Jump to content
Ани

2. Защо днес всички стават натуристи? Библиотека за природолечение. № 1

Recommended Posts

2. Библиотека за природолечение. № 1

Редактор: Д-р Иван Жеков

Адрес: Кв. Царица Йоанна №1245 - София

Защо днес всички стават натуристи?

1. Защото с днешното медицинско научно схващане, непълно, делото на лекаря, който не се ръководи от едно необходимо съвременно биологично начало, който се ограничава да облекчава само симптомите на страданията или, най-много - да разграничи злото, а не да отстрани причините, повечето пъти той, вярвайки да прави добро, влошава изхода на болестта или я прави хроническа и по-мъчителна.
 
2. Защото всеки човек, дарен малко-малко със здрав разум, може лесно да разбере, че той, последвайки съвестно съветите на лекарите по отношение на хранението и начина на живението, отдалечава се все повече от благата на природата и от възможността да се радва на добро здраве.
 
3. Защото най-елементарното начало на здравия разум дава да разберем, че първото и най-полезното знание за човека трябва да бъде онова да познае естествените физиологически и биологически закони, които нареждат нашето здравно съществувание.
 
4. Защото и тия, които са дарени с добра воля и са старателни по отношение на здравието си, не познават начала на здравното съществувание и често пъти, вярвайки, че правят добро, насилват законите на природата. А, като се насилват често тия закони, нашият организъм след известно време не е в състояние и сила да реагира за постоянно подържание на органическото равновесие или да развива всичката своя дейност и затова впоследствие постепенно се покварява и вехне, страда от разни разстройства, заболява и, ако причините не се отстранят навреме, умира в гърчения, болки и задушавания.
 
5. Защото човек, който има добър разум и просвета, предпочита да спре- варва злото, отколкото да го лекува, след като е страдал толкова много и излагал в опасност съществуванието си.
 
6. Защото не е достатъчно да се знае, че животът само в открито дава здравие, че слънчевата светлина обогатява и засилва червените телца в кръвта, че чистотата в тялото предпазва от болестите, че движението, гимнастиката засилват организма, че умереното и въздържанието в яденето и в пиенето са основа на здравието и пр. А е необходимо да се знае прилаганието на всички тия здравни принципи по отношение на нашето здравословно състояние, на веротърпимостта на нашия организъм, зависимо работата, която трябва да извършваме, начина на живота в дадена среда, физиологическите и биологическите необходимости, състоянието на душата и пр., ако, наистина, искаме да запазим съкровището на здравието си.
 
7. Защото с лошото прилагание в практика законите, които направляват нашето съществувание, не само, че не се постигат трайни резултати, но понякога се влошават много нашите здравословни условия.
 
8. Защото нашата слаба цветуща външност, бледен и моравен цвят на лицето, пълнотата - затлъстяванието или крайната мършавост, слабостта в зрението, крайната нервна възбуда, леността в труда, болезненото и стеснително ходение, физическите разстройства, хилядите видове на мания, лудост, разните проявления на болестите по недостиг и липса на функционалност в органите, в обмяна на веществата, органически разстройства и др., турят наясно нашата некомпетентност по законите на природата или нашата слаба и осакатена памет.
 
9. Защото, който наблюдава законите на природата с разумни критерии, освен че има здрав вид, нормален цвят, кротък характер и е весел, но не е никога фанатик, нито мизантроп и не желае никак злото на ближния си, а обича и почита подобния си като себе си.
 
10. Защото, който наблюдава законите на природата, обича труда, а следователно полезен е на себе си и на други, има по-голямо почитание към семейството и към потомството си, точен е в думите си, решителен и силен в действията си, и въобще, такивато днес са необходими за величието и благоденствието на България.
Това е нашата програма и цел.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×