Jump to content

XX. БЪЛГАРИЯ ГОРИ, ЗАПАЛЕНА ОТ БЪЛГАРИ ПО ПЛЪТ, НО ЧУЖДЕНЦИ И ВРАГОВЕ ПО ДУХ. БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗРУШАВА.


Ани
 Share

Recommended Posts

XX. БЪЛГАРИЯ ГОРИ, ЗАПАЛЕНА ОТ БЪЛГАРИ ПО ПЛЪТ, НО

ЧУЖДЕНЦИ И ВРАГОВЕ ПО ДУХ. БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗРУШАВА.

1. В отдел XVIII, написахме как Духът на Заблуждението разрушава Паневритмията, като променя чрез своите слуги текста, музиката и движенията.
 
2. В отдел XIX предоставихме „Как да се запази чистотата на Паневритмията" от Величка Няголова, която единствено на присъствувалите 800 души на 7-те рилски езера защитава Паневритмията, като всички без изключение я смятат за луда. А те свестните 800 човека играят променена Паневритмия, за която са били предупредени за това. Така че тези 800 човека се оказаха слуги на Духа на Заблуждението и врагове на Учителя, факт е!
 
3. В „Изгревът" том XIII, стр. 810-812 рагледахме „Принципите на Паневритмята и Силите на разрушението, чрез Духа на Заблуждението".
 
4. В „Изгревът" том XIII, стр. 812-815 описахме „Какво направи Духът на Заблуждението чрез Силите на разрушението с филма за Паневритмията". Там разказахме за въпросния филм за Паневритмията съхраняван от Анина Бертоли, който ми бе обещан да ми се предаде. Той попадна в семейство Гобо, които не ми го дават с архива, а го предават на Павел Желязков с един куфар снимки, който го взимат и не го връщат досега. Копие на този филм на видеокасета преминава в Русия, а от там се прехвърля в България. Този видеофилм започва да се върти от последователите на Учителя, филмът е озвучен с класическа музика, отделните кадри са отрязани. Този филм е правен по идея и настояване на Анина Бертоли, която идва в София, за да може да го показва на французите как се играе истинската Паневритмия. Той е правен от Георги Парлапанов, промит е тук в София, но не е озвучаван. Озвучаван е във Франция от враговете на Паневритмията и от слугите на Духа на Заблуждението. Целта му е от ясна по-ясна. Чрез разпокъсаните кадри от упражненията в Паневритмията да се направи пробив и „врата" или „порта" в кръга на Паневритмията, за да може да влезат вражески сили противни на Духа на Паневритмията. И успяват, защото с предоставения филм, отделните упражнения не са изиграни до края. А това в никакъв случай не биха го сторили онези, които са я играли, защото за тях е кощунство, нито това е направил онзи, които е заснел Паневритмията и го е пратил. Това е Георги Парлапанов, той е женен за дъщерята на Надя Жекова, сестра на Жечо Панайотов. Това са хора от Братството и в онези години никой не би посмял да реже от кадрите. А даже и на най-големия враг в България, не би му хрумнало при упражненията да премахне музиката на Учителя за Паневритмията, и да сложи класическа музика. Това са престъпници и врагове на Учителя, живеещи във Франция и техните представители в България. Доказателствата са налице. Изкарали са го видеокасета.
 
5. И сега този филм е изпратен от руснаците нарочно в България, за да извърши за втори път предателство и чрез изрязаната Паневритмия и класическата музика да се задействуват силите на Разрушението в България. И това се случва.
 
6. В „Изгревът" том XIII, стр. 815-825 подзаглавие „Защо руснаците не купуват оригиналното Слово на Учителя Дънов" съм разгледал как са нещата, всъщност и кой управлява всички тези събития. А това е Духът на Заблуждението. Единствено аз от цяла България организирах, финансирах от 1990-1999 два концерт-рецитала за Мисията на Славянството и на Русия по Слово на Учителя Дънов и по Негова музика. Организирах през 1990 и през 1999 г. „Призванието на Учителя към българите и славянството - на концерт-рецитал. И това спаси Русия от вътрешна революция и заангажиране във война с азиатските й съседи. И вместо да предадат материалите от архива на Анина Бертоли на мен предадоха ги на враговете на славянството и на Русия. Това е факт и доказателствата са налице.
 
7. Разрушителните сили се задействуваха първо в България, после се затъмни целокупното му съзнание и се започна великото разрушение на България. Първо започнаха да я палят. Запалваха умишлено горите още през 2000 г. и цяла година горите горяха. Защо ги горяха? Понеже те бяха държавни и започнаха да ги предават на частни лица бивши собственици, и поради озлобление почнаха да ги палят умишлено и да ги горят. Като ги палеха и изгаряха, остявяха овъглени иглолистни дървета, които отсичаха и изнасяха в Гърция и ги продаваха на безценица, но някои забогатяха от това. По това време правителството криеше, че са умишлени палежите. Чак през 2001/2002 г. това бе официално признато. Така България гореше, палиха я българи по плът, но чужди по дух и врагове по дух. А причината бе, че българското целокупно народностно съзнание се разцепи и разруши от Разрушителните сили, задействувани чрез видеокасетата за Паневритмията с отрязаните кадри и променената и заменена музика на Учителя за Паневритмията с класическа музика. Ето това е Истината. Но това разрушение сега ще се върне в Русия и тя ще провери какво значи да се атакува България - която трябва да бъде държавата на Духа за делото Славянско чрез Словото и музиката на Учителя Дънов. Ще провери. България горя през 2000 г., горя по същия начин през 2001 г., гори сега и през 2002 г. Палят я и тя си гори. Остана без гори, остава без въздух, остава без вода. Целта е да стане като пустиня. И в това направление - всичко сполучва. Умишлено и целенасочено.
 
8. За да документираме всичко това и да докажем, че не е измислица от нас, предоставяме две извадки от списание „Гора". Списание за екология и горско стопанство. Едното е апел, а второто е статистика на горските пожари през 2000 г. Същото положение е и през 2001 г. Същото е и през 2002 г.
 
9. А като капак на цялото това разуршение можем да споменем, че докато българите палиха горите си, нивите си, ливадите за да отмъстят на някому, то последователите на Учителя Дънов по същото време 2000 г. промениха
 
Паневритмията на Рила и играха променена Паневритмия. Така наливаха масло в огъня. С променената Паневритмия те увеличаваха дисхармонията в българските умове и разрушението придоби големи размери. Ето това е Истината. Разбрахте ли кой запали България, която гори три последователни години. Разбрахте ли кой запали фитила на разрушението и в Русия. Ще си го проверите, как действуват окултните закони на дисхармонията. Непроверени и неизпитани няма да останете.
 
10. А за доказателство ще предоставим част от един апел публикуван в сп. „Гора" бр. 7 от 2000 г.
 
А по-нагледно ще се запознаете с горските пожари в една таблица публикувана в сп. „Гора" бр.9от 2000 г. стр. 11. Прави впечатление, че се крият причините за пожарите. Крият се от правителството, не смее да признае, че българите сами си палят горите. Ако го признае, трябва да го обясни защо е така. И започва да се укрива. Пример: дават се 900 неизвестни причини за палеж, а те са известни и се знаят, че са умишлени. Дават се 184 палежи по небрежност. А се знае, че по небрежност няма палежи, няма случайни пожари, защото те са умишлени. Всеки, който пали огън знае, че го пали за да изгори нещо. И когато не го угасва знае също, че при тази суша ще запали гората. Така че всичко е умишлено. Няма пожари по небрежност от млади и стари. Има палеж за да изгаря.
 
Тук се дават 126 пожара от палене на стърнищата. Кога се въведе това нещо? Навремето българите като ожънат нивите, прибират снопите с ожънатата пшеница, есента изорават стърнищата и я правят на угар. Така престоява през зимата и през пролетта садеха на нейно място царевица, слънчоглед. Редуваха - една година се садеше с жито, а друга година след угара с царевица. Така се повтаряше 9 години, а на 10 година нивите се изораваха на угар и се оставяха да почиват. Една година не се садеше нищо. Така работеха българите със земята си. Та дойде това време при социализма и комунистическата власт да палят стърнищата. И тогава въведоха правилото, когато се пали стърнищата преди това да се изоре с трактора една ивица от 3-5 метра околовръст нивите, та да не прескача огъня. Но той прескачаше и тогава обвиняваха тратористите. А след 1990 г. разрушиха т.н. социалистически колективи -ТКЗС и вече се пали на поразия. Не само стърнищата палят. Но вече палят житата преди жътвата, палят прибраното жито, палят за да унищожават всичко. Палят го от озлобление, че едни са вече богати с имоти, а другите бедни. Разруши се българското съзнание. Но кой го разруши? Чрез Паневритмията, която се играе в София и на Рила, променена и чрез филма за Паневритмията, която внесоха тук. Това е причината. Друга причина няма. Ето, вече я знаете.
 
Затова веднъж Учителя Дънов се обръща към последователите му и казва: „Ако българите разберат кои сте вие и че не сте приложили нищо от моето учение, а сте заели мястото на другите, които щяха да го приложат, то с камъни ще ви пребият." Казал го е. И ще дойде времето на камъните. Непременно ще дойде. Няма да се размине. Това да знаете от мен. С камъни ще ви претрепят!
 
11. Таблицата от сп. „Гора", бр. 3 от 2001 г. говори същото макар, че са намалели почти двойно. През 2002 г. пожарите отново се възпроизвеждат от същите Сили на Разрушението. И то чрез ръцете на българите. Духът на Заблуждението ги ръководи. България се разрушава. От 1990-2002 г. разрушиха промишлеността й, заводите, разрушиха селското стопанство, разрушиха училищата и просветата, културата - театри и музикално класически изкуства, здравеопазване. Руши се всичко. А докога? Докато се разруши цялата държава. Това е целта - разрушение поголовно. Управляват ги отгоре, чрез Духа на Заблуждението, както от чужбина, така и оттук. И то чрез ръцете на българите - българи по плът, но чужденци и предатели подух. Разрушават всичко.

НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ

АПЕЛ

ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

Обръщаме се към Вас, сериозно обезпокоени от това, което става през последните 1-2 години с българската природа и гора.
 
През 1999 г. в страната избухнаха 320 горски пожара, като бяха опожарени 82 908,5 дка, от които 36 546,2 дка широколистни гори.
 
Само за 7-те месеца на 2000 г. в горския фонд избухнаха 657 горски пожара, като са опожарени 309 615 дка горска площ, в т.ч. 63 758 дка иглолистни гори; 212576 дка широколистни и 33 281 дка незалесени и нелесопригодни горски площи. В потушаването на пожарите от държавните лесничейства взеха участие 2138 човека, а от ЕАД - 928 човека.
 
В гасенето на пожарите от държавните лесничейства са използвани 71 леки автомобила „Нива", 35 джипове, 129 - УАЗ, 57 товарни автомобила, 24 булдозери, 40 водоноски, 157 моторни триони и други.
България е обхваната в пламъци от всички краища. Горят стърнища, гори, ливади, ниви и къщи на хора, които нямат никаква вина за проявената от други престъпна небрежност, умишлените палежи, за проявената роднинска завист, користни и комерсиални цели.
Ние, българските лесовъди, категорично се разграничаваме от унищожаването на българската природа и нашия вековен лесовъдски труд по създаването на нови гори и отглеждането на зеленото богатство на страната - гората. Противопоставяме се и правим всичко възможно да бъде спряно това безумие по опожаряването на природата на България!

ГОРСКИ ПОЖАРИ Възникнали до 2 октомври 2000 г.

„Гора"бр.9 (2000), с. 11

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЖАРИТЕ ПО РУГ

Izgrew_15_22.png
Izgrew_15_23.png
Izgrew_15_24.png
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...