Jump to content
Ани

9. Молба от д-р Иван Жеков до Дирекцията на печата от 5.V.1949 г.

Recommended Posts

9. Молба от д-р Иван Жеков до Дирекцията на печата

от 5.V.1949 г.

До Другаря Министера на Външните работи

(Дирекция на печата) София

18 л. гербова марка
Вх. № 24585/ 5.V.49 г.
В. О. (Вярно с оригинала)****

МОЛБА

От д-р Иван Жеков,

живущ в кв. «Изгрев» № 32,13 клон, София

Другарю Министре,
На основание писмо № 27526-40-V на повереното Ви министерство от 14 юни 1948 г., отдел за вероизповеданията, моля Ви да ми се разреши да редактирам и издавам в. «Бяло Братство», който да излиза под печат 2-3 пъти в месеца на моя отговорност, като главен редактор и с участието на редакционен комитет, в който ще се печатат ценни за времето беседи от Учителя Петър Дънов, както и съобщения и мнения, както и упътвания за братствата в страната и в странство, с който, разбира се, цели се поддържанието единството на братствата в духа на учението на Учителя Петър Дънов, което в основата си е за висшия морал - Божествената Любов, за честен индивидуален и задружен комунален труд и живот, а следователно - за благото на народа.
Но понеже предстои да се представи в повереното Ви Министерство проекто-устав на Верската общност «Бяло Братство» за утвърждение, по който обаче необходимо е да се дадат печатно мнения от братствата в страната, т.е. да се изяснят различните мнения по въпросния проекто-устав, то, за да се възприеме от всички един проекто-устав по духа на днешното време, на истинската демокрация, а не по духа на автократизма, в който е съставен и редактиран вече въпросният проекто-устав, налага се издаванието на в. «Бяло Братство», за което моля Ви по-скорошното разрешение.

София, 5 май 1949 г. С другарски поздрави:

(подпис: д-р Иван Жеков)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×