Jump to content

Общ списък на издания от "Жануа-98"


Recommended Posts

Издания от "Жануа-98"

Неделни беседи

 1. Ето човекът НБ, I серия (1914), (Фототипно издание-1999) - Книгата нов правопис - Съдържание
 2. Духът и плътта, II серия (1915) , -(Фототипно издание-1999) - Книгата нов правопис Съдържание
 3. Все що е писано, стар правопис (1917) - (Нередактирани от стенограми - 2004) (има първо издание) Съдържание
 4. Сила и живот, III серия, Солта, (1917-1919), (Фототипно издание-1999) - Книгата нов правопис - (Втори вариант, стар правопис) Съдържание
 5. Дали може (1917-1918) - (от първите издания - издадена 2009) Съдържание
 6. Великите условия на живота(1919) - (от първите издания - издадена 2009) Съдържание
 7. Да възлюбиш Господа, (1919) - (Нередактирани от стенограми 50/50 - издадена 2009 ) (има първо издание) Съдържание
 8. Ще управлява всички народи(1920-22) - (от първите издания - издадена 2009) Съдържание
 9. Новият човек(1919) - (Запазена автентичност на стенографските записи-2002) (има първо издание) Съдържание
 10. Братя и сестри на Христа - (Втори вариант) (Трети вариант)(Фототипно) Съдържание
 11. Защо Твоите ученици ядат и пият - Книгата нов правопис (от първите издания - издадена 2000) Съдържание
 12. Живият Господ(1922) - (от първите издания - издадена 2010) Съдържание
 13. Петимата братя(1923) - (от първите издания - издадена 2010) Съдържание
 14. Поучаваше ги(1923) - (Нередактирани от стенограми - 2002) (има първо издание) Съдържание
 15. Двата природни метода Том Първи(1923-24) -(от първите издания- издадена 1998) Съдържание
 16. Двата природни метода Том Втори(1923-24) - (от първите издания- издадена 1998) Съдържание
 17. Който дойде при мене(1924) - (от първите издания- издадена 1998) Съдържание
 18. Настанало е Царството Божие(1924-25) - (от първите издания- издадена 2012) Съдържание
 19. Последното место(1924-25) - (от първите издания- издадена 2012) Съдържание
 20. Заведоха Исуса(1925-26) - (от първите издания- издадена 2008) Съдържание
 21. САВААТЪ-АМОНЬ-РА(1926) - (от първите издания- издадена 2009) Съдържание
 22. Затова се родих Том Първи(1926) - (от първите издания- издадена 2010) Съдържание
 23. Влизане(1927) - (от първите издания- издадена 2010) Съдържание
 24. Праведният(1927) - (от първите издания- издадена 2010) Съдържание
 25. Вехтото Премина(1927) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание
 26. Мнозина казаха(1927) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание
 27. Ни мъж, ни жена(1927-28) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание
 28. Синове на възкресението(1928) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание
 29. За съдба дойдох(1928) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание
 30. Учителю Благи(1929) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание
 31. Който има невестата(1929) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание
 32. Голямото благо(1929) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание
 33. Крадецът и пастирът(1929-30) - (Нередактирани от стенограми - 2006) (има първо издание) Съдържание
 34. Делата Божии(1930) - (от първите издания- издадена 2012) Съдържание
 35. Условия за растене(1930) - (от първите издания- издадена 2012) Съдържание
 36. Живот, светлина и свобода том 3(1932) - (Второ издание, 2012) Съдържание
 37. Възкресение(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) (беседите са издадени първоначално в "Думи на Правда", 1996 г. и "Живият хляб", 1997 г.) Съдържание
 38. Радостта(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) (част от беседите са издадени в "Живият хляб", 1997 г. и "Познаване на истината", 2000 г.) Съдържание
 39. Постижимото(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание
 40. Приготовленията на сърцето(1933-34) - (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание
 41. Този е живият хляб(1934-35) - (Втори вариант, външен линк) (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 42. Вас ви нарекох приятели(1935-36)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 43. Най-голям в царството небесно(1936-37) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 44. По образ и подобие(1937-38) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 45. Любовта дава живот(1938-39)- (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание
 46. Път на зазоряване(1939-40) - (Нередактирани от стенограми -1999) Съдържание
 47. Като роди дете(1940-41) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 48. Възпитанието(1941-42) - (Нередактирани от стенограми -1999) Съдържание
 49. Благословен том 1 (1941-42)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 50. Благословен том 2 (1941-42)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 51. Проявление (1942-43) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 52. Оживяване(1942-43) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 53. Пътят на героите (1923-43)- (Нередактирани от стенограми - 2007) Съдържание

Забележка:

Там където е сложен индекса "(Нередактирани-2007)", издателството е издало беседите от нередактираните запазени материали. При четене и сравняване на текста с първите издания се виждат големи различия, Текста на първите издания до 1950 год е редактиран от съставителите и е по-съкратен. Текста на беседите в томчетата които са отбелязани с "(Нередактирани-2007)" е малко по-обширен и е запазил специфичния изказ на Учителя.."

2007 е годината на издаване на съответното томче.

Общ Окултен клас

 1. Трите живота - Книгата 1922г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 2. Високият идеал - Книгата 1923-1924г. (от първите издания - фототипно)
 3. Абсолютна справедливост - Книгата 1924-1925г. (от първите издания)
 4. Четирите кръга - Книгата 1926-1927г. (от първите издания - фототипно)
 5. Истинската реалност Книгата 1928 1929г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 6. Степени на съзнанието - Книгата 1929 -1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 7. Доброто оръжие - Книгата 1930г. (Нередактирани от стенограми) Втори вариант (има първо издание)
 8. Събуди се Книгата 1931-1931г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 9. Новата мисъл Книгата 1932- 1933г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Вечният порядък - Книгата 1933-1934г. (Нередактирани от стенограми)
 11. Ако говоря - том І - Книгата 1934-1935 (Нередактирани от стенограми)
 12. Ако говоря - том ІІ - Книгата1934-1935 (Нередактирани от стенограми)
 13. Петте врати Книгата 1935- 1936 (Нередактирани от стенограми)
 14. Запалена свещ - Книгата 1936-1937г (Нередактирани от стенограми)
 15. Божественият импулс - Книгата 1937-1938г. (Нередактирани от стенограми)
 16. Слава Божия, царството Божие и волята Божия - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 17. Силата на мисълта - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 18. Единственото богатство - Книгата 1939- 1940г. (Нередактирани от стенограми)
 19. Наука за живота - Книгата 1939 1940г. (Нередактирани от стенограми)
 20. Всекий ден по една добра мисъл - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 21. Прав път - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 22. Буден ум и будно сърце - Книгата (Нередактирани от стенограми)
 23. Великата възможност- Книгата (Нередактирани от стенограми)
 24. Двамата бакали Книгата (Нередактирани от стенограми)
 25. Трите свещи Книгата (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)

Специален (Младежки) Окултен клас

 1. Двата пътя- Книгата 1922г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 2. Време и сила - Книгата 1925-1926г. (втори вариант разчетен) (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 3. Посока и растене - Книгата 1926-1927г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 4. Божествените условия - Книгата 1928-1929г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 5. Положителни и отрицателни чърти на човека - Книгата 1928-1929г. (две беседи от 1928 г.), от първото издание
 6. Новите схващания на ученика - Книгата1924-1925г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 7. Служене, почит и обич - Книгата 1929-1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 8. Пътят на доброто - Книгата 1930-1931г.(Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 9. Съществувание, живот и отношение - Книгата 1931-1932г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Великата разумност - Книгата 1932-1933г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 11. Права обхода и права постъпка - Книгата 1934-1935г (Нередактирани от стенограми)
 12. Господар и слуга - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми)
 13. Основният тон - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми)
 14. Разумните същества - Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми)
 15. Възможности в живота - Книгата 1937-1938г. (Нередактирани от стенограми)
 16. Скръб и радост - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 17. Смяна на състоянията - Книгата 1939-1940г. (Нередактирани от стенограми)
 18. Пътят към щастието - Книгата 1939-1940г. (Нередактирани от стенограми)
 19. Най-лесното - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 20. Живот, светлина и сила - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 21. Двете Божествени посещения - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
 22. Минало, настояще, бъдеще - Книгата 1942-1943г. (Нередактирани от стенограми)
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Утринни Слова

 1. Абсолютна истина (1930-1932) - Книгата (изд. 2010) (от първите издания)
 2. Ново разбиране (1932) - Книгата (изд. 2010) (от първите издания)
 3. Сеятелят (1932-1933) - Книгата (изд. 2010) (от първите издания)
 4. Дреха на живота (1933)- Книгата (изд. 2010) (от първите издания)
 5. Новото разбиране на връзката в живота (1933-1934)- Книгата (изд. 2000) (Нередактирани от стенограми)
 6. Учение и работа (1934-1935)- Книгата (изд. 2013) (от първите издания)
 7. Ценната дума (1935-1936)- Книгата (изд. 2004) (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 8. Трите родословия (1936)- Книгата (изд. 2000) (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 9. Аз го създадох том 1 (1936-1937)- Книгата (изд. 2003). (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Аз го създадох том 2 (1937)- Книгата (изд. 2003). (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 11. Ликвидация на века (1937-1938) - Книгата (изд. 2011). (от първите издания)
 12. Красотата на душата (1938) - Книгата (изд. 2011). (от първите издания)
 13. Добрият език (1938-1939) - Книгата (изд. 1998) (Нередактирани от стенограми)
 14. Изпитът на любовта (1939)- Книгата (изд. 1998). (Нередактирани от стенограми)
 15. Първият момент на любовта (1939-1940) Книгата (изд. 2014)
 16. Обичайте и радвайте се (1940) - Книгата (изд. 2014)
 17. Съгласуване на мислите (1940-1941) - Книгата (изд. 1998) (Нередактирани от стенограми)
 18. Последното добро (1941-1942)- Книгата (изд. 1997) (Нередактирани от стенограми)
 19. Близо и далеч (1942)- Книгата (изд. 1997) (Нередактирани от стенограми)
 20. Важни и належащи неща(1942-1943) - Книгата (изд. 1997) (Нередактирани от стенограми)
 21. Плодовете на любовта (1942-1943) - Книгата (изд. 1997) (Нередактирани от стенограми)
 22. Новото начало (1943-1944) - Книгата от 1944 г. ; Книгата на Жануа, 2007 (Нередактирани от стенограми)

Съборни беседи

 1. Разумният живот (1924) - Книгата (изд. - 2002)
 2. Младежки събори (1923 - 1930) - Книгата (изд. - 2001)
 3. Втори младежки събор (1924) - Книгата (Нередактирани от стенограми) (изд. - 2009)
 4. Да им дам живот (1936) - Книгата ("Сонита", София, 1997 г., Фототипно издание на книгата от 1936 г)
 5. Да им дам живот (1936)- Книгата (Нередактирани от стенограми) (изд. - 2005)
 6. Лъчи на живота (1937) - Книгата (Нередактирани от стенограми) (изд. - 2004)
 7. Езикът на любовта (1939)- Книгата (Нередактирани от стенограми) (изд. - 2003)
 8. Възможности на щастието (1941) - Книгата (Нередактирани от стенограми) (изд. - 2007)
 9. Вечното благо (1943) - Книгата ("Сонита", София, 1997 г., Фототипно издание на книгата от 1944 г)
 10. Заветът на любовта (1944) - Книгата (Нередактирани от стенограми) (изд. - 1999)
 11. Сборник Лекции (1917-1943) - Книгата (Нередактирани от стенограми) (изд. - 2009)
Link to comment
Share on other sites

Книги за слагане и разчитане на ПДФ-а в общия списък на изданията от Жануа

 1. "Новитѣ схващания на ученика", на стр. 262 липсва картинка, обърканI картинки на страници:233, 249, 251;на стр. 337,338,341,343,348 - не са излезли символи и букви
Link to comment
Share on other sites

"Изново", "Вземи детето" и Живот, светлина и свобода".--- тези никои не ги е издавал и текста го има само в тях (редактирани са ) Защото милка взима текста от Борис Николов

"Думи на Правда", "Живият хляб" и "Познаване на Истината" --- издава се от жана и текста се различава от Милкините. в сайта ги нямаме като текст

Link to comment
Share on other sites

Обобщение:

Издания на неотпечатвани до 1999 г:

НБ- 17

ООК – 15

МОК – 12

СБ - 0

УС – 8

-----

Общо - 52

Издания по оригинал (архиви) и различни от първите

НБ- 9

ООК – 7

МОК – 9

СБ - 7

УС – 4

-----

Общо 36

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...