Jump to content
Ани

I. ЧИСЛОТО 13

Recommended Posts

I. ЧИСЛОТО 13

1. Настоящият том на „Изгревът" носи числото 13. Това число не можеше да се прескочи. Учителят Дънов е говорил много за него. То съдържа много голяма разрушителна енергия и може да разруши всеки, който се докосне до него. А защо? Частите, които се съдържат в числото 13, не са обединени, а действуват самостоятелно и действуват в различни посоки и всяка една част може да влезне във всеки човек и да го разруши. Единствено законът на Цялото обединява частите на числата.
 
2. Как да се разреши този въпрос с числото 13? Като се съберат числата 1 + 3 = 4. А това е квадрат с четири стени. А квадратът според Учителя е геометрична фигура с най-големи противодействия и сили на противопоставяния. Как се примиряват силите в квадрата? Разрешението е чрез диагоналите на квадрата, когато силите могат да разчупят квадрата. И двата диагонала да се направят на две успоредни сили; едната успоредна линия е човешкият живот, а другата е Невидимият свят и връзката му с него.
 
3. Учителят Дънов дава един метод за разрешение на числото 13 от Бялото Братство, дадено от древността, той се съдържа в псалом 133. Този псалом има две части.
 
Първата е изказана с много ясни думи и толкова ясни, че остават и досега неразбрани, а те са:
„Ето колко е добро и колко угодно
Да живеят братя в единомислие."
Но какво означава „единомислие" - ще се спрем по-късно и по-подробно. (Виж в „Изгревът", том XII, стр. 152, „Наставление", точка IV.)
Втората част е символична. И тя е неразбрана за онези, които не знаят, че в древността, когато е трябвало да се получи посвещение, са ги помазвали със свещено миро. То се е изсипвало върху косата на главата и то се е стичало по брадата. Онзи, който е помазвал, е първосвещеникът. А първосвещеник е онзи, в който е Святият Дух. Той помазвал с миро и освещавал чрез Духът Святий, който е в него и преминава чрез мирото върху главата на посвещеният. Това означава общение с благодатта на Святия Дух, който съединява душата на людете с лицето на Бога.
„Духът на Господа Иеова е върх мене,
Защото Господ ме помаза,
За да благовествувам на смирените.
Проводи ме да изцеля съкрушението в сърце,
Да проповядвам освобождение на пленниците
И на затворниците отваряне на тъмница."

(Исайя, гл. 61, ст. 1)

Само онзи е помазан, върху когото е Духът Господен Иеова. Само помазаникът Божий може да освобождава пленниците на греха и да пусне затворените от княза на този свят на свобода. А свободата се отнася за човешката душа, която прави и има връзка с Бога. Само за нея. И за никой друг!
Помазанието е от Святият Дух, той се излива свише, както скъпоценното миро по косата и главата Ааронова. Той, Аарон, бе рожденият брат на Моисея, и той бе посветен за пръв велик свещеник по Божие повеление. И то когато с брат си Мойсей възлезе на Синайската гора, за да види Славата Божия, като огън пояждащ. И той там бе посветен чрез Славата Господня, която излизаше от Бог
Иеова чрез Духът Господен и той стана първосвещеникът на Израиля. Първосвещеникът е онзи, който сваля Святия Дух върху главите на людете. А Израел е духовният Израил, воден от Духът на Иеова.
4. Кой може да чете, да произнася псалом 133? И да се възползва от него? Само онзи, който е помазаник, онзи, който е помазан от Святия Дух и който има връзка с Духа.
 
5. Учителят Дънов дава разрешение на стиха „Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в Единомислие". Къде и как могат да живеят в Единомислие?
 
Само пред лицето на Бога! Защо? Защото интересите на частите и на личността не могат да се примирят един с други. Те могат да се примирят само в Цялото, пред закона на Цялото.
 
6. Всяка част има определено място в Цялото и всеки човек има своето място, т.е. в Бога той живее. Този закон се отнася не само за личността, но и за духовния живот и за физическия живот на човека, както и за самото човешко общество.
 
7. Само със съзнателна молитва, с непреривен стремеж на душата си, човек може да се свърже с Бога, да работи заедно с Бога чрез неръкотворната връзка на Духът Божий. И тогава ние ще живеем за Бога, а Бог ще живее за нас. Така се изразява целокупният живот на всички хора и същества - небесни, земни и подземни.
 
8. Братя в Единомислие може да има само в Един и Същий Дух. Духът на Истината иде от Словото на Всемировият Учител на Вселената Беинса Дуно. Духът е Истий, който беше в Моисея, като Слава Господня, Духът е Истий, който беше в Христа, като Христова Слава. Духът е Истий, който беше в Учителя Дънов и чрез Святия Дух бе дадено Словото Му за идното человечество от шестата раса.
 
9. Братя в Единомислие може да има само когато имат Един и Същий Учител. Това е Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно. Амин.
 
10. Братя в Единомислие стават чрез вътрешното Единение между людете само чрез Христовия Дух. А Той се носи от Словото на Учителя Дънов.
 
11. Само ученикът има връзка със Словото на Учителя Беинса Дуно. Пряка - чрез Слово и чрез Дух.
 
Само ученикът има връзка с Бога чрез Словото на Учителя Беинса Дуно.
 
Само ученикът може да живее с другите ученици, управлявани от Духа на Словото на Учителя Беинса Дуно, в общност на братя в Единомислие. Единомислие чрез Духът на Словото. Амин!
 
Духът на Единението, който обединява земята и Небето, съединява человека земен с Небето и го сътворява на человек небесен. Само Духът на Единението и на Обединението съединява человеците небесни в Духа Христов. И чрез него с Бога.
 
12. Само человекът небесен изяви, че има Един Бог, Един Учител, Едно Слово и Една Школа. Само человекът небесен може да живее с другите подобни нему, като братя в Единомислие. Единението се извършва само в Духът Христов.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×