Jump to content
Ани

VI. МИСЛИ ПО ВЕГЕТАРИАНСТВОТО

Recommended Posts

VI. МИСЛИ ПО ВЕГЕТАРИАНСТВОТО

П. Дънов. Мисли ПО вегетарианството: Из беседите.

«Ето, дадох ви всяка трева що дава семе,

която е по лицето на всичката земя,

и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво,

което дава семе: те ще ви бъдат за ядене.»

Битие, 1 : 29,

«Добро е да не ядеш месо, нито да пиеш вино,

нито да сториш нещо, в което се препъва,

или се съблазнява, или изнемощява брат ти.»

I Римл., 14 : 21.

«Не убивай!»

7. заповед

МИСЛИ ПО ВЕГЕТАРИАНСТВОТО

Днес хората мислят повече за парици, за кокошчици, за патици, за ядене и пиене. Няма нищо лошо в това, но ако всичко туй може да доведе хората при Бога, нека се стремят към него; но ако то ги отдалечава от Бога и ги праща в бездната, при тъмните сили, какво трябва да правят? Ако яденето на кокошки може да ни доведе при Бога, яжте ги! Ако яденето на патици може да ви направи гениални, яжте ги! Ако яденето на прасенца може да внесе във вас елексира на живота, яжте ги! Ако яденето на риби може да ви направи силни, смели хора в света, яжте ги! Но, ако след изяждането на един петел у вас се явят качествата на петела - да ровите, по-добре не го бутайте! Или, ако след изяждането на едно прасе у вас останат неговите качества - цял ден да грухтите и да създавате в себе си цяла кочина, по-добре не го пипайте! Нищо особено не ви казвам и ви съветвам да не ядете този петел, нито това прасе, от които дълго време ще трябва да се чистите. След всички нещастия, които сполетяват съвременните хора, след всички болести, които ги нападат, те питат: «Какво трябва да ядем? Коя е най-здравословната храна за нас?» Казвам: за всички разумни хора е точно определено какво трябва да ядат. Онова, което е необходимо като храна на човека в сегашния му живот - житото, - днес то е в изобилие, и никой човек няма право да се оплаква, че ще умре гладен.
Съвременната наука обяснява причините на всички аномалии в обикновения живот. Първата причина се дължи на оная неестествена храна, която туряте в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че той днес представлява сбор от нечистотии. Това го доказва и самата наука. Ако бихте имали обоняние непокварено, вие бихте бягали далеч един от друг-такъв смрад се носи от ония, които ядат месо. Като ми каже някой, че боледува, то първото условие да започне подобрение, е да промени храната си. Ще кажете: «Ами с какво да се храним?» - С плодове - «Скъпи са.» На първо място, трябва да измените условията на живота си. Приемате ли, че има един Господ, Който е създал всичко в света, готови ли сте да жертвувате за Него всичко? Този велик лекар, Който е вътре у вас и на Когото съвременните лекари са асистенти, казва: «Живей естествено!» Аз разглеждам този въпрос в много широк смисъл. Плодната храна, както и месната, съдържат в себе си различни елементи, поради което те предизвикват две различни състояние в нашия организъм. По същия закон всяка мисъл, всяко чувство у нас може да произведат две различни състояния, които в далечното бъдеще на-нашия живот ще произведат два различни резултата.
Лекарите препоръчват на болните здрава, силна храна, но с това животът на болния повече се влошава. На болни хора аз препоръчвам поне 2-3 дни глад, а след това може да хапне малко чорбица от сливи - 2-3 лъжички, след няколко часа - пак, но с малко хляб. Като се позасили малко болният, ще му дам една хубава ябълка с кората, добре да я издъвчи, за да поеме всичките й сокове, и чак след това ще пристъпи към обикновената храна, която той си употребява.
Всичкото ваше щастие в света почива върху страданията на тия малки същества, които ви служат. Вие, които минавате за много благородни, питайте малките същества, какво ще кажат те за вашето благородство. Всички овци, волове, агнета, кокошки, патици, всички малки птички, които имат отношения с нас, и те си имат особено мнение за човека. Всички по-малки същества с един глас казват, че човекът е ужасно жестоко същество. Ако попитате дърветата, и те същото казват: ужасен е, безпощаден е той.
Ако те поканя с бира, бонбончета или пасти, това не е любов. Ние трябва да живеем с хляб, житни зърна и всякакви плодове.

* * *

Гледам, в градината двама млади се разговарят, а до тях стоят няколко агънца и си казват: «Културни са тези хора, но нищо не им пречи в един момент да ни одерат кожите.» Те много добре знаят помислите на техните господари.
... Ти си духовен или културен човек и минаваш някога покрай някой овчар, който си пасе овците, и си казваш: «Какво хубаво ядене може да се приготви от едно от тези агънца», взимаш едно от тях и го заколиш. Не мине много време, и у тебе се заражда една необяснима тъга.
... Днес всички се запитват кои са причините на страданията. Едни мислят, че виновници са управляващите и т. н., а всъщност причината на нашите страдания са ония агънца, които ние изпоядаме. Щом изядете едно от тия агънца, всички в семейството ви, жена, деца и ти сам ще имаш много неприятности, в целия си живот все ще имате дисхармония; нарушили сте една от малките заповеди и ще бъдете най-малък в Царството Божие. Ще ме запитате: «Ами какво да правим ние, които сме изяли толкова много агънца?» Ще бъдете най- малки в Царството Божие. «Няма ли поне едно изключение?» - Няма. А онзи, който е изпълнил най-малките заповеди, който не е пожелал нито едно агне, той ще бъде най-голям в Царството Божие. Аз взимам думата «пожелание» в лош смисъл. Всички страдания в света са резултат на лоши пожелания, защото пораждат лоши мисли, а лошите мисли зле влияят на нашия мозък, сърце и се отразяват изобщо вредно върху организма ни. Лекарите в такива случаи започват да се произнасят, че е станало някакво отравяне на кръвта и т. н. Това е право, но храната, която приемаме, определя качеството на всички наши действия. Някой ще ми възрази: «Може ли човек да живее без пожелания?» Не казвам, че не трябва човек да пожелава, но в пожеланията да научи великия закон, по който да постъпва, т. е. да види дали това, което пожелава, е добро за него, за неговите близки, за народа му, за цялото човечество, и тогава да пожелава...
Онзи, който може да изпълни малкия закон, може да изпълни и великия. Онзи, който не може да изпълни малкия закон, не може да изпълни и великия. Това е правило. Ако вие не може да проявите любов към една малка буболечка, към една малка мушица, вие не може да проявите любовта си и към човека. Ако някой ти каже, че те обича, а преди малко е откъснал главата на една мушица или главата на някое агънце, той не говори право, че те обича. Мушицата, която е пострадала от тебе или от кого и да е другиго, знае колко можеш да обичаш. Жена или мъж, които късат главите на мушичките, които режат главите на агънцата, не могат да обичат, не могат да любят, не могат да имат добра воля. ...Всички търсят Царството Божие, всички искат да го възстановят, затова, който иска да стане член на това царство, трябва да му служи.

* * *

Минавам покрай някоя вадичка и гледам, че някоя мравка се дави. Но понеже съм зает с някоя философска мисъл, минавам покрай нея и не й обръщам внимание. Не, трябва да се спра, за да й помогна. Трябва да се спираме пред най-малките и да им помогнем. След като им дадем помощта си, да не искаме от тях на цял живот да ни се отплащат, защото ние в този случай не сме били нищо друго за тях, освен едно провидение. Имаме ли желание да помагаме на малките, то ще се създадат условия да помагаме и на по-големите.
Тези два божествени закони са поставени у човека така: великият закон е във вашият ум, а малкият закон е в сърцето ви. Следователно, когато искате да изпълните малките работи в света, трябва да ги изпълнявате със сърцето си. Всяко благородно желание, което се породи у вас, колкото и микроскопи- ческо да е, то ще определи вашето щастие за в бъдеще. Това желание ще обърне от този ден крана на вашия живот и оттогава и земята, и небето ще работят за вас.

* * *

Често вие говорите за възпитание на децата си. Българската дума «възпитание» значи да знаеш да отхраниш. Така и пчелите се грижат за ртхранва- не на своите царици. Когато те искат да отхранят царица, дават им един вид храна; когато искат да отхранят работници, избират им друг вид храна; а на търтеите дават особен, трети вид храна. Търтеите са свирачите на кошера.
Вземете и най-културния човек и започнете да го храните с най-грубата храна - ще видоизмените живота му. Хранете някой груб човек с най-деликатната храна - в 10 години той ще измени начина на живота си. Аз се радвам сега, че вече започнаха да се явяват разни течения за живот по-близко до природата.*
Повечето от болестите се дължат на избиването на млекопитаещите и птиците. Понеже с това избиване тяхната еволюция се спира, то всички сили, които трябва да образуват тяхното благо, остават неизползвани и с това се образува едно хаотическо състояние, което е причина за разните болести. Знаете ли какво става след изтичането на тази животинска кръв безразборно? От изпаренията й се образуват разни сериуми и култури за вредоносните бацили, от които дохождат всичките злини в органическия свят.
Сега, за да се тури равновесие в природата, тя трябваше да отдели около 100 000 000 кг кръв, за да се балансира тази на животните. Но днес (1919 г. - бел. а.) в тази война се пусна около 200 000 000 кг човешка кръв. Някои ще искат да докажа това нещо. Аз имам ред доказателства за това и виждам, че законите в природата са верни и по отношение на вашия живот. Ако биете, нагрубявате вашия баща, проверете след това дали ще имате такова разположение на духа, каквото сте имали и по-рано. Особено ако този човек е бил поет, нека се опита след това да напише нещо хубаво. Също и някой драматург или писател, който бие жена си, може ли след това да съчини някаква пиеса или книга? Жена, която е правила опити да отрови мъжа си, изгубва своята хубост.
Дойдат хората при мене и ми се оплакват, че няма какво да ядат. Аз съм опитал всички методи на ядене, с които хората се хранят. Ял съм по една ябълка, само боб, и пак съм преживял. Според мен само хлебец е най-хубавата храна. Ама това не било хигиенична храна. Месцето, масълцето, пастърмата, супицата, направена от агнешки дробчета - те са още по-нехигиенични. Казват: «Да се яде така, както препоръчват, то е калугерска работа.» Заблудили сме се с животинския ум и сме станали месоядци; заблудили сме се с истинкта на свинята и сме станали всеядци - свинята яде всичко, от нищо не се отказва.
Не ни трябват никакви излишества. Търсете само необходимото в света, търсете го в мисълта, в сърцето, в живота: то не оставя във вас никакъв
излишък, от който всякога остават нечистотии у човека.

* * *

Хората умират, защото има месоядство. Господ учи хората и духовете да не ядат месо. Когато престанат да ядат месо, няма да има смърт в света. Месото на грешните е много крехко; така е и с всички долнокачествени дрехи; дреха, която е направена от хубави нишки, е здрава, не се съдира. Месото на
праведните е жилаво и затова не го ядат; за праведните няма смърт.

* * *

Всеки един трябва да храни много добре своята душа, много добре да храни своя ум, много добре да храни своето сърце - да яде и да пие.
Тревопасните животни се насищат, а месоядните всякога ядат и всякога са гладни, не се насищат. И следователно, според мен, месоядството е престъпване на Божия закон. Всеки, който престъпва великия Божи закон на Любовта и Мъдростта, е месоядец, първокласен месоядец. Тъй турям аз. А всеки, който изпълнява Божия закон на Любовта, Мъдростта и Истината, е плодоя- дец - не вегетарианец, а плодоядец.
Месоядството и вегетарианството не седят само в туй, да не ядем месо, както сега разбират; то е буквата на закона. Месоядец е всеки, който не изпълнява Божия закон. Приложете това, и ще видите, че има смисъл. «Как да стана вегетарианец?» Ще изпълняваш Божия закон, и ще има резултати.
Микробите никога не нападат човек с чиста и здрава кръв, а там, дето намерят нечиста кръв и нечисти мазнини - нападат.

* * *

Като духовни хора, ние трябва да се научим каква храна е най-здравословна за тялото. Като духовни хора, трябва да знаем какви мисли са най-здрави за ума ни и какви желанияза сърцето ни. И следователно, според тази програма духовният човек трябва да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. Това са две правила: да яде най-здравословна храна и никога да не преяжда.

* * *

Като се изучава човешкото тяло, повдига се въпросът за храната на човека. Как и с какво трябва да се храни човек. Като говорим за храната, повдига се въпросът за месната и вегетарианската храна. Защо човек трябва да яде месна храна или пък вегетарианска? Това се основава на закона, че клетките на месото са много индивидуализирани, много егоистични. Тия клетки, като влязат в състава на човешкия организъм, ще му придадат своите спесифични свойства. Например клетките на свинята са много егоистични. Големи арис- тократки са те. По-егоистични клетки от тия на свинята няма. Свинята не обича да работи. Тя си живее по кеф. Цял ден рови и яде. Ако се опитате да я хванете, тя започва тъй силно да вика, че ще я чуете на разстояние два километра. Ако хванете един вол, той няма да вика, гласа му няма да чуете. И действително, ако оберат един богаташ, всички ще знаят за това, но ако оберат един бедняк, никой няма да знае. За богатия всички вестници ще пишат.
Следователно, когато клетките на месната храна влязат в човешкия организъм, той трябва да употреби десет пъти повече енергия, за да ги задържи в себе си, т. е. да ги постави в известен устой и да ги впрегне на работа. А колко могат да изработят такива клетки? Защо са нужни тия работници на човека, ако те му донасят едно, а завличат десет?... Ще кажете: «Тогава какво трябва да ядем?» Ще ядете такава храна, която десет ще донесе, а едно ще завлече. Такава храна засега е растителната и плодната. Туй неестествено състояние, в което е попаднал целият културен свят, се дължи на месната храна именно. Това е един чисто физиологически, един чисто биологически закон. Ако учените хора искат да спасят тази култура, трябва да започнат с храната. Новото поколение трябва да се създаде именно от тази фина материя, в която да не проникват никакви недъзи.
Ако срещнеш един болен човек, бил той учен или прост, ще му кажеш да си купи една елементарна анатомия и физиология и да започне да изучава своийте дробове, сърце, стомах, мозък и т. н. Като изучи всичко това, ще му кажеш да не греши. Само така той ще те разбере, ще знае защо трябва да води един чист и свят живот. А сега съвременните хора казват: «Аз ще ям и ще пия.» Ще ядеш и ще пиеш, но после зле ще патиш. Всеки човек, който се е опитал само да яде и пие на Земята, природата го е изпратила в своя изправителен дом. Кой е изправителният й дом? Това са гробищата.
[1] Туризъм, въздържане, вегетарианство, природно лекуване и пр. (бел. на д-р Иван Жеков.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×