Jump to content
Ани

5. ПИСМА ОТ ПЕТКО ЕПИТРОПОВ

Recommended Posts

5. ПИСМА ОТ ПЕТКО ЕПИТРОПОВ

Ст. София, 10.03.1923 г.

Любез. бр. в Господа,
Н. Л. К. П. Б. Л.*
По нареждание
Тази годишното посрещане и отпразнуване на астрологическата година - 9- ст. -ст. (22 н.ст. март) ще се извърши в следующия ред.
А. Преди обяд
Молитвено общо събрание, по уставения ред досега със следната добавка:
1/Да се прослави името Божие на земята; да се изпълни Волята Божия и да се въдвори Царството Божие на земята в неговата пълнота.
2/ Да премахне и разсипе Бог всички ония врагове и разпръсне всички лоши мисли, желания и действия, които пречат и спъват Божието дело.
З/Да привлече Бог своите избрани синове като работници на святата си нива. Да излее благодатната си струя от Любов, Мир и Хармония в техните души и сърца.
Да дойде просвета в техните умове и да се яви Божията виделина в техните очи, за да извършат Благата Му Воля на земята.
4/ Да благослови Бог през тази година всички засети храни, всички зеленчуци и плодни дървета с изобилие.
Забележка:
Това се отнася само до свободните от работа братя и сестри.
Б. След обяд.
1. При повторение на предобедната молитва с горната добавка пункт от 1 - 4.
Начало - между 6 - 7 часа вечерта.
2. Обща братска вечеря от варено жито и плодове - начало 8 часа вечерта.
Поздрав душевен на всички братя и сестри от любезния ни Учител.

С бр. поздрав

В. В. П. Епитропов

София, 15 май 1930 год.

Любезни брат Ст. Тошев.
Н. Л. К. П. Б Л. С. П. Б. Л. Е. Л [1]
По нареждане изпращам Ви 3 екземпляра от новото мото, което ще се произнася при сутринната молитва в сряда и неделя преди Отче наш. Това нареждане се отнася само за братята от школата - ученици, сестрите няма да вземат участие в него. значи не трябва и да знаят. Ще образувате групи по трима, а дето не достигат може да бъдат и двама братя, като само в сряда и неделя не се събират групите и при сутринната молитва ще го произнасят, на всички групи ще определите часа. когато ще се събират всички едновременно.
Когато някой брат отсъствува вън от града, пак в същия час ще се направи нареждането, като мислено ще присъствува в групата, а тъй също и останалите братя мислено ще го имат помежду си, че присъствува духом в групата, та по този начин връзката ще бъде запазена.
Като дойда, ще Ви дам допълнително упътвание.
Моля. съобщете ми със затворено писмо за направеното и колко групи сте образували.
Поздрав от любезния ни Учител на всички братя и сестри.
С братски поздрав.
Твой

П. Епитропов

София, 9 август 1930 год.

Опълченска 66

До братята ръководители на Обществото Всемирно Бяло Братство

Н. Л. К. П. Б. Л. С. П. Б. Л. Е. Л.

Любезнии брат Ст. Тошев.
По нареждание: Съобщава Ви се. тазгодишната братска среща ще стане в центровете на съответните кръжоци за членовете на Всемирното Бяло Братство в следните дни и ред:

Първи ден, на 19-ий август 1930 г., вторник

В 5 часа сутринта събрани в салона на братството, а започване в 5 часа и 30 минути. 1) Добрата Молитва. 2) Лозинката. 3) Отче Наш и 4) Четене 5 глава от "Ев. Матея".

Втори ден, на 20-ий август 1930 г., сряда

В 5 часа сутринта събрани в салона на братството, а започване в 5 часа и 30 минути. 1) Добрата Молитва. 2) Пътя на Живота. 3) Отче Наш и 4) Четене 6 глава от „Ев. Йоана'

Трети ден, на 21 -ий август 1930г., четвъртък

В 5 часа сутринта събрани в салона на братството, а започване в 5 часа и 30 минути. 1) Добрата Молитва, 2) Молитва на Царството. 3) Отче Наш и 4) Четене 7 глава от „Ев. Лука ".
Всяка сутрин ще се започва с 1) Началото бе Словото. 2) Благословен Господ Бог наш и при свършване на молитвата и четивото с песента Бог е Любов. По възможност да се пее тихо и хармонично.
През трите съборни дни ще се размишлява на групи след обед по прочетените съответни глави от Евангелието за всеки ден. Общ обед ще има през трите дни в салона на братството.
Наредете да се съобщи туй нареждане по селата на околията Ви, там. гдето има кръжоци.
Поздрав от любезния ни Учител на всички братя и сестри в Господа.
Божията Любов носи пълния живот.
Умолявате се да съобщите за получаванието на настоящето.

Ст. София, 9 август 1930 год.

Любезнии брат Ст. Тошев.
Н. Л. К. П. Б. Л.
Съобщавам ти. че след 25 того ще има брат. среща от Ръководителите от България, само за три деня в София. Поканвате се да присъствате. За деня, в които ще стане срещата, ще ти съобщим допълнително, та си приготви отпуск да бъдеш готов.
Б. Л. Н. П. Ж. [2]
С братски поздрав:

П. Епитропов

София, 28 юлий 1931 год.

До братята ръководители на Обществото Всемирно Бяло Братство

Н. Л. К. П. Б. Л. С. П. Б. Л. Н. П. Ж. [3]

Любезнии брат Ст. Тошев,
По нареждание:
Съобщава Ви се да представите списък до 8-ми август т.г. на тези братя и сестри, които са готови да работят за Господа доброволно по вътрешен подтик, да са готови да пожертват всичко за делото Божие. Да са в мир и хармония с членовете на братството.
Тези братя и сестри, заедно с ръководителите, ще дойдат в София на братската среща, като за датата и одобрените приятели от Учителя ще се съобщи допълнително, на които тогава ще съобщите да се приготвят и тръгнат.
Всеки ще вземе със себе си дрехи за нощуване и посуда за хранене и канче за чай, а палатки тук ще се приготвят на Изгрева - срещата ще трае пет дни.
Тазгодишният събор ще стане в центровете на кръжоците, както миналата година, като за ръководителите ще се дадат тук нужните наставления и упътвания, тъй също и датите на съборните дни.
Ще изпратите списъка с писмо препоръчано до „Опълченска" 66.
Поздрав от любезния ни Учител на всички братя и сестри.
С братски поздрав:

П. Епитропов

[1] Няма Любов като Проявената Божия Любов. Само Проявената Божия Любов е Любов.
[2] Божията Любов носи пьлния живот
[3] Няма Любов като проявената Божия Любов. Само проявената Божия Любов носи пълния живот.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×