Jump to content
Ани

13.4. Писмо от френското до българското братство

Recommended Posts

13.4. Писмо от френското до българското братство[1]

Мили братя и сестри от България,
Щастливи сме, че получихме вашето добро писмо, пълно с благост, любов, помирителен дух, умереност, и ви благодарим.
Желаем да ви отговорим в духа, който винаги ни е присъщ и да ви накараме да почувствувате дълбоко колко сме привързани към идеята да ви направим съучастници на плодовете на работата, която се извършва тук. Тия между нас, които са били в България, винаги с голяма радост си спомнят приема, който сте им направили през 1937, 38 и 39 г. Те желаят щото и вие да бъдете съучастници в уважението, което ще получат онези, които ще помогнат за разпространението на учението в света.
Обаче вашите писма, и специално това, подписано от вашия Просветен съвет, ни задължават да констатираме, че съзнателно или не, вие сте възприели едно държание, по повод на което е необходимо да ви пишем. Не трябва, наистина, да тълкувате нашите писма другояче, освен в духа, в който ви пишем, инак ще се породят за вас и за нас неприятности.
Тъй като много от вас не са идвали никога във Франция, без друго не познават жаждата за единство, за логика, за яснота на французкия дух, тъй както нашия синтетичен дух, който ни издига по-лесно, отколкото другите народи, над частните въпроси. Затова е необходимо да ви уточним много ясно французкия манталитет.
Да ви отговаряме колективно, това ни причинява известна тъга, но знаейки добре, че във вашето писмо са събрани подписи от братя и сестри, които по мнения и разбирания не се съвпадат напълно, ние сме принудени затова от вашето колективно писмо. Но подчертаваме, че това, което следва, не се отнася за онези между вас, които добре са разбрали нашите писма и освен това се подчиняват на желанията, изразени от самия Учител. На тях ние изказваме нашата радост, че ги виждаме такива, каквито ги очаквахме: верни служители на Учителювата мисъл, крепители на любовта и хармонията, нужни за Божествената работа. За нас те са, които представляват в България дялото на Учителя и които имат мисията да опазят духовното наследство, оставено от Него.
На другите ние казваме, че нашето писмо е писано да ги увери в нашето добро мнение, което ние, французите, имахме за тях, и за да не може никой от тях да ни обвини по-късно, че не сме ги предупредили навреме за последствията на тяхното държание, когато те ще се видят вън от кръга на ония, върху които ще се излъчи признателността на света. Но ние достатъчно обичаме нашите български братя и сестри, за да направим всичко да спестим на някои от тях непоправими грешки.
Писмата ви, и още повече - вашето колективно писмо, показват, че когато ви писахме по повод на Бордо, вие сте помислили:
 
1. Или че чакахме от вас разрешението на този въпрос;
 
2. Или че искахме да видим вашето мнение по този въпрос.
Едното и другото от тези тълкувания са много далеч от истината. Първо, брат Михаил знае и може да регулира, с помощта на Учителя и на видимото и невидимо Бяло Братство във Франция, всички проблеми, крито възникват тук, и ние очакваме помощ само от приложение на правилата на учението. И, за да ви помогнем - не за нас, а за вас писахме. Наистина държанието на този български брат от Бордо го беше принизило в очите на цялото французко братство и ние не искахме това дискредитиране да падне върху вас там и нашите братя тук (на които брат Михаил не е преставал да внушава една висока идея за българските братя и сестри), да изгубят доброто мнение, което те имаха за вас. Но никога не ни е идвало на ум да просим съвет или помощ от вашия съвет, защото за нас думата на Учителя е свещена и защото се съобразяваме с избора, който Учителят е направил преди девет години на брат Михаил, за да ръководи французите. Даже ако брат Михаил не бе пратен от Учителя при нас, брат Михаил ни даде неоспорими доказателства не само за своите добродетели и забележителна интелигентност, но също тъй за своето задълбочено и изживяно познание учението на Учителя, осветлявайки беседите на Учителя, преведени от нас, с оригинални, светли и гениални обяснения, които всички, включително и българите, имат интерес да проучат и които негови обяснения го изправят пред мислещото човечество като едно изключително същество.
Ние сме чели толкова окултни книги, преровили толкова библиотеки, че сме способни да правим разлика между онова, което е обикновено, и това, което е необикновено, дълбоко истинно. Тъй, четейки писмото ви, ние бяхме много изненадани от констатацията, какво вие сте си въобразили, че ние чакаме от вас да играете ролята на посредници и от друга страна, неглижирайки избора на Учителя, вие си позволявате да давате съвети на брат Михаил - пратеника, избран от Учителя измежду вас. Ако все пак съветите, които му пращате, се бяха ограничили да засегнат проявите на брат Михаил в общи черти... Но тези съвети предполагат, че брат Михаил е един, който още не е почнал да прилага началните правила на учението на Учителя. При тези условия как си обяснявате вие, че Учителят го е избрал да ни учи?
Това, което пишете, е напълно учудващо за нас след толкова писмени и устни свидетелства, които сме ви дали; затова вашите писма ни поставят въпроси, които засягат:
 
- Вашето разбиране за французите;
 
- Вашето разбиране за брат Михаил;
 
- Вашето разбиране за учението на Учителя;
 
- Вашето разбиране за стойността на свидетелствата на братята и сестрите, които във франция представляват един колкото духовен, толкова и интелектуален елит.
Наистина, ние сме принудени да мислим, че ако вие може да повярвате на неправдоподобните абсурдности, по повод на които някои от вас ни писаха, ако вие може да ни отговаряте, като не държите никаква сметка за писмата, които са ви били пратени, това би произлязло само от една от следните три причини:
 
- или сте лишени от това разбиране, което Учителят изискваше (и за което той даде толкова мерки) и приемате всяко свидетелство за валидно, без да проверите качеството на извора, от който то идва;
 
- или ни взимате за някои идиоти, които са способни да следват един друг идиот;
 
- или съзнателно искате да игнорирате важността на работата, извършена тук, за която толкова французки братя и сестри (за духовната и интелектуална компетентност и за моралната стойност на които нема никакво съмнение) са ви говорили чрез писма, и за нежелателното и катастрофално вмесване в тая работа на един български брат.
Ние, които знаем каква морална и интелектуална светлина е например брат Ломоние, не можем да приемем, че го смесвате с един невежа брат. Също тъй не намираме за естествено, че поставяте брат Михаил на нивото на един обикновен брат. Разочаровани сме, че български сестри и братя могат да мислят така и да си въобразяват, освен това, че от простия факт на заминаването на Учителя са станали способни да ръководят брат Михаил. Да мислиш такова нещо, значи да немаш идея за цената и интелигентността на хората, които идват да слушат брат Михаил с едно такова нарастващо възхищение и уважение зарад неговата изненадваща интелектуална компетентност във всички области и зарад сиянието на неговия отшелнически, мъдър и уравновесен живот.
Ето защо пред такива учудващи факти за нас и които не са в съгласие с приложението учението на Учителя, ние държим да изясним всецяло нашата позиция, за да не се яви някои по-нататъшно недоразумение. С това намерение ние ви изразяваме тук, любезни братя и сестри, нашия начин на мислене, който вие трябва да считате неизменен.
 
I. За нас Божественият Дух не може да бъде ограничен. Той се проявява и ще се проявява, както и се е проявявал, защото Учителят е жив и действува както Му е угодно.
Да се повтарят цитатите и думите, произнесени от толкова велики и светли духове, слизали на Земята в миналото, не е достатъчно, за да се изменят хората, освен ако този, който цитира свещените текстове, сам да е един жив извор, една уста в служба на духа, един съвършен пример на това, което учи, тъй че да се почувствува влиянието на тези свещени текстове. Тъй учението на Учителя ще бъде разпространено в света, но ако не е подкрепено от живи примери, тия, които ще го четат, не ще бъдат изменени. Един фрапиращ пример ни е даден от факта, че преди идването на брат Михаил в Париж, там живееха мнозина български братя, и че книгата «Учителят говори» се намираше по книжарниците. Но не само че никой не се интересуваше от учението, но даже един от най-големите френски учени и критици, Рене Генон, писа остри и пренебрежителни статии за книгата на Учителя. Идването на брат Михаил и неговият жив пример обърнаха всецяло положението.
Цитатите от беседите на Учителя ни засягат тук, доколкото този, който ги цитира, ги прилага в своя живот. Такъв е случаят с брат Михаил. И затова, именно, ние го следваме. От друга страна, от пет години ние четем всеки ден една страница, преведена от Учителя (да се видят приложените текстове) и мнозина от нас, четейки направо от български, превеждат книгите на Учителя. Това, което ни казвате, ние от дълго време го знаем и не представлява интерес за нас. Това, което нас интересува, са жертвата, любовта, търпението, благостта, неизчерпаемата изявена мъдрост. Това са разумността, хармонията, логиката, добродетелната интелигентност на един брат, който от себе си представлява делото на Учителя и който за нас е всеки ден баща, майка, брат и водач.
 
II. За нас Учителят е един Божествен Дух, Когото ние следваме. Сега Учителят е кредитирал брат Михаил при французите и даже той е предсказал, че българите ще разберат неговото учение чрез французите.
Ние сме чели множество писма на български, които донесоха от България неоспоримото свидетелство за мисълта на Учителя по това. Писма, които потвърждават онова, което Учителят е казал на мнозина французи на Рила през 1939 г.
Брат Боев помни сигурно случая със сестрата Бланк от Париж, улица «Дю Шерш Миди», която претендирала да следва учението без посредничеството на брат Михаил. Учителят накарал да й пишат: «Идете да работите с брат Михаил!» Ние не се съмняваме, че ако днес отново питахме Учителя за това - дали може без да минем чрез този, когото той е избрал да ни учи, той пак ще отговори: «Идете да работите с брат Михаил!»
Не ни пращайте, прочие, програми за работа, директиви, защото ние имаме тук повече от това, което можем да реализираме. Инак ще се създаде едно безредие, което ще ни изведе на лош край. Бидейки откъснати от вас през време на войната, онова, което получавахме от вас, ние го замествахме, създавайки тук нужните органи за работа: програма за четиво, упражнения, хор, преводи и пр.
 
III. Учудваме се много, че българите, които казват, че Учителят е непогрешим авторитет, също Божество, не държат никак сметка за решенията на Учителя по това, което засяга Франция, и си въобразяват, че са натоварени да ръководят и съветват французите.
Това не само предполага забравяне на думите и на избора на Учителя, но също, че българите не подозират даже, че Учителят накара брат Михаила да мине през много големи изпитания, за да го направи достоен за неговата сегашна роля, и че те са се измамили от скромното държание на брат Михаил през време на неговото ученичество при Учителя, което, за съжаление, не е в полза на тяхната проницателност.
Спомнете си, обаче, че една вечер, при второто езеро на Рила, Учителят ви е казал: «Вие не познавате още брат Михаил. Той е дегизиран сега. Един ден ще го познаете.»
 
IV. По плодовете, по резултатите се познава една дейност. Обаче ние безкрайно съжаляваме, че, съзнателно или не, чрез техните разговори, писма или убеждения, намесата на българските братя и сестри в работата във Франция е посеяла само дисхармония, смущение и е намалила уважението, .което имахме досега към разбиранията на нашите любими български братя и сестри.
Другата страна ви постави примка чрез клеветите от Бордо, произлизащи от човек, който е невежа по всичко, което става тук, и който, вероятно, е бил уведомен от някой хуморист или зложелател. Вие влязохте в тази примка и не можахте да защитите престижа на Братството, също - истината и правилата на учението.
Пожелаваме, прочие, не за нас, но за вас, драги братя и сестри, да престанете да съветвате в каквото и да е брат Михаил или френските братя и сестри, защото последните, знаейки истината, могат само да се възмутят или да прихнат да се смеят, четейки, че вие вярвате, какво [какво - остар. че. - бел. М. И] брат Михаил говори на публиката, облечен във величествена мантия, с пръсти, покрити със скъпоценности, че се разполага от едно в друго в своите имения, и че кара да му се кълнат във вярност.
 
V. Брат Ломоние, сестра Стела и др. бяха привлекли вниманието ви върху много въпроси. Учудени сме, че едни тъй ясни писма не са ви осветлили, или че сте ги счели без стойност. Ние ви молим внимателно да ги препрочетете.
Не си въобразявайте, че мненията, изразени в тия писма, са плод на лично встрастяване. Ние всички ги споделяме. Вие бихте разбрали това, като си помислите, че тези, които са ви писали, са снабдени с една универсална култура, която може да различава нещата и която във всяко време те са насочвали към истината.
 
VI. И ние мислим както вас, че е желателно да има множество апостоли, но при условие да бъдат истински апостоли, делото на които да твори хармония и любов.
Само тия са истински апостоли според нас, които са изоставили всичко, за да се посветят на Божествената кауза: обществено положение, земен престиж и т. н.
 
VII. Не забравяйте, че французкият манталитет не е същият както българският и че преди да се наставят французите, трябва първо да се изучи техният характер и тяхната култура - нещо, което брат Михаил е направил, и то с такъв успех, че бихте го счели за същински французин.
Французите са по-образовани люде. За да можеш да ги учиш, трябва поне колкото тях да си просветен. Този, който би забравил това, ще бъде посмешище в нашите очи, защото невежеството и гордостта е онова, което французите най-малко търпят. Само чрез изявлението на очевидни добродетели чужденците могат да ни обаят, а никога - чрез цитати.
 
VIII. За нас любовта, за която Учителят говори, не може да се изяви другояче, освен чрез една помощ, дадена за работата на неговите истински ученици, ония, избрани от него, а не от дисхармонията и раздора.
Ако вие не можете да обичате един благороден българин, който е работил за вас цял живот, който можал да победи мизерията, болестта, презрението и унижението, което сте го накарали да понася с години, за каква любов говорите в писмата си? Лесно е да се дават цитати, но дайте ни доказателства, че внасяте хармонията и помощта за делото на Учителя.
 
IX. Предупреждаваме ви, драги братя и сестри, че трябва да се пазите да не попаднете в заблуждението, тъй обикновено, исторически, за учениците на Великите Учители, когато последните заминават отвъд, което ги кара да претендират, че не може да има истина извън формите, използвани приживе от тези Велики Учители. Последователите забравят, че тези Учители продължават да работят чрез своите големи ученици, и че дават често нови форми, по- пригодни от тези, използувани в миналото.
Божественият Дух няма граници нито във формите, нито в изразите на Своето изявление. Това хората не могат да разберат и това събужда фанатизма, прекалената набожност, тесногърдието и безполезните ежби.
Любовта, Истината и Мъдростта имат 35 милиона форми за изявление, е казал Учителят. Обаче познаваме само няколко.
Знайте също, че ако българите предпочитат множествеността и анархията, ние, французите, предпочитаме единството и йерархията. Анархичниятдух не върши никога добро, тези, които сеят духа на разединението тук, се нагър- бват с една твърде голяма отговорност, защото пречат на делото на Учителя.
Знаете, че под претекст да прославят Бога, много християни са горили и измъчвали най-благородните, безкористни и добродетелни люде, най-привър- заните към Божествената кауза. Пазете се да не им подражавате. Работата на брат Михаил ще бъде отсъдена от висши същества отгоре, а не от погрешните и деформирани мнения на хората.
Вашите писма ни доказват, че Учителят и брат Михаил са ви добре измамили чрез тяхното предумишлено държание и че вие още не прозирате истинския ръст на брат Михаил. Вие не отмервате важността и стойността на това, което той е вече дал, нито обсега и дълбочината на ония трансформации, които е реализирал в стотици души. Струва ни се, че последни вие ще го откриете.
Обаче едно от най-големите доказателства за Мъдростта и Любовта на Учителя, това е, че той е можал, предвиждайки прекъсването на отношенията между Франция и България за дълго време, да намери едно по-добро средство от неговите книги за разпространение на неговото учение. Той е създал една жива книга, в която е затворил своето учение - брат Михаил, и преди войната и неблагоприятните материални условия да дойдат, той изпрати тук живата книга - сигурно, бързо и ефикасно средство за опознаване на неговото учение. Ако той беше чакал впечатлението от неговите книги или дейността на братята, които живееха в Париж, къде щяха да бъдат нещата днес?
Съветваме ви, драги братя и сестри, да размислите малко върху това. Струва ни се, че нямате още една идея за методите на брат Михаил. За да ви дадем един пример, ще ви кажем, че когато той научи за онова, което българинът от Бордо беше предизвикал, позасмя се и каза: «Това ще послужи за едно изяснение на всички, защото, струва ми се, българите не са още добре разбрали французите.»
По отношение на всички тези неща брат Михаил проявява едно необикновено държание. Когато вижда, че някой иска да попречи на неговата работа, винаги казва: «Ако всички, които ни критикуват и говорят лошо за нас, подозираха доброто, което ни правят, биха веднага изоставили своето клеветническо държание.» Брат Михаил мисли, прочие, че е добре да имаме неприятели... Защо? Нема да ви го обясняваме. Това са секрети на най-висшето посвещение: ние дължим нашата радост и успехи на тия, които се противопоставят на нашата работа. Четейки внимателно книгите на Учителя, вие ще откриете защо.
Не отговаряйте на това писмо. Ние нямаме много време да поддържаме такава една кореспонденция. Писахме само за да ви дадем една сериозна база за размисъл и за да ви позволим да откриете пътя на реалната работа, която ви е поверил Учителят, за да може да видите вашата отговорност.
Надяваме се, че този път вие ще разберете какво искаме да ви кажем, и че благодарение на това разбиране, нашите работи ще се свържат за най-голяма слава на Учителя и на Неговото учение. Изпращаме ви, любими братя и сестри, нашите най-добри пожелания за 1947 г., както нашите най-братски чувства.
От Просветния съвет на французкото Братство.
Следват 31 подписи.
-------------------------
[1] Това е превод на писмото от френски език на български език, не е отбелязано от кого е направен. Намерен е в архива на д-р Иван Жеков. Оригиналът не е намерен, (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×