Jump to content
Ани

14. Бележки на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев

Recommended Posts

14. Бележки на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев

1. За Михаил Иванов виж в «Изгревът», том XVII, стр. 811-819.
 
2. Виж моите забележки в «Изгревът», том XVII, на стр. 819-822.
 
3. За Михаил Иванов виж в «Изгревът», том XVII, на стр. 822 под №20 всички препратки по томовете на «Изгревът».
 
4. За историята на взаимоотношенията между Михаил Иванов и братския съвет в София ще се спрем по-късно в друг том.
 
5. Разговорът с Учителя е на 2 страници машинописен текст, като накрая под текста се е подписал лично д-р Жеков и е сложил 2 печата - на кирилица и на латиница. Това означава, че този машинописен текст е негов, и че той е съгласен с написаното.
 
6. Бях принуден да публикувам тези 3 материала, понеже в София вече е издадена книга, в която се твърди, че Михаил Иванов е Миров Учител на Бялото Братство.
 
7. За мен той е лъжец, крадец, мошеник, и накрая - самозванец.
 
8. За лъжеучителя Михаил Иванов съм направил подробна препратка и тя е публикувана към подобната кореспонденция между д-р Михаил Стоицев и французите. Вж. «Изгревът», том XXIII, стр. 182-199 и 199-201.
 
9. В архива на д-р Иван Жеков намерихме следното писмо до Учителя Петър Дънов от Пенчо Коланджиев, който Го обвинява, че неговият «син» в Париж върши безобразия. А Учителят Дънов няма деца, а някой се е представил за негов син. А това може да бъде само Михаил Иванов, който по това време е в Париж. Това е едно доказателство за всичко, което поднасяме тук за сведение, обучение и назидание.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×