Jump to content
Ани

6.3. Договор между Юрданка Жекова и Маринка Таскова за ползуване на част от къщата «кьошк» във Варна

Recommended Posts

6.3. Договор между Юрданка Жекова и Маринка Таскова

за ползуване на част от къщата «кьошк» във Варна

ДОГОВОР

Между подписаните, от една страна: Юрданка д-р Ив. Жекова от гр. Варна, а сега живуща в гр. София, и от друга страна, Маринка Паско Таскова от гр. Варна, се сключи настоящият договор за следното:
 
1. Юрданка д-р Иван Жекова отстъпва на Маринка Паско Таскова празното помещение, находящо се южно от новопостроения й кьошк, находящ се в гр. Варна, в местността «Рупи» зад военния лагер, при съседи на целия имот: Асен Попов, апартамент и шосе, за време от 1 октомври 1930 г. до 1 октомври 1932 г., т. е. за две години, без обаче Маринка П. Таскова да й плаща какъвто и да било наем за това.
 
2. Маринка П. Таскова приема гореописаното помещение в пълна изправност и се задължава в същото изправно положение да го повърне. Също тя приема да се грижи за имота като добра домакиня и всички повреди, станали в него - в помещението, гдето тя ще живее, ще се правят от нея и за нейна сметка, освен тия, които се дължат на непреодолима сила.
 
3. Аз, Юрданка д-р Ив. Жекова, заявявам, че горното отстъпване на описаното помещение правя на Маринка П. Таскова по случай нейното оженване. Водима все от същото чувство, за да й създам по-добри условия на бъдеща майка - отстъпвам на същата временно да се ползва и живее в долнята стая на новия си кьошк, както и горнята малка стая на същия - за едно време от 1 октомври 1930 г. до 31 май 1931 г., след който срок тя е длъжна да ги освободи в пълна изправност веднага след като й съобщим, като се прибере да живее само в долното отделно помещение. И тук, както и по-горе, тя поема грижата на добър домакин за имота, който й се поверява.
Аз, Маринка П. Таскова, съм напълно съгласна с всичко гореизложено на настоящия договор и го приемам с благодарност.
Настоящият договор се написа в един екземпляр, след подписването на който остава у Юрданка д-р Ив. Жекова, а препис от него, при желание, може да има и Маринка П. Таскова.
Свидетели: Договарящи:
1. 1.
2. 2.
Варна.......... [1]
----------------
[1] Няма дата, нито подписи - вероятно това е чернова, (бел. М. И.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×