Jump to content
Ани

VI. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 30.Х.1937 г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛЕДСТВИЕТО ЗА БЯЛОТО БРАТСТВО

Recommended Posts

VI. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 30.Х.1937 г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС

СЛЕДСТВИЕТО ЗА БЯЛОТО БРАТСТВО

До Господина VI Съдия-следовател при Софийския областен съд
(Копие Г-на Прокурора при Софийския областен съд)
Заявление
от
 
1. Минчо Сотиров, запасен полковник, живущ до гара Деветак.
 
2. Зъболекар Михаил Стоицев, живущ в Пловдив, ул. «Болярска» № 16.
 
3. Стоян Русев, бивш столичен учител, детски писател, живущ в квартал «Изгрев».
 
4. Тодор Стоименов, пенсионер, 20-годишен чиновник при дружество «Син- гер», живущ в квартал «Изгрев».
 
5. Петко Епитропов, инспектор на дружество «Балкан», живущ в квартал «Изгрев».
 
6. Алфиеро Бертоли, скулптор декоратор, строител на циментови изделия, живущ в квартал «Изгрев».
 
7. Боян Боев, бивш гимназиален учител, свършил по естествени науки н София и Германия, живущ в квартал «Изгрев».
 
8. Тереза Керемидчиева, домакиня, живуща в квартал «Изгрев».
 
9. Ана Динова, домакиня, живуща в квартал «Изгрев».
 
10. Асен Райчев, запасен подполковник, улича «Руен» № 85, София.
 
11. Инженер Георги Стайков, улица «Иван Вазов» № 34, София.
 
12. Запасен полковник Дечко Бояджиев, бивш военен прокурор, Пловдив, по следствено дело № 284/1936 година.
Господин съдия-следовател,
В свръзка с извършваното от вас следствие относително същността на учението на «Бялото Братство», ние, подписаните членове на това Братство, считаме за свой дълг да Ви дадем някои сведения относно основните положения, които влизат в учението на това Братство, тъй както ние сме го схванали и проверили.
Човечеството преживява неспокойни времена. Рушат се вече не само материални ценности, но и всички духовни такива. Човечеството преживява една всестранна криза: духовна, политическа, материална и пр. Всички ценности са подложени на преоценка. Най-страшното в тая криза е, че - привидно поне - моралните основи на живота са разколебани и хората са в безпътица. И за нас сега е радост и гордост, че тъкмо в този момент имаме едно светло движение в България, което може да изиграе голяма роля и да стане факел, който да освети новия път на братство, на любов, по който човечеството трябва да тръгне, и по този начин да се приложи Христовото учение в неговата пълнота и чистота.
За себе си поне, ние сме намерили в тия идеи една светлина, която осветлява великите проблеми на живота и дава методи за тяхното правилно разрешение. И нашето задание е тая малка светлина, която е огряла нас, да осветлява все повече умове и да съдействува да се реализира един разумен, високо морален и духовен живот на земята.
Учителят г-н Дънов, който носи учението на Бялото Братство, изнася ония дълбоки природни и Божествени закони, които трябва да легнат в основата на обществото, за да имаме правилен и щастлив живот и подем във всички области на живота.
Всичко, което той говори, се стенографира и печата. Досега има повече от сто тома от неговите беседи издадени. Онзи, който ги проучи старателно, както ние сме правили това в продължение на много години, ще види, че това учение дава методи за пълно и всестранно развитие на човешката личност и разцвет на всички способности и заложби, вложени в човешкото естество.
В основите на учението на Учителя г-н Дънов лежи стремежът да се развият всички ценни заложби на човешката душа и впрягането им в работа за културното повдигане на човечеството.
Защото само външни материални реформи са безрезултатни, без хора с нова психика. Само хора със светли умове, благородни и добри сърца, свободни души и със силен дух могат да бъдат творци и работници за изграждане на един разумен живот на земята.
Тия разбирания са легнали в основите на общежитието, което се е създало около Учителя г-н Дънов. Ние сме убедени, че нагодяването на живота в съгласие с Божествените и природни закони е едничкият път за издигането на обществото във всяко отношение. От историята виждаме, че винаги са процъфтявали тия общества, народи и раси, които са живели в съгласие с тия закони.
Ние имаме искрено и горещо желание да бъдем носители на тия идеи и полезни за благото на обществото и цялото човечество, и затова считаме, че не трябва да се обръща внимание на някои клевети и нападки, отправени против нас и нашите съидейници. Защо да се повдигат средневековните религиозни борби?
Самият факт, че идеите на Учителя г-н Дънов прекрачиха границите на България и намериха отзвук в странство - Франция, Италия, Полша, Балтийските държави, Югославия, Съединените щати, Аржентина и пр. - показва, че наистина тия идеи съдържат нещо жизнено в себе си, което задоволява една належаща съвременна нужда. Много чужденци от Франция, Англия, Полша, Югославия, Латвия, Чехия, Америка, Холандия, Швейцария, Белгия и пр. напоследък идват при Учителя г-н Дънов, за да получат осветление по въпросите на днешния живот.
Тук прилагаме сп. «Житно зърно», г. VIII, кн. 9-10, в което на стр. 252 се говори за италианската Академия за наука, литература и изкуство» във венеция, чийто директор, професор Луиджи Белоти, архитект, доктор по физика и химия, свободен доцент по психология и философия във френския университет«Волтер», директор на астрософската обсерватория, автор на много съчинения, съобщава, че академията определя Учителя г-н Петър Дънов за свой Върховен Духовен Ръководител.
Тук прилагаме и книги шеста, седма и осма от същото списание, година XI, където в отдела «Вести» е напечатана в превод от естонски статията на Валтер Урб от гр. Талин, столица на Естония, «На гости при Великия Учител в България», от която се вижда как ценят, уважават и разбират Учителя г-н Дънов в странство.
За да се хвърли по-голяма светлина върху принципите на учението на г-н Дънов, ние предлагаме тук няколко негови беседи, както и отзиви за неговото учение от незаинтересувани наблюдатели. В книгите са отбелязани някои пасажи, които по-добре илюстрират основните негови принципи. Ето тия книги:
 
1. «Царският път на душата», стр. 4-5, 13, 19, 34, 45, 46, 54, 64, 95, 98, 106, 113, 119, 131, 133, 223, 253, 319.
 
2. «Любов към Бога», стр. 6, 10, 12, 20, 21.
 
3. «Великият закон».
 
4. «Абсолютна чистота», стр. 5, 9, 25.
 
5. «Кои и какви са белите братя», от Стоян Ватралски.
 
6. «Да мисли!», стр. 5, 20 и 22.
 
7. «Жал ми е за народа!» -
 
8. «Le Maitre parle»[1]
 
9. «Le Monde des grandes Ames»[2]
 
10. «Das Hote Ideal»[3]
 
11. «The Great Law»[4]
 
12. Извадки от беседите на Учителя на италиански
 
Молим настоящото заявление, заедно с гореспоменатите книги, да се приложи към следственото дело №284 /1936 година и да се има пред вид като неразделна негова част.
 
 
София, 30.Х.1937 година

(Следват подписите

С почитание: на гореспоменатите членове от Братството)

---------------------------------------------------
[1] фр. «Учителят говори».
 
[2] фр. «Светът на великите души».
 
[3] нем. «Високият Идеал».
 
[4] англ. «Великият Закон», (бел. М. И.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×