Jump to content
Ани

23. ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ - ФИЗИЧЕСКО И ДУХОВНО

Recommended Posts

23. ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ - ФИЗИЧЕСКО И ДУХОВНО

Един много важен дял от живота на Изгрева създаде и обстоятелството, че ние имахме общ Братски стол, хранехме се всички, заедно с Учителя на обед, а много често и вечер. Организацията на стола беше проста, а стойността на обедите, достъпни за всички. Продуктите се доставяха било от града, било от нашето малко стопанство, което имахме тук. Кухнята ни беше добре съоръжена, където се приготовляваше храната от дежурни братя и сестри. Общото хранене Учителят смяташе за много важен елемент в един колективен братски живот. За храненето Той казваше, че то е най-важната работа: „Хранете се общо, когато сте наедно, макар и всеки отделно да си е донесъл яденето. Всяка обща работа обединява хората, създава една връзка между тях, а яденето най- вече". Затова не само на обед бяхме наедно, но и много често братя и сестри даваха обеди и вечери, а понякога и закуски по повод най-различни техни домашни, семейни празници или пък други по-важни събития в техния живот. Особено тържествено се празнуваха, с добре организирани обеди и вечери, празниците на пролетното равноденствие - първа пролет. Началото на лятото, есента, зимата, а също и именният и рожден ден на Учителя - Петровден. Също така в неделя след беседата от 10 часа, почти всички слушатели, оставаха на обед, тук на Изгрева. Така при тези случаи събрани наедно вън на масите, под разкошните лешници и дюля при хубаво време или в малкият салон, при неблагоприятно, след яденето се провеждаха полезни и приятни разговори с Учителя.
Казал е: „Който е могъл само един път в живота си да яде с Любов и благодарност, той е разбрал смисъла на храненето. Не е въпроса да яде човек разнообразна храна, но той трябва да я яде с Любов и да благодари на Бога, за великото благо, което му е дал. Тогава и най-простата храна е благословена. В хляба се крие Божествен живот. В него се намира Божественият Дух. В житото се крият най-мощните, най-благородните сили в живота. Животът на житното зърно е тъй свещен, както и нашият. Житото е най-чистата храна.
Здравето зависи от правилното хранене. Който има здрави зъби и дъвче добре храната си, не боледува. Ако дъвчеш само на лявата или само на дясната страна, не можеш да бъдеш здрав. Ако широко отваряш устата си при хранене, въздухът пречи на правилното храносмилане, тогава не можеш да бъдеш здрав.
Ако при храненето мислиш лоши работи, критикуваш близките си или негодуваш против живота, не можеш да бъдеш здрав. Ако употребяваш храна, която не обичаш, ти не можеш да се ползуваш от нея. Всяка храна крие в себе си живот, който може да се използува, само ако обичаш тази храна. Добре е, ако не си дояждаш. Нека всякога остава в стомаха ви поне една трета празно място. Това е едно от важните хигиенични правила и трябва да се спазва. Заболее ли човек от артериосклероза, да яде по възможност по-малко и то проста и чиста храна. Да се храни с варено жито, варен ориз и плодове. Разнообразявайте храната си, защото всеки вид храна, съдържа специфични енергии, необходими за организма ви. Всеки плод, носи нещо Божествено в себе си, но един от друг се различават. Каквато храна яде човек такъв и става. Вижте какво представляват месоядците. От храната, която ядат те огрубяват и стават жестоки. Гълъбът, гургуличката имат нещо нежно, меко в себе си. Това се дължи на храната, която те употребяват. Онази храна е за човека, която е в състояние да организира силите на неговото тяло. Не може ли да направи това, тогава колкото и да пълнее човек, трупа само материя, без да я организира. Всяка клетка в човешкият организъм, трябва да бъде организирана, жива, за да взема съзнателно участие във функциите на неговите органи.
Това, което се изисква от физическата храна на човека се изисква и от духовната му храна. Следователно, ако мислите, чувствата и постъпките на човека, не вземат участие в съграждането на неговото духовно тяло, те са мъртви. Щом са мъртви, те са вредни.
Има специална храна, чрез която човек може да възстанови паметта си. Има храна, чрез която може да възстанови центъра на възприемане красивото, за развитието на изкуството, поезията, музиката, науката и др. Всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка, които не са в съгласие с великият закон на битието, опетняват човека. Както се храни човек физически, така се храни и с чувствата, мислите и постъпките си. Всеки сам трябва да си направи съчетанието между стомаха и храната, която приема. Ако съчетанието е правилно, човек се чувствува здрав, бодър, весел и готов за всяка работа. Ако съчетанието не е добро, той не се чувствува здрав, жизнерадостен и бодър.
Всяка светла, права мисъл е храна за мозъка. Всяко право възвишено чувство е храна за сърцето. Те са съществени неща, без които Човек няма мир и спокойствие в себе си. Не е добре да яде човек, когато е гневен или пък да се гневи във време на ядене. Забелязано е, че когато яде човек трансформира състоянието си и неразположението му изчезва. За предпочитане е обаче да бъде разположен.
Когато говорим за яденето, за храненето, имайте предвид следното: „Яж когато си гладен. Не сили гладен, не яж. Гладът е първият импулс, който свързва човека с физическият свят. Той е най-добрият приятел на човека, но и най-големия му неприятел, от човека зависи, как ще го приеме и как ще се справи с него".
Природата е определила за всяко същество специална храна. Попадне ли на нея, той ще бъде здрав и ще се развива правилно. Тази е храната, която той обича. Тя отговаря на силите, които действуват в неговият организъм, на неговите мисли и желания. Каквото и да е сложено на трапезата, приемете го с благодарност. Може да има само хляб и сол, благодарете и за това. Хлябът е най-важният елемент за организма. Посолете си хляба, турете малко червен пипер и яжте с благодарност. Ако имате нещо готвено и плодове по-добре ще бъде, но учете се да благодарите за всичко. Когато се храните не мислете за никаква друга работа, освен за яденето. По-важна работа от храненето няма. Постигнете ли това, вие ще използувате храната разумно, а това ще се отрази благотворно върху организма ви. Щом физическото ви състояние е добро, щом сте физически здрави и психически ще бъдете добре.
Не трябва да преяждате, който яде много не дава храна на мозъчната система, Физическото му тяло се развива за сметка на мозъка. За да държи в изправност тялото си, ума и сърцето си човек трябва да готви добре и с Любов. Най-добрият готвач е човек сам да си приготви яденето. Щом нахрани тялото си, той изпраща храна на сърцето и мозъка. От енергиите на тъй приетата храна се създават красивите форми на тялото и на удовете. Който се храни правилно, той има красив строеж на тялото си, красиви очи, уши, нос, уста и т.н. Човек може да бъде красив, само ако енергиите му се разпределят правилно по всички удове. Не стане ли това, едни органи ще възприемат повече енергия отколкото други. На това се дължи остротата на човешкият характер. Всяка дисхармония в организма прави човека сприхав, груб, остър. Изкуство е да се знае, как да се отправят енергиите от стомаха в сърцето и от сърцето в мозъка.
На първо място в съвременната хигиена човек трябва да се научи да се храни, как от малкото да извлече много хранителни вещества. При храненето човек трябва да знае кога да пие вода и как да я пие. Много нездравословни състояния произтичат от лошото пиене на водата. Даже вие, които сте слушали толкова беседи, вземате една чаша вода от 150, 200, 300 грама изпивате я и казвате: „Много хубаво ми стана на гърлото". Но това охлаждане се отразява на капилярните съдове и вследствие нарушението на този закон, хармонията на капилярните съдове в храносмилателната система се нарушава, и храносмилането става мъчно. Имайте като правило: „Винаги пийте водата на глътки. Най-добре пие водата кокошката. Тя като вземе една глътка, вдига си главата нагоре. Кокошката знае как да пие вода, но не знае как да яде. Каквото тя намери, гълта го. Във водата се крият хранителни вещества, наричат се жизнена енергия, която поддържа организма.
Мнозина от вас не вярвате за дишането, не вярвате в пиенето на водата, не вярвате в яденето, а вярвате в церовете. Казвам: „Церовете, това са последното нещо, което човек трябва да употребява. Природата е предвидила за всички погрешки, които човек може да направи, по едно изправление.
Най-добрата храна е тази, която може да се намери навсякъде. Плодовете са най-добрата храна. Всеки плод прилича на хубава съдържателна книга, върху която са работили стотина професори. Ако професорите видят, че ти захвърляш книгата и ти се отнасяш небрежно към нея и те ще ти обърнат гръб. Не е позволено на човека да се отнася с пренебрежение към плодовете. Плодът е фабрика, в която са работили множество съзнания. Следователно, ако не знаете как да се отнасяте с плода, вие влизате в разрез с всички тия съзнания. Няма да мине много време и вие ще изпитате последствията на вашето невнимание и невнимателното отношение към плода. Ние се радваме на благата, но забравяме, че във всяко благо се крие Бог.
Ябълката има отношение към човешкото сърце, на което постоянно говори. Крушата има отношение към човешкият ум. Яжте плодовете и ги изучавайте. Четете написаното върху тях. Четете написаното върху хората, за да ги познаете и възлюбите. Когато ядете плодове, не е хубаво да ядете и семето. Не яжте семената на плодните растения.
Някои майки без да познават научно въпроса за храненето, като видят, че децата им се неразположени дават им такава храна, която да повдигне духът им, да ги разположат. Това лесно се постига с плодовете. Децата обичат плодовете и за това с тях лесно се трансформират състоянията им. Всяка форма, всеки плод има специфично предназначение. Чрез плодовете природата дава възможност на хората да трансформират състоянията си. На малките деца, бозайничетата, природата трансформира състоянията им чрез майчиното мляко. На онези, които лазят - чрез играчките, чрез плодове и бонбони, а на онези, които са проходили вече чрез плодовете. Последната категория деца най- много обичат плодовете. Към тази категория се отнасят повечето хора на Земята. Те са стъпили вече на краката си и трябва да се отнасят съзнателно към живота. Консервираните плодове са загубили голяма част от своята хранителност. Плодовете са не само храна, но и в много случаи служат и като лекарство. Ако дробовете ви са слаби и умът ви не работи, яжте грозде, то лекува дробовете. Какво дават дренките? Ако сте без характер и отпуснат, като ядете дренки, придобивате устойчивост, издържливост в характера. Те доставят желязо в кръвта. Бих желал да имате устойчивостта на дренките. Сушени боровинки помагат при разстроен стомах. В боровинките силата им седи в онзи, черният цвят. Понеже растат на високо място, съдържат доста Прана, ако се вземат, действуват добре на стомаха. Ципицата, която обвива ореховите ядки, съдържа достатъчно йод. Яжте орехи и не се страхувайте, те заместват употребата на йода.
Някои храни не са хигиенични, нека вземем свинското месо. Щом ядеш свинско месо, свинската клетка ще стане част от вас. Свинщината ще стане част от тебе. Ти вече не си човек, но си една свиня. Ти имаш свински подтици в себе си. Клетките на свинята са много индивидуализирани, те са мързеливи, не обичат да работят. И най-после мързелът от свинята е дошъл у тебе. Тя е много разположена след като се наяде, да влезне в тинята, приятно й е да се търкаля. Хората, които ядат свинско месо всякога боледуват. Свинската клетка причинява по- голяма пакост, отколкото могат да свършат някаква полза, някаква полезна работа. Като знаеше това Мойсей забрани на евреите да ядат свинско месо.
Ако ядете постоянно кокоше месо, ще станете много щестлавни, каквато е кокошката. Тя като снесе едно яйце, ще окряка орталъка. За нисшите животни местната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, местната храна е вредна, тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитащи, с които човек се храни.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×