Jump to content

51. ПЕНТАГРАМЪТ В ПАНЕВРИТМИЯТА


Dela

Recommended Posts

51. ПЕНТАГРАМЪТ В ПАНЕВРИТМИЯТА

От цялата Паневритмия, най-трудно се усвоиха фигурите на Пентаграма. Вечерно време на полянката на Изгрева, осветена от 1000-ватовата електрическа лампа, почвахме да разучаваме фигурите на Пентаграма, но завършвахме все с неуспех.

Минаха много дни и Учителят вечер пак излизаше и караше братята Симеон Симеонов, Галилей Величков, Данко Симеонов (с кларинета) да свирят мелодията на Пентаграма, а другите братя и сестри -да образуват фигурите на Пентаграма в движение. Докато се изсвири пет пъти, какви фигури заемаха главата, ръцете и краката.

След много упражнения спазването на фигурите се усвои и сутрин започнахме да играем и Пентаграма. Отначало го свирехме и играехме три пъти, защото играчите се уморявали, но Учителят отбеляза, че всяка двойка трябва да стане глава, ръце и крака, а това става, когато упражнението се изсвири пет пъти.

Паневритмията започваше да се играе напролет, от 22 март. През цялото лято се играеше всяка сутрин, а на 22 септември се прекратяваше. През зимата се правеха първите шест упражнения, които бяха дадени от Учителя на 19 август 1922 г. на събора във Велико Търново. В неделя сутрин, след като завършваше Утринното слово, вън на полянката се играеха първите шест оригинални упражнения. Това се правеше и след лекцията на Общия окултен клас в сряда сутрин и след лекцията на Специалния клас в петък сутрин. Останалото време през седмицата всеки си ги играеше у дома.

Понякога Учителят притуряше към 6-тях основни упражнения и допълнителни упражнения. Целта на допълнителните упражнения бе да се засегнат различните органи на човешкото тяло, да се раздвижат, защото, неупражнявани, органите се атрофират, отслабват. Учителят обясняваше, че всички упражнения трябва да се правят съсредоточено и съпроводени от дълбоко дишане. Когато се правят упражненията, ако не се правят концентрирано и с дълбоко дишане, те вредят на здравето на човека. „Правете упражненията съсредоточено и с дълбоко дишане, за да се ползвате от тях" - бяха наставленията от Учителя. Дълбокото дишане лекува 100 % всички болести.

Когато се създаваше Паневритмията, Учителят даде да наредят текст. А Учителят е дал мелодията. Стоянка Илиева и някои други се опитаха да наредят текст, обаче текстът на Олга Славчева беше най-подходящ, всички го харесаха и той се прие от всички и от Учителя. Всичкото е на Олга.

ВК: Имаше ли някой, който да изпълнява най-хубаво Паневритмията? Имаше ли някой, който да я изпълнява соло? Вие пеехте ли или само свиреха? А вие, музикантите, играехте ли? Пееха ли Паневритмията, когато играехте? Някой да е изпълнявал соло добре? ПГ: Много хора идваха от града за Паневритмия и същевременно пееха и затуй Учителят нареди да напечатат текста ниско, защото цигулките свирят много високо. Те свирят октава високо. ВК: А мелодията да бъде написана по-ниско, две октави по ниско ли? ПГ: Не, една. Казвам, Учителят създаде Паневритмията и за пеене. ВК: А и за пеене. ПГ: Имаме издадена цялата Паневритмия една октава по-ниско - за пеене. Понеже тя, Паневритмията, се свири много високо. И да може някъде, където няма музиканти, да си я пеят и да си я играят.

ВК: А някой да е пял соло Паневритмията? От тези певци кои бяха най-добри по това време? Певици бяха Кисьова, Веса Несторова, Катя Грива. Кои бяха най-добрите? ПГ: Как да кажа, Олга Славчева създаде думите на Паневритмията, а също и пееше. Кисьова, тя пък сядаше на пианото и ги свиреше.

ВК: Заминаха си тия хора. ПГ: Заминаха си всички. Ще ти изсвиря „Първият ден на пролетта", после ще ти я изпея. Имаш ли време да слушаш?

ВК: За теб винаги имам време. Нали затова съм дошъл при теб - да разпитвам, да разказваш, да слушам и да записвам. Това ми е работата днес и утре.

ПГ: В тетрадката съм записал следното:

I. Първият ден на пролетта - 22.III.1933 год.

V. Тъкане - 5.V.1933 год.

VIII. Побеждаване - 5.V.1933 год.

Това са датите, когато сме изучавали Паневритмията.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...