Jump to content
Ани

2. Посетители от Мира на Светлината

Recommended Posts

2. Посетители от Мира на Светлината

Тъмни облаци още се стелеха по небето, когато неочаквано, като по някаква магия, те се раздраха и блесна слънцето в златна светлина, която изпълни за миг и нашата малка стаичка.
- Да - продължи Татко ми, и погледът му просия, - да, тъй бе животът ми, като днешния ден. Тъмни облаци се стелеха по небето на моята душа и мрачни бяха дните на сърцето ми. И когато Тя дойде - като сега облаците се разпръснаха, огря Тя като слънце в душата ми и стопли сърцето ми.
И Тя идваше и сядаше на леглото ми - като гостенка не от този, човешкия мир, а негде отдругаде, от друг някой свят, защото погледът й бе чист и лицето й сияеше в неземна светлина.
И пръстите й бяха нежни и щастлив се чувствувах, когато редеше понякога вещите ми по масата, защото после те ми приказваха за Нея.
И идваше Тя и оставяше след себе си благоуханието от много полски цветя. И всеки, който влизаше след Нея, ме питаше учуден: какъв е този аромат на полски цветя и тази светлина, която прониква сякаш в душата? И ако беше болен - оздравяваше. И ако тъгуваше - тъгата си отиваше и изпълваше се сърцето му със светла радост.
И идваше Тя като лек зефир и галеше челото ми. Чело, в което като мълнии се кръстосваха мисли, които биха убили обикновения човек. И тая лека като
благоуханието на цветята милувка ги гонеше сякаш и мирис от карамфили оставяше в душата ми.
И идваше Тя, като златист слънчев лъч и целуваше сутрин очите ми и шепнеше ми: «Събуди се!»
И събудих се, събудих се в нов за мен живот. И видях мира на светлината, отгдето идваше Тя.
И идваше Тя тихо, като шепота на полските треви, и милваше очите ми. Очите ми, които дотогава не бяха видели красотата на изгряващото слънце и вълшебството на звездната нощ. И учеше ги Тя да виждат Доброто в хората и света...
И идваше Тя като неземна мелодия в мен и трепваха в отзвук струните на моята душа - и познах тогава света на хармонията, гдето живееше Тя...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×