Jump to content

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XIII


Ани
 Share

Recommended Posts

СНИМКИ И БЕЛЕЖКИ

КЪМ СНИМКИТЕ „ИЗГРЕВЪТ", ТОМ XIII

„Ето колко е добро и колко е угодно

Да живеят братя в единомислие"

Псалом 133

Но в Един и Същий Дух!

Пред лицето на Бога!

И в името на Бога!

tom130797.jpg

1. Стефан Лазаров Тошев от град Севлиево, роден 1886 г., починал 1978 г.

2. Д-р Иустина Разворович Халачева и д-р Димитър Гр. Халачев - зъболекари в град Свищов.

3. Семейството на д-р Димитър Халачев и съпругата му Иустина с дъщерите им Саша (правата) и Надка (седналата) в град Свищов.

4. Надежда Димитър Катранова - Конова и д-р Иустина Димитър Халачева от град Свищов - в годините 1909-1910 г.

tom130798.jpg

5. София, Изгревът, на Паневритмия на поляната. На преден план са Надежда Конова и Иустина Халачева

7. Търново. Среща на братски семейства около 1918-1920 г.

Прави на последния ред: 1. Анчо Анев. 2. Нешка Анева. 3.... 4....5. Никола Ватев. 6. Стефан Тошев, сложил дясната си ръка върху лявото рамо на Петко Епитропов.

Втори ред, седнали на столовете: 7.... 8. Ватева. 9. Елена Иларионова. 10. Константин Иларионов. 11. Петко Епитропов. По-напред пред Ватева е Явашева, а пред Петко Епитропов е Марийка Тошева. Детето с букет маргаритки най-ляво е Любчо Тошев, а мъжът с брадата, легнал сред децата най-отпред, е Явашев от град Русе. Снимката е правена в периода 1918-1920 г.

tom130802.jpg

6. София, Изгревът, на чешмата, Иустина Халачева с дъщеря си Саша Халачева.

tom130800.jpg

8. Стефан Тошев - седналият в средата с ордена „За граждански заслуги" всред служители на Гражданския съд, направена на 29.12.1932 г. послучай заминаването му за прокурор при Кърджалийския окръжен съд.

tom130799.jpg

9. Трима съидейници през 1909 г. в село Кръвник, Севлиевско. Вляво седнал е Тодор Илиев - секретар бирник в село Кръвеник, живял в къщата на поп Иван, оцелял от Априлското въстание, сега превърната в музей. В средата прав е Стефан Тошев - учител в местното училище от 1907-1911 г. Вдясно е Събчо Мичев Дряновски с калпака, с потурите и антерията. На масата е положена Библия.

tom130801.jpg

10. Д-р Благовест Тошев, син на Стефан Тошев, подготвил отпечатания материал за баща си.

tom130804.jpg

11. Паша Теодорова в ранните си години.

tom130803.jpg

12. На Изгрева всред младите борчета, трите стенографки: Савка Керемидчиева, Паша Теодорова и Елена Андреева с жилетката.

tom130805.jpg

13. Пред вратата на бараката „Парахода" на Изгрева - Паша Теодорова, Елена Андреева и Савка Каремидчиева, седнали с беседи в ръце.

14. На Изгрева, на поляната Паша приведена пише на пишущата машина, а встрани Елена Андреева на малка масичка дешифрира беседи.

tom130806.jpg

15. На Изгрева, Паша Теодорова играе Паневритмия, с бялата блуза.

16. Паша Теодорова и Учителя с Братството в град Русе:

Изправени най-отзад: 1. Кунка Ковачева. 2. Петранка Чернева. 3. Стою Марков. 4. Георги Димитров. 5. Стефка Новакова. 6. Васил Константинов. 7. Тодор Ковачев. 8. Йордан Новаков. 9. Георги Константинов. 10. Анастасия Ковачева. 11. Лина Димитрова; 12. Анастас Рогев. Кунка (1) е жена на Димитър Ковачев. Стефка (5) е жена на Йордан Новаков. Васил Константинов (6) и Георги Костантинов (9) са братя. Дина (11) е жена на Георги Димитров. Софка (4) е жена на Иван Явашев.

Втори ред отзад напред: 1. Паша Теодорова, изправена. 2. Никола Ватев, седнал. 3. Учителят Дънов. 4. Петко Епитропов.

Трети ред отпред седнали: 1. Блага. 2. София Попова. 3. Николина Балтова. 4. Софка Явашева.

tom130807.jpg

17. На Рила. Учителя на гости при сестра Белева.

Отляво: 1. Мирчо, ръководител на Братството в гр. Петрич. 2.... 3. Белева с бяла рокля, наметнала се с вълнена жилетка. 4. Таня Икономова, съпруга на Кирил Икономов - музикант. 5. Учителят. 6. Детето е Цветан Капитанов, син на Невена Капитанова. 7. Паша Теодорова с молива в ръка.

18. На Рила. На Молитвения връх. Учителят на утринна беседа. До него Паша Теодорова със сивата жилетка.

tom130808.jpg

19. Рила. Молитвеният връх. Учителят, а до него Паша Теодорова стенографира, облечена със сива вълнена жилетка.

20. Рила. Молитвеният връх. Учителят, а до него Паша Теодорова стенографира с наведена глава.

tom130809.jpg

21. Рила. На Молитвения връх. Учителят, а до него Паша Теодорова стенографира.

22. На Рила при второто езеро.

Прави: 1. Катя Грива. 2. Буча Бехар. 3. Петра Марангьозова. 4. Олга

Славчева. 5. Боян Боев. 6........................... 7. Стоянка Илиева (права). 8.... 9. Димитрина Антонова. 10. Савка Керемидчиева. 11. Паша Теодорова.

Седнали: 1.... 2. Елена Андреева. 3....

tom130810.jpg

23. На Рила: 1. Атанас Николов. 2. Паша Теодорова. 3. Елена Андреева. 4. Учителят Дънов. 5. Савка Керемидчиева (права). 6. Катя Зяпкова (права). 7. Цанка Екимова (седнала).8. Дора Карастоянова (седнала).

24. На Изгрева пред „Парахода": 1. Хилда - в шлифера, съпруга на Васко Искренов. 2. Димитрина Атанасова. 3. Паша Теодорова. 4. Елена Андреева.

tom130811.jpg

25, 26, 27,28. Гена Папазова разказва спомените си.

tom130812.jpg

29. Петър Говедев - убитият баща на Милка Говедева през 1923 г.

30. 31. Милка Говедева в Букурещ.

32. Милка Говедева като абитуриентка.

tom130814.jpg

33. Милка Говедева на 4 години с майка си Ана Каролева и баба си Елиница, която държи сестра й Вяра.

tom130813.jpg

34. Милка Говедева е първата вляво с политзатворнички в Централния затвор - София.

Link to comment
Share on other sites

tom130816.jpg

35. Милка Говедева на Изгрева, на поляната до Учителя. От дясната страна на Учителя Дънов е Катя Грива, между двамата е Милка Говедева усмихната, отляво на Учителя е Николина Балтова, която пее с останалите.

tom130815.jpg

36. На Изгрева. Изпращане на Учителя за Мърчаево 1944 г., влизащ в леката кола. Зад Учителя, от дясната му страна, е Николина Балтова, а от лявата му страна усмихната е Милка Говедева.

tom130817.jpg

37. Милка Говедева на преден план в средата, полегнала на дясната си страна заедно с Братството на Бивака на Витоша. До нея е Тодор Маринчевски.

38. Милка Говедева на Витоша с разперени ръце за полет във висините.

tom130818.jpg

39. Учителят, Теофана Савова, част от главата й, Мария Граблашева и Анриета Маркова вдясно.

40. Учителят и Анриета Маркова на Изгрева.

tom130819.jpg

41. Магдалина Попова, Учителят, Ганка Парлапанова и Катя Грива на Изгрева.

42. Лидия Соломонова Аладжем, род. 9.03.1911 г.

43. Лидия Соломонова Аладжем.

tom130820.jpg

44. Магдалина Григорова.

45. Русин Сираков.

46. На Изгрева пред приемната на Учителя: 1. Райна Калпакчиева. 2.Генчо Алексиев - художник. 3.Стоянка Илиева. 4.Катя Грива. 5.Асен Арнаудов. 6. Учителят. 7.Ирина Кисьова. 8.Мария Граблашева. 9.Севда Николова. 10. Дора Савова. 11. Кольо Йорданов.

tom130821.jpg

47. Художникът Генчо Алексиев (първият) с братята на Изгрева пред бараката на Борис Николов: 1. Генчо Алексиев. 2. Георги Радев. 3. Елиезер Коен. 4. Никола Нанков. 5. Стефан Дойнов. 6.Христо Цонзоров - с шлифера. 7. Цанка Екимова. 8. Борис Николов. 9. Юрдан Екимов.

52. На Паневритмия: 1. Борис Шаров. 2. Лазар Опев. 3. Панталей Крайчев Карапетров - третият и най-високият с бялата риза.

tom130822.jpg

48. Вяра Христова.

49. Дилка Куманова.

50. Панталей Карапетров.

51. Божислава Пантелеева Карапетрова.

tom130823.jpg

53. Кирил Николов Мишков, род. 1887-1959 г.

54. Стоянка Петкова Мишкова, род. 1880-1970 г.

55. Тройка Кирилова Мишкова - дъщеря на Кирил и Стоянка Мишкови. Виж „Изгревът", том X, стр. 741-742. Николина Кирова Попова е също дъщеря на Кирил и Стоянка Мишкови.

56. Никола Гръблев.

tom130824.jpg

57. Златка Константинова - дъщеря на Георги Константинов - виж „Изгревът", том VI, стр. 386, N 4.

58. Полк. д-р Стефан Щерев.

59. Йорданка Жекова - виж „Изгревът", том VII, от стр. 584-627.

60. Георги Илиев - съпруг на Донка Илиева. За него виж „Изгревът", том VI, от стр. 516, N2.

tom130825.jpg

61. Тодор Маринчевски и д-р Димитър Костов (отзад) - зъболекар, на второто езеро на Рила 1939 г.

62. Димитър Кочев.

63. Роза, Цветка и Асенчо, деца на Анастасия Джамджиева.

tom130826.jpg

64. Цветана Щилянова 1920 г., на 17 години.

65. Цветана Щилянова 1933-1934 г. след завръщането й от Париж.

66. Цветана Щилянова през 1961 г.

67. Цветана Щилянова през 1965 г.

tom130827.jpg

68. Асен Щилянов - братът на Цветка.

69. Роза - сестрата на Цветана и съпруга на Юрдан Симеонов (Данко). Виж „Изгревът", том VIII, стр. 597.

70. Цветана Щилянова през 1950 г.

71. Цветана Щилянова през 1975 г.

tom130828.jpg

72. Цветана Щилянова и съпругът Емануил.

73. Братовчедките Любка Харалампиева Джамджиева и Цветка Михайлова Щилянова.

tom130830.jpg

74. Учителят, 14.02.1934 г. - портрет от Цветана Щилянова

tom130829.jpg

75. Учителят говори - портрет от Цветана Щилянова.

Link to comment
Share on other sites

tom130831.jpg

76. Учителят: Скица от Цветана Щилянова.

tom130832.jpg

77. Учителят: Скица от Цветана Щилянова.

 

tom130833.jpg

78. Учителят: Скица от Цветана Щилянова.

 

tom130834.jpg

79. Учителят: Скица от Цветана Щилянова.

 

tom130835.jpg

80. Учителят: Скица от Цветана Щилянова.

 

tom130836.jpg

81. Учителят: Скица от Цветана Щилянова.

 

tom130837.jpg

82. Учителят: Скица от Цветана Щилянова.

 

tom130838.jpg

83. Учителят: Скица от Цветана Щилянова.

 

tom130839.jpg

84. Автопортрет, 1918 г. - Борис Георгиев

 

tom130840.jpg

85. Странникът и неговата сестра, 1918 г. - Борис Георгиев

 

tom130841.jpg

86. "Странникът и неговата сестра" с посвещение на Димитрина Антонова - Борис Георгиев

 

tom130842.jpg

87. "Сестра ми Катя", 1913 г., с посвещение на Димитрина Антонова - Борис Георгиев

 

tom130843.jpg

88. "Сестра ми Катя", 1934 г. - Борис Георгиев

 

tom130844.jpg

89. "Странствуващият пастир", 1924-1925 г. - Борис Георгиев

 

tom130845.jpg

90. "Хижа в Алпите", 1913 г. - Борис Георгиев

 

tom130846.jpg

91. "Майчинство", 1922 г. - Борис Георгиев

 

tom130847.jpg

92. "Мировата скръб", 1914 г. - Борис Георгиев

93. "Земетръсът - портрет на Владимир Димитров Майстора", 1928 г. - Борис Георгиев

 

tom130848.jpg

94. "Вечният път", 1919 г. - Борис Георгиев

 

tom130849.jpg

95. "Учителят Дънов", 1923 г. - Борис Георгиев

 

tom130850.jpg

96. Учителят, 12.VIII.1932 г. портрет - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130851.jpg

97. Учителят, 18.XI.1926 г. портрет - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130852.jpg

98. Учителят, 24.VIII.1927 г. портрет - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130853.jpg

99. Учителят, 2.I.1938 г. скица - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130855.jpg

100. Брезичките и извора при Бивака, Витоша, (цветна) - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130854.jpg

101. Брезичките и извора при Бивака, Витоша, скица - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130856.jpg

102. Салонът на Изгрева, скица - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130859.jpg

103. Салонът и Учителя, картина - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130860.jpg

104. Салонът и Учителя - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130862.jpg

105. "От земята към Слънцето" - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130863.jpg

106. Паневритмия "Аум" - Цветана Гатева Симеонова

 

tom130864.jpg

107. Второто езеро с лагера на Рила - Цветана Гатева Симеонова

 

 

137. Учителят пред масата - на стените окачени картини на художници. От Учителя след 4 картини, до ръба на стената, долу седнал се вижда главата на Демитър Кочев - с мустаците.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...