМА НА УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ДО СТЕФАН ТОШЕВ

София, 21/III 1911 г.

Люб. Тошев,

Получих писмото ви. Добрите желания се осъществяват само когато се прилагат в живота. Послушанието е важен елемент в развитието на душата. Само когато человек се научи добре да употребя за своите слухови органи, тогава става владетел на съкровищата на мъдростта. Ухото, това е символ на един велик Божествен принцип. При развитието на душата трябва да се урегулират двата полюса на човешкото Битие. Това са сърцето и умът. Сърцето трябва да стане чисто, а умът светъл. Само тогава животът може да добие своя вътрешен смисъл. Всички добри и лоши зародиши се гнездят в сърцето и от там започват своето нашествие в държавата на человека. Първата необходимост е преобразованието на сърцето. Добрите чувства, светлите мисли това са носители на человешкото спасение. Те са вестители на Божията благост и милост към онези, които го търсят с всичката си душа. Когато ме потърсите с всичкото си сърдце, ще ме намерите, казва пророкът. И казва Господ, ако думите ми пребъдат във вас и вие пребъдете в мен, каквото попросите, ще ви бъде. Животът е едно велико училище и всичките неща в тоя свят са принадлежности на това училище, в което служат за упътвание на учащите ся в него. И всеки, който прилежава, придобива. Може после да ви дам сведения.
Ваш

П. К. Дънов

Търново, 21/ VI 1911 г.

Люб. Ст. Л. Тошев.
Получих вашето писмо. От книгата,"Науката и възпитанието" засега нямам у себе си екземпляри. Поръчал съм за няколко и кога ми ги изпратят, ще ви пратя. За тревите ще поговорим кога се срещнем. Той е въпрос обширен и иска се време. Имам предвид да посетя Севлиево, но кога ще може да сторя това не мога да кажа. Аз ще се побавя в Търново, ако ви се удаде случай, може да дойдете към края на този месец или пък в началото на август. Тогава можем да поговорим по-надълго върху някои въпроси, които засягат бъдещето на человешката душа. Тази мисъл ще я туря в следующата форма: Сърце без чувства, ум без мисли, дух без вяра, са като воденица без вода, кандило без масло и птица без крила. Подвизавайте се в добрия път. Бъдещето е на добрите хора. Да укрепне вашата вяра и религията за вас да стане един вътрешен опит и Бог една вътрешна необходимост за вашата душа, тъй както светлината на физическия свят е необходима потреба за окото. Ваш верен

П. К. Дънов

Адресът: К. Иларионов (запасен капитан)

Търново, 7/ VII1911 г.

Люб. Ст. Л. Тошев,
Получих вашето писмо от 24.06. Нещата, когато се нареждат по своя естествен път, само тогава имат стойност и цена в себе си. Следвайте по пътя. Той е път на вечни благословения, в него има всичките условия за развитието на душата и повдиганието на духа. В тая Виделина вий ще разберете чрез вътрешен опит дълбокия смисъл на живота. Ще придобиете онзи вътрешен мир, който ще внесе радост и веселие в душата ви. Когато дойдете под прямото ръководство на Духа на Христа, вий ще схванете съществената разлика между теоретичното схващане и опита. Теоретичното, това е на ума, опитното това е на сърцето. Затова казва един от пророците. „ опитайте и вижте, че Господ е благ." Запример, ако ви дам следующите геометрически фигури (фиг. 1) външното схващане ще бъде едно, а вътрешното друго: Съвременната наука изучава само външните форми. Тя мяза на человек, на когото се даде една добра книга, на която той почва да изучава нейната подвързия, след това големината на нейните букви и техните цветове, и се спира там, без да вникне в съдържанието на писаното.

Izgrew_13_4.png

Ваш верен:

П. К. Дънов

София, 10/X 1911 г.

Люб. Ст. Л. Тошев,
Получих твоето писмо. Аз наскоро се завърнах тук. Ще имам предвид вашето желание и ако е волята на Небето и на Господа, който нарежда тия работи, ще ви бъде според вярата. Имайте търпение и всичко ще си дойде на своето време. Има доста спънки, които трябва да се отстранят от пътя на духовното повдигание на тоя народ. За книги не съм разглеждал още. Ще видя, ако намеря такива, които могат дари бъдат полезни, ще ви изпратя. Работете усърдно и Господ ще ви даде повече виделина. Направете сърцето си олтар за Божествена любов (Христа), душата си храм на Господния Дух, ума си слуга и Духа си съработник с Господа в Неговото дело. Бъдете готов винаги да се подвизавате за идванието на Неговото Царство на земята.
Моя поздрав на вашите приятели.

Ваш В. В.

П. К. Дънов

Търново, 2/XII 1911 г.

Люб. Тошев,
Получих вашето писмо. Засега мога да ви дам само това наставление. Пазете сърцата си чисти, умовете си безкористни. Имайте пълна вяра и Господ ще ви направлява стъпките. Да ви не смущават противоречията. Всяка работа в тоя свят си има свойте спънки и само постоянството и усърдната молитва могат да подтикнат душата напред към разбирание вътрешния смисъл на живота. За да може да се придобие правилно общение с духовния свят, трябва душевна чистота. Чистите по сърце ще видят Бога. Не пресиляйте нещата. Започнете с вашата опитност, която имате. Там гдето се намерите в затруднение Аз ще ви помогна. Наставления лично мога да ви дам само за някои работи. Следвайте засега според наставленията си дадени. Не се безпокойте за бъдещето. Дръжте изобщо събранията си в тайна и не ги правете достояние на голям кръг. Дръжте се в близко съприкосновение с църквата. Бъдете мъдри в свойте постъпки. Все, що попросите. което вярвате, ще ви бъде.
Моя поздрав на всички.
Ваш Верен

П. К. Дънов /Мистичният подпис/

Пловдив, 11/II 1912 г.

Господин Ст. Тошев
Учител в село Кръвеник, Севлиевско
Люб. Тошев,
Получих вашето писмо. Проверявайте нещата. Всичко онова, което облагородява душата, повдига ума, усилва вярата, дава място на истината. Любовта е от Бога. Гпедайте съдържанието да съответствува на формата. Бог е любов и щом пребъдваме в тая любов, истината е в нас и ний сме свободни. Когато сърцето е чисто, душата светла, умът възвишен, пътят на живота е ясен. Бог да ви благослови и ви пази. Аз ще се постарая да ви съдействувам.
Моя поздрав на всички ви

Дънов

Г-н Ст. Тошев Учител, Севлиево.

1913

Мир на небето и радост на земята.
Г.С.Ц.[1] Н.Ц.С.В.[2] К. Дънов

Август 1912 г.

Люб. Ст. Л. Тошев,
Получих писмото ви. Вий елате на 14 ав. И няма да съжалявате.
Вий сте поканен и поканата ще ви се даде, когато дойдете. Ще разберете реда на нещата. Ако ви се случи спънка, съобщете ми.
Ваш верен

П. К. Дънов

Забележка от Ст. Тошев: Това писмо е от началото на м. август 1912 г.
 
Писано от Търново. Учителят ме кани за събора в Търново.

Покана за събора 1912 г.:

В.щС.

П. Р. н. Г. И. X. С. Б. [3]

15 А. Т.[4]

*

София, 9 мар. 1913

Люб. Ст. Тошев,
Получих вашето писмо, а така също и и мелата. Засега чакай, когато се срещнем, аз ще ви дам някои обяснения върху предмета като как може да я употребявате и кому може да я препоръчате. За себе си може да направите опит, сдъвквайте листата и гълтайте сока и вижте какво влияние ще ви окаже. След това ми съобщете наблюденията си. Може да е варено и да употребявате варената вода за няколко време и пак да наблюдавате какъв ефект ще произведе върху душевното ви състояние. Надявам се да сте добре. Мирът вече иде и могат да се очакват добрите влияния на небето. Господ урежда добре всичко.

Ваш верен

П. К. Дънов

София, 10 Април 1913г.

Люб. Ст. Тошев,
Получих пратката ви с „Имела" а така също и двете ви писма. Върху зададените въпроси в писмото ви оставам да ви осветля, когато се срещнем. Въпросът е чист от характер окултен. А окултните неща се предават словом по- добре, отколкото чрез писмо. И трябва да се направят много опити. На първо място което мога да ви кажа е, че имела има сила да възобновява нервната енергия. Това става по закона на еднаквите причини, които в разни обстановки произвождат действия положителни и отрицателни. Тоест една причина, която става инструмент да създаде една болест в човека, същата причина в друг случай става инструмент да се излекува същата болест. Едно голямо противоречие от гледището на съвременната наука. Повидимому така се гледа но да стана по- ясен. Човек, който прави грешки като свободна воля е и човек, който прави добрини като свободна воля. Значи волята у човека е силата, която прави и добро, и зло. Произвожда здравето и създава болестите. Това ви го навождам просто като пример, за да може по аналогия да съдите за самата скрита истина, която от невежите е покрита с девет покривала. Който знае да снема разумно тия покривала, той намира това, което търси. Вий си варете по малко и употребявайте сутрин и вечер на гладно сърце, а може понякой път и след ядене. Наблюдавайте вашето душевно състояние.
Моя поздрав на приятелите там.
Ваш верен

П. К. Дънов

Възстановяванието на нервната енергия в живота на земята е най-важна.

София, 6.VI. 1913

Люб. Ст. Тошев,
Получих вашето писмо. Ще ви осведомя ако отида. Търново мина под кръщение, каквото не помни в историята. Има загадки, които остават нерешени. Но всичките неща в природата си имат своя смисъл и всички събития своя израз. Такъв е законът, който води човешките съдбини. Страдания, смърт, раждане, възкресение.
Ваш верен

П. К. Дънов

София, 26 Август 1913

Люб. Ст. Тошев,
Получих вашето писмо. За тълкуванието на съня ще оставим за друг път да говорим. Вий ще бъдете тъй добър ако ви е възможно да съберете от имелата плодът с листата без големите клонове и то от дъб. Ще направим опит с плод и листата й. И то сега, през есента може да стане доста успешно. Ако ви се удаде, ще я доставите в София.
Надявам се да сте получили препоръчаното писмо. Сега е време за по- сериозна работа.
Ваш верен

П. К. Дънов

София, 14 юли 1914

Люб. Ст. Тошев,
Елате на 10 Август в Търново. Пишете ми ще ли можете. Отговора си пратете в София да зная. С поздрав В. В.[5]

П. К. Дънов

Бургас, 23/I 1915

Г-н Ст. Тошев Владайска 45, София Л. Т.
Изпълнете тъй, както ви е казано. Добър привет. 20 февр. В. В.

П. К. Дънов

Покана за събора 1914 г.

Търново, 1914

Среща на Веригата Т. ще стане на 10 Август

Покана за събора 1915 г.:

4. VIII 1915

У.[6]

/Свещеният подпис/

Търново, февруари 1915 г.

Люб. Ст. Тошев,
Любомир да бъде името. Това е казаното отгоре. Привет вам и на домашните ви. В. В.

П. К. Дънов

Варна, 10.03.1918 г.

Вий сторете всичко, що се отнася до вас, а Ний ще ви помогнем да се уредят всичките ви работи по най-добрия път, който е за доброто на вашата душа. Дръжте дълбоко мисълта в себе си: първом Царството Божие и Неговата правда, всичко друго ще ви се приложи. Домашния ви въпрос да ви не смущава. Времето с всичко се справя. Идеята ви за Трявна не е лоша. Но в живота онова, което фактически става, е най-доброто. Изпращам ви наряда за 9 март, който може да извършите и на първия ден на Великден. Препишете си го и го дайте и на Г-жа Ватева. Ако двама с В. Ватева намерите някой подготвени в Русе, може да им го дадете да го изпълнят. Ако не, да остане само за двама ви.
Даванието да е със задложение да го изпълнят по Бога.
Може по-нататък да ви пиша, дръжте ме в течението на общия вървеж.
Моя поздрав вам.
В. В. Ж. К. В. О. [7]

П. К. Дънов /Свещеният подпис/

Варна, 10.03.1918

Редът на 9.22. П. Р. Ж.[8]

1918 Март

Ставане в четири, приготвяне.
Почване.
1. С Добрата молитва, с размишление върху 12 точки, съдържащи се в нея.
 
2. Прочитане на Истината и размишление върху основните мисли на беседата.
 
3. Спомняне на всички братя, сестри, приятели. Пожелаване Божието благословение да почине на тях. Да изпълни Господ Мой и Господ ваш тяхните души, умове и сърца с всяко утешение, радост и веселие на Благия си Дух. Да разберат смисъла на Любовта, която е Бог изявен в живота. Да разберат и проумеят съдържанието на Вярата, която е чистият Дух на живота. Да схванат образа на Надеждата, която е живата Божествена Душа, облечена в своята Божествена дреха, служителка на Бога Живаго в Неговия Храм.
 
4. Прочитане на лозинката и Отче наш.
„Моето благословение и благословението на Господа Бога на всичката пълнота да пребъде с вас и с всички по лицето на земята сега и през всичките времена на Неговото Царуване."
Амин тъй да бъде.

/Свещеният подпис/Ж. К. В. О. [9]

София, 27.02.1919

Ст. Л. Тошев
Ул. Гоадски часовник 7, Русе
/Подадено от П. Ив. Гумнеров. ул. Опълченска 66/
Л. Ст. Тошев,
Писмото ви получих. Сумата да стои у вази, докато се уреди въпросът. Всичко, което по човешки се урежда, по човешки свършва, а което се урежда по
Бога, то се добре завършва. Засега всичко почти по човешки свършва. Нека изтече мътната вода, да дойдат светлите времена на Божията Благост и Любов. Тогава всичко ще се завършва добре.
Вие може да вземете всяка длъжност, която не създава лоша карма, да ви не довежда в стълкновение с ближните ви. Вървете по Бога. Само така животът се благославя. Някои от сегашните длъжности не са за подвизающия се в пътя на съвършенството. Общо тъй стои по принцип въпроса за заеманието на длъжност, а в частност вие сам ще си го разрешавате. Там; гдето Божественият промисъл ви поставя, стойте и не се блазнете от външността на видимите придобивки. Онези, които във войната придобиха, сега го повръщат като нездрава храна. Да имате Виделината на Духа.
В. В.

/Свещеният подпис/

Търново, 25.08.1920 г.

НАРЯД

1-ий ден, 19.08, четвъртък

1. Размишление.
Да благодарим на Господа за всичко, което ни е дал досега.
2. Благославяй душе моя Господа.
3. Добрата молитва.
4. Благословен Господ Бог наш.
5. Отче наш.

2-ий ден, 20.08, петък

1. Добрата молитва.
 
2. Размишление.
За идването на Духът Божий (Христовия Дух) в нас, който да ни просвети и изяви дълбоките тайни, скрити в Бога.
3. Лозинката.
4. 91 Псалом.
5. Хвалата.
6. Благославяй душе моя Господа.
7. Отче наш.

3-ий ден, 21.08, събота

1. Отче наш.
2. Размишление
Да се въдвори Божията правда на земята във всичката нейна пълнота. Да осени първом всичките домове. Да вдъхне в сърцата на верующите Божествената радост, да я възприемат във всичката нейна красота и да я приложат във всичката нейна хубост и пълнота.
3. Благославяй душе моя Господа.
4. Пътя на живота.
5. Добрата молитва.

4-ий ден, 22.08, неделя

1. Отче наш.
2. Размишление.
За преуспяване на Царството Божие в нас и около нас. Да премахне Господ всичките препятствия от пътя на своето царство.
3. Лозинката.
4. Благославяй душе моя Господа.
5. Молитва на Триединния Бог.
6. Добрата молитва.

5-ий ден, 23.08, понеделник

1. Добрата молитва.
2. Размишление.
За възрастване на Божествените мисли в нашите умове. За пробуждане на Божествените чувства в нашата душа. За освобождаването ни от всичките остатъци от нашите минали съществувания.
За приемането на Божествения живот.
3. Молитвата на Духа.
4. Пътят на живота.
5. Молитвата на царството.
6. Отче наш.

6-ий ден, 24.08, вторник

1.Добрата молитва.
 
2.Благославяй душе моя Господа.
 
3.Размишление.
 
За въдворяване на пълната Божия любов между всичките братя и сестри по лицето на земята.
 
За възцаряване на истината в нейната пълнота между нас. Да изпълни Господ всичките свои добри намерения, които от началото е предопределил според своето благоволение.
 
Да бъдем верни всички на своето призвание, да изпълним благата му воля с всичкото си сърце.
 
Да възлюбим Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.
 
Да възлюбим всички наши братя, сестри и наши ближни, както собствената си душа.
 
4.Отче наш.

7-ий ден, 25.08, сряда

1. Добрата молитва.
 
2. Размишление.
 
Върху всичките размишления от първите шест дни.
 
 
3. Отче наш.
 
Няма любов като Божията любов.
Само Божията любов е любов.

/Свещеният подпис/

Свищов, 31.01.1921

Любезни Ст. Тошев,
Получих вашето писмо. Вашият семеен въпрос ще се разреши в добър смисъл щом всичко назрее и кармата ви стигне до своя краен предел. Не е важно само да се съберете, но да можете добре да живеете и да се разбирате и да вървите и двама в Божествения живот. Вий ще бъдете добър да ми съобщите резултатите на вашето ходение в Севлиево. Аз дойдох набързо тук. Бях задължил няколко души приятели от Русе да ви съобщят. Но понеже те мислили, че ще стоя по-дълго време в Русе. отлагали. Аз съм много занят и с работи посторонни, които отнемат времето ми по някой път да го посветя за нещо по- съществено. За всичко, за което сте ми писали, аз го имам предвид. Тук колко време ще стоя, не мога да ви кажа. Възможно е да бъда до в неделя и може да тръгна по-рано. Ще зависи. От тук мисля да се спра в Търново за малко време. И от там може би да замина за София. Когато имате най-удобното време, елате да се видим. Вий сте още под закон и ще трябва добре да нареждате вашите работи. Бъдете умен. Както е казано. На съвременните хора трябва да им се говори на техен разбран език. При това не трябва много да им се дава, да не би да се преситят. Пресищане и отвращение заедно вървят.
Засега вашите работи добре вървят и за бъдеще още по-добре. Временните изпитания, това са придобивки за духа. Христовият път е отличен. Новата наука ще отвори тайните на битието. Старата земя и старото небе със своите разбирания ще си отидат, и Новата Земя, която сега се формира и Новото Небе, което се съгражда, ще се явят на Новото Човечество.
Само Божията любов е любов.

Дънов /Свещеният подпис/

София, 28.03.1921

Любезни Ст. Тошев,
Получих вашето писмо. Вий добре мислите. Нека да е късно, но да се завърши със закона на Любовта. Казва се: любовта дълготърпи, не дири своето си; тоя закон и от двете страни трябва да се спази. Вашата другарка сега учи тоя закон. И тя ще се убеди, че този е най-добрият път в живота. А ти подвизавай се съзнателно постоянно в тоя път. Учи се и ти. Вади поука от опитността на другите. Правият живот дава прави резултати. Сега е време благоприятно да се изправи всичкото минало. За да сте готови да възприемете бъдещето, което носи благословенията на Царството Божие. Изпращам ви един икземляр от Новото Човечество. Когато излязат и другите бележки, ще ви изпратим. Бъдещето ви носи по-широк простор за работа полезна. Следвайте вътрешно искрено чистосърдечно с пълна вяра истината. Бог благославя такъв труд.
С. Б. Л.

Дънов /Свещеният подпис/

София, 08.03.1922

Любезни Ст. Тошев,
С приносящия ви изпращам един екземпляр от беседите.
Желае да успявате.
9 ще посрещнете както друг път[10].
Ний ще ви пишем по-после.
Поздрав вам и на дома ви.
Само Божията Любов.

/Свещеният подпис/

София, 08.04.1925

Любезни Ст. Тошев,
Последното ви писмо е получено. Вий в провинцията се развивате, както колониите на някоя велика държава. Вашият сън е интересен. Той представлява донякъде духа на българите. Даже и в духовните хора понякой път се зараждат най-оригиналните идеи. Но в живата природа все е отмерено и разумно. Там гдето има някое отклонение от правилата на тия велики закони на същества във възходяща степен, които правят някои малки пертурбации. Надявам се да успявате. Трябва жива вяра и непреодолима велика душа. Човек трябва да е готов да се жертва за Бога всякога и с оная вътрешна пълнота. Само онзи, който това разбира, може да се повдига и да бъде благоугоден на небето.
Господ да ви даде потребното.
Моя Мир да бъде с всички вас там.
Само Божият любов.

/Свещеният подпис/

05.05.1932

Любезни Тошев,
Животът е училище, в което човек добива онова, що Бог е вложил в него. Онова, което е ставало във вашия дом, е за добро. Сега е мрачкаво, после ще стане светло. Любовта покрива много прегрешения.
Поздрав вам и на дома ви.
С. Б. Любов.

/Свещеният подпис/

---------------------------------------------------------------

[1] Господ на Силите е Царят
[2] Небесното Царство със Сила се взима
[3] Винаги ще съм предан раб на Господа Исуса Христа, Син Божий
[4] 15 Август, Търново
[5] Ваш Верен
[6] Учителят
[7] Ваш Верен. Жив е Който Ви Обича
[8] Пролетно Равноденствие на Живота
[9] Жив, Който Ви Обича
[10] 9 март е стар стил, новият е 22 март

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×