Jump to content

Recommended Posts

Практическа Кабала

На няколко пъти споменах, че върху практическата Кабала има много малко литература. Но все пак има някои практически методи, с които си служат кабалистите да въз- действуват на силите на природата, за да работят в тяхна полза. Затова се казва, че практическата Кабала е всъщност магия, която чрез известни методи въздействува и на астралните сили и ги заставя да работят в полза на мага.
Библията съдържа в себе си много тайни от окултен и мистичен характер. Тези тайни са покрити с тройно покривало, съответно с тройния смисъл на йероглифическия език, на който се написани Свещените книги. Практическата Кабала дава ключ за разбиране на този език чрез три метода, за които споменах по-рано, които носят следните имена: Нотарикон, Темура и Гематрия. Накратко ще изложа в какво се състои всеки от тези методи.
Нотарикон учи, че в отделната дума се заключават други думи. Всяка буква на дадена дума може да бъде развита в цяла дума, започваща с тази буква. После всяка буква в еврейския език има свое название и всяка буква на това название може да бъде развита в цяла дума. От началните, средните и крайните букви на една или няколко думи може да се образуват нови думи и предложения.
Всяка дума може да бъде разделена на няколко части, всяка от които може да има самостоятелно значение. При такова деление средната буква понякога се удвоява, а понякога към първата или втората дума се прибавя нова буква. Така например, ако вземем еврейската дума шамаим, която значи небе, написана с еврейски букви, ако прибавим в началото еврейската буква алеф, то ще се получи думата еш-маим, което значи огън-вода, която означава същото, каквото означава думата азот у алхимиците и „телесм" на Хермес Трисмегист.
Темура учи, че размествайки буквите на една дума, може да се получат една или няколко нови думи, заключаващи в себе си скрития смисъл на основната дума. Кабалистите са създали цяла таблица на такива размествания, носещи названието цируфим. Към Темура се отнася и взаимното разместване на буквите в една и съща дума, носещо названието гилгул. Като пример за това може да послужи Великото Име Йехова - йод-хе-вау-хе, чрез което всичко е създадено и което съдържа в себе си четирите основни начала. Разместването на буквите на това Име показва съчетанието на тези четири начала и техните взаимни отношения. От 4-те е възникнало 12. И тук може би лежи ключът за разбирането на зодиака, който играе такава голяма роля в астрологията. Може също вместо една буква от азбуката да се постави друга, вместо първата последната и т.н.
Темура предлага няколко начина на разместване на буквите, за които няма да се спирам сега.
Гематрия. Най-сложният и най-труден начин за разкриване йероглифичния смисъл, но затова пък той се явява най- плодотворен в своите резултати.
Всяка от 22-те еврейски букви съответствува на определено число. Първите девет букви съответствуват на простите числа, следващите девет съответствуват на десятките и останалите на стотиците. Така всяка дума съответствува на определено число, като полученото сложно число съответствува на буквите на тази дума. Също така цели стихове могат да бъдат приведени към едно число. Общото мистично правило на тази цифрова Кабала се заключава в това, че тези думи, изразени чрез едно и също число, имат вътрешно сродство помежду си. Затова, получавайки от една дума число, можем да го разложим на нови думи, съблюдавайки гореозначеното правило. В гематрията лежи ключът към ономантичната система в астрологията.
Друг важен отрасъл на практическата Кабала е така наречената пневматика. Тази част на Кабала изисква пълно очистване и просветление на човешкия дух, стремеж към сливане с Бога. Човек става обиталище на Божествените сили и жив орган, чрез който тези сили по мистичен път се предават на света. Такъв човек навсякъде помага за преуспяване на доброто и победа над злото. Това влияние се достига по пътя на потопяване на душата в благоговейно съзерцание на Свещените Имена. Защото тези Имена са израз на Божествени сили. А великият окултен закон гласи: подобното се притегля от подобното.
Във всяко практическо действие трябва да имаме твърда опора в Бога, казват кабалистите, и вътрешно направление на душата. Който с твърда, непоколебима вяра произнася Свещените Имена или стихове от Библията, в които се срещат тези Имена, той може всичко да постигне. При това Имената, съобразно с целта, се съединяват и се произнасят по различни начини. За тази цел е достатъчно да се произнесат Имената на седемте велики и могъщи духове, стоящи пред трона на Всевишния или 72-та гении, управляващи сферата на проявения свят. Малцина притежават тайната на Великото и Страшно Име и умеят да го произнасят.
Тези имена, начертани по особени синтетични закони, образуват тези прочути талисмани, на които се приписва чудотворна сила. Истинските кабалисти знаят, че само вярата съставя живата сила в тези магически формули.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×